intTypePromotion=1

Bài giảng Tâm lý học nhân cách: B.F Skinner và thuyết hành vi - GV. Hoàng Minh Tố Nga

Chia sẻ: Khetien Khetien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
550
lượt xem
50
download

Bài giảng Tâm lý học nhân cách: B.F Skinner và thuyết hành vi - GV. Hoàng Minh Tố Nga

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tâm lý học nhân cách do GV. Hoàng Minh Tố Nga biên soạn, trong phần B.F Skinner và thuyết hành vi sẽ trình bày nội dung tổng quan về nhà tâm lý học B.F Skinner, tiền thân thuyết hành vi của Skinner, chủ nghĩa hành vi khoa học,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tâm lý học nhân cách: B.F Skinner và thuyết hành vi - GV. Hoàng Minh Tố Nga

B.F SKINNER<br /> VÀ THUYẾT HÀNH VI<br /> Biên soạn: Hoàng Minh Tố Nga<br /> <br /> A. TỔNG QUAN<br /> Giảm thiểu suy đóan, dựa nhiều trên hành vi có<br /> thể quan sát được<br /> Không giới hạn ở hành vi bên ngòai mà bao<br /> hàm cả hành vi bên trong như suy nghĩ, nhớ,<br /> tiên liệu…<br /> Chủ nghĩa hành vi cực đoan, triệt để: bám sát<br /> tuyệt đối vào những hành vi quan sát được<br /> Bản chất con người: Con người là cái mà họ làm<br /> <br /> A. TỔNG QUAN<br /> Skinner - Người theo thuyết định mệnh: bác<br /> bỏ khái niệm ý chí tự do<br /> Skiner - Nhà môi trường học: Xem nhẹ những<br /> thành tố sinh lý và cấu tạo trong việc giải thích<br /> hành vi – nhấn mạnh môi trường<br /> Watson: Đi xa hơn cả Skinner trong cái nhìn<br /> theo kiểu định mệnh và của một nhà môi<br /> trường học - bác bỏ yếu tố di truyền<br /> <br /> B. Burrhus Frederic Skinner<br /> Con người và sự nghiệp<br /> Sinh: 20-3-1904, tại Mỹ<br /> Sinh trưởng trong gia đình hạnh phúc, khá giả<br /> Trải qua 2 cuộc khủng hỏang căn tính: nhà<br /> văn, nhà phát minh, nhà tâm lý hành vi<br /> <br /> C. TIỀN THÂN THUYẾT HÀNH VI CỦA<br /> SKINNER<br /> Edward L. Thornlike<br /> Luật hiệu quả: Thưởng gia tăng hành vi,<br /> phạt chỉ chặn đứng hành vi<br /> <br /> John B. Watson<br /> Xem nhẹ vai trò của ý thức, nội quan,<br /> trong nghiên cứu hành vi<br /> Xem nhẹ các khái niệm: bản năng, cảm<br /> giác, động cơ, tri giác, tinh thần, tưởng<br /> tượng trong việc hình thành hành vi…<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2