intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị tri thức - Chương 3: Công cụ và kỹ thuật quản trị tri thức

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
54
lượt xem
5
download

Bài giảng Quản trị tri thức - Chương 3: Công cụ và kỹ thuật quản trị tri thức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 3 trình bày các nội dung cơ bản về công cụ và kỹ thuật quản trị tri thức như: Vai trò và sự cần thiết ứng dụng các công cụ và kỹ thuật trong quản trị tri thức, các công cụ và kỹ thuật trong quản trị tri thức. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị tri thức - Chương 3: Công cụ và kỹ thuật quản trị tri thức

D<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> CHƢƠNG 3<br /> <br /> CÔNG CỤ VÀ KỸ THUẬT<br /> QUẢN TRỊ TRI THỨC<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> NỘI DUNG CHƢƠNG 3<br /> <br /> D<br /> <br /> Mục tiêu của chương<br /> <br /> H<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> 3.1 Vai trò và sự cần thiết ứng dụng các công cụ và kỹ<br /> thuật trong quản trị tri thức<br /> <br /> 3.2 Các công cụ và kỹ thuật trong quản trị tri thức<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> 3.1 Vai trò và sự cần thiết ứng dụng<br /> các công cụ và kỹ thuật trong QTTT<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> 3.1.1 Vai trò, tầm quan trọng<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> 3.1.2 Sự cần thiết ứng dụng công cụ và kỹ thuật<br /> quản trị tri thức<br /> <br /> U<br /> <br /> 3.1.1 Vai trò, tầm quan trọng<br /> <br /> D<br /> <br />  Đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hệ thống QTTT<br /> <br /> H<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br />  Tăng cường hiệu quả các hoạt động QTTT trong DN<br />  Hỗ trợ nhân viên tri thức<br /> <br />  Tăng hiệu quả hệ thống quản trị tri thức<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> 3.1.2 Sự cần thiết ứng dụng công cụ<br /> quản trị tri thức<br /> <br /> D<br /> <br />  Xu hướng toàn cầu hóa và sự bùng nổ thông tin<br /> <br /> H<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br />  Là một phần của hệ thống QTTT<br /> <br />  Là phương tiện hỗ trợ đắc lực cho việc quản lý của các<br /> <br /> CEO trong DN<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2