intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị tri thức - Chương 7: Xây dựng và phát triển chiến lược quản trị tri thức trong doanh nghiệp

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
51
lượt xem
5
download

Bài giảng Quản trị tri thức - Chương 7: Xây dựng và phát triển chiến lược quản trị tri thức trong doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính trong chương 7 giúp người học hiểu rõ hơn về: Những thách thức cạnh tranh trong bối cảnh kinh tế mới và vấn đề chiến lược quản trị tri thức trong doanh nghiệp, khái niệm và các quan điểm phát triển chiến lược quản trị tri thức, các bước phát triển chiến lược quản trị tri thức trong doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị tri thức - Chương 7: Xây dựng và phát triển chiến lược quản trị tri thức trong doanh nghiệp

D<br /> H<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> Chƣơng 7<br /> <br /> M<br /> <br /> XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHIẾN<br /> LƢỢC QUẢN TRỊ TRI THỨC TRONG<br /> DOANH NGHIỆP<br /> <br /> U<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> 7.1 Những thách thức cạnh tranh trong bối cảnh kinh<br /> tế mới và vấn đề chiến lược quản trị tri thức trong<br /> doanh nghiệp<br /> 7.2 Khái niệm và các quan điểm phát triển chiến lược<br /> quản trị tri thức<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> 7.3 Các bước phát triển chiến lược quản trị tri thức<br /> trong doanh nghiệp<br /> <br /> 27/09/2017<br /> <br /> Ngoc.baigiangvatailieu<br /> <br /> 102<br /> <br /> 7.1 Những thách thức cạnh tranh và<br /> chiến lƣợc quản trị tri thức trong DN<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> 7.1.1 Xu thế kinh doanh hiện đại và những thách thức<br /> đối với các DN<br /> 7.1.2 Sự cần thiết phải xây dựng và phát triển chiến<br /> lược quản trị tri thức trong xu thế kinh doanh<br /> hiện đại<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> 27/09/2017<br /> <br /> Ngoc.baigiangvatailieu<br /> <br /> 103<br /> <br /> 7.1.1 Xu thế kinh doanh hiện đại và<br /> những thách thức đối với các tổ<br /> chức kinh doanh<br /> <br /> D<br /> <br /> • Cho tới nay, kinh doanh theo mạng hay thương mại<br /> <br /> H<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> điện từ đã ngày càng có giá trị và đóng vai trò quan<br /> trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội hiện nay.<br /> • Kinh doanh theo mạng trở thành một xu hướng của<br /> thế kỷ 21.<br /> <br /> M<br /> <br /> • Câu hỏi đặt ra là :Bạn sẽ làm gì khi biết trước<br /> <br /> 27/09/2017<br /> <br /> Ngoc.baigiangvatailieu<br /> <br /> U<br /> <br /> tương lai của mình?<br /> <br /> 104<br /> <br /> 7.1.2 Sự cần thiết phải xây dựng và<br /> phát triển chiến lƣợc quản trị tri<br /> thức trong doanh nghiệp<br /> <br /> D<br /> H<br /> <br /> • Xuất phát từ nhu cầu nhân sự<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> • Xuất phát từ nhu cầu kinh tế<br /> <br /> • Xuất phát từ sự phát triển khoa học, công nghệ<br /> <br /> 27/09/2017<br /> <br /> U<br /> <br /> • …<br /> <br /> M<br /> <br /> • Xuất phát từ việc tái cấu trúc doanh nghiệp<br /> <br /> Ngoc.baigiangvatailieu<br /> <br /> 105<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2