intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo: Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Chia sẻ: Võ Tấn Huy Tấn Huy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:54

291
lượt xem
51
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích của đề tài tìm hiểu cơ sở lý luận của việc quản lý và sử dụng đất theo hiến pháp và pháp luật đất đai. Tìm hiểu công tác quản lý nhà nước về đất đai của phường Lê Hồng Phong – Tp Quảng Ngãi – Tỉnh Quảng Ngãi. Tìm hiểu nguyên nhân gây áp lực đến công tác quản lý nhà nước về đất đai tại phường và đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý và sử dụng đất của phường Lê Hồng Phong trong thời gian tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo: Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Báo cáo thực tập<br /> <br /> GVHD:PGS,TS Hồ Xuân Quang<br /> <br /> LỜI CÁM ƠN<br /> Trong 5 năm học tại trường ĐH Quy Nhơn em đã nhận được rất nhiều sự<br /> giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của các thầy cô giáo trong trường.<br /> Đặc biệt để hoàn thành đợt thực tập tốt nghiệp này, ngoài sự nỗ lực cố<br /> gắng học hỏi của bản thân, em còn nhận được sự quan tâm giúp đỡ nhiệt tình<br /> của thầy giáo PGS. TS. Hồ Xuân Quang – giảng viên Trường ĐH Quy Nhơn,<br /> cùng cán bộ của Phòng địa chính - nhà đất - xây dựng - đô thị của phường Lê<br /> Hồng Phong nói riêng và UBND phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng<br /> Ngãi nói chung là đơn vị đã trực tiếp giúp đỡ em trong thời gian nghiên cứu đề<br /> tài, cùng với sự động viên quan tâm giúp đỡ của gia đình, bạn bè đã tạo điều<br /> kiện thuận lợi để em hoàn thành đợt thực tập này.<br /> Đồ án tốt nghiệp sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, nên em mong nhận<br /> được sự đóng góp chỉ bảo của các thầy cô cùng các bạn sinh viên để em có thể<br /> vững bước hơn trong chuyên môn sau này.<br /> Trân trọng cảm ơn!!!<br /> Sinh viên<br /> Võ Tấn Huy<br /> <br /> Học viên: Võ Tấn Huy<br /> <br /> 1<br /> <br /> Lớp QLNN L24B khóa 24<br /> <br /> Báo cáo thực tập<br /> <br /> GVHD:PGS,TS Hồ Xuân Quang<br /> <br /> NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> Quy Nhơn, ngày<br /> <br /> tháng<br /> <br /> năm 2018<br /> <br /> GIẢNG VIÊN<br /> <br /> Học viên: Võ Tấn Huy<br /> <br /> 2<br /> <br /> Lớp QLNN L24B khóa 24<br /> <br /> Báo cáo thực tập<br /> <br /> GVHD:PGS,TS Hồ Xuân Quang<br /> <br /> NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THỰC TẬP<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> .................................................................................................................................<br /> Quảng Ngãi, ngày<br /> <br /> tháng năm 2018<br /> <br /> CHỦ TỊCH<br /> <br /> Học viên: Võ Tấn Huy<br /> <br /> 3<br /> <br /> Lớp QLNN L24B khóa 24<br /> <br /> Báo cáo thực tập<br /> <br /> GVHD:PGS,TS Hồ Xuân Quang<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT<br /> <br /> CSHT<br /> <br /> : Cơ sở hạ tầng<br /> <br /> HĐND<br /> <br /> : Hội đồng nhân dân<br /> <br /> KH-UB<br /> <br /> : Kế hoạch-Uỷ ban<br /> <br /> KD<br /> <br /> : Kinh doanh<br /> <br /> KT<br /> <br /> : Kinh tế<br /> <br /> KTXH<br /> <br /> : Kinh tế - xã hội<br /> <br /> GCN<br /> <br /> : Giấy chứng nhận<br /> <br /> GD&ĐT<br /> <br /> : Giáo dục và đào tạo<br /> <br /> GPMB<br /> <br /> : Giải phóng mặt bằng<br /> <br /> GTVT<br /> <br /> : Giao thông vận tải<br /> <br /> NĐ<br /> <br /> : Nghị định<br /> <br /> NQ<br /> <br /> : Nghị quyết<br /> <br /> QLNN<br /> <br /> : Quản lý nhà nước<br /> <br /> SXKD<br /> <br /> : Sản xuất kinh doanh<br /> <br /> TDTT<br /> <br /> : Thể dục thể thao<br /> <br /> THCS<br /> <br /> : Trung học cơ sở<br /> <br /> TN&MT<br /> <br /> : Tài nguyên và môi trường<br /> <br /> TP<br /> <br /> : Thành phố<br /> <br /> UBND<br /> <br /> : Uỷ ban nhân dân<br /> <br /> UBTV<br /> <br /> : Uỷ ban thường vụ<br /> <br /> Học viên: Võ Tấn Huy<br /> <br /> 4<br /> <br /> Lớp QLNN L24B khóa 24<br /> <br /> Báo cáo thực tập<br /> <br /> GVHD:PGS,TS Hồ Xuân Quang<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CẢM ƠN ...................................................................................................... 1<br /> NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ............................................ 2<br /> NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THỰC TẬP ..................................... 3<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT ........................................................ 4<br /> MỤC LỤC ............................................................................................................ 5<br /> PHẦN MỞ ĐẦU .................................................................................................. 8<br /> PHẦN I: BÁO CÁO TỔNG QUAN ............................................................... 11<br /> 1.1. Khái quát quá trình thực tập ........................................................................11<br /> 1.1. Giới thiệu về Uỷ ban nhân dân phường Lê Hồng Phong .........................14<br /> PHẦN II: BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ .............................................................. 18<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ NHÀ<br /> NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI Ở NƯỚC TA................................................................. 18<br /> 1.1. Đất đai và quản lý nhà nước về đất đai trong chế độ sở hữu toàn dân ở<br /> nước ta ...................................................................................................................... 19<br /> 1.2 Nội dung quản lý nhà nước về đất đai ...................................................... 24<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI<br /> TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG LÊ HỒNG PHONG.......................................... 29<br /> 2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội .............................................................. 29<br /> 2.2. Đánh giá việc thực hiện một số nội dung quản lý nhà nước về đất đai<br /> trên địa bàn phường.............................................................................................. 34<br /> 2.3. Tình hình thực hiện chính sách, pháp Luật Đất đai trên địa bàn<br /> phường .............................................................................................................................. 39<br /> 2.4. Tình hình sử dụng đất ở đô thị ................................................................... 47<br /> CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG<br /> TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG<br /> LÊ HỒNG PHONG, THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI ..................................... 49<br /> <br /> Học viên: Võ Tấn Huy<br /> <br /> 5<br /> <br /> Lớp QLNN L24B khóa 24<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2