Bài giảng Quản trị marketing: Chuyên đề 2 - Cao Minh Toàn

Chia sẻ: Võ đình Thiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
17
lượt xem
0
download

Bài giảng Quản trị marketing: Chuyên đề 2 - Cao Minh Toàn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuyên đề 2 trình bày về "Phân tích môi trường marketing". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Môi trường Marketing, phân tích khách hàng và hành vi mua của khách hàng, phân tích cạnh tranh và đối thủ cạnh tranh, phân tích cơ hội và hiện trạng marketing,..

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị marketing: Chuyên đề 2 - Cao Minh Toàn

Công thức căn bản của marketing<br /> R + STP + MM + I + C<br /> R (Research): Nghiên cứu môi trường marketing và nghiên<br /> cứu thị trường nhằm nhận dạng đầy đủ những cơ hội<br /> Marketing<br /> STP (Segmenting, Target, Positioning): Phân khúc thị trường,<br /> lựa chọn thị trường mục tiêu, định vị sản phẩm<br /> MM (Marketing mix): Marketing hỗn hợp bao gồm 4P<br /> I (Implementation): Tổ chức thực hiện<br /> C (Control): Kiểm tra các hoạt động marketing<br /> 1<br /> <br /> Chuyên đề 2<br /> Research<br /> • Môi trường Marketing<br /> • Phân tích khách hàng và hành vi<br /> mua của khách hàng<br /> • Phân tích cạnh tranh và đối thủ<br /> cạnh tranh<br /> • Phân tích cơ hội và hiện trạng<br /> marketing<br /> <br /> PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG<br /> MARKETING<br /> <br /> Phân tích KH và Hành vi tiêu<br /> dùng<br /> 1. Ảnh hưởng hành vi người mua<br /> 2. Tiến trình quyết định mua<br /> 3. Các giai đoạn tiến trình quyết định mua<br /> <br /> Làm thế nào để hiểu KH<br /> Khách hàng<br /> tiêu dùng<br /> <br /> WHO ?<br /> WHAT ?<br /> WHEN ?<br /> <br /> HOW ?<br /> WHERE; WHY ?<br /> <br /> Khách hàng<br /> công nghiệp<br /> Công việc kinh<br /> doanh chính của<br /> họ là gì? …<br /> •<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản