Bảng cân đối tài sản

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
591
lượt xem
57
download

Bảng cân đối tài sản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Bảng cân đối tài sản

  1. Bảng cân đối tài sản Bảng cân đối tài sản Triệu đồng Việt Nam Thực tế Dự tính 2002 2003 2004 2005 2006 Tài sản có Tài sản lưu động Tiền mặt Các khoản phải thu Dự trữ tồn kho Tài sản lưu động khác Tổng tài sản lưu động Tài sản cố định Đất đai và nhà xưởng Trừ khấu hao luỹ kế Thiết bị máy móc Trừ khấu hao luỹ kế Tài sản cố định khác Tổng tài sản cố định Tổng tài sản
  2. Tài sản Nợ Nợ ngắn hạn Nợ ngắn hạn Các khoản phải trả Các khoản phải trả khác Tổng nợ lưu động Các khoản nợ trả chậm Nợ dài hạn Tổng nợ Vốn (Vốn chủ sở hữu) * Vốn Lợi nhuận để lại Tổng vốn chủ sở hữu Tổng tài sản nợ và vốn chủ sở hữ u Ghi chú: (*) Có rất nhiều nguồn vốn chủ sở hữu: tiền mặt khi công ty được thành lập, giá trị của tài sản cố định do chủ sở hữu đóng góp từ khi bắt đầu kinh doanh, lợi nhuận luỹ kế, giá trị của tài sản sau khi định giá lại và tiền bán cổ phần cho người khác.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản