intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại nâng cao: Chuyên đề 8

Chia sẻ: Nguyễn Hà | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
119
lượt xem
36
download

Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại nâng cao: Chuyên đề 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuyên đề 8 Hoạt động đầu tư của ngân hàng thuộc bài giảng quản trị ngân hàng thương mại nâng cao, cùng nắm kiến thức trong chuyên đề này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: các công cụ đầu tư sẵn có đối với ngân hàng, các công cụ tài chính mới, chứng khoán thực sự được các ngân hàng nắm giữ, những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư, chiến lược kỳ hạn đầu tư.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại nâng cao: Chuyên đề 8

  1. Chuyên đề 8 HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA NGÂN HÀNG 1
  2. TÀI LIỆU THAM KHẢO • Đọc các trang 369 – 414 Học liệu tham khảo số 1 • Đọc các trang 304 – 359 Học liệu tham khảo số 2 2
  3. KẾT CẤU CHUYÊN ĐỀ 7 • Các công cụ đầu tư sẵn có đối với ngân hàng • Các công cụ tài chính mới • Chứng khoán thực sự được các ngân hàng nắm giữ • Những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư • Chiến lược kỳ hạn đầu tư 3
  4. CÁC CÔNG CỤ ĐẦU TƯ SẴN CÓ ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG • Các công cụ trên thị trường tiền tệ • Các công cụ trên thị trường vốn 4
  5. CÁC CÔNG CỤ TRÊN THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ • Tín phiếu Kho bạc • Trái phiếu Kho bạc • Chứng khoán của các cơ quan trung ương • Chứng chỉ tiền gửi • Các khoản tiền gửi Đôla châu Âu trên TT quốc tế • Thương phiếu chấp nhận thanh toán • Giấy nợ ngắn hạn • Trái phiếu ngắn hạn của chính quyền địa phương 5
  6. CÔNG CỤ TRÊN THỊ TRƯỜNG VỐN • Trái phiếu Kho bạc • Trái phiếu chính quyền địa phương • Trái phiếu công ty 6
  7. CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH MỚI • Trái phiếu tái cấu trúc • Tài sản được chứng khoán hóa • Chứng khoán kết hợp 7
  8. NHỮNG YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ (1) Tỷ lệ thu nhập mong đợi (2) Tác động của thuế (3) Rủi ro lãi suất (4) Rủi ro tín dụng (5) Rủi ro kinh doanh (6) Rủi ro thanh khoản (7) Rủi ro thu hồi (8) Rủi ro trả trước (9) Rủi ro lạm phát (10) Cam kết đối với nguồn vốn ngân hàng 8
  9. TỶ LỆ THU NHẬP MONG ĐỢI • Tỷ lệ thu nhập mong đợi (YTM) là tỷ lệ thu nhập hợp lý có thể đem lại từ mỗi loại chứng khoán, bao gồm cả thu nhập lãi & thu nhập vốn, khi được giữ đến khi đáo hạn • Khi chứng khoán được bán trước khi đáo hạn, YTM chuyển thành tỷ lệ thu nhập nắm giữ (HPY). HPY là tỷ lệ thu nhập hợp lý cho mỗi loại chứng khoán, trong thời gian chứng khoán được nắm giữ 9
  10. CÁCH TÍNH TỶ LỆ THU NHẬP MONG ĐỢI Cf1 Cf2 Cfn F P 0   .....  1 (1 YTM) (1 YTM) 2 (1 YTM) (1 YTM)n n Ví dụ 1: ngân hàng mua tín phiếu Kho bạc mệnh giá 1000$, lãi suất coupon 8%, kỳ hạn 5 năm. Giá thị trường của tín phiếu là 900$, ta sẽ tính được YTM = 10,74%. Cụ thể 8% *1000 $80 $80 $1000 $900   2  ..... 5  5 (1  YTM) (1  YTM) (1  YTM) (1  YTM) 10
  11. CÁCH TÍNH TỶ LỆ THU NHẬP NẮM GIỮ Cf1 Cf2 Cfn Pn P 0  .....  (1 HPY)1 (1 HPY)2 (1 HPY)n (1 HPY)n Ví dụ 2: ngân hàng mua tín phiếu Kho bạc mệnh giá 1000$, lãi suất coupon 8%, kỳ hạn 5 năm. Được bán vào cuối năm thứ 2 với giá 950$. Giá thị trường của tín phiếu là 900$, ta sẽ tính được HPY = 11,51%. Cụ thể $80 $ 80 $ 950 $ 900   2  2 (1  HPY ) (1  HYY ) (1  HPY ) 11
  12. TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ • Thu nhập từ đầu tư, chứng khoán, thường bị đánh thuế cao nên có thể làm giảm thu nhập mạnh ngân hàng • Ngân hàng cần tính toán để có cơ cấu thu nhập (cả về lượng & tỷ lệ) để giảm tác động của thuế • Phương pháp: tính thu nhập sau thuế của những phương án đầu tư khác nhau 12
  13. TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ • Cách tính thu nhập sau thuế từ những công cụ đầu tư khác nhau • Công thức: Thu nhập sau thuế = Thu nhập trước thuế * (1 – Thuế suất thuế thu nhập) • Ví dụ 3: trái phiếu công ty loại Aaa có tỷ lệ thu nhập 7%, lãi suất của những khoản cho vay chất lượng tốt 6% & trái phiếu địa phương được miễn thuế có thu nhập 5,5%. Tính TNST cho mỗi công cụ? 13
  14. TÁC ĐỘNG CỦA THUẾ (Thuế thu nhập từ đầu tư thường đánh ở mức cao, khoảng 35%) • Thu nhập sau thuế của trái phiếu công ty = 7% * (1 – 0,35%) = 4,55% • Thu nhập sau thuế của khoản cho vay chất lượng cao = 6% * (1 – 0,35%) = 3,9% • Thu nhập sau thuế của trái phiếu chính quyền địa phương = 5,5% * (1 – 0) = 5,5% • Kết luận: trái phiếu chính quyền địa phương là công cụ đầu tư hấp dẫn nhất 14
  15. RỦI RO LÃI SUẤT • Thay đổi lãi suất làm giá trị chứng khoán đang lưu hành  thay đổi mức lợi vốn • Có nhiều công cụ có thể hạn chế rủi ro lãi suất - Hợp đồng tài chính kỳ hạn - Hợp đồng quyền - Hợp đồng trao đổi lãi suất - Quản lý khe hở kỳ hạn - Quản lý kỳ hạn hoàn vốn của tài sản 15
  16. RỦI RO TÍN DỤNG • Có ảnh hưởng mạnh đến thu nhập & hiệu quả hoạt động của ngân hàng • Có nhiều công cụ hạn chế rủi ro tín dụng của NH - Hợp đồng quyền tín dụng - Hợp đồng trao đổi tín dụng - …………… 16
  17. RỦI RO KINH DOANH • Rủi ro mọi qui mô ngân hàng đều phải chấp nhận • Các ngân hàng thường danh mục đầu tư chứng khoán để loại trừ rủi ro kinh doanh 17
  18. RỦI RO THANH KHOẢN • Rủi ro gắn liền với hiệu quả hoạt động an toàn của ngân hàng • Liên quan chặt chẽ tới sự đánh đổi của ngân hàng giữa lợi nhuận & rủi ro • Được nghiên cứu kỹ ở chuyên đề quản lý thanh khoản 18
  19. RỦI RO THU HỒI • Gắn chặt với hoạt động đầu tư & tín dụng của ngân hàng, đặc biệt là rủi ro tín dụng • Có xu hướng giảm nhờ các công cụ quản lý rủi ro tín dụng & rủi ro lãi suất ngày càng phát triển 19
  20. RỦI RO TRẢ TRƯỚC • Gắn với tài sản chứng khoán hóa 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2