intTypePromotion=3

Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 8 - ĐH Thương mại

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
18
lượt xem
2
download

Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 8 - ĐH Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 8 - Thuế quan và liên minh thuế quan. Những nội dung cơ bản được trình bày trong chương này gồm có: Thuế quan, liên minh thuế quan, những định về thuế quan trong các tổ chức kinh tế khu vực và quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 8 - ĐH Thương mại

Chương 8: THUẾ QUAN VÀ LIÊN MINH THUẾ QUAN<br /> <br /> D<br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> Liên minh thuế<br /> quan<br /> <br /> M<br /> <br /> Thuế quan<br /> <br /> Những định về thuế<br /> quan trong các tổ<br /> chức kinh tế khu<br /> vực và quốc tế<br /> <br /> U<br /> <br /> 8.1 Thuế quan<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> Khái niệm, đặc điểm của thuế<br /> quan<br /> Các dạng thuế quan<br /> <br /> M<br /> <br /> Vai trò của thuế quan<br /> <br /> U<br /> <br /> Những nội dung cơ bản của thuế<br /> quan hiện hành ở VN<br /> <br /> 8.1.1 Khái niệm, đặc điểm của thuế quan<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br />  Khái niệm: Thuế quan là thuế đánh vào hàng hóa, dịch vụ<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> M<br /> <br /> <br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> <br /> <br /> tại các cửa khẩu biên giới khi hàng hóa và dịch vụ di<br /> chuyển vào hoặc ra khỏi một quốc gia<br /> Thuế xuất khẩu<br /> Thuế nhập khẩu<br /> Thuế quá cảnh<br /> Các khoản thu ngoài thuế mà nguời ta thường gọi là<br /> “những dạng thuế quan trá hình”<br /> <br /> U<br /> <br /> 8.1.1 Khái niệm, đặc điểm của thuế quan<br /> <br />  Biểu thuế quan: là một bảng tổng hợp quy định có hệ<br /> <br /> D<br /> <br />  Tự định<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> thống các mức thuế đánh vào các loại hàng hóa chịu<br /> thuế khi XK, NK<br />  Phương pháp xây dựng biểu thuế quan:<br />  Thương lượng giữa các quốc gia<br /> <br /> M<br /> <br />  Các loại biểu thuế quan<br />  Biểu thuế quan đơn:<br />  Biểu thuế quan kép:<br /> <br /> U<br /> <br /> 8.1.1 Khái niệm, đặc điểm của thuế quan<br /> <br /> D<br /> <br />  Đặc điểm của thuế quan:<br />  Thuế quan chỉ đánh vào hàng hóa, dịch vụ xuất khập khẩu<br /> qua các cửa khẩu và biên giới quốc gia<br />  Thuế quan là công cụ bảo vệ những lợi thế và hạn chế<br /> những bất lợi trong cạnh tranh thương mại của quốc gia<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản