Báo cáo đề tài " Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty may xuất khẩu DHA "

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:92

0
337
lượt xem
155
download

Báo cáo đề tài " Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty may xuất khẩu DHA "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những năm gần đây, trong nền kinh tế mở cạnh tranh diễn ra gay gắt và quyết liệt giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Công ty TNHH may xuất khẩu DHA là một trong những doanh nghiệp phục vụ trong ngành may mặc tại Việt Nam, một thành viên trong môi trường cạnh tranh đó. Để tồn tại và phát triển doanh nghiệp luôn cố tập trung mọi cố gắng vào hai mục tiêu quan trọng đó là: kinh doanh có lợi và đảm bảo khả năng thanh toán....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo đề tài " Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty may xuất khẩu DHA "

 1. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: TS Lê Kim Ngọc TR¦êNG §¹I HäC KINH TÕ QuèC D¢N khoa kÕ to¸n ------ ------ chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp ®Ò tµi: Hoµn thiÖn kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty TNHH may xuÊt khÈu DHA : mai ngäc ¸nh Sinh viªn thùc hiÖn : cq500156 M· sinh viªn : kÕ to¸n tæng hîp 50b Líp : ts. lª kim ngäc Gi¸o viªn híng dÉn Hµ NéI, th¸ng 5/2012 1 SV: Mai Ngọc Ánh – KTTH 50B
 2. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: TS Lê Kim Ngọc MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU 2.1.1.2. Thủ tục xuất kho nguyên vật liệu.............................................................31 47 2 SV: Mai Ngọc Ánh – KTTH 50B
 3. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: TS Lê Kim Ngọc DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT : Nguyên vật liệu NVL : Giá trị gia tăng GTGT : Sản xuất kinh doanh SXKD : Phân xưởng sản xuất PXSX : Giá vốn hàng bán GVHB : Bộ Tài chính BTC TGNH: Tiền gửi ngân hàng QLDN: Quản lý doanh nghiệp : Sản xuất chung SXC BCTC : Báo cáo tài chính 3 SV: Mai Ngọc Ánh – KTTH 50B
 4. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: TS Lê Kim Ngọc DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU Biểu 2.4: Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng............................................................................... 29 2.1.1.2. Thủ tục xuất kho nguyên vật liệu.............................................................31 Biểu 2.8: Mẫu giấy đề nghị xuất vật tư............................................................................35 47 Biểu 2.25: Mẫu sổ chi tiết quỹ tiền mặt........................................................................... 60 4 SV: Mai Ngọc Ánh – KTTH 50B
 5. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: TS Lê Kim Ngọc LỜI MỞ ĐẦU Những năm gần đây, trong nền kinh tế mở cạnh tranh diễn ra gay gắt và quyết liệt giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Công ty TNHH may xuất khẩu DHA là một trong những doanh nghiệp phục vụ trong ngành may mặc tại Việt Nam, một thành viên trong môi trường cạnh tranh đó. Để tồn tại và phát triển doanh nghiệp luôn cố tập trung mọi cố gắng vào hai mục tiêu quan trọng đó là: kinh doanh có lợi và đảm bảo khả năng thanh toán. Tại công ty TNHH may xuất khẩu DHA cũng như các doanh nghiệp sản xuất khác, nguyên vật liệu là một trong ba yếu tố cơ bản không thể thiếu. Nó là cơ s ở vật chất chủ yếu để hình thành nên sản phẩm mới. Một doanh nghiệp muốn tiến hành sản xuất thì nhất thiết phải có nguyên vật liệu. Hơn nữa, chi phí nguyên vật liệu có chiếm một tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm và có ảnh hưởng lớn đến chất lượng sản phẩm đầu ra. Nhận thức được ý nghĩa của chi phí nguyên vật liệu trong tổng chi phí sản xuất cũng như vai trò quan trọng của kế toán nguyên vật liệu, trong thời gian thực tập tại công ty TNHH may xuất khẩu DHA, em đã chọn đề tài: “ Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH may xuất khẩu DHA” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp. Nội dung của chuyên đề thực tập gồm ba chương: Chương I: Đặc điểm và tổ chức quản lý nguyên vật liệu tại công ty TNHH may xuất khẩu DHA. Chương II: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH may xuất khẩu DHA. Chương III: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH may xuất khẩu DHA. Trong quá trình thực tập và hoàn thiện chuyên đề thực tập tốt nghiệp này em đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của cô giáo Lê Kim Ngọc và các anh chị ở phòng kế toán của Công ty TNHH may xuất khẩu DHA. Em xin chân thành cảm ơn! 5 SV: Mai Ngọc Ánh – KTTH 50B
 6. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: TS Lê Kim Ngọc CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU DHA ĐẶC ĐIỂM NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH MAY XUẤT 1.1. KHẨU DHA. 1.1.1. Đặc điểm nguyên vật liệu tại Công ty TNHH may xuất khẩu DHA. Hiện nay, dệt may là một trong những ngành có kim ngạch xuất khẩu l ớn của Việt Nam. Sự kiện Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ, nhưng cũng đồng thời tạo sự cạnh tranh gay gắt hơn. Đây là một cơ hội tốt cho hàng Việt Nam có thể cạnh tranh khẳng định vị thế về mẫu mã và chất lượng của mình, tuy vậy cũng là sự đe dọa đối với các doanh nghiệp Việt Nam, sẽ có nguy cơ phá sản nếu sản phẩm của họ không đứng vững được trên thị trường. Công ty TNHH may xuất khẩu DHA là một trong những doanh nghiệp ph ục vụ trong ngành dệt may tại Việt Nam. Sản phẩm của công ty chủ yếu là các loại sản phẩm gia công phục vụ cho xuất khẩu như: áo thun, áo khoác, áo jacket, quần 2 lớp…. ví dụ một số nhãn hàng của công ty như: Columbia (áo jacket), Alo, Bella, Mango, Old Navy (áo quần thể thao)… Bên cạnh đó, công ty cũng sản xuất mặt hàng chăn, ga, gối, đệm phục vụ cho xuất khẩu và thị trường trong nước. Hiện nay, công ty đang cố gắng phát triển thị trường trong nước với sản phẩm chăn, ga, gối, đệm mang thương hiệu Newmoon. Do đặc điểm sản phẩm của công ty đa dạng, phong phú về chủng loại, kích cỡ nên doanh nghiệp phải sử dụng nhiều loại vật liệu khác nhau, rất đa dạng và cũng nhiều chủng loại với quy cách khác nhau. Ví dụ như các loại vải, các loại chỉ, các loại khuy, bông, mex,… để sản xuất các loại sản phẩm có quy cách, mẫu mã khác nhau. Nguyên vật liệu tại công ty không những đa dạng về chủng loại và quy cách mà hơn nữa do đặc thù trong ngành may mặc nên vật liệu tại công ty như các loại vải, chỉ, khuy… còn đa dạng về màu sắc. Với từng dòng sản phẩm khác nhau và 6 SV: Mai Ngọc Ánh – KTTH 50B
 7. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: TS Lê Kim Ngọc tùy theo đơn đặt hàng của khách hàng mà nhu cầu về màu sắc sản phẩm là khác nhau, từ đó cần những nguyên liệu phù hợp. Cũng như trong bất kỳ doanh nghiệp sản xuất khác nguyên vật liệu tại công ty cũng mang các đặc điểm chung là: là tài sản dự trữ thuộc tài sản ngắn hạn, là đối tượng lao động một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh ( đối tượng lao động, tư liệu lao động và lao động sống) là cơ sở vật chất hình thành nên sản phẩm mới. Trong tổng chi phí để sản xuất ra các loại sản phẩm tại Công ty TNHH may xuất khẩu DHA thì chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn nhất ( 65 – 75% tổng giá thành), đặc biệt là nguyên liệu chính. Do vậy, khi có biến động nhỏ về chi phí nguyên vật liệu thì sẽ có ảnh hưởng lớn đến giá thành sản phẩm của công ty. Đặc điểm nguyên vật liệu của Công ty TNHH may xuất khẩu DHA nói riêng và của ngành may mặc nói chung không gây khó khăn cho quá trình bốc dỡ, vận chuyển và bảo quản nhưng nếu việc vận chuyển và bảo quản không tốt cũng gây ảnh hưởng đến chất lượng nguyên vật liệu không đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng sản phẩm đầu ra của công ty. Do đó, công ty cần có các biện pháp quản lý, vận chuyển và dự trữ phù hợp với từng loại nguyên vật liệu, tránh hư hỏng mất mát làm ảnh hưởng đến quá trình sản xuất của công ty. Ví dụ: bông, vải, chỉ khi vân chuyển và bảo quản cần đảm bảo đ ộ ẩm phù hợp và tránh để quá lâu nếu không chúng rất dễ bị mốc, ố, bục, mủn… không đảm bảo yêu cầu chất lượng cho công tác sản xuất sản phẩm. Bên cạnh đó, do đặc thù mỗi loại sản phẩm là khác nhau, vi ệc s ử d ụng các nguyên liệu, các loại vải là khác nhau. Với mỗi đơn đặt hàng, doanh nghiệp mua nguyên vật liệu cần thiết để phục vụ cho sản xuất đơn hàng đó, các nguyên li ệu chính đặc biệt là các loại vải ít khi được dùng lại cho đơn đặt hàng tiếp theo. Do vậy, việc cung ứng vật tư được công ty rất coi trọng. Để vừa đảm bảo cung cấp đầy đủ vật liệu cho sản xuất vừa tránh tình trạng mua nhiều làm tồn đọng trong kho, gây thiệt hại đến giá trị sản phẩm khi sản xuất ra và tránh được tình trạng 7 SV: Mai Ngọc Ánh – KTTH 50B
 8. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: TS Lê Kim Ngọc thiếu nguyên vật liệu gây gián đoạn cho quá trình sản xuất, đồng thời gây ứ đọng vốn lưu động làm cho việc sản xuất kinh doanh của công ty kém hiệu quả. Do đó, việc tính toán định mức và kế hoạch thu mua phải phù hợp, quá thừa hoặc thiếu nguyên vật liệu cũng không tốt cho việc sản xuất kinh doanh của công ty. Từ những đặc điểm trên cho thấy việc quản lý nguyên vật liệu của Công ty may xuất khẩu DHA có những nét riêng biệt và khó hạ thấp chi phí nguyên vật liệu. Việc sử dụng tiết kiệm trong sản xuất là biện pháp tích cực nhằm hạ thấp giá thành thành phẩm góp phần không nhỏ vào nâng cao hiệu quả sản xuất. Vì vậy, cần phải quản lý chặt chẽ và hạch toán chi tiết chi phí nguyên vật liệu ở tất cả các khâu thu mua, bảo quản, sử dụng, dự trữ và vận chuyển vật liệu đ ặc biệt là đối với nguyên vật liệu chính. Vai trò của nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất kinh doanh t ại 1.1.2. Công ty TNHH may xuất khẩu DHA. Tại công ty TNHH may xuất khẩu DHA cũng như tất cả các doanh nghi ệp sản xuất khác, vai trò của nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất là vô cùng quan trọng. Trong quá trình tạo ra sản phẩm thì nguyên vật liệu đóng vai trò là nhân chủ yếu không thể thiếu của bất kỳ doanh nghiệp sản xuất nào . Vì quá trình sản xuất là quá trình kết hợp giữa sức lao động với tư liệu lao động để tạo ra các sản phẩm phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng và thị hiếu của khách hàng . Giai đoạn này một mặt doanh nghiệp bỏ ra các chi phí về nguyên vật liệu và các yếu tố có liên quan để tiến hành sản xuất, mặt khác doanh nghiệp lại thu được một lượng kết quả sản xuất bao gồm thành phẩm và sản phẩm dở dang. Nguyên vật liệu đóng vai trò chủ yếu trong quá trình tạo ra sản phẩm, không có nguyên vật liệu đồng nghĩa với việc doanh nghiệp phải ngừng sản xuất. Mà trong các doanh nghiệp sản xuất như công ty TNHH may xuất khẩu DHA, gián đoạn trong sản xuất là điều tối kị. Và hơn nữa, chất lượng nguyên vật liệu cũng ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng sản phẩm đầu ra. Vì thế nên công tác thu mua, bảo quản và giám sát chất lượng nguyên vật liệu đầu vào luôn được chú trọng tại doanh nghiệp đảm bảo làm sao đủ vật liệu đúng tiêu chuẩn chất lượng đ ể đ ưa 8 SV: Mai Ngọc Ánh – KTTH 50B
 9. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: TS Lê Kim Ngọc vào sản xuất. Từ đó ta nhận thấy, nguyên vật liệu tại Công ty DHA còn là một trong các nhân tố góp phần giúp cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp diễn ra bình thường. Mục đích cuối cùng của các doanh nghiêp sản xuất kinh doanh đó chính là lợi nhuận. Tuy nhiên để đảm bảo bù đắp được chi phí và có lãi đòi hỏi doanh nghiệp phải áp dụng mọi biện pháp để tăng lượng kết quả thu được, giảm lượng chi phí chi ra mà trong đó chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ lệ cao nhất. Vì thế giảm được chi phí nguyên vật liệu đồng nghĩa với việc đem lại lợi nhuận cao hơn cho doanh nghiệp. Song để đạt được điều này không phải đơn giản mà điều kiện tiên quyết của doanh nghiệp là phải hạch toán nguyên vật liệu một cách rõ ràng hợp lý phù hợp với từng thời điểm cụ thể mà doanh nghiệp đang sản xuất. Nếu công tác kế toán nguyên vật liệu đáp ứng được các yêu cầu cần thiết trong quá trình sản xuất sẽ giúp cho các nhà quản lý doanh nghiệp đưa ra được các chiến lược kinh doanh hiệu hơn. Phân loại nguyên vật liệu tại Công ty TNHH may xuất khẩu DHA. 1.1.3. Trong công ty TNHH may xuất khẩu DHA nguyên vật liệu bao gồm nhiều thứ, nhiều chủng loại khác nhau. Chúng khác nhau về công dụng, tính năng lý hóa, quy cách, phẩm cấp, chất lượng. Hơn nữa nguyên vật liệu lại là loại tài sản thường xuyên biến động. Do đó, để phục vụ tốt cho việc quản lý và hạch toán nguyên vật liệu của công ty cần thiết phải tiến hành phân loại nguyên vật liệu. Căn cứ vào vai trò và tác dụng của nguyên vât liệu trong quá trình sản xuất kinh doanh của công ty DHA, toàn bộ nguyên vật liệu tại đây được phân ra thành các loại sau: Vật liệu chính Nguyên vật liệu chính là đối tượng lao động chủ yếu của công ty và là cơ sở vật chất cấu thành nên thực thể chính của sản phẩm bao gồm: vải, chỉ, khuy, bông, vải lót mex, chun, khóa… Trong mỗi loại nguyên vật liệu chính đó lại chia thành nhiều thứ khác nhau. Ví dụ như: 9 SV: Mai Ngọc Ánh – KTTH 50B
 10. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: TS Lê Kim Ngọc + Vải gồm: vải bò, vải thô, vải kaki, skavi ( blue, black, white,…), vải cotton ( 100%, 60%... ), satank, vải chéo, vải bay, vải màu Royal… + Chỉ cũng gồm nhiều loại: chỉ 50C2 ( black, blue, white,…), chỉ 60C3, chỉ 30C3, chỉ mạ non,… + Khuy cũng có nhiều loại: khuy đồng, khuy nhựa 14 ly, khuy 12ly đen, khuy 15ly mạ non,… Vật liệu phụ Tuy không phải là cơ sở vật chất chủ yếu cấu thành nên sản phẩm, nguyên vật liệu phụ chỉ là những vật liệu có tác dụng phụ phục vụ trong quá trình sản xuất tạo nên sản phẩm của công ty, nhưng khi được sử dụng kết hợp với nguyên vật liệu chính nó có tác dụng làm tăng chất lượng, mẫu mã của sản phẩm hoặc được sử dụng để bảo đảm cho công cụ lao động hoạt động bình thường hoặc dùng để phục vụ cho nhu cầu kỹ thuật, nhu cầu quản lý. Ví dụ như: phấn may, giấy gói hàng, phấn bột, nẹp sắt,… Văn phòng phẩm Văn phòng phẩm là các loại vật liệu trang bị cho công tác quản lý, hành chính ở các phòng, ban khác nhau trong công ty. Văn phòng phẩm tại công ty TNHH may xuất khẩu DHA bao gồm: bút bi, bút chì, hồ dán, mực, giấy các loại,… Phụ tùng thay thế Phụ tùng thay thế là các chi tiết, phụ tùng được sử dụng để thay thế, sửa chữa máy móc, thiết bị sản xuất trong doanh nghiệp như: kim may, vít bắt chân vịt máy khâu, trụ tự động máy, ắc quy, răng cưa mặt nguyệt, thoi, suốt,... Nguyên vật liệu khác + Nhiên liệu: là những loại vật liệu khi sử dụng có tác dụng cung cấp nhiệt lượng cho quá trình sản xuất kinh doanh tạo điều kiện cho quá trình chế tạo sản phẩm diễn ra liên hoàn. Gồm có: dầu máy khâu, xăng, dầu Diezen,… + Nguyên vật liệu khác: vải thừa, bông vụn… được tận dụng để trang trí thêm cho sản phẩm. Tính giá nguyên vật liệu tại Công ty TNHH may xuất khẩu DHA. 1.1.4. 10 SV: Mai Ngọc Ánh – KTTH 50B
 11. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: TS Lê Kim Ngọc Tính giá nguyên vật liệu là việc dùng thước đo tiền tệ để biểu hiện giá tr ị của NVL theo những nguyên tắc nhất định đảm bảo yêu cầu chân thực và thống nhất. Tại Công ty TNHH may xuất khẩu DHA các nghiệp vụ nhập, xuất nguyên vật liệu được diễn ra thường xuyên, với mỗi lần nhập giá cả nguyên vật liệu lại có sự khác nhau. Do đó việc xác định đúng đắn giá trị nguyên vật liệu nhập hay xuất dùng là rất cần thiết. Hiện nay, thực tế công ty đang sử dụng giá thực tế để đánh giá nguyên vật liệu trong quá trình hoạt động. Đối với nguyên vật liệu công ty nhận may gia công ( nguyên vật li ệu do bên thuê gia công cung cấp) thì công ty chỉ theo dõi về mặt số lượng mà không theo dõi về giá trị của những loại vật liệu đó. Đối với nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất của công ty toàn bộ đ ược mua ngoài từ các nhà cung cấp trong nước hoặc nhập khẩu, được công ty theo dõi cả về số lượng và giá trị trong quá trình nhập và xuất dùng cho sản xuất sản phẩm. Đối với phế liệu thu hồi, giá thực tế của phế liệu thu hồi thường do giám đốc công ty quyết định. Tính giá nguyên vật liệu nhập kho Nguyên vật liệu tại công ty chủ yếu là được mua từ bên ngoài về nhập kho. Giá trị thực tế của nguyên vật liệu nhập kho được tính theo công thức sau: Giá trị thực Chiết khấu Thuế nhập Giá mua Chi tế NVL thương mại, khẩu (nếu ghi trên phí thu _ = giảm giá mua ngoài + + hóa đơn mua có) nhập kho hàng bán Trong đó: + Giá mua ghi trên hóa đơn: Công ty hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ nên giá mua đây là giá chưa có thuế GTGT. + Chi phí thu mua: Bao gồm các chi phí phát sinh trong quá trình thu mua NVL như chi phí vận chuyển, chi phí bốc dỡ,… + Thuế nhập khẩu: Với các loại NVL phải nhập khẩu phục vụ cho sản xuất công ty phải chịu thêm khoản thuế nhập khẩu. 11 SV: Mai Ngọc Ánh – KTTH 50B
 12. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: TS Lê Kim Ngọc + Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán: Khi mua NVL với số l ượng lớn được hưởng chiết khấu thương mại hoặc do NVL của nhà cung cấp không đạt đúng tiêu chuẩn chất lượng như đã thỏa thuận, công ty được giảm giá thì những khoản này đều được giảm trừ vào giá trị NVL đầu vào. Ví dụ: Theo hóa đơn GTGT số 0013047 ngày 07/02/2012 công ty mua vải của công ty TNHH dệt may Tấn Thành: Số lượng Đơn vị tính Đơn giá Tên hàng Vải Royal 2.000 m 47.000 Vải kẻ AT 3.000 m 35.500 Thuế suất thuế GTGT 10% Theo như hợp đồng đã ký kết, chi phí vận chuy ển sẽ do công ty TNHH dệt may Tấn Thành chi trả. Do vậy, giá trị của số NVL này chỉ bao gồm giá ghi trên hóa đơn. Ta có: - Giá mua chưa có thuế GTGT: 2.000 x 47.000 + 3.000 x 35.500 = 200.500.000 đồng - Thuế GTGT: 200.500.000 x 10% = 20.050.000 đồng - Giá thanh toán: 200.500.000 + 20.050.000 = 220.550.000 đồng Giá thực tế NVL nhập kho là: 200.500.000 đồng Tính giá nguyên vật liệu xuất kho Tại công ty TNHH may xuất khẩu DHA, giá xuất kho NVL đ ược áp dụng là phương pháp “ giá thực tế đích danh”. Vật liệu của công ty được quản lý theo từng lô hàng riêng rẽ, áp dụng phương pháp tính giá xuất kho giá thực tế đích danh, khi xuất kho vật liệu của lô hàng nào thì tính theo giá thực tế đích danh nhập của lô hàng đó. 12 SV: Mai Ngọc Ánh – KTTH 50B
 13. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: TS Lê Kim Ngọc Ví dụ: Ngày 11/02/2012, theo nhu cầu sử dụng của phân xưởng sản xuất I, công ty xuất kho 800 m vải Royal và 400 m vải kẻ AT phục vụ cho s ản xuất. S ố NVL này xuất từ lô hàng nhập ngày 07/02/2012 của công ty dệt may Tấn Thành ( hóa đơn số 0013047) – lô hàng nhập trong ví dụ phía trên. Khi đó giá trị NVL xuất kho là: 800 x 47.000 + 400 x 35.500 = 51.800.000 đồng. ĐẶC ĐIỂM LUÂN CHUYỂN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY 1.2. TNHH MAY XUẤT KHẨU DHA. 1.2.1. Thu mua nguyên vật liệu tại công ty TNHH may xuất khẩu DHA Xuất phát từ đặc điểm sản xuất của công ty là sản xuất theo đ ơn đ ặt hàng, theo hợp đồng, do vậy tùy yêu cầu của từng đơn hàng doanh nghiệp sẽ tiến hành thu mua nguyên vật liệu phù hợp phục vụ cho sản xuất. Ngoài một số đơn hàng có yêu cầu đặc biệt phải nhập vật liệu từ nước ngoài phục vụ cho sản xuất, còn lại hầu hết các vật liệu của công ty đều được mua ngoài từ các nhà cung cấp trong nước. Còn đối với các hợp đồng mà công ty nhận may gia công cho các doanh nghiệp khác thì nguyên vật liệu sẽ do bên thuê máy gia công cung cấp. Đối với các doanh nghiệp sản xuất thì nguồn nhập nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất sản phẩm, hàng hóa của mình là rất quan trọng, vì thế công ty TNHH may xuất khẩu DHA luôn tìm kiếm các nhà cung cấp sao cho mua được vật liệu với giá thành phải chăng mà vẫn đảm bảo được chất lượng và nguồn cung kịp thời cho sản xuất. Bên cạnh đó, công ty cũng cố gắng tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với các nhà cung cấp thông qua việc tạo dựng lòng tin đối với các đối tác trong kinh doanh. Với vị trí địa lý thuận lợi, gần đường quốc lộ ( quốc l ộ 21B) và t ập trung đông dân cư, nên đã tạo được thuận lợi cho việc vận chuyển nguyên vật liệu cũng như đưa hàng hóa đi tiêu thụ. Các phương thức thu mua nguyên vật liệu hiện nay của công ty bao gồm: + Nhập khẩu vật liệu từ nước ngoài: Đối với các đơn hàng có những yêu cầu đặc biệt về nguyên liệu hay nguyên liệu cần sản xuất sản phẩm của đơn hàng 13 SV: Mai Ngọc Ánh – KTTH 50B
 14. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: TS Lê Kim Ngọc trên thị trường trong nước không cung cấp, hoặc chất lượng không đ ảm bảo thì đòi hỏi doanh nghiệp phải nhập vật liệu từ nước ngoài. Phương thức thu mua này thường tốn nhiều thời gian trong quá trình thu mua do thời gian vận chuy ển kéo dài. Một số nhà cung cấp nước ngoài của công ty: Công ty Wadoo- Đài Loan, công ty Fabric- Mỹ,… + Nhập vật liệu từ các nhà cung cấp trong nước: Chủ yếu các loại vật liệu của công ty đều được mua vào từ các nhà cung cấp trong nước. Với phương thức thu mua này có nhiều thuận lợi hơn so với nhập khẩu giá thành thường thấp hơn, việc vận chuyển vật liệu cũng dễ dàng hơn và không phải thông qua các thủ tục hải quan. Việc này giúp công ty rút ngắn thời gian trong khâu thu mua. Một số nhà cung cấp chính trong nước của công ty là: công ty dệt Nam Định, công ty Việt Tiến, Công ty TNHH dệt may Tấn Thành, Công ty cổ phần Phong Phú,… Nhìn chung, công tác thu mua nguyên vật liệu của công ty khá thuận lợi do việc sản xuất theo đơn đặt hàng và hệ thống định mức xây dựng hợp lý. Mặt khác, các loại nguyên vật liệu công ty cần mua đều có sẵn trên thị trường không trong tình trạng khan hiếm hay giá cả không ổn định. Hệ thống kho chứa nguyên vật liệu tại công ty TNHH may xuất khẩu 1.2.2. DHA Để nguyên vật liệu đảm bảo chất lượng cho quá trình sản xuất không những cần thu mua các nguyên liệu đảm bảo chất lượng mà còn cần có sự bảo quản hợp lý tránh hư hỏng, mất mát trong quá trình sử dụng tại công ty. Hiện nay, hệ thống kho của công ty TNHH may xuất khẩu DHA bao gồm hai kho chính trong đó có một kho dùng để bảo quản nguyên vật liệu còn kho còn l ại dùng để chứa thành phẩm đã sản xuất được. Bên cạnh hai kho chính đó tại mỗi phân xưởng đều có kho riêng lấy vật liệu từ kho chính sau đó đem về và đ ể phân bổ dần cho các tổ sản xuất. Nguyên vật liệu khi mua về được ban kiểm nghiệm kiểm tra chất lượng sau đó được đưa vào nhập kho để quản lý. Kho là điểm xuất phát và cũng là điểm cuối cùng trong quá trình sản xuất, do đó việc bảo quản nguyên vật liệu của công 14 SV: Mai Ngọc Ánh – KTTH 50B
