Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 6 - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
38
lượt xem
1
download

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 6 - ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 6 Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân có cấu trúc chương được trình bày như sau: Xây dựng nhà nước thể hiện quyền là chủ và làm chủ của nhân dân, quan điểm của HCM về sự thống nhất giữa bản chất GCCN với tính ND và tính DT của NN,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 6 - ĐH Thương Mại

U U M M TT __ M M TT H H D D CHƯƠNG VI TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN 9/26/2017 Bộ môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh Trường Đại học Thương Mại 1 CẤU TRÚC CHƯƠNG U U M M TT __ M M TT H H D D I. XÂY DỰNG NN THỂ HIỆN QUYỀN LÀ CHỦ VÀ LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN II. QUAN ĐIỂM CỦA HCM VỀ SỰ THỐNG NHẤT GIỮA BẢN CHẤT GCCN VỚI TÍNH ND VÀ TÍNH DT CỦA NN. III. XÂY DỰNG NN CÓ HIỆU LỰC PHÁP LÝ MẠNH MẼ IV. XÂY DỰNG NN TRONG SẠCH, HOẠT ĐỘNG CÓ HIỆU QUẢ KẾT LUẬN 9/26/2017 2 I. XÂY DỰNG NN THỂ HIỆN QUYỀN LÀ CHỦ VÀ LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN U U M M TT __ M M TT H H D D 1. Nhà nước của dân 2. Nhà nước do dân 3. Nhà nước vì dân 1. Nhà nước của dân U U M M TT __ M M TT H H D D - Xác lập tất cả mọi quyền lực trong Nhà nước và trong xã hội đều thuộc về nhân dân. - HCM đã nêu lên quan điểm dân là chủ và dân làm chủ 2. Nhà nước do dân - Nhà nước do dân lập nên, dân ủng hộ, dân làm chủ U U M M TT __ M M TT H H D D - Quyền tham gia xây dựng và quản lý Nhà nước của dân được thể hiện: + Toàn bộ công dân có quyền bầu ra Quốc hội + Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước, Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Hội đồng Chính phủ + Hội đồng Chính phủ là cơ quan hành chính cao nhất của Nhà nước, thực hiện các nghị quyết của Quốc hội và chấp hành pháp luật + Mọi công việc của bộ máy nhà nước trong việc quản lý xã hội đều thực hiện ý chí của dân 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản