intTypePromotion=1
ADSENSE

Bản Tóm tắt Luận án Tiến sĩ tiếng Anh: Nghiên cứu khả năng phân tích diễn ngôn trong tiếng Anh để chuẩn bị các hoạt động tích hợp nói và viết cho sinh viên năm thứ nhất tại Đại học Thái nguyên

Chia sẻ: Yumimi Yumimi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

254
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án nghiên cứu nhằm trả lời các câu hỏi sau: Hồ sơ dữ liệu đầu vào của sinh viên? Mức độ năng lực trong kỹ năng nói và viết của học sinh là gì? Có sự khác biệt đáng kể giữa khả năng và đặc điểm của học sinh? Làm thế nào để giáo viên đánh giá năng lực nói và viết luận của học sinh? Có sự khác biệt đáng kể giữa nói và viết luận trong năng lực của học sinh và đánh giá của giáo viên? Những hoạt động tích hợp nào có thể được đề xuất để nâng cao năng lực của sinh viên trong nói và viết luận? Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bản Tóm tắt Luận án Tiến sĩ tiếng Anh: Nghiên cứu khả năng phân tích diễn ngôn trong tiếng Anh để chuẩn bị các hoạt động tích hợp nói và viết cho sinh viên năm thứ nhất tại Đại học Thái nguyên

Đại học Thái Nguyên<br /> Cộng Hòa XHCN Việt Nam<br /> <br /> Đại học Tổng hợp Batangas<br /> Cộng hòa Philippin<br /> <br /> VŨ KIỀU HẠNH<br /> <br /> NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÂN TÍCH DIỄN NGÔN<br /> TRONG TIẾNG ANH ĐỂ CHUẨN BỊ CÁC<br /> HOẠT ĐỘNG TÍCH HỢP NÓI VÀ VIẾT<br /> CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT<br /> TẠI ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN<br /> <br /> Chuyên ngành: Ngôn ngữ và Văn học Anh<br /> <br /> BẢN TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ TIẾNG ANH<br /> <br /> THÁI NGUYÊN, 2014<br /> <br /> Luận án được hoàn thành tại:<br /> ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: TS. Matilda H. Dimaano<br /> <br /> Phản biện 1: .............................................<br /> Phản biện 2: .............................................<br /> Phản biện 3: .............................................<br /> <br /> Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Đại học họp tại:<br /> …………………………………………………………………………………..<br /> <br /> Vào hồi<br /> <br /> giờ<br /> <br /> ngày<br /> <br /> tháng<br /> <br /> năm 2014<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận văn tại:<br /> -<br /> <br /> Thư viện quốc gia Việt Nam;<br /> <br /> -<br /> <br /> Trung tâm học liệu, Đại học Thái Nguyên;<br /> <br /> -<br /> <br /> Thư viện Trung tâm Đào tạo và Phát triển quốc tế;<br /> <br /> -<br /> <br /> Thư viện trường Đại học Tổng hợp Batangas, Philipin.<br /> <br /> 1<br /> CHƯƠNG I<br /> GIỚI THIỆU CHUNG<br /> <br /> 1.1. CƠ SỞ NGHIÊN CỨU<br /> Tiếng Anh là một trong những môn học được ưu tiên hàng đầu<br /> trong khung chương trình dành cho sinh viên hệ cao đẳng và đại học.<br /> Khóa học này được gọi chung là tiếng Anh căn bản.<br /> Phân tích diễn ngôn được định nghĩa là việc phân tích ngôn<br /> ngữ và thành phần trong các câu, trong đó chủ yếu liên quan đến việc<br /> nghiên cứu về ngữ pháp: nghiên cứu của các thành phần nhỏ của<br /> ngôn ngữ, chẳng hạn như âm thanh bao gồm ngữ âm học và âm vị<br /> học, các phần của từ hoặc hình thái, ý nghĩa hay ngữ nghĩa, và các<br /> thứ tự của các từ trong câu hoặc cú pháp.<br /> Phân tích diễn ngôn đóng vai trò quan trọng vì các lý do<br /> khác nhau. Đối với các nhà ngôn ngữ học, nó giúp để tìm hiểu cách<br /> thức hoạt động ngôn ngữ, để nâng cao sự hiểu biết; cho các nhà giáo<br /> dục trong việc tìm hiểu cách thức các văn bản làm việc tốt, để họ có<br /> thể tập trung vào việc giảng dạy sinh viên những chiến lược viết và<br /> nói; và cho các nhà phân tích, để khám phá ra ý nghĩa trong văn bản<br /> mà không rõ ràng trên bề mặt như phân tích bài phát biểu của một<br /> chính trị để xem những định kiến của họ.<br /> Xem xét sự cần thiết của sinh viên cho một nền giáo dục có<br /> chất lượng, đặc biệt là môn tiếng Anh và đánh giá các chương trình<br /> đào tạo hiện hành đối với trường Đại học, để đánh giá và phân tích<br /> diễn ngôn nói và viết cho sinh viên năm thứ nhất.<br /> <br /> 2<br /> Là một giảng viên đại học, người nghiên cứu đã dành thời gian<br /> quan sát những khó khăn mà sinh viên gặp phải bao gồm viết câu có<br /> hiệu quả trong một đoạn văn khái niệm hóa một chủ đề trong thành<br /> phần cũng như khó khăn trong tính chính xác, đọc hiểu, từ vựng và<br /> các khía cạnh âm vị học. Chính vì những lý do trên, mà tôi tiến hành<br /> nghiên cứu thăm dò sâu hơn vào khả năng phân tích diễn ngôn trong<br /> kỹ năng nói và viết của người học.<br /> 1.2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU<br /> Nghiên cứu này nhằm phân tích diễn ngôn nói và viết của<br /> các học sinh sinh viên năm nhất đại học trong khóa học tiếng Anh cơ<br /> bản tại Đại học Thái Nguyên.<br /> Cụ thể, nghiên cứu này đã tìm câu trả lời cho các câu hỏi<br /> nghiên cứu sau đây:<br /> 1. Hồ sơ dữ liệu đầu vào của sinh viên:<br /> 1.1 Giới tính;<br /> 1.2 Trình độ học vấn của phụ huynh;<br /> 1.3 Nơi sinh<br /> 1.4 Trường Phổ thông đã học (công lập hay dân lập)<br /> 1.5 Mức độ tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng?<br /> 2. mức độ năng lực trong kỹ năng nói và viết của học sinh là gì?<br /> 3. Có sự khác biệt đáng kể giữa khả năng và đặc điểm của học sinh?<br /> 4. Làm thế nào để giáo viên đánh giá năng lực nói và viết luận của<br /> học sinh?<br /> <br /> 3<br /> 5. Có sự khác biệt đáng kể giữa nói và viết luận trong năng lực của<br /> học sinh và đánh giá của giáo viên?<br /> 6. Những hoạt động tích hợp nào có thể được đề xuất để nâng cao<br /> năng lực của sinh viên trong nói và viết luận?<br /> 1.3. GIÁ TRỊ NGHIÊN CỨU<br /> Nghiên cứu này sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho các nhà lãnh<br /> đạo, các nhà quản lý, các cá nhân có lien quan. Cụ thể như sau:<br /> Sinh viên. Họ sẽ được hưởng lợi từ kết quả của các nghiên<br /> cứu đặc biệt, các tài liệu giảng dạy sẽ cập nhật và thay đổi trong quá<br /> trình học tập và nghiên cứu. Các sinh viên tham gia cuộc khảo sát<br /> này sẽ có một cơ hội để thử nghiệm và đánh giá phần nào thành công<br /> của chương trình.<br /> Giảng viên. Điều này sẽ có ý nghĩa để cho các giảng viên,<br /> không chỉ tham gia vào việc khảo sát cho nghiên cứu mà họ cũng sẽ<br /> học được nhiều điều ý nghĩa và thiết thực. Sau nghiên cứu, họ có thể<br /> ứng dụng được các kết quả của nghiên cứu trong giảng dạy, nâng cao<br /> hiệu quả dạy và học cho sinh viên.<br /> Các nhà quản lý. Từ những kết quả của nghiên cứu, họ sẽ<br /> đưa ra được quyết định chính xác hơn trong việc thay đổi hay quyết<br /> định những chương trình phù hợp với năng lực và trình độ của người<br /> học cũng như căn cứ vào đó để đánh giá, khảo sát năng lực của sinh<br /> viên. Từ những tài liệu sẵn có, các nhà quản lý có thể áp dụng sao<br /> cho phù hợp với trình độ và năng lực của người học, mang lại hiệu<br /> quả cao trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu<br /> Các nhà lãnh đạo. Căn cứ vào kết quả của luận án, các nhà<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2