BÀI TẬP KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ (tt)

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
192
lượt xem
14
download

BÀI TẬP KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ (tt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài tập khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (tt)', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI TẬP KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ (tt)

  1. Chương I: Ứ NG DỤNG ĐẠO H ÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ Bài 4: BÀI TẬP KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA H ÀM SỐ (tt) I. MỤC TIÊU: Củng cố: Kiến thức:  Sơ đồ khảo sát h àm số.  Biết các dạng đồ thị của các h àm số bậc ba, bậc bốn trùng phương, hàm ph ân thức ax  b . y a' x  b' Kĩ năng:  Biết cách khảo sát và vẽ đồ thị của các h àm số trong chương trình.  Biết cách tìm giao điểm của hai đồ thị.  Biết cách dùng đ ồ thị của hàm số để biện luận số nghiệm của một phương trình. 1
  2. Giải tích 12 Trần Sĩ Tùng  Biết viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số. Thái độ:  Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và h ệ thống. II. CHUẨN BỊ: Giáo viên: Giáo án. Hệ thống bài tập. Học sinh: SGK, vở ghi. Ôn tập các kiến thức đã học về khảo sát hàm số. III. HO ẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1 . Ổ n định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp. 2 . Kiểm tra bài cũ: (Lồng vào quá trình luyện tập ) H. Đ. 2
  3. 3. Giảng bài mới: TL Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung 15' Hoạt động 1: Luyện tập xét sự tương giao giữa các đồ thị H1. Nêu đk để đồ thị h àm số Đ1. Pt hoành độ giao điểm 1 . Tìm m để đồ thị h àm số cắt trục hoành tại 3 điểm có 3 nghiệm phân biệt: sau cắt trục ho ành tại ba phân biệt ? đ iểm phân biệt: mx3  3mx2  (1  2m) x  1  0 y  mx3  3mx2  (1  2m) x  1  ( x  1)(mx 2  2mx  1)  0  x  1  2  mx  2mx  1  0 (2)  (2) có 2 nghiệm pb, khác –1 m  0    '  0  2  2m  0  H2. Nêu đk để đồ thị các 2 . Tìm m để đồ thị các hàm   m  1  hàm số cắt nhau tại 2 điểm m  0 số sau cắt nhau tại hai điểm 3
  4. Giải tích 12 Trần Sĩ Tùng phân biệt ? phân biệt: Đ2. Pt hoành độ giao điểm có 2 nghiệm phân biệt: 2 x2  3 x  m y ; y  2x  m x 1 2 x2  3x  m  2x  m x 1  x  2m    x  2m    1 x  1 m   2 15' Hoạt động 2: Luyện tập biện luận số nghiệm của phương trình bằng đồ thị H1. Khảo sát và vẽ đồ thị Đ1. Các nhóm kh ảo sát và 3. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) h àm số ? vẽ nhanh đồ thị hàm số. của hàm số: y   x3  3x  1 . y Dựa vào đồ thị (C), biện 2 m+1 luận số nghiệm của phương x O -3 -2 -1 1 2 3 trình sau theo m: -2 x3  3 x  m  0 Đ2. x3  3x  m  0   x3  3 x  1  m  1 H2. Biến đổi phương trình? 4
  5. Đ3. H3. Biện luận số giao điểm  m  2  m  2 : pt có 1 nghiệm  của (C) và (d)?  m  2  m  2 : pt có 2 nghiệm  –2 < m < 2: pt có 3 nghiệm 10' Hoạt động 3: Luyện tập viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số H1. Để viết pttt, cần tìm các Đ1. x0, y(x0). 4 . Viết ph ương trình tiếp giá trị nào ? tuyến của (C): 14 12 14 12 7 y x  x 1 x0  x0  1  4 2 4 2 4  x0  1 7 tại điểm có tung độ bằng . 4  7  Tại 1;  , pttt là:  4 5
  6. Giải tích 12 Trần Sĩ Tùng 7 1  2( x  1)  y  2 x  y 4 4  7  Tại  1;  , pttt là:  4 7 y  2( x  1) 4 1  y  2 x  4 3' Hoạt động 4: Củng cố Nhấn mạnh: – Cách giải các dạng toán. 4 . BÀI TẬP VỀ NHÀ:  Bài tập ôn ch ương. 6
  7. IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG: ................................................................................................ ................................ ........ ................................................................................................ ................................ ........ ................................................................................................ ................................ ........ 7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản