Bài giảng Tài chính công: Chương 4 - TS. Nguyễn Thành Đạt

Chia sẻ: Võ đình Thiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

0
5
lượt xem
1
download

Bài giảng Tài chính công: Chương 4 - TS. Nguyễn Thành Đạt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chương 4 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Hàng hóa công và chi tiêu công", cụ thể như: Khái niệm và phân loại của hàng hoá công, xác định mức cung cấp hàng hoá công tối ưu, chủ thể cung cấp hàng hóa công, các vấn đề liên quan đến chi tiêu công,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính công: Chương 4 - TS. Nguyễn Thành Đạt

HÀNG HÓA CÔNG<br /> VÀ CHI TIÊU CÔNG<br /> 1<br /> <br /> Nội dung bài học<br />  4.1 Khái niệm và phân loại của hàng hoá công<br />  4.2 Xác định mức cung cấp hàng hoá công tối<br /> <br /> ưu<br />  4.3 Chủ thể cung cấp hàng hóa công<br />  4.4 Các vấn đề liên quan đến chi tiêu công<br /> <br /> 2<br /> <br /> Khái niệm hàng hóa công<br /> Hai đặc tính:<br />  Không cạnh tranh trong tiêu dùng (non-rival in<br /> consumption)<br />  Tăng thêm nhiều người tiêu dùng mà không làm<br /> giảm đi lợi ích sẵn có với những người đang sử<br /> dụng hiện hữu<br />  Chi phí biên đòi hỏi cho các đối tượng tiêu dùng<br /> tăng thêm là 0 hoặc rất nhỏ.<br /> <br />  Không loại trừ (non-exclusive)<br />  Không thể hoặc quá tốn kém đề cản trở người khác<br /> tiêu dùng hay tiếp nhận lợi ích của hàng hóa.<br /> 3<br />  Không phải trả tiền để được sử dụng.<br /> <br /> PHÂN LOẬ I HẦ NG HÓ Â CÔNG<br />  Tù y theo mưc đọ thỏ a mã n 2 đạ c tính.<br /> ́<br /> 1. Hàng hóa công tuần túy: họ i đủ cả 2 thuọ c<br /> <br /> tính khong cạ nh tranh và khong loạ i trư.<br /> ̀<br /> 2. Hàng hóa công không thuần túy: chỉ có mọ t<br /> trong hai thuọ c tính tren. Có 2 loạ i<br /> <br /> <br /> <br /> Hà ng hó a cau lạ c bọ : loạ i trư nhưng khong cạ nh<br /> ̀<br /> tranh (cho đé n khi tá c nghẽ n diẽ n ra).<br /> Tà i nguyen chung : khong loạ i trư nhưng cạ nh<br /> ̀<br /> tranh.<br /> 4<br /> <br /> Phân loại hàng hóa công<br /> Tính cạnh tranh<br /> Có<br /> Không<br /> Tính<br /> <br /> Hàng hóa tư nhân<br /> -Nhà cửa, thức ăn<br /> -Chõ đõ xe thu phí<br /> <br /> Hàng hóa câu lạc<br /> bộ<br /> -Truyền hình cá p,<br /> rạ p phim, sân golf<br /> -Con đường thưa<br /> người có thu phí<br /> <br /> Tài nguyên chung<br /> -Cá ở đại dương, gõ<br /> rưng<br /> ̀<br /> Không -Đường đông người<br /> không thu phí, chõ đõ<br /> xe miẽ n phí<br /> <br /> Hàng hóa công<br /> thuần túy<br /> -Khong khí, bã i tá m<br /> biẻ n, só ng tivi miẽ n<br /> phí.<br /> -Quó c phò ng<br /> <br /> Có<br /> <br /> loại<br /> trừ<br /> <br /> 5<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản