intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tổng quan về Phát triển hệ thống Thương mại điện tử

Chia sẻ: HidetoshiDekisugi HidetoshiDekisugi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:47

21
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Tổng quan về Phát triển hệ thống thương mại điện tử" cung cấp cho học viên những kiến thức về một số khái niệm cơ bản của thương mại điện tử; hệ thống thương mại điện tử; phát triển hệ thống thương mại điện tử;... Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tổng quan về Phát triển hệ thống Thương mại điện tử

 1. Sinh viên: ........................................ Tổng quan về Phát triển hệ thống Thương mại điện tử 1 Tài liệu  Giáo trình Phát triển Hệ thống Thương mại điện tử (Trường Đại học Thương mại, Nxb. Thống kê, 2014)  Tài liệu tham khảo Cuốn Developing e-Commerce Systems Nhà xuất bản Prentice Hall, 2001 Tác giả Jim Carter; Chương 1-4 2 @Bộ môn Thương mại điện tử 1
 2. Sinh viên: ........................................ Nội dung  Một số khái niệm cơ bản  Hệ thống thương mại điện tử (TMĐT)  Phát triển hệ thống TMĐT 3 Một số khái niệm cơ bản  Các khái niệm: – Dữ liệu (Data) – Thông tin (Information) – Hệ thống (System) 4 @Bộ môn Thương mại điện tử 2
 3. Sinh viên: ........................................ Các khái niệm… – Tổ chức  Các hệ thống kiểu tổ chức: • Doanh nghiệp và các bộ phận • Chính phủ và các cơ quan • Các tổ chức phi lợi nhuận • Câu lạc bộ • Dòng họ 5 Các thể nhân  Người dùng  Chủ thể lợi ích 6 @Bộ môn Thương mại điện tử 3
 4. Sinh viên: ........................................ Các thành phần của hệ thống Mối quan hệ giữa các yếu tố của hệ thống thông tin: Con người Mục tiêu Phần cứng Dữ Phần liệu mềm Thủ Quy tục định 7 Nội dung  Các khái niệm cơ bản  Hệ thống thương mại điện tử (TMĐT)  Phát triển hệ thống TMĐT 8 @Bộ môn Thương mại điện tử 4
 5. Sinh viên: ........................................ Các hệ thống tiền TMĐT – Hệ thống thông tin (Information system)  Các loại hệ thống thông tin: • Hệ thống xử lý dữ liệu (1960s) • Hệ thống xử lý thông tin (1970s) • Hệ thống cơ sở tri thức (1980s) • Hệ thống thương mại điện tử (1990s) 9 Hệ thống thương mại điện tử  Hệ thống TMĐT – Hệ thống TMĐT đưa mọi người (USER) đến với nhau bằng cách sử dụng máy tính (TOOL) điều khiển nội dung (CONTENT) để thực hiện các mục tiêu kinh doanh đề ra (TASK) 10 @Bộ môn Thương mại điện tử 5
 6. Sinh viên: ........................................ Thành phần chính của hệ thống TMĐT Hệ thống TMĐT (Ecommerce System) Người dùng Tác vụ Nội dung Công cụ Users Tasks Content Tools U1 U2 T1 T2 C1 C2 t1 t2 11 Xu hướng phát triển Hệ thống TMĐT 12 @Bộ môn Thương mại điện tử 6
 7. Sinh viên: ........................................ Nội dung  Các khái niệm cơ bản  Hệ thống thương mại điện tử (TMĐT)  Phát triển hệ thống TMĐT 13 Phát triển hệ thống TMĐT Khái niệm – Nỗ lực của một nhóm người nhằm xây dựng, ứng dụng và hoàn thiện một hệ thống thương mại điện tử đáp ứng đầy đủ các nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp và các đối tác lợi ích. 14 @Bộ môn Thương mại điện tử 7
 8. Sinh viên: ........................................ Nguyên tắc phát triển hệ thống  Nguyên tắc 1: Người sử dụng HT phải tham gia phát triển  Nguyên tắc 2: Sử dụng một cách tiếp cận hợp lý để giải quyết vấn đề  Nguyên tắc 3: Thiết lập các giai đoạn và các hoạt động  Nguyên tắc 4: Tài liệu hóa suốt quá 15 trình phát triển Nguyên tắc phát triển hệ thống  Nguyên tắc 5: Thiết lập các chuẩn  Nguyên tắc 6: Quản trị quy trình và các dự án  Nguyên tắc 7: Cân đối hệ thống với vốn đầu tư  Nguyên tắc 8: Không né tránh việc hủy bỏ hoặc sửa phạm vi 16 @Bộ môn Thương mại điện tử 8
 9. Sinh viên: ........................................ Nguyên tắc phát triển hệ thống  Nguyên tắc 9: Chia để trị  Nguyên tắc 10: Thiết kế HT mở có thể phát triển và thay đổi 17 Vòng đời phát triển hệ thống TMĐT 1. Xác định vấn đề 2. Phân tích yêu cầu 3. Thiết kế 4. Xây dựng 5. Thử nghiệm/Kiểm thử 6. Thực hiện (triển khai) 7. Vận hành 8. Duy trì/Bảo dưỡng 9. Thay thế/Loại bỏ 18 @Bộ môn Thương mại điện tử 9
 10. Sinh viên: ........................................ Các mô hình phát triển hệ thống TMĐT  Mô hình thác nước  Mô hình vòng xoắn  Mô hình nguyên mẫu 19 Câu hỏi ôn tập chương 1 20 @Bộ môn Thương mại điện tử 10
 11. Sinh viên: ........................................ Chương 2: PHÁT TRIỂN DỰ ÁN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Bộ môn Thương mại điện tử Khoa HTTTKT và TMĐT NỘI DUNG CHƯƠNG 2  CÁC ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG  QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN DỰ ÁN TMĐT  TÌM HIỂU QUY TRÌNH KỸ THUẬT MỞ RỘNG  ĐÁNH GIÁ VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH KHẢ THI CỦA DỰ ÁN PTHT TMĐT @Bộ môn Thương mại điện tử 11
 12. Sinh viên: ........................................ CÁC ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG Động lực phát triển hệ thống TMĐT: – Vấn đề (Problem) – Cơ hội (Opportunity) – Chỉ thị (Directive) 23 ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TMĐT  VẤN ĐỀ – Có rất nhiều vấn đề có thể xảy ra trong quá trình hoạt động kinh doanh – Vấn đề thường xuất hiện ở các doanh nghiệp đã có sẵn hệ thống TMĐT  Quá trình này liên tục xảy ra @Bộ môn Thương mại điện tử 12
 13. Sinh viên: ........................................ ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TMĐT  CƠ HỘI – Cơ hội thường được xuất hiện kèm theo một điều kiện hoàn toàn mới, khi có ý tưởng kinh doanh mới sẽ là động lực rất lớn để phát triển thành công một hệ thống TMĐT. – Một số hệ thống TMĐT thành công từ ý tưởng mới như Uber, Grab, Foody, Grabr.io … ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TMĐT  CHỈ THỊ – Chỉ thị từ phía lãnh đạo tổ chức – Chỉ thị từ Chính phủ – Chỉ thị có thể là từ đối tác kinh doanh @Bộ môn Thương mại điện tử 13
 14. Sinh viên: ........................................ QUY TRÌNH PT DỰ ÁN TMĐT Các hoạt động cơ bản cần thực hiện khi hình thành một dự án PTHT TMĐT:  Lập kế hoạch và đánh giá  Kiểm soát và ra quyết định  Phân bổ nguồn lực  Quản trị rủi ro QUY TRÌNH PT DỰ ÁN TMĐT Lập kế hoạch và đánh giá - Bản kế hoạch dự án cho biết: - Kế hoạch chi tiết của các hoạt động cần được hoàn thành để phát triển một HT cụ thể - Các nguồn lực sẽ được phân bổ để thực hiện chúng @Bộ môn Thương mại điện tử 14
 15. Sinh viên: ........................................ QUY TRÌNH PT DỰ ÁN TMĐT Kiểm soát và ra quyết định - Một dự án khi thực hiện thường gặp nhiều cơ hội và thách thức hơn so với dự kiến - Cần phải kiểm tra các quyết định đưa ra QUY TRÌNH PT DỰ ÁN TMĐT Cấu hình và Phân bổ nguồn lực - Các nguồn lực cần được phân bổ cả cho việc phát triển cũng như vận hành và hỗ trợ của dự án. - Các nguồn lực cần được phân bổ để phù hợp với những nhu cầu hiện tại và trong tương lai của dự án. @Bộ môn Thương mại điện tử 15
 16. Sinh viên: ........................................ TẬP HỢP THÔNG TIN PHÁT TRIỂN Có nhiều phương pháp thu thập thông tin phát triển. Mỗi phương pháp là một cách cụ thể để hoàn thành một quá trình, việc lựa chọn liên quan đến sự cân nhắc về: - Kinh nghiệm và sự tự tin của mỗi cá nhân về mỗi phương pháp - Các công cụ và hỗ trợ có sẵn cho mỗi phương pháp - Ưu và nhược điểm của các phương pháp - Hoàn cảnh sử dụng các phương pháp - Các ràng buộc (thời gian, tiền và các nguồn khác) khi lựa chọn và sử dụng các phương pháp XÁC ĐỊNH HƯỚNG GIẢI QUYẾT Bất kể lúc nào thông tin được tập hợp, một câu hỏi được đặt ra sẽ là thu thập được bao nhiêu. Các nhà phát triển thường muốn một sự hướng dẫn cụ thể để người dùng và những người tham gia khác không thể đưa ra có bao nhiêu thông tin cần tập hợp và bao nhiêu giải pháp cần xem xét. @Bộ môn Thương mại điện tử 16
 17. Sinh viên: ........................................ KIỂM TRA TÍNH KHẢ DỤNG Kiểm tra tính khả dụng bao gồm: - Xác định cái gì cần kiểm tra - Triển khai một thử nghiệm để đánh giá - Kiểm soát, kiểm tra với số lượng đối tượng kiểm tra thích hợp - Đánh giá bài kiểm tra ĐÁNH GIÁ VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH KHẢ THI CỦA DỰ ÁN PTHT TMĐT Khái niệm - Tính khả thi liên quan tới khả năng mà một hệ thống có thể có được hoặc được phát triển nhằm đáp ứng một mục tiêu nào đó trong một điều kiện môi trường nhất định @Bộ môn Thương mại điện tử 17
 18. Sinh viên: ........................................ CÁC KHÍA CẠNH ĐÁNH GIÁ TÍNH KHẢ THI  Tính khả thi về chức năng (tính khả dụng)  Tính khả thi về mặt kỹ thuật  Tính khả thi về mặt kinh tế NGHIÊN CỨU TÍNH KHẢ THI VỀ MẶT CHỨC NĂNG Tổng thể tính khả thi về mặt chức năng: – Không khả thi – Khó có thể làm được – Thực hiện dễ dàng và kết quả tốt @Bộ môn Thương mại điện tử 18
 19. Sinh viên: ........................................ TÍNH KHẢ THI VỀ MẶT KỸ THUẬT Các mức khả thi về kĩ thuật có thể bao gồm: • Không khả thi • Khả thi nhưng có khó khăn đáng kể • Khả thi hoàn toàn TÍNH KHẢ THI VỀ MẶT KỸ THUẬT  Khả thi về xử lý  Khả thi về dữ liệu  Khả thi về phát triển @Bộ môn Thương mại điện tử 19
 20. Sinh viên: ........................................ TÍNH KHẢ THI VỀ MẶT KINH TẾ Để có tính khả thi về mặt kinh tế, một HT phải đảm bảo: • Có chi phí thấp hơn tổng chi cực đại cho phép • Vượt qua được lợi ích ở mức kì vọng thấp nhất • Đáp ứng được tất cả những kì vọng về khả năng thu lợi Câu hỏi ôn tập chương 2 40 @Bộ môn Thương mại điện tử 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2