 15. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: TS Lê Kim Ngọc ty được tuân theo quy định trong quy chế quản lý kho chung. Với diện tích kho nguyên vật liệu tại công ty là 500m2 được trang bị đầy đủ các thiết bị phòng cháy chữa cháy, đảm bảo độ thông thoáng. Nguyên vật liệu được sắp xếp khoa học theo ngăn, theo thứ tự đảm bảo cách nền và tường tương ứng là 25- 30cm đ ể chống ẩm thấp đảm bảo độ thông thoáng tránh tình trạng ẩm gây nên mốc và gỉ sét lẫn không bị ố vải. Trong quy trình luân chuyển vật liệu tại công ty, hầu hết các vật li ệu đ ều được lưu chuyển qua kho sau đó mới tới các phân xưởng sản xuất, chỉ có một phần ít trong số đó là được đưa thẳng vào sử dụng, sản xuất mà không qua kho. Chính vì vậy công quản lý, bảo quản vật liệu tại kho là rất quan trọng. Các cán bộ, nhân viên trong công ty đảm nhận trách nhiệm này luôn luôn cần chú ý theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn về số lượng trên thực tế. Đảm bảo phát hiện kịp thời và giảm thiểu tình trạng hư hỏng, mất mát nguyên vật liệu trong công ty. 1.2.3. Sử dụng nguyên vật liệu tại công ty TNHH may xuất khẩu DHA Trong quá trình hoạt động các phòng ban, phân xưởng sản xuất phát sinh các nhu cầu về nguyên vật liệu. Các cá nhân có trách nhiệm tại mỗi bộ phận dựa trên tình hình thực tế tại bộ phận mình xác định nguyên vật liệu cần dùng về chủng loại, số lượng… Từ đó lập giấy đề nghị xuất vật tư gửi lên phòng kế toán. Sau khi được duyệt các bộ phận sẽ tiến hành nhận vật liệu từ kho nguyên vật liệu của công ty. Việc sử dụng nguyên vật liệu tại các phân xưởng, các bộ phận luôn phải chú ý đến mục tiêu tiết kiệm, hiệu quả. Quá trình sử dụng nguyên vật liệu cũng được ghi chép đầy đủ tránh mất mát khi sử dụng. Trong các phân xưởng sản xuất việc sử dụng nguyên vật liệu dựa trên các định mức tiêu hao nguyên vật liệu mà phòng kỹ thuật đề ra. Mỗi cá nhân, thành viên trong công ty khi sử dụng nguyên vật liệu đều phải dùng đúng mục đích sao cho tiết kiệm và đạt hiệu quả trên sự giám sát của quản lý từng bộ phận. TỔ CHỨC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU CỦA CÔNG TY TNHH 1.3. MAY XUẤT KHẨU DHA. 15 SV: Mai Ngọc Ánh – KTTH 50B
 16. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: TS Lê Kim Ngọc 1.3.1. Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu tại công ty TNHH may xuất khẩu DHA Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, lợi nhuận đã trở thành mục đích cuối cùng của sản xuất kinh doanh. Mối quan hệ tỷ lệ nghịch giữa chi phí và lợi nhuận ngày càng được quan tâm. Vì thế các doanh nghiệp đều ra sức tìm con đường giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. Tại công ty TNHH may xuất khẩu DHA cũng vậy với tỷ trọng nguyên vật liệu chiếm khoảng 65-75% trong tổng giá thành sản xuất sản phẩm, do đó nguyên vật liệu cần được quản lý thật tốt đ ể đem l ại hiệu quả kinh doanh tốt nhất cho doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp biết sử dụng nguyên vật liệu một cách tiết kiệm, hợp lý và sản phẩm làm ra có chất lượng tốt mà giá thành lại hạ tạo sẽ tạo mối tương quan có lợi cho doanh nghiệp trên th ị trường. Quản lý nguyên vật liệu càng khoa học thì cơ hội đạt hiệu quả kinh tế càng cao. Với vai trò như vậy nên trong công ty yêu cầu quản lý nguyên vật liệu được được đặt ra trong tất cả các khâu từ khâu thu mua, dự trữ và bảo quản đ ến khâu sử dụng. + Trong khâu thu mua: do công ty TNHH may xuất khẩu DHA phải thường xuyên tiến hành thu mua nguyên vật liệu để đáp ứng kịp thời cho quá trình sản xuất sản phẩm và các nhu cầu khác của doanh nghiệp. Vì vậy, trong khâu thu mua phải quản lý chặt chẽ về khối lượng, quy cách, chủng loại và giá cả hơn nữa là phải kịp thời cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tránh tình trạng thiếu nguyên vật liệu gây gián đoạn hoạt động trong doanh nghiệp. + Trong khâu dự trữ và bảo quản: để quá trình sản xuất đ ược liên t ục ph ải dự trữ nguyên vật liệu đầy đủ, không gây gián đoạn sản xuất nhưng cũng không được dự trữ quá lượng cần thiết gây ứ đọng vốn, tốn diện tích. Đồng thời phải thực hiện đầy đủ chế độ bảo quản theo tính chất lý hoá học của vật liệu giảm thiểu tình trạng nguyên vật liệu bị hư hỏng, mất mát, giảm chất lượng. + Trong khâu sử dụng: doanh nghiệp cần tính toán đầy đ ủ, chính xác, kịp thời giá nguyên vật liệu có trong giá vốn của thành phẩm. Do vậy trong quá trình sử dụng phải tổ chức tốt việc ghi chép phản ánh tình hình xuất dùng và sử dụng 16 SV: Mai Ngọc Ánh – KTTH 50B
 17. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: TS Lê Kim Ngọc nguyên vật liệu trong sản xuất kinh doanh phải đảm bảo sử dụng sao cho tiết kiệm, hiệu quả. Các bộ phận trong công ty TNHH may xuất khẩu DHA và công tác 1.3.2. quản lý nguyên vật liệu 1.3.2.1. Phòng kỹ thuật với công tác xây dựng định mức tiêu dùng NVL Định mức tiêu dùng nguyên vật liệu có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quá trình sử dụng và quản lý nguyên vật liệu. Công ty thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng định mức tiêu dùng nguyên vật liệu. Do đặc điểm sản xuất của công ty là sản xuất nhiều loại hàng hóa, nhiều chủng loại sản phẩm với kích cỡ khác nhau chủ yếu phục vụ cho xuất khẩu, ngoài ra còn nhận các hợp đồng sản xuất cho các đơn vị trong nước và phục vụ nhu cầu tiêu thụ nội địa. Do vậy hệ thống định mức của công ty đã được xây dựng và đưa vào sử dụng với nhiều loại định mức khác nhau phù hợp với đặc điểm, quy cách, phẩm chất của từng loại sản phẩm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho công ty. Bên cạnh đó, công ty không ngừng phấn đấu giảm lượng nguyên vật liệu tiêu hao trên cơ sở vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm đã quy định. Việc xây dựng định mức tiêu dùng nguyên vật liệu tại công ty TNHH may xuất khẩu DHA do phòng kỹ thuật đảm nhận và trực tiếp thực hiện. Công tác xây dựng định mức tiêu dùng nguyên vật liệu được tiến hành dựa trên các căn cứ sau: + Căn cứ vào định mức của ngành + Căn cứ vào thành phần, chủng loại, quy cách của sản phẩm + Căn cứ vào việc thực hiện định mức các kỳ trước + Tham khảo kinh nghiệm của các công nhân sản xuất Dựa vào các căn cứ trên, phòng kỹ thuật tiến hành xây dựng hệ thống đ ịnh mức tiêu dùng nguyên vật liệu phù hợp với thực tiễn sản xuất của công ty. Đ ể tăng cường công tác quản lý nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất mọt cách chặt chẽ, sau khi phòng kỹ thuật đã xây dựng xong định mức giám đốc công ty xem xét lại và ký duyệt bảng định mức vật liệu dùng cho sản xuất. Trên cơ s ở định mức, các cán bộ thiết kế, sản xuất tại phân xưởng sẽ thiết kế sản phẩm sao 17 SV: Mai Ngọc Ánh – KTTH 50B
 18. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: TS Lê Kim Ngọc cho đảm bảo theo định mức hoặc cố gắng giảm bớt định mức nhằm đảm bảo tiết kiệm nguyên vật liệu nhưng vẫn đạt chất lượng sản phẩm theo quy định. Công ty TNHH may xuất khẩu DHA hiện nay không những nhận các hợp đồng sản xuất mà còn nhận cả hợp đồng may gia công. Đối với các hợp đồng sản xuất sản phẩm mà công ty phải lo tất cả khâu đầu vào thì công tác xây dựng đ ịnh mức sẽ do phòng kỹ thuật của công ty xây dựng trên cơ sở đ ặc điểm, quy cách sản phẩm mà khách hàng yêu cầu sao cho sản xuất đạt hiệu quả giảm chi phí nguyên vật liệu nhưng vẫn đảm bảo về chất lượng như hợp đồng quy đ ịnh. Còn đối với các hợp đồng công ty nhận may gia công thì định mức sẽ do khách hàng ( bên thuê máy gia công) quy định. Nhưng công ty cũng phải xem xét lại tính hợp lý để đảm bảo lượng nguyên liệu khách hàng giao cho đủ để sản xuất số sản phẩm như hợp đồng đã ký kết. Nếu trường hợp khách hàng đưa ra định mức là thấp quá so với định mức của công ty thì công ty sẽ thương lượng với khách hàng đ ể tăng định mức ở mức độ phù hợp. Nếu không được chấp nhận thì hợp đồng sẽ không được ký kết. Nhìn chung, trong công tác quản lý nguyên vật liệu, phòng kỹ thuật của công ty là bộ phận chịu trách nhiệm xây dựng định mức tiêu dùng nguyên vật liệu sao cho phù hợp với đặc điểm, quy cách phẩm chất của từng loại sản phẩm. 1.3.2.2. Phòng kinh doanh với công tác thu mua nguyên vật liệu Với một doanh nghiệp sản xuất như công ty TNHH may xuất khẩu DHA nguyên vật liệu có vai trò rất quan trọng. Thiếu nguyên vật liệu sẽ dẫn tới hoạt động sản xuất bị gián đoạn, do vậy công tác thu mua nguyên vật liệu đáp ứng cho quá trình sản xuất rất được công ty chú trọng. Đảm nhiệm công việc này là b ộ phận phòng kinh doanh của công ty DHA. Phòng kinh doanh của công ty TNHH may xuất khẩu DHA có nhiệm vụ là chủ động tìm kiếm bạn hàng, nguồn hàng và trực tiếp ký kết hợp đồng, các đơn đặt hàng với các đối tác có nhu cầu, hoàn thành các thủ tục giấy tờ xuất nhập khẩu để thực hiện đơn hàng. Để thực hiện nhiệm vụ thu mua nguyên vật liệu phòng kinh 18 SV: Mai Ngọc Ánh – KTTH 50B
 19. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: TS Lê Kim Ngọc doanh của công ty có lập một tổ là tổ cung ứng, tổ này chính là bộ phận trực tiếp thực hiện công tác thu mua nguyên vật liệu. Với nhiệm vụ của mình, tổ cung ứng thường gồm các công việc sau: Từ các đơn đặt hàng, hợp đồng sản xuất mà công ty ký kết tổ tiến hành xác định các nguyên vật liệu cần dùng, tính toán số lượng nguyên vật liệu cần sử dụng. Sau khi xác định các loại nguyên liệu và số lượng cũng như yêu cầu về chất lượng vật liệu, tổ cung ứng tiến hành tìm nhà cung cấp phù hợp với nhu cầu c ủa công ty. Thực hiện các giao dịch, thương lượng về giá cả, số lượng vật liệu cần cung ứng và thời gian, phương thức giao hàng. Đặc biệt để đảm bảo vật liệu đầu vào đảm bảo các yêu cầu về chất l ượng, trong quá trình thu mua bộ phận cung ứng đặc biệt chú ý theo dõi và kiểm tra chất lượng vật tư mua vào. Do vậy, hầu hết các loại vật liệu trước khi nhập kho nguyên liệu, hay trước khi giao nhận đều được kiểm nghiệm chất lượng trước thông qua một ban kiểm nghiệm. Bên cạnh đó tổ cung ứng cũng phải theo dõi thường xuyên tình hình thực hiện các đơn đặt hàng ( đơn đặt hàng mua vật liệu) và tình hình thanh toán cho các nhà cung cấp. Tóm lại, với nhiệm vụ thu mua nguyên vật liệu, tổ cung ứng phải đảm bảo sao cho vật liệu luôn được đáp ứng kịp thời cho hoạt động sản xuất đầy đủ về số lượng và đạt tiêu chuẩn về chất lượng. Nhưng cũng phải đảm bảo sao cho nguyên liệu thu mua không quá dư thừa, bởi với đặc điểm của vật liệu tại công ty, việc tồn kho nguyên liệu trong thời gian dài sẽ dẫn đến tình trạng vật liệu như vải, chỉ bị mốc, ố, bục, mủn,… không còn đảm bảo chất lượng cho sản xuất. Điều đó sẽ gây tổn thất cho công ty làm giảm hiệu quả hoạt động của công ty. 1.3.2.3. Bộ phận kho với công tác bảo quản và kiểm tra nguyên vật liệu Tại công ty TNHH may xuất khẩu DHA, kho là nơi chứa đựng, bảo quản tất cả nguyên vật liệu cho công tác sản xuất kinh doanh của đơn vị. Do vậy, cần tổ 19 SV: Mai Ngọc Ánh – KTTH 50B
 20. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: TS Lê Kim Ngọc chức tốt công tác quản lý tại kho. Hiện nay, bộ phận kho NVL của công ty có hai nhân viên bao gồm một thủ kho và một nhân viên kho nhận trách nhiệm quản lý. Chức năng và nhiệm vụ đặt ra của bộ phận là: + Chịu trách nhiệm về toàn bộ số vật liệu, công cụ dụng cụ, máy móc thiết bị, tài sản cố định và hàng hoá do mình quản lý + Theo dõi tình hình nhập, xuất kho vật liệu hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, hàng năm + Cùng với bộ phận Kế toán kiểm kê kho định kỳ. Thực hiện tốt công tác quản lý tại kho sẽ giúp công ty giảm thiểu tình trạng hao hụt, hư hỏng nguyên vật liệu đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 1.3.2.4. Các phân xưởng và phòng ban với việc sử dụng nguyên vật liệu Tại các phân xưởng và các phòng ban của công ty TNHH may xuất kh ẩu DHA, hàng tháng theo kế hoạch sản xuất hay khi có nhu cầu sử dụng vật liệu, các bộ phận cần lập giấy đề nghị xuất vật tư. Giấy đề nghị xuất vật tư được l ập trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh và nhu cầu sản xuất và sử dụng của từng bộ phận. Nếu giấy đề nghị này được kế toán trưởng hoặc giám đốc sản xuất ký duyệt thì sẽ trở thành một chứng từ mệnh lệnh để lập phiếu xuất kho. Dựa trên giấy đề nghị xuất kho đã được duyệt, bộ phận cung ứng lập phiếu xuất kho và ghi số lượng yêu cầu. Thủ kho căn cứ vào phiếu xuất kho tiến hành xuất vật liệu. Sau khi nhận vật liệu về sử dụng tại mỗi phòng ban và đặc biệt là tại các phân xưởng sản xuất NVL sử dụng đều được giám sát tránh tình trạng mất mát trong sản xuất và đảm bảo quá trình sử dụng NVL được tiết kiệm. Từ quy trình sử dụng NVL như trên có thể thấy công tác quản lý NVL trong quá trình sử dụng tại các phân xưởng sản xuất, các phòng ban của công ty là khá chặt chẽ. Việc này giúp đem lại hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh của công ty. 1.3.2.5. Kế toán và công tác hạch toán nguyên vật liệu 20 SV: Mai Ngọc Ánh – KTTH 50B

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản