intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị kinh doanh toàn cầu: Chuyên đề 3 - TS Nguyễn Văn Sơn

Chia sẻ: Hfhgfvhgf Hfhgfvhgf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
85
lượt xem
7
download

Bài giảng Quản trị kinh doanh toàn cầu: Chuyên đề 3 - TS Nguyễn Văn Sơn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính trong chuyên đề 3 Bài giảng Quản trị kinh doanh toàn cầu: Chương 3 Nghiên cứu kỹ năng tổ chức kinh doanh toàn cầu nhằm trình bày về 4 bước trong quản trị kinh doanh toàn cầu bao gồm: Lập kế hoạch kinh doanh toàn cầu, thành lập tổ chức kinh doanh toàn cầu. Thực hiện kế hoạch marketing toàn cầu, kiểm soát hoạt động kinh doanh toàn cầu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị kinh doanh toàn cầu: Chuyên đề 3 - TS Nguyễn Văn Sơn

 1. 02/01/2012 Trường Đại học Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh Khoa Thương mại - Du lịch - Marketing QUẢN TRỊ KINH DOANH TOÀN C Ầ U CẦ TIẾN SĨ NGUYỄN VĂN SƠN CHUYÊN ĐỀ 3 NGHIÊN CỨU KỸ NĂNG TỔ CHỨC KINH DOANH TOÀN CẦU 1
 2. 02/01/2012 Nội dung cơ bản cơ 3 Qui trình tổ chức quản trị kinh doanh toàn cầu bao gồm 4 bước như sau: 1. Lập kế hoạch kinh doanh toàn cầu. 2. Thành lập tổ chức kinh doanh toàn cầu. 3. Thực hiện kế hoạch marketing toàn cầu. 4. Kiểm soát hoạt động kinh doanh toàn cầu. Bước 1: Lập kế hoạch kinh doanh toàn cầu 4 1. Nhận dạng cơ hội kinh doanh toàn cầu. 2. Phân tích đối thủ cạnh tranh quốc tế. 3. Đánh giá môi trường địa lý - kinh tế. 4. Đánh giá môi trường văn hóa - xã hội. 5. Đánh giá môi trường chính trị - pháp luật. 2
 3. 02/01/2012 Nhận dạng cơ hội kinh doanh toàn cầu cơ 5  Xác định thị trường quốc tế tiềm năng cho các sản phẩm đang có và sẽ có của công ty.  Lưu ý, vận dụng lý thuyết đã nghiên cứu ở:  Chương 1, về mở rộng kinh doanh toàn cầu.  Chương 2, về lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế.  Chương 6, về nghiên cứu thị trường toàn cầu. Phân tích đối thủ cạnh tranh quốc tế 6  Nhận biết đối thủ cạnh tranh chính đối với hoạt động kinh doanh toàn cầu của công ty, bao gồm cả các công ty trong và ngoài nước.  Lưu ý, vận dụng lý thuyết đã nghiên cứu ở:  Chương 1, về doanh nghiệp kinh doanh toàn cầu  Chương 2, về lợi thế cạnh tranh.  Chương 3, về đầu tư nước ngoài trực tiếp. 3
 4. 02/01/2012 Đánh giá môi trường địa lý - kinh tế môi 7  Nghiên cứu những yếu tố về địa lý và kinh tế có ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh tại các quốc gia là thị trường tiềm năng.  Lưu ý, vận dụng lý thuyết đã nghiên cứu ở:  Chương 1, về những khác biệt kinh tế.  Chương 4, về thị trường ngoại hối và hệ thống tiền tệ toàn cầu. Đánh giá môi trường văn hóa - xã hội môi 8  Nghiên cứu những yếu tố về văn hóa - xã hội có ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh tại các quốc gia là thị trường tiềm năng.  Lưu ý, vận dụng lý thuyết đã nghiên cứu ở:  Chương 1, về những khác biệt văn hóa, xã hội, ngôn ngữ, giáo dục, đạo đức, tín ngưỡng… 4
 5. 02/01/2012 Đánh giá môi trường chính trị - pháp luật môi 9  Nghiên cứu những yếu tố về thể chế chính trị và pháp luật ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh tại các nước là thị trường tiềm năng.  Lưu ý, vận dụng lý thuyết đã nghiên cứu ở:  Chương 1, về những khác biệt chính trị và pháp luật.  Chương 2, về chính sách thương mại quốc tế. Bước 2: Thành lập tổ chức kinh doanh toàn cầu 10 6. Lựa chọn cấu trúc công ty toàn cầu. 7. Quản trị tài chính toàn cầu. 8. Quản trị hệ thống thông tin toàn cầu. 9. Quản trị nguồn nhân lực toàn cầu. 10. Quản trị rủi ro trong kinh doanh toàn cầu. 5
 6. 02/01/2012 Lựa chọn cấu trúc công ty toàn cầu 11  Đề xuất mô hình tổ chức phù hợp để triển khai các mục tiêu kinh doanh toàn cầu.  Lưu ý, vận dụng lý thuyết đã nghiên cứu ở:  Chương 3, về đầu tư nước ngoài trực tiếp.  Chương 7, về quản trị sản xuất toàn cầu.  Chương 5, về chiến lược kinh doanh toàn cầu và các phương thức tiếp cận thị trường toàn cầu. Quản trị tài chính toàn cầu 12  Lập dự toán các khoản chi phí và tìm nguồn tài trợ cho hoạt động kinh doanh toàn cầu.  Lưu ý, vận dụng lý thuyết đã nghiên cứu ở:  Chương 4, về thị trường ngoại hối và hệ thống tiền tệ toàn cầu.  Kết hợp kỹ năng về quản trị tài chính công ty đa quốc gia có liên quan. 6
 7. 02/01/2012 Quản trị hệ thống thông tin toàn cầu 13  Thiết lập hệ thống thông tin phù hợp cho việc quản trị cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động kinh doanh toàn cầu.  Lưu ý, vận dụng lý thuyết đã nghiên cứu ở:  Chương 6, về marketing và phát triển sản phẩm toàn cầu.  Kết hợp với kỹ năng về quản trị hệ thống thông tin kinh tế có liên quan. Quản trị nguồn nhân lực toàn cầu 14  Lập đề án tuyển dụng và phân công lao động phù hợp với tình hình phân bố sản xuất và tổ chức hoạt động kinh doanh toàn cầu.  Lưu ý, vận dụng lý thuyết đã nghiên cứu ở:  Chương 7, về quản trị sản xuất toàn cầu.  Chương 8, về quản trị nguồn nhân lực toàn cầu. 7
 8. 02/01/2012 Quản trị rủi ro trong kinh doanh toàn cầu 15  Dự trù các phương thức quản trị giảm thiểu rủi ro về tài chính và rủi ro trong kinh doanh toàn cầu.  Lưu ý, vận dụng lý thuyết đã nghiên cứu ở:  Chương 4, về tính bất ổn của thị trường tiền tệ và sự tác động của nó đến hoạt động kinh doanh toàn cầu. Bước 3: Thực hiện kế hoạch marketing toàn cầu 16 11. Chiến lược sản phẩm và thị trường mục tiêu toàn cầu. 12. Chiến lược định giá toàn cầu. 13. Chiến lược phân phối toàn cầu. 14. Chiến lược xúc tiến thương mại toàn cầu. 8
 9. 02/01/2012 Chiến lược sản phẩm và thị trường mục thị tiêu toàn cầu 17  Phân tích các thuộc tính cơ bản của khách hàng tại các thị trường mục tiêu nước ngoài và hoạch định chiến lược sản phẩm phù hợp.  Lưu ý, vận dụng lý thuyết đã nghiên cứu ở:  Chương 5, về tiếp cận thị trường nước ngoài.  Chương 6, về marketing và phát triển sản phẩm toàn cầu. Chiến lược định giá toàn cầu 18  Phân tích các yếu tố chi phí, nhu cầu, thị hiếu và môi trường kinh tế của các thị trường mục tiêu nước ngoài để đề xuất chiến lược định giá toàn cầu phù hợp.  Lưu ý, vận dụng lý thuyết đã nghiên cứu ở:  Chương 6, về marketing và phát triển sản phẩm toàn cầu. 9
 10. 02/01/2012 Chiến lược phân phối toàn cầu 19  Phân tích các yếu tố trung gian marketing và đề xuất thiết lập kênh phân phối phù hợp đến các thị trường mục tiêu ở nước ngoài.  Lưu ý, vận dụng lý thuyết đã nghiên cứu ở:  Chương 5, về tiếp cận thị trường nước ngoài.  Chương 6, về marketing và phát triển sản phẩm toàn cầu. Chiến lược xúc tiến thương mại toàn cầu 20  Phân tích nhu cầu, thị hiếu và các yếu tố về truyền thông marketing để đề xuất chiến lược xúc tiến thương mại phù hợp với thị trường mục tiêu ở nước ngoài.  Lưu ý, vận dụng lý thuyết đã nghiên cứu ở:  Chương 6, về marketing và phát triển sản phẩm toàn cầu. 10
 11. 02/01/2012 Bước 4: Kiểm soát hoạt động kinh hoạt doanh toàn cầu 21 15. Phân tích kết quả tài chính và hiệu quả kinh doanh toàn cầu. 16. Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và điều chỉnh hoạt động kinh doanh toàn cầu. Phân tích kết quả tài chính và hiệu quả kinh doanh toàn cầu 22  Phân tích các yếu tố thu nhập, chi phí, các chỉ số về kết quả tài chính và đánh giá hiệu quả của hoạt động kinh doanh toàn cầu.  Lưu ý, vận dụng lý thuyết đã nghiên cứu ở:  Chương 6, về marketing toàn cầu.  Chương 7, về quản trị sản xuất toàn cầu.  Kết hợp với kỹ năng về quản trị tài chính công ty đa quốc gia có liên quan. 11
 12. 02/01/2012 Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và điều chỉnh hoạt động kinh doanh toàn cầu 23  Đề xuất các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh và nghĩa vụ xã hội. Dự kiến các trường hợp điều chỉnh hoạt động kinh doanh toàn cầu, khi cần thiết.  Lưu ý, vận dụng lý thuyết đã nghiên cứu ở:  Chương 5, về chiến lược kinh doanh toàn cầu.  Chương 6, về marketing toàn cầu.  Chương 7, về quản trị sản xuất toàn cầu. Kết luận 24  Yêu cầu đặt ra cho các công ty là, không chỉ vận dụng đồng bộ các kỹ năng quản trị kinh doanh toàn cầu để đảm bảo nâng cao vị thế cạnh tranh và hiệu quả kinh tế - xã hội;  Mà còn phải linh hoạt thích nghi với những điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế để đảm bảo hoạt động kinh doanh toàn cầu của doanh nghiệp phát triển một cách bền vững. 12
 13. 02/01/2012 25 FOR YOUR ATTENTION ! 13
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2