BÀI TẬP KHẢO SÁT HÀM SỐ

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
2.149
lượt xem
213
download

BÀI TẬP KHẢO SÁT HÀM SỐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án Toán 12 Chương _ Khảo sát hàm số theo chương trình chuẩn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI TẬP KHẢO SÁT HÀM SỐ

  1. : ax + b BÀI TẬP KHẢO SÁT HÀM SỐ y= (c ≠ 0 ; ad − bc ≠ 0) cx + d I.Mục tiêu: 1.Kiến thức: ax + b - Củng cố sơ đồ khảo sát hàm số Y = cx + d 2. Kỹ năng: - Thành thạo các bước khảo sát và vẽ được đồ thị hàm số nhất biến - Phân loại được các dạng đồ thị đã học - Xác định được giao điểm của đường thẳng với đồ thị - Biện luận được số nghiệm của phương trình bằng cách dựa vào đồ thị - Viết được phương trình tiếp tuyến với đồ thị tai một điểm. 3.Tư duy thái độ:Tập trung,logic,cẩn thận và chính xác II.Chuẩn bị của GVvà HS: 1. Giáo viên: Soạn bài,hệ thống câu hỏi và bài tập 2. Học sinh: Chuẩn bị bài cũ và xem lại cẩn thận các ví dụ trong SGK III. Phương pháp:Gợi mở, nêu vấn đề và thảo luận nhóm IV.Tiến trình bài dạy: 1.Ổn định lớp: Kiểm tra sỉ số và vệ sinh. 2.Kiểm tra bài cũ: ax + b GV: Nêu các bước khảo sát và vẽ đồ thị hàm số dạng Y = ? Gọi học sinh đứng tại chỗ trả cx + d lời, đánh giá cho điểm 3.Nội dung bài mới: 3 Hoạt động 1. Cho hàm số y = có đồ thị là (C ) x +1 a.Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số b.Định m để đường thẳng d: y=2x-m cắt đồ thị (C ) tại hai điểm phân biệt. TG Hoạt động của GV Hoạt động của học sinh Ghi bảng 17’ HĐTP1: - dạng nhất biến có a=0 - Cho hs nhận xét dạng hàm số. - có TCĐ : x=-1 Ghi lời giải đúng -Đồ thị này có những TCN :y=0 , ≡ Ox giống như học tiệm cận nào? Bài làm: sinh -Cho 01 hs lên bảng *TXĐ: D=R\{-1} giải,các hs khác thảo * Sự biến thiên: luận và giải vào vở. −3 + đạo hàm: y′ = < 0, ∀x ≠ −1 ( x + 12 ) .hàm số nghịch biến trên (− ∞;−1) ∪ (− 1;+∞) + Tiệm cận:
  2. 3 3 -Giáo viên uốn nắn . lim− = −∞ ; lim+ = +∞ x → −1 x + 1 x → −1 x + 1 hướng dẫn các học ⇒ x=-1 là tiệm cận đứng sinh hoàn thành từng 3 bước lim =0 x → ±∞ x + 1 suy ra đường thẳng y=0 là tiệm cận ngang + BBT: x -∞ -1 +∞ y' - - 0 +∞ y -∞ 0 * Đồ thị: ĐĐB: (0:3) ;(2:1) ;(-2:-3) 4 2 -5 O 5 -2 -4 -6 10' HĐTP2: - Đường thẳng (d) cắt - phương trình hoành độ giao điểm của (C) và đồ thị (C ) tại hai điểm (d) có hai nghiệm phân biệt. phân biệt khi nào? Bài giải của học sinh: -cho hs lập phương .phương trình hoành độ: Ghi lời giải đúng trình hđgđ và giải. gọi 3 giống như học một học sinh lên bảng = 2 x − m, ( x ≠ −1) sinh. x +1 trình bày ⇔ 2 x 2 + (2 − m )x − (m + 3) = 0 - Gv uốn nắn hướng dẫn học sinh từng Δ = m 2 + 4m + 28 Có: bước cho đến hết bài. = (m + 2) + 24 > 0, ∀m 2 Vậy đường thẳng d luôn cắt (C) tại hai điểm
  3. phân biệt với mọi m. Hoạt động 2: Giải bài tập số 9 trang 44 sgk Cho hàm số y = (m + 1)x − 2m + 1 (m là tham số) có đồ thị là (G) x −1 a/ Xác định m để đồ thị (G) đi qua điểm (0;-1) b/ Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thj của hàm số với m tìm được. c/ Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị trên tại giao điểm của nó với trục tung. TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng 5' HĐTP1: Câu a - Điểm M(x,y) thuộc đồ + Hs trả lời theo chỉ định của Gv thị của hàm số khi nào? + Gọi 1 hs lên bảng giải Để đồ thị (G) đi qua điểm (0;-1) ta phải có: câu a − 2m + 1 −1 = ⇔m=0 −1 HĐTP2: Câu b x +1 Ghi lời giải đúng - Với m=0, hàm số có + y= giống như học x −1 10' dạng như thế nào? sinh * TXĐ + Yêu cầu hs tiến hành * Sự biến thiên khảo sát, vẽ đồ thị của + Đạo hàm y' hàm số và chỉ định 1 hs + Tiệm cận lên bảng giải + BBT * Đồ thị. + Gv nhận xét, chỉnh sửa y 4 2 1 O -5 1 5 -2 HĐTP3: Câuc - Phương trình tiếp tuyến -4 5' của một đường cong tại điểm (x 0 ; y 0 ) có phương -6 trình như thế nào? - Trục tung là đường thẳng có phương trình? + y − y 0 = k ( x − x 0 ) với k là hệ số góc của - Xác định giao điểm của tiếp tuyến tại x 0 . đồ thị (G) với trục tung? - Gọi một hs lên bảng + x=0 viết phương trình tiếp + Giao điểm của (G) với trục tung là M(0;-1) tuyến k=y'(0)=-2 + Vậy phương trình tiếp tuyến tại M là
  4. y+1=-2x hay y=-2x-1 4. Củng cố: 5. Bài tập về nhà: Bài 11/46 Sgk

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản