intTypePromotion=1

Báo cáo: Chính sách tiền tệ và việc sử dụng các công cụ ở VN

Chia sẻ: Le Trong Tan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:47

0
654
lượt xem
322
download

Báo cáo: Chính sách tiền tệ và việc sử dụng các công cụ ở VN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chính sách lưu thông tiền tệ hay chính sách tiền tệ là một trong những chính sách kinh tế vĩ mô của chính phủ,là quá trình quản lý hỗ trợ đồng tiền của chính phủ hay ngân hàng trung ương thông qua các công cụ của mình để đạt được những mục đích đặc như : -Việc kiểm soát và điều tiết khối lương tiền cung ứng (hoặc lãi suất )căn cứ vào nhu cầu tiền tệ của nền kinh tế,nhằm đạt được các mục tiêu như:kiềm chế lạm phát, -Duy trì ổn định tỷ giá hối đoái,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo: Chính sách tiền tệ và việc sử dụng các công cụ ở VN

 1. Khái niệm chính sách tiền tệ 1 Phân loại chính sách tiền tệ 2 3 Mục tiêu của chính sách tiền tệ 4 Các công cụ của chính sách tiền tệ 5 Vai trò của chính sách tiền tệ trong điều kiện kinh tế hiện nay 6 Một số điểm cần lưu ý khi áp dụng các công CSTT cùng lúc
 2. Khái niệm chính sách  tiền tệ Chính sách lưu thông tiền tệ hay chính sách tiền tệ là một trong những chính sách kinh tế vĩ mô của chính phủ,là quá trình quản lý hỗ trợ đồng tiền của chính phủ hay ngân hàng trung ương thông qua các công cụ của mình để đạt được những mục đích đặc như : -Việc kiểm soát và điều tiết khối lương tiền cung ứng (hoặc lãi suất )căn cứ vào nhu cầu tiền tệ của nền kinh tế,nhằm đạt được các mục tiêu như:kiềm chế lạm phát, -Duy trì ổn định tỷ giá hối đoái, Chính sách lưu thông tiền tệ bao gồm việc thay đổi các loại lãi suất nhất định, có thể trực tiếp hay gián tiếp thông qua các nghiệp vụ thị trường mở; qui định mức dự trữ bắt buộc; hoặc trao đổi trên thị trường ngoại hối
 3. Phân loại chính sách  tiền tệ Khi nền kinh tế bị suy Chính sách mở  yếu,làm tăng lượng rộng tiền tệ Áp dụng cung tiền cho nền kinh tế kích thích kinh tế phát triển Nền kinh tế có sự  phát triển thái  quá,lạm phát ngày  càng gia tăng.  Chính sách  Chính sách thắt  thắt chặt tiền  Áp  dụng chặt tiền tệ làm  tệ giảm lượng tiền lưu  thông trong nền  kinh tế, 
 4. Mục tiêu của chính sách  tiền tệ
 5. sách tiền tệ
 6. Vai trò của chính sách  tiền tệ trong điều kiện  kinh tế hiện nay
 7. Một số điểm cần lưu ý khi vận  dụng các công cụ của chính sách  tiền tệ cùng một lúc
 8. Yêu cầu đặt ra  đặt ra  là phấn đấu  đấu  đạt mục tiêu  đạt mục tiêu  tăng trưởng  ưởng  kinh tế cao ở  ở  mức 8,5%  c 8,5% 
 9. Giải pháp điều hành chính sách tiền tệ Kiểm soát chất Can thiệp vào thị Điều hành tỉ giá và lượng và tăng trường ngoại quản lí dự trữ trưởng tín hối ngoại hối dụng
 10. 1. Can thiệp thị trường ngoại hối: 1 Qua nghiệp vụ thị trường mở, NHNN đã hút được một lượng tương đối lớn vốn khả dụng dư thừa. Điều chỉnh tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc. 2 Giữ ổn định các mức lãi suất chính thức do 3 NHNN công bố. 4 Hạn chế cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá.
 11. 2. Điều hành tỷ giá và quản lý dự trữ ngoại hối NHNN bắt đầu thực hiện nới lỏng biên độ tỷ giá đồng thời mua ngoại tệ theo nhu Duy trì hạn mức Quỹ bình ổn tỷ giá và giá vàng cầu bán của các NHTM. bằng 30% tổng dự trữ ngoại hối nhà nước Quản lý an toàn dự trữ ngoại hối Nhà nước Xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Ngoại hối
 12. 3. Kiểm soát chất lượng và tăng trưởng tín dụng Kiểm soát quy mô, chất lượng tín dụng và cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán. Quy định các TCTD không được cấp tín dụng cho các DN hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh chứng khoán. Bổ sung sửa đổi quy định về tín dụng, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro . Chỉ đạo các NHTM tích cực tham gia nghiệp vụ thị trường mở. Thanh tra tại các TCTD về hoạt động cho vay đầu tư.
 13. Những kết quả đạt được: Hỗ trợ tích cực cho tăng trưởng kinh tế Qui mô thị trường tiền Tổng phương tiện thanh tăng tệ mở rộng và cao nhưng cơ cấu thay đổi ổn định. theo chiều hướng tích cực.
 14. Những thách thức phải đối mặt : Thách thức lớn nhất đó là dòng vốn đầu tư Việt Nam nước ngoài vào gia nhập nhiều. WTO
 15. 2008 là một năm mà diễn biến kinh tế chứa năm đầthái Năm 2008_Một cả hai y và lạ thức cực nóng tháchnh,sự chuyển đổi giữa hai thái cực này cũng diễn ra hết sức nhanh chóng
 16. Đó là mối quan hệ nhân quả Nhiệm vụ trọngủa chính Kiềm tiền tlệm phát, c tâm là: “ sách chế ạ đúng. Đó giữ vững ổn địcũng là cế vĩ mô, khẳng ảo an nh kinh tơ sở để đảm b định sinh xã hội và năm 2008 chúng vững, thành đó tăng trưởng bền ta đã trong kiềm chế lạm công là mụchơn thấttiêni.hàng phát nhiều tiêu ưu bạ đầu”
 17. Bảng 1: Nhữữngdấu mốốc thay iđổisuất suất cơ b20086 tháng Bảng 2: Nhng dấ u m c thay đổ lãi lãi DTBB năm ản cuối năm 2008 Lãi suất DTBB Quyết định Ngày thực hiện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã Lãi suất CB 8,5%/năm Quyết định 3162/QĐ-NHNN ngày 19/12/2008 Ngày thực hiện 22/12/2008 triển khai đồng bộ các giải pháp 8,5% 3161/QĐ-NHNN ngày 19/12/2008 22/12/2008 điều hành tiền tệ, ngân hàng với 9%/năm 10% 2950/QĐ-NHNN ngày 3/12/2008 2948/QĐ-NHNN ngày 03/12/2008 5/12/2008 05/12/2008 các biện pháp chủ yếu như sau: 10%/năm 11%/năm 2808/QĐ--NHNN ngàyngày 20/10/2008 2321/QĐ-NHNN 20/11/2008 21/10/2008 21/11/2008 12%/năm 2559/QĐ-NHNN ngày 3/11/2008 05/11/2008 5,0%/năm 2133/QĐ-NHNN ngày 25/9/2008 01/10/2008 13.0%/năm 2316/QĐ-NHNN ngày 20/10/2008 21/10/2008 3,5%/năm 1907/QĐ-NHNN ngày 29/8/2008 01/9/2008 14%/năm 1317/QĐ-NHNN ngày 10/6/2008 11/06/2008
 18. Giải pháp
 19. THựC HIệN NHÓM GIảI PHÁP KIềM CHế LạM PHÁT
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2