Bài giảng Vật lý 11 NC - THỰC HÀNH: KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH CHỈNH LƯU CỦA ĐIỐT BÁN DẪN VÀ ĐẶC TÍNH KHUẾCH ĐẠI CỦA TRANZITO

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
463
lượt xem
21
download

Bài giảng Vật lý 11 NC - THỰC HÀNH: KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH CHỈNH LƯU CỦA ĐIỐT BÁN DẪN VÀ ĐẶC TÍNH KHUẾCH ĐẠI CỦA TRANZITO

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức - Bằng thực nghiệm thấy rõ được đặc tính chỉnh lưu dong điện của điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito. - Vận dụng kiến thức lý thuyết về dòng điện trong chất bán dẫn giải thích được kết quả thí nghiệm. - Củng cố kỷ năng sử dụng dụng cụ đo điện như vôn kế, ampe kế, bước đầu làm quen voqí dao động ký điện từ. 2. Kỹ năng - Lắp đặt thí nghiệm, đo các đại lượng và tính kết quả. - Làm được một bản báo cáo thí nghiệm:...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Vật lý 11 NC - THỰC HÀNH: KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH CHỈNH LƯU CỦA ĐIỐT BÁN DẪN VÀ ĐẶC TÍNH KHUẾCH ĐẠI CỦA TRANZITO

  1. THỰC HÀNH: KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH CHỈNH LƯU CỦA ĐIỐT BÁN DẪN VÀ ĐẶC TÍNH KHUẾCH ĐẠI CỦA TRANZITO A. MỤC TIÊU BÀI HỌC. 1. Kiến thức - Bằng thực nghiệm thấy rõ được đặc tính chỉnh lưu dong điện của điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito. - Vận dụng kiến thức lý thuyết về dòng điện trong chất bán dẫn giải thích được kết quả thí nghiệm. - Củng cố kỷ năng sử dụng dụng cụ đo điện như vôn kế, ampe kế, bước đầu làm quen voqí dao động ký điện từ. 2. Kỹ năng - Lắp đặt thí nghiệm, đo các đại lượng và tính kết quả. - Làm được một bản báo cáo thí nghiệm: Vẽ được đường đặc trưng Vôn – ampe qua thí nghiệm. B. CHUẨN BỊ
  2. 1. Giáo viên a) Kiến thức và đồ dùng: - Thí nghiệm khảo sát đặc tính của điôt và tranzito. - Một số hình vẽ cách làm thí nghiệm. b) Phiếu học tập: P1. Dùng một mili ampe kế đo cường độ dòng điện I qua điôt, và một vôn kế đo hiệu điện thế UAK giữ hai cực A (anôt) và K (catôt) của điôt. Kết quả nào sau đây là không đúng? A. UAK = 0 thì I = 0. C. UAK < 0 thì I = 0. B. UAK > 0 thì I = 0. D. UAK > 0 thì I > 0. P2. Dùng một mili ampe kế đo cường độ dòng điện I qua điôt, và một vôn kế đo hiệu điện thế UAK giữ hai cực A (anôt) và K (catôt) của điôt. Kết quả nào sau đây là không đúng? A. UAK = 0 thì I = 0. B. UAK > 0 và tăng thì I > 0 và cũng tăng C. UAK > 0 và giảm thì I > 0 và cũng giảm D. UAK < 0 và giảm thì I < 0 và cũng giảm P3. Dùng một mili ampe kế đo cường độ dòng điện IB qua cực bazơ và một ampe kế đo cường độ dòng điện IC qua côlectơ của tranzito. kết quả nào sau đây là không đúng?
  3. A. IB tăng thì IC tăng. B. IB tăng thì IC giảm. C. IB giảm thì IC giảm. D. IB rất nhỏ thì IC cũng rất nhỏ. P4. Dùng một mili ampe kế đo cường độ dòng điện IB qua cực bazơ, và một vôn kế đo hiệu điện thế UCE giữa côlectơ và emitơ của tranzito mắc E chung. Kết quả nào sau đây là không đúng? A. IB tăng thì UCE tăng. B. IB tăng thìUCE giảm. C. IB giảm thìUCE tăng. D. IB đạt bão hoà thì UCE bằng không. c) Đáp án phiếu học tập: P1 (B); P2 (D); P3 (B); P4 (A). d) Dự kiến ghi bảng: (Chia làm 2 cột) Bài 25: Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito 1) Mục đích: SGK + Lắp đặt thí nghiệm, kiểm tra… 2) Cơ sở lý thuyết: SGK + Điều chỉnh máy phát xung… 3) Phương án và tiến hành: + Quan sát đồ thị dòng điện trước và A. Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của sau điôt
  4. điôt bán dẫn: + Ghi kết quả…Xử lí số liệu… a) Dụng cụ: SGK B) Khảo sát đặc tuyến của tranzito: b) Tiến hành: (Các bước trong SGK) + Kiểm tra dụng cụ 4) Báo cáo thi nghiệm: + Vẽ sơ đồ. (Mẫu trong SGK) 2. Học sinh - Đọc và chuẩn bị bài thực hành, báo cáo thí nghiệm. 3. Gợi ý ứng dụng CNTT GV có thể chuẩn bị một số hình ảnh về tiến hành thí nghiệm. C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động 1(…phút): Ổn định tổ chức. Kiểm tra bài cũ. Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Báo cáo tình hình lớp. - Kiểm tra tình hình HS. - Trả lời câu hỏi. - Nêu câu hỏi về mục đích và cơ sở lý - Nhận xét câu trả lời của bạn. thuyết. - Nhận xét và cho điểm. Hoạt động 2 (…phút): Bài mới: Bài 25: Thực hành… Phần 1: Tiến hành thí nghiệm và đo kết quả. Chia nhóm, mỗi nhóm tiến hành theo một phương án. Lần lượt với điôt và tranzito.
  5. Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên - Đọc SGK. - Yêu cầu HS đọc SGK. - Thảo luận. - Nêu phương án thí nghiệm và cách tiến - Yêu cầu và hướng dẫn HS hành. - Hướng dẫn. - Lắp đặt thí nghiệm theo phương án. - Quan sát. - Cân chỉnh thí nghiệm. - Làm thí nghiệm,, đo các đại lượng. - Nhắc nhở (nếu cần) - Tiến hành đo các đại lượng, mỗi gia trị đo ít nhất 3 lần. - Ghi chép kết quả - Nhận xét kết quả. - Đọc SGk. - Yêu cầu HS. - Xủ lí kết quả đo được. Xác định giá trị các đại lượng - Thảo luận xác định các đại lượng đo được trước và sau. - Tính toán, ghi chép kết quả. - nhận xét kết quả. - Nhận xét kết quả. Hoạt động 3 (…phút): Hướng dẫn về nhà. Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên
  6. - Ghi câu hỏivà bài tập về nhà. - Giao các câu hỏi và bài tập trong SGK. - Giao các câu hỏi trắc nghiệm P (trong phiếu học tập). Ghi nhớ lời nhắc của GV. - Nhắc HS đọc bài mới và chuẩn bị bài sau.
Đồng bộ tài khoản