intTypePromotion=1

Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 4 - TS. Lê Tuấn Lộc

Chia sẻ: Kha Nguyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

0
107
lượt xem
20
download

Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 4 - TS. Lê Tuấn Lộc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 4 Xác định tỉ giá hối đoái thuộc bài giảng tài chính quốc tế, cùng tìm hiểu kiến thức chương học này thông qua các nội dung sau: sự hình thành tỉ giá hối đoái, các yếu tố ảnh hưởng đến tỉ giá hối đoái, vai trò của ngân hàng trung ương đối với cân bằng tỉ giá, hệ thống tỉ giá ngày nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 4 - TS. Lê Tuấn Lộc

 1. MÔN HỌC: TÀI CHÍNH QUỐC TẾ GV phụ trách: TS. LÊ TUẤN LỘC LOGO
 2. LOGO Chương 4: XÁC ĐỊNH TỈ GIÁ HỐI ĐOÁI 1 Sự hình thành tỉ giá hối đoái 2 Các yếu tố ảnh hưởng đến TGHĐ 3 Vai trò của NHTW đối vơiù cân bằng tỉ giá 4 Hệ thống tỉ giá ngày nay
 3. LOGO 1. Sự hình thành tỉ giá hối đoái  Đường cầu ngoại hối (ví dụ: USD) Nhu cầu phát sinh USD Giá hàng Tỉ giá Gía hàng Khối lượng Cầu USD hoá NK VND/USD hoá NK nhập khẩu của Việt theo USD theo VND Nam (t1) 10 14.000 140.000 1.400 14.000 (t2) 10 15.000 150.000 1.200 12.000 (t3) 10 16.000 160.000 1.000 10.000 (t4) 10 17.000 170.000 900 9.000 (t5) 10 18.000 180.000 800 8.000 (t6) 10 19.000 190.000 700 7.000 (t7) 10 20.000 200.000 600 6.000
 4. LOGO 1. Sự hình thành tỉ giá hối đoái  Đường cầu ngoại hối (ví dụ: USD) E(VND/USD) 20.000 16.000 14.000 D 6.000 10.000 14.000 Q(USD)
 5. LOGO 1. Sự hình thành tỉ giá hối đoái  Đường cầu ngoại hối (ví dụ: USD)  +Nhận xét:  - Khi VND mất giá hàng nhập khẩu đắt hơn và số lượng nhập khẩu giảm xuống, nhu cầu USD giảm xuống  - Khi VND tăng giá hàng nhập khẩu rẻ hơn, số lượng nhập khẩu tăng lên, nhu cầu USD tăng lên  - Đường cầu USD là đường có độ nghiêng đi xuống từ trái qua phải  - Tại mỗi điểm tỉ giá nhất định, bất kỳ yếu tố nào làm nhập khẩu tăng sẽ làm cho đường cầu dịch qua phải và ngược lại
 6. LOGO 1. Sự hình thành tỉ giá hối đoái  Đường cung ngoại hối (ví dụ: USD) Cung USD bắt nguồn từ nhu cầu nhập khẩu hàng hoá Việt Nam Giá hàng hoá Tỉ giá Gía hàng Khối Cung XK theoVND VND/ hoá XK lượng Cầu VND USD USD theo USD XK VN (t1) 200.000 14.000 14,29 600 120.000.000 8.574 (t2) 200.000 15.000 13,33 700 140.000.000 9.331 (t3) 200.000 16.000 12,50 800 160.000.000 10.000 (t4) 200.000 17.000 11,76 950 190.000.000 11.176 (t5) 200.000 18.000 11,11 1.100 220.000.000 12.222 (t6) 200.000 19.000 10,53 1.225 245.000.000 12.895 (t7) 200.000 20.000 10,00 1.350 270.000.000 13.500
 7. LOGO 1. Sự hình thành tỉ giá hối đoái  Đồ thị tỉ giá cân bằng E(VND/USD) s 20.000 S’ 16.000 14.000 8574 10.000 13.500 Q(USD)
 8. LOGO 1.Sự hình thành tỉ giá hối đoái  Đường cung ngoại hối (ví dụ: USD)  +Nhận xét:  -Khi USD lên giá làm cho giá hàng XK Việt Nam rẻ hơn, lượng hàng xuất khẩu nhiều hơn, cung USD tăng lên.  -Ngược lai: khi USD xuống giá làm cho giá hàng xuất khẩu đắt lên, lượng hàng xuất khẩu giảm xuống, cung USD giảm xuống  Đường cung là đường đi lên từ trái sang phải  -Tại mỗi mức tỉ giá nhất định, bất kỳ yếu tố nào làm tăng xuất khẩu làm đường cung dịch sang phải và ngược lại
 9. LOGO 1.Sự hình thành tỉ giá hối đoái  Đồ thị tỉ giá cân bằng VND/USD s E1 M0 E0 E2 D Q1 Q0 Q2 Lượng USD
 10. LOGO 1.Sự hình thành tỉ giá hối đoái  Hình thành tỉ gía theo quan hệ cung cầu  + Với các nhân tố khác không đổi, mọi yếu tố tăng giá trị xuất khẩu làm chuyển đường cung sang phải là cho đồng USD mất giá  + D di chuyển sang phải làm cho đồng USD lên gía và ngược lại
 11. 2.Các yếu tố ảnh hưởng đến LOGO tỉ giá hối đoái  Lạm phát (trường hợp: lạm phát ở Mỹ cao hơn VN) VND/USD s0 S1 M0 E0 M1 E1 D0 D1 Lượng USD
 12. 2. Các yếu tố ảnh hưởng đến LOGO tỉ giá hối đoái  Lạm phát (tt)  Trường hợp 1: lạm phát ở Mỹ cao hơn Việt Nam  - Tăng nhu cầu sử dụng hàng hoá Việt Nam ở Mỹ dẫn tới tăng cung USD ở Việt Nam làm đường cung dịch chuyển sang phải  -Giảm nhu cầu sử dụng hàng hoá nhập từ Mỹ ở Việt Nam làm giảm nhu cầu USD và làm đường cầu USD dịch chuyển sang trái  - Điểm cân bằng mới sẽ là M1   VND sẽ tăng giá và USD sẽ giảm giá
 13. 2. Các yếu tố ảnh hưởng đến LOGO tỉ giá hối đoái  Lạm phát (trường hợp: lạm phát ở VN cao hơn Mỹ) S1 VND/USD M1 s0 E1 M0 D1 E0 D0 Lượng USD
 14. 2. Các yếu tố ảnh hưởng LOGO đến tỉ giá hối đoái  Lạm phát  Trường hợp 2: lạm phát ở Việt Nam cao hơn ở Mỹ  - Tăng nhu cầu sử dụng hàng hoá Mỹ ở Việt Nam dẫn tới tăng cầu USD và làm đường cầu dịch chuyển sang phải  -Giảm nhu cầu sử dụng hàng hoá nhập nhập từ Việt Nam ở Mỹ giảm cung USD ở Việt Nam làm đường cung USD dịch chuyển sang trái  - Điểm cân bằng mới sẽ là M1   VND sẽ mất giá và USD sẽ tăng giá
 15. 2. Các yếu tố ảnh hưởng đến LOGO tỉ giá hối đoái  Lãi suất  “Lãi suất ảnh hưởng đến đầu từ chứng khoán từ đó ảnh hưởng đến cung và cầu tiền tệ và ảnh hưởng đến tỉ giá hối đoái”  Trường hợp: lãi suất của Mỹ cao, trong khi lãi suất Việt Nam giữ nguyên  - Các doanh nghiệp Mỹ tập trung ký gởi ở Mỹ giảm nhu cầu VND, giảm cung USD làm dịch chuyển đường cung sang trái  - Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ chuyển sang ký gởi tại Mỹ làm cầu USD tăng lên là cầu dịch chuyển qua phải
 16. 2. Các yếu tố ảnh hưởng đến LOGO tỉ giá hối đoái  Lãi suất (trường hợp: lãi suất ở Mỹ cao) S1 VND/USD s0 M1 E1 E0 M0 D1 D0 Lượng USD
 17. 2. Các yếu tố ảnh hưởng LOGO đến tỉ giá hối đoái  Xuất nhập khẩu:  Trường hợp 1: xuất khẩu nhiều hơn nhập khẩu  - Cầu VND tăng và cung USD tăng làm giảm giá USD S VND/USD S1 M0 E0 E1 M1 D Lượng USD
 18. 2. Các yếu tố ảnh hưởng đến LOGO tỉ giá hối đoái  Xuất nhập khẩu:  Trường hợp 2: nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu  - Cầu USD tăng làm tăng giá USD VND/USD S M1 E1 E0 D1 M0 D Lượng USD
 19. 2. Các yếu tố ảnh hưởng đến LOGO tỉ giá hối đoái  Các yếu tố khác ảnh hưởng đến tỉ giá hối đoái  Thu nhập từ nước ngoài do hoạt động đầu tư  Chuyển tiền một chiều  Đầu tư nước ngoài  Kiểm soát chính phủ  Aùp dụng rào cản về ngoại hối  Aùp đặt rào cản thương mại  Can thiệp chính phủ vào ngoại hối  Tác động đến các chỉ số lãi suất, lạm phát
 20. 2. Các yếu tố ảnh hưởng đến LOGO tỉ giá hối đoái  Kỳ vọng  Thị trường tài chính phản ứng lại với các thông tin trong tương lai đến tỉ giá hối đoái  Ví dụ: thông tin về tăng lạm phát ở Mỹ sẽ làm cho các nhà đầu tư bán đồng USD làm đồng tiền này giảm giá ngay trên thị trường tiền tệ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2