intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 1 - GV. Phạm Bảo Thạch

Chia sẻ: Dsgvrfd Dsgvrfd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

163
lượt xem
45
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chương 1 Một số vấn đề chung về đầu tư và dự án đầu tư thuộc bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư nhằm trình bày về các nội dung chính: đầu tư và hoạt động đầu tư vốn, đặc điểm đầu tư, các loại hình đầu tư, mục tiêu của dự án đầu tư, những yêu cầu của dự án đầu tư.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 1 - GV. Phạm Bảo Thạch

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1 Chương 1: Một số v ấn đề chung v ề đầu tư v à dự án đầu t ư
 2. Đầu tư và hoạt động đầu tư vốn Đầu tư: Là việc các nhà đầu tư bỏ vốn bằng các tài sản hữu hình hoặc vô hình để hình thành tài sản tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của luật đầu tư và các quy định khác của pháp luật có liên quan (theo luật đầu tư) Đặc điểm của hoạt động đầu tư: o Trước hết phải có vốn: Vốn có thể bằng tiền, bằng các loại tài sản khác như máy móc thiết bị, nhà xưởng, công trình xây dựng khác, giá trị quyền sở hữu công nghiệp, bí quyết kỹ thuật, quy trình công nghệ, … o Thời gian đầu tư: Một đặc điểm khác của đầu tư là thời gian tương đối dài, thường từ 2 năm trở lên, có thể đến 50 năm, nhưng tối đa cũng không quá 70 năm. Những hoạt động ngắn hạn trong vòng một năm tài chính không được gọi là đầu tư. o Lợi ích do đầu tư mang lại: Được biểu hiện trên hai mặt, lợi ích tài chính (biểu hiện qua lợi nhuận) và lợi ích kinh tế xã hội (biểu hiện qua chỉ tiêu kinh tế xã hội). 2
 3. Quá trình đầu tư H. hóa d.vụ Vốn SD vốn SXKD NHÀ ĐẦU TƯ, C. TY THỰC CÔNG TY NGƯỜI CHO HIỆN ĐẦU SXKD VAY TƯ Tiền, giấy hẹn trả Thu lợi Thu lợi từ vốn từ đầu tư Tiền, giấy hẹn chi Chức năng Chức năng ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH & SẢN XUẤT 3
 4. Các loại hình đầu tư STT Tiêu chí phân chia Loại hình đầu tư Tài chính 1 Mục đích Kinh tế - Xã hội Theo chức năng Đầu tư trực tiếp 2 quản lý vốn đầu tư Đầu tư gián tiếp Đầu tư trong nước 3 Theo nguồn vốn Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Đầu tư ra nước ngoài Chương 1: Một số v ấn đề chung v ề 4 đầu t ư v à dự án đầu tư
 5. Các loại hình đầu tư STT Tiêu chí phân chia Loại hình đầu tư Theo tính chất Đầu tư chiều rộng (đầu tư mới) 4 đầu tư Đầu tư chiều sâu Theo tính chất Đầu tư phát triển 5 sử dụng vốn Đầu tư chuyển dịch đầu tư Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) Đầu tư theo Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) hình thức hợp 6 đồng BCC, Hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh BOT, BTO, BT doanh (BTO) 5 Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT)
 6. Khái niệm dự án đầu tư • Theo ngân hàng thế giới: Dự án đầu tư là tổng thể các chính sách, hoạt động và chi phí liên quan vơi nhau được hoạch định nhằm đạt những mục tiêu nào đó trong một thời gian nhất định. • Theo luật đầu tư 2005: Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định. • Dự án: là một tập hợp (1) các hoạt động được thực hiện một cách có hệ thống nhằm sử dụng (2) nguồn lực nhất định trong một (3) thời gian nhất định để đạt được (4) mục tiêu nhất định. Chương 1: Một số v ấn đề chung v ề 6 đầu t ư v à dự án đầu tư
 7. Khái niệm dự án đầu tư  Nghiên cứu phát hiện cơ hội đầu tư  Nghiên cứu tiền khả thi & khả thi  Thẩm định  Ra quyết định  Thiết kế  Thi công  Lắp đặt  Sản xuất kinh doanh  Đánh giá CÁC HOẠT ĐỘNG  Thanh lý 1….n Mục tiêu to tn NGUỒN LỰC  TÀI CHÍNH  Kinh tế - Xã hội Tài Công Tài chính Nhân lực 7 nguyên nghệ
 8. Những yêu cầu của dự án đầu tư • Tính pháp lý: Dự án đảm bảo tính pháp lý là dự án không vi phạm an ninh, quốc phòng, môi trường, thuận phong mỹ tục và các điều kiện theo qui định pháp luật của Nhà nước Việt Nam. Nói cách khác, dự án phải được các cấp có thẩm quyền quyết định phù hợp với quy hoạch phát triển của vùng và địa phương, phù hợp với pháp luật qui định. • Tính khoa học: Dự án đảm bảo tính khoa học nghĩa là dự án phải hoàn toàn khách quan. Số liệu, thông tin phải đảm bảo tính trung thực, phương pháp tính toán phải đảm bảo chính xác, phương pháp lý giải hợp lý, logic, chặt chẽ giữa các nội dung riêng lẻ của dự án. • Tính khả thi: Dự án phải phù hợp với điều kiện thực tế, có khả năng ứng dụng và triển khai trong thực tế. Tính khả thi của dự án được đo lường bằng các chỉ tiêu về hiệu quả tài chính và các chỉ tiêu về hiệu quả kinh tế xã hội 8
 9. Mục tiêu của dự án đầu tư 1. Cực đại giá trị tài sản 2. Các chỉ tiêu khác Mục tiêu  Cực đại/đạt chỉ tiêu lợi nhuận 1 TÀI CHÍNH  Cực tiểu/đạt chỉ tiêu chi phí  Cực đại/đạt chỉ tiêu thị phần  Cực đại chất lượng phục vụ  Duy trì tồn tại,…. 1. Công ăn việc làm Mục tiêu 2. Đáp ứng nhu cầu tiêu dùng 2 KINH TẾ-XÃ HỘI 3. An sinh xã hội 4. Đóng góp ngân sách 5. Phân phối thu nhập,… Chương 1: Một số v ấn đề chung v ề 9 đầu t ư v à dự án đầu tư
 10. Chu kỳ dự án Các giai đoạn dự án Chu kỳ dự án Qui trình TL và TĐ dự án Tiền xác định Nghiên cứu cơ hội Xác định Nghiên cứu tiền khả thi Thiết lập và thẩm định Chuẩn bị Nghiên cứu khả thi Thẩm định BC nghiên cứu khả thi Thực hiện Thực hiện đầu tư Hoạt động Vận hành Đánh giá Thanh lý Kết thúc 10
 11. Thảo luận nhóm Bài đọc: Dự án cầu Vàm Cống Câu hỏi thảo luận 1. Mục tiêu dự án là gì? 2. Các căn cứ để ra quyết định? 3. Những đối tượng liên quan đến dự án (Nhà đầu tư, Khách hàng, Người hưởng lợi, Cơ quan quản lý, Người tài trợ…) 4. Người hưởng lợi trực tiếp là ai? Họ hưởng được những lợi ích gì? 5. Những lợi ích mà dự án mang lại? 6. Chính phủ đóng vai trò gì? 7. Dự án đang ở giai đoạn nào? 8. Những khó khăn mà dự án đang gặp phải? Chương 1: Một số v ấn đề chung v ề 11 đầu t ư v à dự án đầu tư
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2