BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP : " CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN ĐỒNG"

Chia sẻ: Quan Quan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:74

4
2.045
lượt xem
340
download

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP : " CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN ĐỒNG"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau thời gian nghiên cứu, học tập tại khoa Kế toán - Kiểm toán trường Đại học Công Nhiệp TP.Hồ Chí Minh, được sự giúp đỡ quý báu của các thầy giáo, cô giáo và bạn bè đồng nghiệp em đã hoàn thành bài báo cáo thực tập tốt nghiệp Hoàn thành bài báo cáo này, cho phép em được bày tỏ lời cảm ơn các thầy cô giáo trong khoa Kế toán Kiểm toán trường Đại học Công Nghiệp TP.Hồ Chí Minh đã giúp đỡ em hoàn thành bài báo cáo này. Đồng thời em gửi lời cảm ơn ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP : " CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN ĐỒNG"

 1. BỘ CÔNG THƯƠNG BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN  BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN ĐỒNG Giảng viên hướng dẫn: PHẠM VĂN CƯ Nhóm sinh viên thực hiện: Mã số SV Họ và tên Lớp 08565497 Nguyễn Thị Hương CĐKT10C 08552997 Nguyễn Thị Hương CĐKT10C THANH HÓA THÁNG 4 năm 2011 GVHD: Phạm Văn Cư
 2. LỜI CẢM ƠN Sau thời gian nghiên cứu, học tập tại khoa Kế toán - Kiểm toán trường Đại học Công Nhiệp TP.Hồ Chí Minh, được sự giúp đỡ quý báu của các thầy giáo, cô giáo và bạn bè đồng nghiệp em đã hoàn thành bài báo cáo thực tập tốt nghiệp Hoàn thành bài báo cáo này, cho phép em được bày tỏ lời cảm ơn các thầy cô giáo trong khoa Kế toán Kiểm toán trường Đại học Công Nghiệp TP.Hồ Chí Minh đã giúp đỡ em hoàn thành bài báo cáo này. Đồng thời em gửi lời cảm ơn đặc biệt về sự hướng dẩn tận tình của thầy Phạm Văn Cư đã tận tình hướng dẫn giúp đỡ em trong suốt quá trình hoàn thành bài báo cáo này. Cùng sự giúp đỡ nhiệt tình, tạo điều kiện của các cán bộ, nhân viên phòng Kế toán ,công ty thương mại và xây dựng Thiên Đồng. Đã tạo điều kiện thuận lợi nhất trong suốt thời gian thực tập Tuy vậy, do thời gian có hạn, cũng như kinh nghiệm còn hạn chế của một sinh viên thực tập nên trong bài báo cáo thực tập tốt nghiệp này sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế nhất định. Vì vậy, em rất mong nhận được sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến của các thầy cô cùng toàn thể các bạn để em có điều kiện bổ sung, nâng cao kiến thức của mình, phục vụ tốt hơn công tác thực tế sau này. GVHD: Phạm Văn Cư
 3. NHẬN XÉT ( Của cơ quan thực tập ) .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. Ngày…tháng…năm2011
 4. NHẬN XÉT ( Của giảng viên hướng dẫn) .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. Ngày …tháng…năm 2011 GV hướng dẫn GVHD: Phạm Văn Cư
 5. NHẬN XÉT (Của giảng viên phản biện ) .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. Ngày…tháng…năm2011 GV phản biện GVHD: Phạm Văn Cư
 6. NHẬN XÉT ( Của GV phản biện ) .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. Ngày…tháng…năm 2011 GV phản biện GVHD: Phạm Văn Cư
 7. MỤC LỤC Lời cảm ơn Nhận xét của Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Thiên Đồng Nhận xét của Giáo viên hướng dẫn Nhận xét của Giáo viên phản biện CHƯƠNG I ....................................................................................................... 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ..................................................................... 1 CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN ĐỒNG....................... 1 1.1. THÀNH LẬP: ............................................................................................ 1 1.1.1. Tên công ty. .................................................................................................. 1 1.1.2. Vốn điều lệ: ................................................................................................... 1 1.1.3. Quyết định thành lập: .................................................................................. 1 1.1.4. Lĩnh vực hoạt động: ..................................................................................... 1 1.1.6. Quá trình phát triển ..................................................................................... 2 1.1.7. Mục tiêu , nhiệm vụ và định hướng phát triển của công ty ...................... 3 1.1.8. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm gần đây 3 1.2. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC CÔNG TY: ....................................................... 6 1.2.1. Cơ cấu chung ................................................................................................ 6 1.2.2. Cơ cấu phòng kế toán................................................................................... 7 1.3. CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY:.......................... 9 1.3.1. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty: Chứng từ ghi sổ ......................... 9 1.3.2. Quy trình luân chuyển chứng từ ............................................................... 10 1.3.3. Các chính sách khác:.................................................................................. 10 2.1. KẾ TOÁN TIỀN MẶT ............................................................................ 12 2.1.1. Chứng từ sử dụng: ..................................................................................... 12 2.1.2. Tài khoản sử dụng và sơ đồ hạch toán ...................................................... 12 2.1.2.2 Sơ đồ hạch toán ....................................................................................... 12 2.1.3 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán............................................ 13 2.1.4 Tóm tắt quy trình kế toán tiền.................................................................... 17 2.2. KẾ TOÁN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG .................................................... 18 GVHD: Phạm Văn Cư
 8. 2.2.1. Chứng từ sử dụng: ..................................................................................... 18 2.2.2. Tài khoản sử dụng và sơ đồ hoạch toán TGNH ........................................ 18 2.2.3 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán........................................... 19 2.2.4. Tóm tắt quy trình kế toán tiền gửi Ngân hàng: ........................................ 22 2.3. KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU ........................................................... 22 2.3.1. Chứng từ sử dụng: ..................................................................................... 22 2.3.2. Tài khoản sử dụng và sơ đồ hạch toán ...................................................... 22 2.3.3. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán........................................... 23 2.3.4 Tóm tắt quy trình kế toán nguyên vật liệu: ............................................... 27 2.4. KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH .............................................................. 27 2.4.1. Chứng từ sử dụng: ..................................................................................... 27 2.4.2. Tài khoản sử dụng và sơ đồ hạch toán ...................................................... 27 2.4.3. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán........................................... 28 2.4.4. Tóm tắt quy trình kế toán TSCĐ............................................................... 30 2.5. KẾ TOÁN VAY NGẮN HẠN ................................................................. 30 2.5.1. Chứng từ sử dụng ....................................................................................... 30 2.5.2. Tài khoản sử dụng và sơ đồ hạch toán vay ngắn hạn ............................... 30 2.5.3. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán........................................... 31 2.5.4 Tóm tắt quy trình kế toán vay ngắn hạn .................................................... 33 2.6. KẾ TOÁN DOANH THU VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ .......................... 33 2.6.1. Chứng từ sử dụng ....................................................................................... 33 2.6.2. Tài khoản sử dụng và sơ đồ hạch toán doanh thu và cung cấp dịch vụ .. 33 2.6.3 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán............................................ 34 2.6.4. Tóm tắt quy trình kế toán doanh thu và cung cấp dịch vụ ...................... 35 2.7. KẾ TOÁN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH ................................. 35 2.7.1. Chứng từ sử dụng ....................................................................................... 36 2.7.2. Tài khoản sử dụng và sơ đồ hạch toán hoạt động tài chính ..................... 36 2.7.3 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán............................................ 36 2.7.4. Tóm tắt quy trình kế toán hoạt động tài chính ......................................... 38 2.8. LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH ................................................................. 38 2.8.1. Bảng cân đối số phát sinh: ......................................................................... 38 GVHD: Phạm Văn Cư
 9. 2.8.2. Bảng cân đối kế toán .................................................................................. 38 2.8.3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ..................................................... 45 2.8.4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp ........................... 47 2.8.5. Thuyết minh BCTC (Phụ lục 02)............................................................... 51 2.9. LẬP BÁO CÁO THUẾ GTGT: .............................................................. 51 2.9.1. Bảng kê hàng hóa – dịch vụ mua vào:(phụ lục 03) ................................... 51 2.9.2.Bảng kê HH –DV bán ra(phụ lục 03) ......................................................... 51 2.9.3. Tờ khai thuế GTGT(Phụ lục 03) ............................................................... 51 2.10.LẬP BÁO CÁO THUẾ TNDN .............................................................. 51 2.10.1. Tờ khai tạm nộp thuế TNDN (phụ lục 04) .............................................. 51 2.10.2. Tờ khai quyết toán thuế TNDN(phu luc 04) ........................................... 52 CHƯƠNG III .................................................................................................. 54 NHẬN XÉT - KIẾN NGHỊ ............................................................................ 54 3.1. Nhận xét về công tác kế toán tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thiên Đồng ........................................................................................................... 54 3.2. Một số ý kiến đề xuất về công tác kế toán ở Công ty XD và TM Thiên Đồng .............................................................................................................................. 56 3.3. Kết luận: ........................................................................................................ 57 Phụ lục 01 Phụ lục 02 Phụ lục 03 Danh mục hình ảnh Danh mục viết tắt Tài liệu tham khảo GVHD: Phạm Văn Cư
 10. GVHD: Phạm Văn Cư
 11. Bao cáo thực tập tốt nghiệp Chương 1.Giới thiệu tổng quan CHƯƠNG I GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN ĐỒNG 1.1. THÀNH LẬP: 1.1.1. Tên công ty:  Tên gọi: Công Ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Thiên Đồng  Tên viết tắt: JFS  Trụ sở chính: Châu An - Quảng Châu - Quảng Xương - Thanh Hóa  Điện thọai: 0373.797595  Fax: 0373.797595  Mã số thuế: 2800724196  Website: http://www.thiendong.com.vn  E-mail: info@thiendong.com.vn 1.1.2. Vốn điều lệ: 5.200.000.000 (Năm tỷ, hai trăm nghìn đồng chẵn ) Do hai thành viên đóng góp: + Ông : Lương Văn Thành . Số vốn: 3.850.000.000 đồng Chiểm 74% + Bà : Lê Thị Thủy . Số vốn: 1.850.000.000 đồng Chiếm 26% 1.1.3. Quyết định thành lập: Công ty Xây Dựng và Thương Mại Thiên Đồng được thành lập theo giấy phép: số 2602000475 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 21/3/2003 1.1.4. Lĩnh vực hoạt động: - Lĩnh vực kinh doanh: Hàng vật liệu xây dựng, xây dựng dân dụng - Bao gồm hệ thống sản phẩm :  Xây dựng các công trình dân dụng,giao thông thủy lợi  San lấp mặt bằng  Mua, bán vật liệu xây dựng các loại  Trang trí nội thất .1.5. Quy mô Tổng công ty: Do nhu cầu tất yếu của nền kinh tế hiện nay và đặc biệt là nhu cầu tiêu dùng của con người ngày càng được nâng cao vật chất kỹ thuật ngày càng nhiều vì thế sự ra đời của các doanh nghiệp là điều kiện không thể thiếu đối với nhu cầu hàng ngày GVHD: Phạm Văn Cư Trang: 1
 12. Bao cáo thực tập tốt nghiệp Chương 1.Giới thiệu tổng quan của con người.Vì vậy công ty đã không ngừng mở rộng và tìm kiếm thị trường trong huyện, thôn xã từ thành thị đến nông thôn. Mặt khác Công ty XD và TM Thiên Đồng tìm hiểu một cách chính xác và đạt hiệu quả cao, để phục vụ cho quá trình kinh doanh.Vì thế với nhiều cửa hàng, chi nhánh phân xưởng …trên địa bàn TP Thanh Hóa và các huyện đã đi vào ổn định, cung cấp đầy đủ nhu cầu cần thiết cho người tiêu dùng. Đây là động lực chủ yếu để công ty đứng vững trên thị trường góp phần điều tiết nền kinh tế thị trường và thực hiện tốt kế hoạch đơn vị, đảm bảo kết hợp hài hòa giữa lợi ích cá nhân và lợi ích của đơn vị . 1.1.6. Quá trình phát triển -Từ năm 1996 đến năm 2003 là thành viên của Công ty XD Thăng Long - Được thành lập 2/2003 và lấy tên là Công ty XD và TM Thiên Đồng -Từ năm 2004 Công ty TNHH Thương Mại & Xây Dựng Thiên Đồng thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý Với quy mô và nỗ lực phấn đấu sáng tạo không ngừng của cán bộ công nhân viên công ty, công ty đã nổ lực từng bước phát triển về mọi mặt, điều kiện làm việc cũng như thu nhập của cán bộ công nhân viên ngày càng được nâng cao. Công ty luôn quan tâm đảm bảo đời sống của cán bộ công nhân viên, nộp thuế và các khoản phải nộp cho Nhà Nước đầy đủ, thực hiện đúng các quy định chế độ, sử dụng vốn hiệu quả, môi trường làm việc trong sạch. * Từ ngày thành lập đến nay công ty luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ .  Ngày 12/4/2004 Giấy khen thành tích chấp hành tốt chính sách thuế QĐ số: 350CT/TĐKT  Ngày 12/4/2005 Giấy khen thành tích chấp hành tốt chính sách thuế QĐ số: 280CT/TĐKT * Công ty luôn xem trọng việc phát triển đôi ngũ lao động bởi đây là nhân tố tạo nên sự thành công của công ty. -Thực tiễn đã chứng minh từ khi thành lập đến nay, số lao động không ngừng tăng -Năm 2003 chỉ có 2 thành viên và 5 công nhân. Đến nay tổng số cán bộ công nhân viên: 116 người, trong đó: GVHD: Phạm Văn Cư Trang: 2
 13. Bao cáo thực tập tốt nghiệp Chương 1.Giới thiệu tổng quan  Kỹ sư xây dựng: 6 người  Kỹ sư giao thông: 4 người  Cử nhân kinh tế : 5 người  Cử nhân QTKD: 4 người  Trung cấp kĩ thuật: 6 người (Xây dựng,Giao thông,Điện dân dụng)  Công nhân kỹ thuật : 120 người 1.1.7. Mục tiêu , nhiệm vụ và định hướng phát triển của công ty : 1.1.7.1 Mục tiêu . + Đảm bảo mục tiêu, tiến độ các công trình trọng điểm + Hoàn thành các dự án đang triển khai và thu hút thêm các dự án mới. Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ở các lĩnh vực mà công ty đang hoạt động nhằm tối đa hoá lợi nhuận mang lại doanh thu ổn định cho doanh nghiệp + Giữ vững sự phát triển, tăng trưởng hàng năm từ 5-10% + Giảm chi phí, tiết kiệm trong quản lý và sản xuất để hạ giá thành sản phẩm, tạo khả năng cạnh tranh cao trên thị trường + Thường xuyên quan tâm đến đời sống người lao động, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên. + Không ngừng phát triển, mở rộng sản xuất để tạo công ăn việc làm cho người lao động của địa phương, thực hiện đầy đủ và ngày càng tăng nghĩa vụ nộp ngân sách 1.1.7.2 Nhiệm vụ . + Hoàn thành các kế hoạch và mục tiêu công ty đặt ra đúng thời gian và đạt hiệu quả. + Công ty luôn thực hiện nghiêm chỉnh các chính sách kinh tế, pháp luật, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của nhà nước. + Luôn đảm vao đời sống cho công nhân viên trong công ty + Chấp hành nghiêm chỉnh các quy đinh trật tự an ninh, chính trị, đảm bảo một môi trường sạch sẽ. Tạo mối quan hệ tốt đối với chính quyền và nhân dân địa phương nơi đơn vị kinh doanh. 1.1.8. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm gần đây . Với sự phát triển của nền kinh tế đất nước nói chung và Công ty XD và TM Thiên Đồng nói riêng được sự quan tâm của tỉnh ủy, UBND các ban nghành trong tỉnh GVHD: Phạm Văn Cư Trang: 3
 14. Bao cáo thực tập tốt nghiệp Chương 1.Giới thiệu tổng quan Thanh Hóa đã tạo điều kiện cho công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và phát triển được hoạt động kinh doanh của đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh,chinh vì vậy kết quả hoạt động kinh doanh tăng lên rõ rệt. Bảng 1: Kết quả hoạt động của 3 năm gần đây Chỉ tiêu 2007 2008 2009 Chênh lệch Doanh thu BH và 20.085.206.490 29.728.854.069 36.496.248.168 16.411.041.670 CCDV (81,7%) Doanh thu thuần và 20.085.206.400 29.728.854.069 36.496.208.168 16.411.041.670 CCDV BH (81,7%) Giá vốn 15.224.598.860 15.049.203.076 23.837.452.304 30.273.801.934 hàng bán (101,2%) Lợi nhuận 1.168.412.814 gộp vốn BH 5.036.033.420 5.891.401.765 6 .222.446.234 (23,2%) và CCDV Doanh thu 7.310.792 hoạt động (52,9%) 17.652.307 21.133.224 13.822.432 tài chính Chi phí tài 929.960.575 chính (32,8%) 2.832.434.567 3.296.399.452 3 .762.395.142 Chi phí quản 219.897.144 lý doanh (10,4%) 2.114.567.860 2.491.802.226 2 .334.465.004 nghiệp Chi phí bán 219.897.144 hàng (10,4%) 2.114.567.860 2.491.802.226 2 .334.465.004 Lợi nhuận 43.895.887 thuần từ hđ (42,7%) 102.823.425 120.852.394 146.719.312 SXKD GVHD: Phạm Văn Cư Trang: 4
 15. Bao cáo thực tập tốt nghiệp Chương 1.Giới thiệu tổng quan 85.571.081 Thu nhập (79,1%) khác 130.219.492 193.805.730 108.234.649 42.149.867 Chi phí khác (83,3%) 50.624.321 72.425.111 92.774.188 Lợi nhuận 43.421.214 57.610.328 57.794.381 101.031.542 khác (75,4%) Tổng lợi 87.317.101 nhuận trước 160.433.753 178.646.775 247.750.854 (54,4%) thuế Thuế TNDN 17.495.620 35.729.355 32.086.750 49.582.370 phải nộp (54,5%) Lợi nhuận 95.821.481 102.347.003 142.917.420 198.168.484 sau thuế (93,6%) Mức lương bình quân 1.400.000 1.700.000 1.900.000 532.567.224 một người/ (4,6%) tháng (Nguồn:Phòng KTTC) GVHD: Phạm Văn Cư Trang: 5
 16. Bao cáo thực tập tốt nghiệp Chương 1.Giới thiệu tổng quan 1.2. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC CÔNG TY: 1.2.1. Cơ cấu chung Xuất phát từ đặc điểm của Công ty về thực tế, mạng lưới kinh doanh mà bộ máy quản lý được sắp xếp phù hợp với cơ cấu các phòng ban xí nghiệp trực thuộc và yêu cầu đã đặt ra sơ đồ bộ máy tổ chức của công ty và điều hành SXKD Giám Đốc Phòng kinh Phòng kế toán Phòng kĩ thuật Phòng nhân sự doanh Đội XD s ố2 Đội gia công mộc Đội nhân cơ giới Đội XD số 1 sè 2 S ơ đồ 1.1.Cơ cấu chung của công ty *Chức năng ban quản lý  Đại hội cổ đông các thành viên : Gồm tất cả các thành viên có quyền biểu quyết là cơ quan cao nhất của công ty, đại hội các thành viên có toàn quyền nhân danh, công ty tự quyết định mọi vấn đề liên quan mục đích, quyền lợi của công ty đưa ra phương án sản xuất kinh doanh, phương án tổ chức và cơ chế quản lý của Công ty.  Ban kiểm soát: Là đại diện cho đại hội các thành viên có quyền với nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, ghi chép sổ kế toán và báo cáo tài chính, kiến nghị biện pháp sửa đổi, bổ sung cải tiến cơ cấu tổ chức, quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty. +Công ty được điều hành hoạt động bởi Giám Đốc: được đại hội các thành viên bổ nhiệm GVHD: Phạm Văn Cư Trang: 6
 17. Bao cáo thực tập tốt nghiệp Chương 1.Giới thiệu tổng quan +Giúp việc cho giám đốc là phó giám đốc và kế toán trưởng được đại hội các thành viên bổ nhiệm  Tham mưu giúp việc các lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ cho giám đốc gồm các phòng ban chuyên nghiệp vụ sau:  Phòng tài chính kế toán: Có chức năng tổ chức bộ máy quản lý của công ty, có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các công tác tài chính kế toán theo phương pháp luật của nhà nước và yêu cầu sản xuất kinh doanh của công ty nhằm khai thác, huy động, đáp ứng kịp thời và sử dụng vốn sản xuất kinh doanh có hiệu quả cao nhất  Phòng nhân sự (Phòng tổ chức cán bộ- lao động): Có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, lao động, tiền lương, chế độ chính sách, thanh tra pháp chế, thi đua khen thưởng, kỉ luật và một số vấn đề liên quan khác đến người lao động .  Phòng kinh doanh: Là người hỗ trợ tổng giám đốc trong hoạt động SXKD của công ty, lập ra các kế hoạch kinh doanh, marketting, bán hàng..  Phòng kĩ thuật: Là người hỗ trợ cho giám đốc, chịu trách nhiệm về phần kỹ thuật của công ty, tham gia điều hành kỹ thuật của các công trình công ty nhận đấu thầu 1.2.2. Cơ cấu phòng kế toán. + Số lượng nhân viên phòng kế toán: 6 người Kế toán trưởng Kế Kế Kế t oán Kế toán Kế toán toán tiền thanh t oán tổng công toán lương vật tư hợp nợ kiêm thủ quỹ Sơ đồ 1. 2: Bộ máy kế toán của công ty GVHD: Phạm Văn Cư Trang: 7
 18. Bao cáo thực tập tốt nghiệp Chương 1.Giới thiệu tổng quan  Kế toán trưởng : Là người đứng đầu phòng kế toán, chịu trách nhiệm toàn bộ công việc của phòng kế toán. Kế toán trưởng có nhiệm vụ kiểm soát viên kinh tế tài chính của công ty. Là trợ lý đắc lực của tổng giám đốc về công tác chuyên môn nghiệp vụ của phòng kế toán, kiểm tra tình hình hoạch toán, tình hình tổ chức công tác kế toán cũng như việc huy động vốn, sử dụng vốn có hiệu quả. Lập báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính. Thu thập các dữ liệu SXKD toàn bộ công ty, thống kê, phân tích và lập báo cáo tài chính. Cung cấp thông tin số liệu kế toán kịp thời, chính xác để tham mưu cho giám đốc giúp lãnh đạo ra quyết đinh đúng đắn và kịp thời Là người có phẩm chất, trình độ, năng lực tốt, hướng dẫn nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên của mình, sắp xếp lại các phần hành kế toán cho phù hợp. Cuối tháng lập báo cáo đầy đủ cho Tổng Giám Đốc.  Kế toán tổng hợp: Là người có nhiệm vụ tổng hợp tất cả các số liệu, tính toán lãi, lỗ lập báo caó tài chính. Sau đó nộp lên kế toán trưởng xem xét kỹ vào trình lên Giám Đốc và cơ quan nhà nước có liên quan.Cuối tháng đối chiếu số liệu tổng hợp. Lập báo cáo tài chính theo đúng chế độ  Kế toán thanh toán kiêm thủ quỹ: Phản ánh một cách chi tiết các khoản thanh toán, việc thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, lập báo cáo chi tiết. Theo dõi các khoản tạm ứng trên cơ sở phiếu thu, phiếu chi, căn cứ vào chứng từ liên quan phản ánh vào sổ chi tiết. Cuối tháng tập hợp số liệu nộp cho kế toán tổng hợp.  Kế toán công nợ: Chịu trách nhiệm về các khoản công nợ trong quá trình SXKD của công ty.Về việc thu hồi nợ rồi nộp lên cho kế toán tổng hợp.Tiến hành kiểm tra các chứng từ trước khi lập thu chi theo quy định nhà nước ban hành.  Kế toán vật tư: Kế toán có nhiệm vụ ghi chép, phản ánh các số liệu thu mua, vận chuyển, xuất nhập và tồn kho công cụ, dụng cụ, phụ tùng, bao bì, nhiên liệu... căn cứ vào phiếu nhập kho gửi về kế toán vật tư tiến hành kiểm tra tính hơp lý của các chứng từ sau đó vào sổ chi tiết vật liệu, cuối kỳ căn cứ vào sổ chi tiết NVL đã lập kế toán lập bảng phân bổ NVL, CCDC cho toàn công ty.  Kế toán tiền lương: Phản ánh theo dõi thời gian, số lượng, chất lượng lao động, kết quả lao động của công nhân viên, bảng chấm công để tính và thanh toán kịp thời tiền lương, thưởng và các khoản liên quan. GVHD: Phạm Văn Cư Trang: 8
 19. Bao cáo thực tập tốt nghiệp Chương 1.Giới thiệu tổng quan 1.3. CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY. 1.3.1. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty: Chứng từ ghi sổ Công ty XD và TM Thiên Đồng sủ dụng hệ thống chứng từ kế toán theo quy định hiện hành Về hình thức tổ chức sổ kế toán xí nghiệp áp dụng hình thức sổ là hình thức:Chứng từ ghi sổ và kế toán máy với công tác kế toán. Sơ đồ hình thức kế toán chứng tư ghi sổ Chứng từ gốc Sổ kế toán chi Chứng từ ghi sổ Sổ quỹ tiết Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Sổ cái Bảng cân đối tài Bảng tổng hợp khoản chi tiết Báo cáo tài chính : Ghi hàng ngày : Ghi cuối tháng : Đối chiếu, kiểm tra S ơ đồ1. 3 – Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ GVHD: Phạm Văn Cư Trang: 9
 20. Bao cáo thực tập tốt nghiệp Chương 1.Giới thiệu tổng quan 1.3.2. Quy trình luân chuyển chứng từ  Hàng ngày hoặc định kỳ, kế toán căn cứ chứng từ kế toán đã kiểm tra để lập chứng từ ghi sổ hoặc căn cứ vào các chứng từ kế toán đã được kiểm tra phân loại để lập bảng Tổng hợp chứng từ kế toán theo từng loại nghiệp vụ, trên cơ sở số liệu của Bảng Tổng hợp chứng từ kế toán để lập chứng từ ghi sổ. Chứng từ ghi sổ sau khi đã lập xong chuyển cho Kế toán trưởng ( hoặc người phụ trách kế toán ) duyệt, rồi chuyển cho kế toán tổng hợp đăng ký vào sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ để ghi số và ngày tháng vào chứng từ ghi sổ. Chứng từ ghi sổ sau khi đã ghi vào sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ mới được sử dụng để ghi vào sổ cái và các sổ, thẻ kế toán chi tiết.  Sau khi phản ánh tất cả chứng từ ghi sổ đã lập trong tháng vào sổ cái, kế toán tiến hành cộng số phát sinh nợ, số phát sinh có và tính số dư cuối tháng của từng tài khoản. Sau khi đối chiếu khớp đúng, số liệu trên sổ cái được sử dụng lập "Bảng cân đối tài khoản  Đối với các tài khoản phải mở sổ, thẻ kế toán chi tiết thì chứng từ kế toán, Bảng Tổng hợp chứng từ kế toán kèm theo chứng từ ghi sổ là căn cứ vào sổ, thẻ kế toán chi tiết theo yêu cầu của từng tài khoản. Cuôi tháng tiến hành cộng các sổ, thẻ kế toán chi tiết, lấy kết quả lập Bảng Tổng hợp chi tiết theo từng tài khoản tổng hợp để đối chiếu với số liệu trên sổ cái của từng tài khoản đó. Các Bảng Tổng hợp chi tiết của từng tài khoản sau khi đối chiếu được dùng làm căn cứ lập Báo cáo tài chính. 1.3.3. Các chính sách khác:  Niên độ kế toán: bắt đầu từ ngày 01/01/xxxx đến 31/12/xxxx  Đơn vị tiền tệ được sử dụng trong ghi chép kế toán: đồng Việt Nam  Phương pháp nộp thuế GTGT: phương pháp khấu trừ  Phương pháp kế toán TSCĐ: o Nguyên tắc xác định nguyên giá tài sản: Hạch toán theo giá mua. o Phương pháp khấu hao áp dụng: phương pháp đường thẳng. o Tỷ lệ khấu hao: Áp dụng theo QĐ 206/2003/QT-BTC ngày 12/12/2003.  Phương pháp kế toán hàng tồn kho: o Nguyên tắc đánh giá: tính theo giá thành sản xuất o Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho: theo giá mua GVHD: Phạm Văn Cư Trang: 10

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản