Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Dành cho cao học) - TS. Phạm Phi Yên

Chia sẻ: Bfvhgfff Bfvhgfff | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:145

0
139
lượt xem
46
download

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Dành cho cao học) - TS. Phạm Phi Yên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Môn học Quản trị nguồn nhân lực nhằm trang bị cho người học toàn bộ kiến thức về khái niệm, nội dung quản trị nguồn nhân lực, trang bị các nguyên tắc, kỹ năng điều hành một tổ chức, trang bị các nguyên tắc, kỹ năng và nghệ thuật quản lý nhân sự trong tổ chức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực (Dành cho cao học) - TS. Phạm Phi Yên

 1. 3
 2. 2
 3. 1
 4. START
 5. QUẢN TRỊ NNL CHO CAO HỌC TS.Phạm Phi Yên
 6. GIỚI THIỆU MÔN HỌC SỰ CẦN THIẾT CỦA MÔN HỌC: Sử dụng hiệu quản Nguồn nhân lực đóng góp đến 80% vào sự thành công của Doanh nghiệp. Hiệu suất của Nhân sự là nhân tố quan trọng quyết định hiệu quả của Tổ chức
 7. MỤC ĐÍCH MÔN HỌC Trang bị cho người học toàn bộ kiến thức về khái niệm, nội dung QTNNL Trang bị các nguyên tắc, kỹ năng điều hành một Tổ chức Trang bị các nguyên tắc, kỹ năng và nghệ thuật quản lý nhân sự trong Tổ chức
 8. PHẠM VI NGHIÊN CỨU Quản trị NNL ở các Cty, Doanh nghiệp, Tổ chức thuộc mọi lĩnh vực hoạt động, nhất là hoạt động Kinh tế QTNNL ở các Cty, Doanh nghiệp, Tổ chức thuộc tất cả các thành phần Kinh tế
 9. KẾT CẤU MÔN HỌC Bài 1: Nhập môn QT Bài 6: Đào tạo và phát NNL triển NNL Bài 2: Phương pháp QT Bài 7: Đánh giá thành NNL và các yếu tích nhân viên tố ảnh hưởng Bài 3: Phân tích công Bài 8: Tạo động lực làm việc việc Bài 4: Hoạch định NNL Bài 9:quản trị tiền lương Bài 5: Tuyển dụng
 10. NỘI DUNG
 11. NỘI DUNG Giới thiệu về QTNNL Hoạch định nhu cầu NS(Phân tích SWOT; chiến lược NS cấp cao; lập ngân sách hoạt động QLNS) Tuyển dụng(Chiến lược SĐN; chiến lược thu hút nhân tài, kỹ năng PV tuyển dụng) Đào tạo Tạo động lực làm việc cho NV(Khuyến khích VC, khuyến khích tinh thần, văn hoá DN, đánh giá nhân viên; CS giữ chân người tài)
 12. BÀI 1 TỔNG QUAN VỀ QTNNL
 13. NỘI DUNG KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ MỤC TIÊU CHỨC NĂNG QTNNL NHIỆM VỤ
 14. KHÁI NIỆM QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC Là chức năng cơ bản của QTH, giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến con người trong Tổ chức, gắn với những công việc cụ thể của họ cùng các mối quan hệ nảy sinh trong qúa trình làm việc nhằm tạo điều kiện để mọi người hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và làm việc hiệu quả cho mục tiêu cuối cùng của Tổ chức
 15. Một cách nói khác Quản trị Nguồn nhân lực là:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản