intTypePromotion=3

Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 5: Quản trị tiền và đầu tư ngắn hạn

Chia sẻ: Dxfgbfcvbc Dxfgbfcvbc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

0
79
lượt xem
18
download

Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 5: Quản trị tiền và đầu tư ngắn hạn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 5 Quản trị tiền và đầu tư ngắn hạn nhằm trình bày về những động cơ nắm giữ tiền mặt, gia tăng thu nhập tiền mặt, chậm chi trả tiền mặt, đầu tư tiền mặt, kiểm soát thu - chi tiền mặt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 5: Quản trị tiền và đầu tư ngắn hạn

 1. Chương 5: Quản trị tiền và đầu tư ngắn hạn 1
 2. Quản trị tiền mặt và đầu tư ngắn hạn Mục tiêu: - Những động cơ nắm giữ tiền mặt. - Gia tăng thu nhập tiền mặt. - Chậm chi trả tiền mặt. - Đầu tư tiền mặt. - Kiểm soát thu - chi tiền mặt. 2
 3. Những động cơ nắm giữ tiền mặt - Hoạt động sản xuất kinh doanh: mua sắm nguyên vật liệu, hàng hoá và thanh toán các chi phí cần thiết cho hoạt động bình thường. - Đầu cơ: lợi dụng các cơ hội tạm thời như: giá nguyên vật liệu giảm, chiết khấu. - Dự phòng: duy trì một vùng đệm an toàn để đáp ứng nhu cầu tiền mặt bất thường. 3
 4. Hệ thống quản trị tiền mặt Thu Chi tiêu Đầu tư chứng khoán khả mại Kiểm soát thông qua báo cáo thông tin Luồng ngân qũy Luồng thông tin 4
 5. Gia tăng thu tiền mặt Thu tiền mặt: - Đẩy nhanh việc chuẩn bị và gởi hoá đơn. - Tăng nhanh tốc độ thanh toán của khách hàng cho công ty. - Giảm thời gian luân chuyển tiền từ khách hàng đến lúc công ty nhận được. 5
 6. Thời gian thu tiền Thời gian Thời gian Thời gian thanh Chuyển Séc L/C nội bộ toán qua NH Thời gian ký thác Thời gian thu tiền: Là khoảng thời gian từ khi khách hàng trả tiền (tiền mặt hoặc chuyển khoản) cho đến khi công ty nhận được tiền mặt hoặc ghi có trên tài khoản. 6
 7. Thời gian chuyển Séc Khách hàng Công ty gởi Séc nhận được Séc Thời gian chuyển Séc: Là thời gian khách hàng gởi Séc qua bưu điện cho đến khi công ty nhận được. 7
 8. Thời gian luân chuyển nội bô Công ty Gởi Séc đến nhận Séc Ngân hàng Thời gian luân chuyển nội bộ: Là khoảng thời gian từ khi công ty nhận Séc của khách hàng cho đến khi Séc gởi đến ngân hàng để thanh toán. 8
 9. Thời gian thanh toán qua NH Séc gởi đến NH chấp nhận Ngân hàng thanh toán Thời gian thanh toán qua NH: Là thời gian từ khi công ty gởi séc đến ngân hàng cho đến khi NH ghi có trên tài khoản tiền gửi thanh toán của công ty. 9
 10. Thời gian ký thác Thời gian luân chuyển nội bô Thời gian thanh toán qua NH Thời gian ký thác: Thời gian từ khi Cty nhận được Séc cho đến khi ghi có trên tài khoản Tiền gởi thanh toán của công ty. 10
 11. Gởi hoá đơn sớm Đẩy nhanh việc chuẩn bị và gởi hoá đơn: - Vi tính hoá hoá đơn. - Hoá đơn gởi kèm theo hàng. - Gởi hoá đơn qua fax. - Yêu cầu thanh toán trước. - Cho phép ghi nợ trước. 11
 12. Trả tiền trước Ghi nợ trước: Một khách hàng ký thỏa thuận cho phép công ty bán hàng được quyền ghi nợ vào tài khoản của khách hàng qua ngân hàng của công ty bán hàng. 12
 13. Ngân hàng tập trung Chuyển số dư đến một địa điểm trung tâm: Nhằm: - Cải tiến việc kiểm soát luồng tiền ra và vào của công ty. - Giảm các số dư tiền mặt nhàn rỗi đến mức tối thiểu. - Cho phép đầu tư có hiệu quả hơn. 13
 14. Các dịch vụ tập trung cho các chuyển khoản (1) Séc chuyển khoản ký gởi (DTC) Khái niệm: Một Séc không chuyển ra tiền được trả cho một tài khoản duy nhất tại một NH tập trung. Ngân khoản không thể có sẵn ngay tức khắc khi nhận được một DTC. DTC: Depository Transfer Check 14
 15. Các dịch vụ tập trung cho các chuyển khoản (tt) (2) Chuyển khoản điện tử thông qua bộ phận thanh toán bù trừ tự động (ACH). Khái niệm: Là một phiên bản điện tử của DTC. (1) Séc điện tử là một phiên bản của DTC. (2) Chi phí thì không có ý nghĩa và để thay thế DTC. Automated Clearing House (ACH) Electronic Transfer 15
 16. Các dịch vụ tập trung cho các chuyển khoản (tt) (3) Chuyển khoản bằng điện báo Khái niệm: Là hình thức sử dụng 2 hệ thống thông tin để thanh toán. Ngân qũy có thể có ngay khi nhận được thanh toán bằng điện báo. Chi phí khá cao. Wire transfer 16
 17. Làm chậm chi trả tiền mặt Kiểm soát việc chi tiêu: - Chấp nhận trả tiền sớm cho nhà cung cấp để được hưởng chiết khấu hay trả tiền theo đúng tiến độ? - Thanh toán bằng hối phiếu. - Thanh toán các khoản thuế, các khỏan trích theo lương đúng theo tiến độ? - Thanh toán lương và cổ tức. 17
 18. Các phương thức quản lý việc chi trả (tt) Thanh toán lương và cổ tức: Nếu thanh toán lương và cổ tức qua ngân hàng thì việc chi trả tất cả các khoản lương và cổ tức không phải đều thực hiện cùng một lúc hay cùng ngày. 18
 19. Đầu tư vào các chứng khoản khả mại Chứng khoán khả mại là các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn trên bảng cân đối kế toán. - Là các tài sản tương đương tiền mặt nếu kỳ hạn dưới 3 tháng so với lúc đầu tư. - Là tài sản đầu tư tài chính ngắn hạn nếu kỳ hạn lưu giữ dưới 1 năm. 19
 20. Chọn lựa các chứng khoán khả mại Độ an toàn (Rủi ro) Làm sao có thể thu hồi lại nguyên gốc vốn đầu tư ban đầu khi cần thiết bán lại chứng khoán. Tính thanh khoản Là khả năng chuyển đổi ra tiền nhanh và chi phí chuyển đổi tiền phải hợp lý. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản