Bản chất của marketing

Chia sẻ: Lan Anh Anh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:25

0
399
lượt xem
122
download

Bản chất của marketing

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu chính của người làm Marketing là phát hiện ra mong muốn ...... Bản chất của các hoạt động xúc tiến hỗn hợp là: a. Chiến lược tập trung nỗ lực vào ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bản chất của marketing

 1. CHƯƠNG I: BẢN CHẤT CỦA MARKETING I. Sự ra đời và phát triển của lý thuyết MAR II. Các khái niệm cơ bản của marketing III. Vai trò và chức năng của marketing IV. Quản trị marketing
 2. I. SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN LÝ THUYẾT MARKETING 1. Sự ra đời • Marketing xuất hiện gắn liền với trao đổi trên thị trường nhưng không đồng thời, nguyên nhân sâu xa là do cạnh tranh. • Xuất hiện rõ nét khi nền đại công nghiệp cơ khí phát triển: Cung lớn hơn cầu –Khủng hoảng thừa 1929 -1933 • Lý thuyết marketing xuất hiện đầu tiên ở Mĩ: những năm đầu thế kỷ XX
 3. I. SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN LÝ THUYẾT MARKETING 2. Sự phát triển lý thuyết marketing • Marketing cổ điển ( marketing truyển thống): ra đời vào đầu thế kỷ 20 ở Mỹ • Marketing hiện đại: Từ sau chiến tranh thế giới lần thứ 2 cho đến nay • Những xu hướng phát triển mới của marketing
 4. MARKETING CỔ ĐIỂN • Thời gian ra đời: Từ đầu thế kỷ XX đến trước chiến tranh thế giới thứ 2 • Hoàn cảnh ra đời  Xã hội :Tương đối ổn định  Thị trường: Thị trường của người bán • Nội dung hoạt động  Tìm kiếm thị trường để bán hàng hoá  Các giải pháp kích thích tiêu thụ marketing là tiêu thụ
 5. MARKETING CỔ ĐIỂN • Tư tưởng kinh doanh “Bán cái doanh nghiệp có”  Mang tính chất áp đặt  Ít quan tâm đến nhu cầu thị trường  Thiếu giải pháp đáp ứng nhu cầu • Phạm vi : Phổ biến ở Mỹ • Lĩnh vực ứng dụng : Kinh doanh
 6. MARKETING HIỆN ĐẠI • Thời gian ra đời : Giữa thế kỷ XX đến nay • Hoàn cảnh ra đời  Xã hội: Mâu thuẫn và Khủng hoảng  Thị trường :Thị trường của người mua • Đặc điểm bao trùm  Là cuộc cách mạng trong lĩnh vực kinh doanh • Nội dung hoạt động  Bắt đầu từ hoạt động nghiên cứu thị trường  Thiết kế và sản xuất sản phẩm  Tiêu thụ sản phẩm  Dịch vụ sau bán hàng
 7. MARKETING HIỆN ĐẠI • Tư tưởng KD: “Chỉ SX và bán cái thị trường cần”  Đáp ứng nhu cầu thị trường là vấn đề cơ bản nhất của Marketing  Coi trọng nghiên cứu nắm bắt nhu cầu  Xây dựng các giải pháp thoả mãn nhu cầu • Phương châm kinh doanh: Thoả mãn tốt nhất nhu cầu của thị trường • Phạm vi ứng dụng : Mọi quốc gia đi theo kinh tế thị trường • Lĩnh vực ứng dụng : Rộng rãi
 8. MARKETING HIỆN ĐẠI • Triết lý quan hệ kinh doanh “Khách hàng luôn luôn đúng”  Khách hàng là nhân vật trung tâm  Chăm sóc khách hàng là công viêc quan trọng nhất  Luôn đặt mình vào địa vị KH và suy nghĩ theo KH  Đa dạng hoá các giải pháp KD thoả mãn nhu cầu đa dạng của KH  Coi trọng các hoạt động nghiên cứu khách hàng  Thiết lập hệ thống giải pháp chăm sóc và phục vụ KH tốt nhất
 9. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN MỚI • Những yếu tố cơ bản chi phối đến xu hướng phát triển mới của marketing  Thị trường hàng tiêu dùng bị bão hòa  Sự cạnh tranh trên thị trường: ngày càng khốc liệt  Có nhiều vi thị trường  Chu kỳ sống của sản phẩm bị rút ngắn  Khách hàng trở nên khó tính hơn
 10. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN MỚI • Xu hướng  MAR phân tích các nhu cầu khác nhau mà các SP có thể thỏa mãn  Xác định thị trường: Là tập hợp những người mua  Đa dạng hóa chủng loại và tiểu chủng loại sản phẩm/ thị trường  Tìm cách định vị sản phẩm  Định hướng nhu cầu…  Sự phát triển mạnh mẽ của CNTT cho phép mở ra các hình thức truyền thông và bán hàng mới
 11. II. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN • Marketing • Nhu cầu: Nhu cầu tự nhiên Mong muốn Nhu cầu có khả năng thanh toán • Giá trị, chi phí và sự thỏa mãn • Trao đổi và giao dịch • Thị trường
 12. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN Nhu cầu tự nhiên ( Needs): Là cảm giác thiếu hụt một cái gì đó mà con người cảm nhận được. Nhu cầu tự nhiên được hình thành là do trạng thái ý thức của ng ười ta về việc thấy thiếu một cái gì đó để phục vụ cho tiêu dùng.
 13. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN Mong muốn ( Wants): Là nhu cầu tự nhiên có dạng đặc thù đòi hỏi được đáp lại bằng một hình thức đặc thù phù hợp với trình độ văn hóa và tính cách cá nhân của con người.  Nhu cầu có khả năng thanh toán ( Demands) Là nhu cầu tự nhiên và mong muốn phù hợp với khả năng mua sắm.
 14. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN  Marketing Theo Philip Kotler: Marketing là hình thức hoạt động của con người hướng vào việc đáp ứng những nhu cầu thông qua trao đổi.
 15. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN Giá trị tiêu dùng của một sản phẩm Là sự đánh giá của người tiêu dùng về khả năng của nó trong việc thỏa mãn nhu cầu đối với họ. Chi phí đối với một hàng hóa Là tất cả những hao tổn mà NTD phải bỏ ra để có được những lợi ích do tiêu dùng hàng hóa đó đem lại. Sự thỏa mãn Là mức độ trạng thái cảm giác của NTD bắt nguồn từ việc so sánh kết quả thu được do tiêu dùng sản phẩm với những kỳ vọng của họ.
 16. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN Trao đổi Trao đổi là hành động tiếp nhận một sản phẩm mong muốn từ một người nào đó bằng cách đưa cho họ một thứ khác. Giao dịch Là một cuộc trao đổi mang tính chất thương mại những vật có giá trị giữa 2 bên
 17. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN Thị trường Thị trường bao gồm tất cả các khách hàng hiện tại và tương lai có cùng một nhu cầu và mong muốn cụ thể, có khả năng tham gia vào trao đổi và giao dịch để thỏa mãn nhu cầu và mong muốn của mình
 18. III. VAI TRÒ VÀ CHỨC NĂNG CỦA MARKETING 1. Chức năng  Chức năng thỏa mãn tốt nhất nhu cầu tiêu dùng của xã hội  Chức năng tăng cường khả năng thích ứng và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp với thị trường  Chức năng tiêu thụ sản phẩm  Chức năng tăng cường hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh
 19. VAI TRÒ VÀ CHỨC NĂNG CỦA MARKETING 2. Vai trò  Đối với thị trường: - Thông qua Marketing, sản phẩm được sản xuất ra nhằm để thoả mãn nhu cầu - Kích thích thị trường  Đối với doanh nghiệp - Marketing giúp kết nối hoạt động của DN với thị trường - Giúp nhà kinh doanh lựa chọn đúng đắn phương án đầu tư, tận dụng triệt để cơ hội kinh doanh - Giúp doanh nghiệp xây dựng chiến lược cạnh tranh
 20. IV. QUẢN TRỊ MARKETING Khái niệm Theo Philip Kotler: Quản trị marketing là phân tích, lập kế hoạch, thực hiện và kiểm tra việc thi hành các biện pháp nhằm thiết lập, củng cố, duy trì và phát triển những cuộc trao đổi có lợi với những người mua đã được lựa chọn để đạt được những mục tiêu đã định của DN
Đồng bộ tài khoản