intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 849_1568189308.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 15:08:43
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Báo cáo tốt nghiệp: “ Phân tích tình hình biến động lợi nhuận của Công ty Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Miền Trung”

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:52

0
173
lượt xem
63
download

Báo cáo tốt nghiệp: “ Phân tích tình hình biến động lợi nhuận của Công ty Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Miền Trung”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo tốt nghiệp: “ phân tích tình hình biến động lợi nhuận của công ty xuất nhập khẩu thuỷ sản miền trung”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tốt nghiệp: “ Phân tích tình hình biến động lợi nhuận của Công ty Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Miền Trung”

 1. Trường………….. Khoa………….. BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: Đề tài Phân tích tình hình biến động lợi nhuận của Công ty Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Miền Trung
 2. Chuyãn âãö täút nghiãûp Gvhd: TS. Træång Baï Thanh LỜI MỞ ĐẦU Hoà chung với nhịp điệu phát triển của thế giới, nước ta đã mở cửa nền kinh tế, kêu gọ đầu tư nước ngo ài, tạo điều kiện cho các loại hình doanh nghiệp ngoài quốc doanh ra đời, tham gia cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt. Chính vì thế mà làm cho các doanh nghiệp gặp không it khó khăn khi tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó yếu tố thị trường luôn luôn biến động không ngừng nhu cầu thị hiếu... làm cho doanh thu của doanh nghiệp mất ổn định. Dẫn đến lợi nhuận của doanh nghiệp cũng biến động theo. Trước tình hình đó doanh nghiệp muốn bảo toàn và tăng lợi nhuận cần phải nắm bắt đầy đủ các thông tin về nguyên nhân biến động lợi nhuận. Việc phân tích lợi nhuận rất quan trọng đối với một doanh nghiệp, nó thể hiện được tốc độ phát triển cũng như mức tiêu thụ của doanh nghiệp. X uất phát từ cơ sở đó nên em đã quyết định chọn đề tài “ Phân tích tình hình biến động lợi nhuận của Công ty Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Miền Trung” nhằm đóng góp một phần nhỏ kiến thức vào thực tế mà em đã đ ược học tại nhà trường và nhận biết ngoài xã hội. K ết cấu đề tài gồm ba phần chính PH ẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LỢI NHUẬN TRONG DOANH NGHIỆP PHẦN II: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG PHẦN III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN MIỀN TRUNG Do đề tài quá mới mẽ đối với em cùng với thời gian thực tập hạn chế. Do đó đề tài không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp ý kiến của quý thầy cô cùng các cô chú anh chị trong Công ty. Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của giáo viên hướng dẫn cùng các cô chú anh chị trong Công ty đã giúp đ ỡ em ho àn thành đ ề tài này. Xin chân thành cảm ơn. 1 Svth: Hoaìng Thë Phæång Vy
 3. Chuyãn âãö täút nghiãûp Gvhd: TS. Træång Baï Thanh PHẦN I CƠ SỞ LÝ LUẬN VÊ PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN TRONG DOANH NGHIỆP I. Khái niệm và đặc điểm về lợi nhuận trong doanh nghiệp 1.Khái niệm lợi nhuận: Trong mỗi thời kỳ khác nhau người ta có những khái niệm khác nhau và từ đó có những cách tính khác nhau về lợi nhuận. Ngày nay, lợi nhuận được hiểu một cách đơn giản là một khoản tiền dôi ra giữa tổng thu và tổng chi trong hoạt động của doanh nghiệp hoặc có thể là phần dôi ra của một hoạt động sau khi đ ã trừ đi mọi chi phí cho hoạt động đó. Lợi nhuận là kết quả tài chính cuối cùng của doanh nghiệp, là chỉ tiêu chất lượng tổng hợp phản ánh kết quả kinh tế của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 2. Đặc điểm về lợi nhuận của doanh nghiệp: Đ ặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phong phú và đa d ạng nên lợi nhuận được hình thành từ nhiều bộ phận khác nhau. Hiểu rõ nội dung đặc điểm của từng bộ phận là cơ sở để thực hiện tốt công tác phân tích lợi nhuận. Lợi nhuận của doanh nghiệp bao gồm các bộ phận sau 2.1. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: Là lợi nhuận thu được do tiêu thụ sản phẩm hàng hoá dịch vụ của hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. Đây là bộ phận lợi nhuận chiếm tỷ trọng lớn trong toàn b ộ lợi nhuận. 2.2.Lợi nhuận từ hoạt động tài chính: Đ ây là b ộ phận lợi nhuận được xác định bằng chênh lệch giữa thu và chi về hoạt động tài chính của doanh nghiệp, các hoạt động tài chính bao gồm: - Tham gia góp vốn liên doanh. - Đầu tư mua bán chứng khoán. - Cho thuê tài sản. - Các hoạt động đầu tư khác. - Lợi nhuận về chênh lệch lãi tiền gửi ngân hàng và lãi tiền vay ngân hàng. - Lợi nhuận cho vay vốn. - Lợi nhuận d o bán ngoại tệ. - .... 2.3. Lợi nhuận từ hoạt động bất thường: 2 Svth: Hoaìng Thë Phæång Vy
 4. Chuyãn âãö täút nghiãûp Gvhd: TS. Træång Baï Thanh Là những khoản lợi nhuận mà doanh nghiệp không dự tính trước hoặc có dự tính đến nhưng ít có khả năng thực hiện hoặc những khoản thu không mang tính chất thường xuyên. Những khoản lợi nhuận bất thường có thể do chủ quan đơn vị hay khách quan đưa tới. Lợi nhuận bất thường là khoản chênh lệch giữa thu và chi từ các hoạt động bất thường của doanh nghiệp. Các khoản thu từ hoạt động bất thường bao gồm: - Thu từ thanh lý nhượng bán tài sản cố định. - Thu từ khoản được phạt vi phạm hợp đồng kinh tế. - Thu từ các khoản nợ khó đòi đã xử lý khoá sổ. - Thu từ các khoản nợ không xác định được chủ. - Các khoản thu nhập kinh doanh của năm trước bị bỏ quên không ghi sổ kế toán đến năm kế toán mới phát hiện... Các khoản trên sau khi trừ các khoản tổn thất có liên quan sẽ là lợi nhuận bất thường. II. Ý nghĩa và nhiệm vụ phân tích tình hình lợi nhuận: 1. Ý nghĩa của việc phân tích tình hình lợi nhuận: Lợi nhuận của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền bộ phận sản phẩm hàng hoá thặng dư do kết quả lao động mang lại. Lợi nhuận là chỉ tiêu chất lượng tổng hợp biểu hiện toàn bộ kết quả của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Nó phản ánh đầy đủ các mặt số lượng và chất lượng hoạt động của doanh nghiệp, phản ánh kết q uả của việc sử dụng các yếu tố cơ bản sản xuất như lao động, vật tư, tài sản cố định. .. Lợi nhuận là nguồn vốn quan trọng để tái sản xuất kinh doanh mở rộng, là đòn b ẩy kinh tế có tác dụng khuyến khích người lao động và các đơn vị ra sức phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Từ những nội dung trên cho ta thấy tình hình lợi nhuận có ý nghĩa rất quan trọng và để có thể đề ra các biện pháp nhằm không ngừng nâng cao lợi nhuận của doanh nghiệp, ta phải tiến hành phân tích tình hình lợi nhuận của doanh nghiệp. 2. Nhiệm vụ phân tích tình hình lợi nhuận: Từ những ý nghĩa trên, nhiệm vụ của việc phân tích tình hình lợi nhuận bao gồm: - Đ ánh giá tình hình lợi nhuận của từng bộ phận và toàn doanh nghiệp. - Phân tích những nguyên nhân, xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến tình hình biến động lợi nhuận. 3 Svth: Hoaìng Thë Phæång Vy
 5. Chuyãn âãö täút nghiãûp Gvhd: TS. Træång Baï Thanh - Đ ề ra các biện pháp khai thác khả năng tiềm tàng của doanh nghiệp nhằm không ngừng nâng cao lợi nhuận. III. Nguồn tài liệu sử dụng và các phương pháp phân tích. 1.Nguồn tài liệu sử dụng: 1.1 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Đ ây là báo cáo tài chính hết sức quan trọng, nó phản ánh tổng quát tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong một thời gian nhất định chi tiết theo các loại hoạt động, tình hình thực hiện của doanh nghiệp đối với nhà nước về thuế các khoản phải nộp khác. Để phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận cần phải dùng đến tất cả các chỉ tiêu có trên báo cáo này của doanh nghiệp. 1.2. Bảng cân đối kế toán : Bảng cân đối kế toán là một loại báo cáo tài chính mô tả tình hình tài chính của một doanh nghiệp ở một thời điểm nhất định. Bảng cân đối kế toán bao gồm hai phần: phần tài sản và phần nguồn vốn, phản ảnh tài sản hiện có và nguồn hình thành nên tài sản đó của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo. Bảng cân đối kế toán là nguồn thông tin quan trọng cho những ai quan tâm đến tình hình hoạt động và tình hình tài chính của doanh nghiệp. Trong quá trình phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận ta sẽ dùng đến một vài chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán. 1.3. Thuyết minh báo cáo tài chính: Đ ây là một loại báo cáo tài chính được lập để giải thích và bổ sung thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo mà các báo cáo tài chính khác không thể trình bày rõ ràng và chi tiết được. Dựa vào thuyết minh báo cáo tài chính ta có thể nắm bắt được đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp, chế độ kế toán áp dụng tại doanh nghiệp, chi tiết một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính từ đó giúp cho việc phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận được chính xác và rõ ràng. 1.4 Các sổ chi tiết: Bên cạnh các tài liệu tổng hợp cần phải sử dụng các sổ chi tiết, các báo cáo về tình hình tiêu thụ và lợi nhận để đáp ứng quá trình phân tích các mặt hàng, các nhóm hàng và ở các đơn vị trực thuộc. 2. Phương Pháp Phân Tích: 2.1. Phương pháp so sánh: §©y lµ ph­¬ng ph¸p s dng rÍt phư bin trong ph©n tÝch ho¹t ®ĩng kinh doanh nh­ng khi s dng ph­¬ng ph¸p nµy cÌn ®¶m b¶o mĩt sỉ yªu cÌu sau: * Tiªu chuỈn so s¸nh: lµ ch tiªu ca mĩt k× ®­c chôn lµm gỉc so s¸nh. C¸c gỉc so s¸nh cê th lµ: 4 Svth: Hoaìng Thë Phæång Vy
 6. Chuyãn âãö täút nghiãûp Gvhd: TS. Træång Baï Thanh Tµi liu n¨m tr­c: nh»m ® xem xÐt ®¸nh gi¸ mc bin ®ĩng, khuynh h­ng ho¹t ®ĩng ca c¸c ch tiªu ph©n tÝch qua hai hay nhiu k×. Sỉ k ho¹ch: tiªu chuỈn so s¸nh nµy cê t¸c dng ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thc hin k ho¹ch ®· ®Ưt ra. C¸c ch tiªu trung b×nh ngµnh: nh»m ®¸nh gi¸ kt qu¶ ca doanh nghip so vi mc trung b×nh tiªn tiªn ca c¸c doanh nghip cê cng qui m« trong cng ngµnh. * §iu kin so s¸nh: ® vic so s¸nh cê ý ngha th× gi÷a c¸c ch tiªu kinh t ph¶I ®¸p ng nh÷ng yªu cÌu sau: - C¸c ch tiªu kinh t ph¶i ph¶n ¸nh cng nĩi dung kinh t. - C¸c ch tiªu ph¶i cê cng ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n. - C¸c ch tiªu ph¶i cê cng th­c ®o gi¸ trÞ s dng. * K thuỊt so s¸nh: ® ®¸p ng mc tiªu nghiªn cu ng­íi ta th­íng s dng nh÷ng k thuỊt so s¸nh sau: So s¸nh b»ng sỉ tuyt ®ỉi: lµ hiu sỉ gia trÞ sỉ k× ph©n tÝch vµ trÞ sỉ k× gỉc ca ch tiªu kinh t, nê cho thÍy khỉi l­ng vµ qui m« ca ch tiªu ph©n tÝch. So s¸nh b»ng sỉ t­¬ng ®ỉi: lµ th­¬ng sỉ gi÷a trÞ sỉ k× ph©n tÝch vµ trÞ sỉ k× gỉc, nê cho thÍy mỉi quan h, tỉc ®ĩ ph¸t trin ca ch tiªu ph©n tÝch. 2.2Ph­¬ng ph¸p lo¹i tr * Ph­¬ng ph¸p thay th liªn hoµn §©y lµ ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh mc ®ĩ ¶nh h­ịng ca tng nh©n tỉ ®n s bin ®ĩng ca c¸c ch tiªu ph©n tÝch b»ng c¸ch thay th lÌn l­t c¸c nh©n tỉ t k× gỉc sang k× ph©n tÝch, mc ®ĩ ¶nh h­ịng ca nh©n tỉ nµo b»ng kt qu¶ thay th ®ê tr ®I kt qu¶ ph­¬ng tr×nh kinh t lÌn tr­c khi thay th nh©n tỉ ® ê. Gi¶ s ph­¬ng tr×nh kinh t cê d¹ng: A = a .b.c Trong ®ê: A : ch tiªu kinh t cÌn ph©n tÝch A,b,c: c¸c nh©n tỉ ¶nh h­ịng Ph­¬ng tr×nh kinh t ị k× gỉc: A0 = a0.b0.c0 Ph­¬ng tr×nh kinh t ị k× ph©n tÝch: A1 = a1.b1.c1 §ỉi t­ng ph©n tÝch: A = A1 – A0 C¸c nh©n tỉ ¶nh h­ịng: Thay th lÌn 1: A’ = a1.b0.c0 5 Svth: Hoaìng Thë Phæång Vy
 7. Chuyãn âãö täút nghiãûp Gvhd: TS. Træång Baï Thanh Thay th lÌn 2: A” = a1.b 1.c0 Thay th lÌn 3: A”’= a1.b1.c1 Mc ® ĩ ¶nh h­ịng ca nh©n tỉ a: a A = A’ – A0 a A = a1.b0.c0 – a0.b0.c0 Mc ® ĩ ¶nh h­ịng ca nh©n tỉ b: b A = A” – A’ b A = a1.b1.c0 – a1.b0.c0 Mc ® ĩ ¶nh h­ịng ca nh©n tỉ c: c A = A”’ – A” c A = a1.b1.c1 – a1.b1.c0 Tưng hp kt qu¶ ph©n tÝch: a A + b A + c A =  A * Ph­¬ng ph¸p sỉ chªnh lch: lµ tr­íng hp ®Ưc bit ca ph­¬ng ph¸p thay thª liªn hoµn khi gi÷a c¸c nh©n tỉ cê mỉi liªn h tÝch sỉ. Theo ph­¬ng ph¸p nµy th× mc ®ĩ ¶nh h­ịng ca nh©n tỉ nµo ®ê ®n ch tiªu cÌn ph©n tÝch s b»ng sỉ chªnh lch ca nh©n tỉ ®ê vi c¸c nh©n tỉ cỉ ®Þnh cßn l¹i. 6 Svth: Hoaìng Thë Phæång Vy
 8. Chuyãn âãö täút nghiãûp Gvhd: TS. Træång Baï Thanh 2.3 Ph­¬ng ph¸p liªn h c©n ®ỉi §©y lµ ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ ¶nh h­ịng ca c¸c nh©n tỉ ®n ch tiªu cÌn ph©n tÝch da trªn mỉi quan h c©n ®ỉi gi÷a c¸c ch tiªu ®ê. 2.4 Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch ®Þnh tÝnh Ph©n tÝch t×nh h×nh tiªu th vµ li nhuỊn thªo ph­¬ng ph¸p ®Þnh l­ng bÞ gii h¹n nê ch cho phÐp ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tiªu th vµ li nhuỊn th«ng qua c¸c ch tiªu c th ®· ®­c tÝnh to¸n. Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh ho¹t ®ĩng s¶n xuÍt kinh doanh ca doanh nghip cßn chÞu ¶nh h­ịng ca nhiu nh©n tỉ kh¸c nh­: b¶n chÍt ca ngµnh ngh kinh doanh, ®Ưc ®im ho¹t ®ĩng kinh doanh cng nh­ moi tr­íng kinh doanh xung quanh doanh nghip. Nh÷ng nh©n tỉ nµy khê cê th ®Þnh l­ng ®­c, tÝnh to¸n b»ng c¸c con sỉ c th. Do ® ê mƯc d ph©n tÝch ®Þnh l­ng lµ ph­¬ng ph¸p ch yu ® ®¸nh gi¸ t×nh h×nh ho¹t ® ĩng kinh doanh ca doanh nghip, nh­ng ® ®¸nh gi¸ ®­c toµn din, chÝnh x¸c ®Ìy ®, cµn cê s kt hp ca ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch ®Þnh tÝnh. IV. Phân tích tình hình lợi nhuận hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp. 1.Phân tích chung về tình hình lợi nhuận trong doanh nghiệp Căn cứ vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (phần I-lãi, lỗ) có thể xác định chỉ tiêu lợi nhuận của doanh nghiệp bằng công thức sau đây: Lợi nhuận từ Lợi nhuận từ Lợi nhuận từ Lợi Nhuận + hoạt động tài = hoạt động SX hoạt động bất + (trước thuế) chính thường kinh doanh Phân tích chung tình hình lợi nhuận của doanh nghiệp được tiến hành như sau: So sánh tổng mức lợi nhuận giữa thực tế với kế hoạch nhằm - đánh giá chung tình hình hoàn thành kế hoạch về lợi nhuận của doanh nghiệp. - So sánh tổng mức lợi nhuận giữa thực tế với kỳ kinh doanh trước nhằm đánh giá tốc độ tăng trưởng về lợi nhuận của doanh nghiệp. - Phân tích sự ảnh hưởng của từng nhân tố đến sự tăng giảm tổng mức lợi nhuận của doanh nghiệp. Từ những chỉ tiêu xác đ ịnh, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của các nhân tố: Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính. Lợi nhuận từ hoạt động bất thường. 7 Svth: Hoaìng Thë Phæång Vy
 9. Chuyãn âãö täút nghiãûp Gvhd: TS. Træång Baï Thanh Ph©n tÝch chung t×nh h×nh thc hin li nhuỊn lµ ®¸nh gi¸ s bin ®ĩng li nhuỊn ca doanh nghip qua c¸c n¨m theo tng ho¹t ®ĩng nh»m thÍy kh¸i qu¸t t×nh h×nh li nhuỊn vµ nh÷ng nguyªn nh©n ban ®Ìu ¶nh h­ịng ®n t×nh h×nh trªn. Khi ph©n tÝch cÌn tÝnh ra mc t¨ng gi¶m vµ t l bin ®ưi ca k× ph©n tÝch so vi k× gỉc ca tng ch tiªu qua b¶ng cê kt cÍu nh­ sau: Li nhuỊn Chªnh lch Ch tiªu N- N -2 N -1 N % N/N-1 % 1/N_2 Li nhuỊn t ho ¹t ®ông s¶n xuÍt kinh doanh Li nhuỊn t ho ¹t ®ĩng tµi chÝnh Li nhuỊn t ho ¹t ®ĩng bÍt th­íng Tưng * Ph©n tÝch t×nh h×nh li nhuỊn t ho¹t ®ĩng s¶n xuÍt kinh doanh theo tng mƯt hµng Li nhu Ịn ho¹t ®ĩng s¶n xuÍt kinh doanh ®­c h×nh thµnh t li nhuỊn ca c¸c mƯt hµng ị tng thÞ tr­íng kh¸c nhau. V× th vic ph©n tÝch li nhuỊn ho¹t ® ĩng s¶n xuÍt kinh doanh theo tng m Ưt hµng nh»m thÍy ®­c t×nh h×nh bin ® ĩng li nhuỊn ca tng mƯt hµng , mƯt hµng nµo cê li nhuỊn t¨ng , mƯt hµng nµo cê li nhu Ịn gi¶m vµ nguyªn nh©n nµo g©y ¶nh h­ịng ®n s bin ®ĩng nµy, t ®ê cê nh÷ng bin ph¸p thÝch hp ® t¨ng li nhuỊn trong t­¬ng lai. § ®¸nh gi¸ t×nh h×nh li nhuỊn ho¹t ®ĩng s¶n xuÍt kinh doanh theo tng mƯt hµng ta da vµo b¶ng sau: Li nhuỊn S¶n Chªnh lch phỈm N -2 N -1 N N-1/N-2 % N/N-1 % A B C ... Tưng 8 Svth: Hoaìng Thë Phæång Vy
 10. Chuyãn âãö täút nghiãûp Gvhd: TS. Træång Baï Thanh 2. Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố đến lợi nhuận tiêu thụ sản phẩm hàng hoá: Lợi nhuận tiêu thụ sản phẩm là b ộ phận quan trọng nhất trong cơ cấu lợi nhuận của doanh nghiệp. Lợi nhuận thuần tiêu thụ sản phẩm hàng hoá được tính như sau: Công thức: Thuế tiêu hàng giảm giá Tổng doanh thu Lợi nhuận _ thụ đặt bán bị _ _ hàng bán hàng không có tiêu thu sản = biệt trả lại bán thuế GTGT phẩm Giá vốn _ chi phí quản lý _ chi phí doanh nghiệp hàng bán bán hàng Q ua chỉ tiêu trên ta thấy lợi nhuận tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp bị ảnh hưởng của các nhân tố sau: Do tổng doanh thu bán hàng thay đổi trong điều kiện nhân tố khác không đổi, doanh thu bán hàng tỷ lệ thuận với lợi nhuận. Nguyên nhân làm cho doanh thu bán hàng thay đổi có thể là do nhu cầu tiêu dùng, do chất lượng sản phẩm. .. Do giảm giá hàng bán thay đổi, nhân tố này tăng làm lợi nhuận giảm và ngược lại, các khoản giảm trừ cho khách hàng giảm sẽ làm tăng lợi nhuận. Do vậy khi giảm giá cho khách hàng hay hồi khấu cho khách hàng, doanh nghiệp cần liên hệ với lợi nhuận và tìm rõ nguyên nhân ảnh hưởng đến nhân tố này. Do doanh thu hàng bán bị trả lại thay đổi, nhân tố này tăng phản ánh sự yếu kém của doanh nghiệp trong công việc quản lý chất lượng, tổ chức công tác tiêu thụ. Đây cũng là nhân tố nghịch với chỉ tiêu lợi nhuận của doanh nghiệp, nhân tố này giảm sẽ làm cho lợi nhuận bán hàng tăng lên và ngược lại. Do chi phí bán hàng thay đổi, đây là chi phí phát sinh liên quan đến ho ạt động tiêu thụ sản phẩm hàng hoá trong kỳ của doanh nghiệp như chi phí tiền lương của bộ phận bán hàng, chi phí vận chuyển hàng hoá đi tiêu thụ, chi phí bảo hành sản phẩm. .. N hững khoản này tăng làm lợi nhuận của doanh nghiệp giảm. Do chi phí quản lý doanh nghiệp thay đổi, chi phí này thường là chi phí cố định ít thay đổi theo qui mô. Chi phí này tăng làm giảm lợi nhuận và ngược lại. V ì vậy để nâng cao lợi nhuận cần giảm chi phí quản lý. 9 Svth: Hoaìng Thë Phæång Vy
 11. Chuyãn âãö täút nghiãûp Gvhd: TS. Træång Baï Thanh Trong thực tế, doanh nghiệp thường kinh doanh nhiều loại sản phẩm hàng hoá nên mỗi yếu tố là tổng hợp của nhiêu loại sản phẩm hàng hoá. Tuỳ theo nguồn số liệu thu thập được (do phòng kế toán cung cấp) mà ta xây dựng được công thức tính lợi nhuận khác nhau.  Chỉ tiêu phân tích: Trong trường hợp một số yếu tố trong công thức trên liên quan đ ến nhiều sản phẩm và về mặt hạch toán không thể tính riêng cho từng loại sản phẩm thì số liệu của yếu tố đó được phản ánh ở dạng tổng số. Ví như chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và giá trị của các khoản giảm giá không hạch toán cho từng loại sản phẩm, chỉ tiêu lợi nhuận được xác định theo công thức: Công thức: n LN =  Qi (Pi -Ti -Zi ) - R - Cq - Cb i1 Trong đó: - LN : Lợi nhuận tiêu thụ sản phẩm. - Q i : Số lượng sản phẩm i tiêu thụ trong kỳ. - Pi : Đơn giá bán sản phẩm i. - Ti : Thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặt biệt. - Zi : Giá thành (giá vốn) đơn vị sản phẩm. - R : Khoản giảm giá hàng bán. - Cb : Tổng chi phí bán hàng. - Cq : Tổng chi phí quản lý doanh nghiệp. - n : Số loại sản phẩm tiêu thụ.  Đối tượng phân tích: LN = LN1-Ln0 LN1 : Lợi nhuận tiêu thụ sản phẩm kỳ này. n  LN1 = Q1i (P1i -T1i-Z1i ) -R1-Cq1- Cb1 i 1 LN0 : Lợi nhuận tiêu thụ sản phẩm kỳ trước (kỳ gốc) n LN0 =  0i (P0i -T0i -Z0i) -R 0-Cq0 - Cb0 i1  Phương pháp phân tích: 10 Svth: Hoaìng Thë Phæång Vy
 12. Chuyãn âãö täút nghiãûp Gvhd: TS. Træång Baï Thanh Đ ể xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố ta dùng phương pháp phân tích thay thế liên hoàn.  Xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến lợi nhuận tiêu thụ sản phẩm hàng hoá : Trong trường hợp này, ảnh hưởng đến lợi nhuận tiêu thụ gồm có 8 nhân tố là: số lượng sản phẩm tiêu thụ, kết cấu sản phẩm tiêu thụ, giá bán, thuế, giá vốn, các khoản giảm trừ, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. Ảnh hưởng của nhân tố số lượng sản phẩm tiêu thụ: - K hi nhân tố kết cấu sản phẩm tiêu thụ không thay đổi, thì phải giả định mỗi sản phẩm điều có tốc độ tăng sản phẩm tiêu thụ giữa kỳ phân tích và kỳ gốc là như nhau và bằng với tốc độ tăng sản phẩm tiêu thụ bình quân của to àn doanh nghiệp. Như vậy, khi số lượng sản phẩm tiêu thụ thay đổi từ kỳ gốc sang kỳ phân tích, giả sử các nhân tố khác không thay đổi thì lợi nhuận tiêu thụ sản phẩm: n  Q0i t (P0i -T0i -Z0i ) - R0 - Cq0 - Cb0 LN(Q) = i1 t là tốc độ tăng sản phẩm tiêu thụ: n Q1i x P 0i  i 1 t(%) = X 100(%) n Q0i x P 0i  i1 Như vậy, mức độ ảnh hưởng của nhân tố số lượng sản phẩm tiêu thụ: LN(Q)= LN(Q) - LN0 n  LN(Q) = (t -1) Q0i (P0i -T0i -Z0i ) i 1 - Ảnh hưởng của nhân tố kết cấu: K ết cấu sản phẩm thay đổi từ kỳ gốc sang kỳ phân tích, giả sử các nhân tố khác không thay đổi: n  LN(K) = Q 1i t (P0i -T0i -Z0i) - R0- Cq0 - Cb0 i 1 Mức độ ảnh hưởng của nhân tố kết cấu sản phẩm tiêu thụ : LN(K) = LN(K ) -LN(Q) n n LN(K) =  Q1i (P0i -T0i -Z0i) -  Q0i t (P0i -T0 i -Z0 i) i 1 i 1 - Ảnh hưởng của nhân tố giá bán: G iá bán thay đổi từ kỳ gốc sang kỳ phân tích và giả sử các nhân tố khác không thay đổi: 11 Svth: Hoaìng Thë Phæång Vy
 13. Chuyãn âãö täút nghiãûp Gvhd: TS. Træång Baï Thanh n  LN(P) = Q1 it (P1i - T0i - Z0i) -R0 - Cq0 - Cb0 i 1 Mức độ ảnh hưởng của nhân tố giá bán: LN(P) = LN(P ) -LN(K) n LN(P) =  Q1i (P1i -P0 i) i 1 - Ảnh hưởng của nhân tố thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặt biệt: n LN(T) = -  Q1i (T1i -T0i) i 1 - Ảnh hưởng của nhân tố giá vốn: n LN(Z) = -  Q1i (Z1i -Z0i) i 1 - Ảnh hưởng của nhân tố các khoản giảm trừ: LN(R) = - (R1-R0) - Ảnh hưởng của nhân tố chi phí bán hàng: LN(Cb) = - (Cb1 - Cb0) - Ảnh hưởng của nhân tố chi phí quản lý doanh nghiệp : LN(Cq) = - (Cq1 - Cq0) Tổng hợp tất cả các nhân tố ảnh hưởng đ ã phân tích ta xác định được mức lợi nhuận tiêu thụ sản phẩm của kỳ này so với kỳ gốc. LN = LN(Q) + LN(K) + LN(P) + LN(T) + LN(Z) + LN(R) + LN(Cb) + LN(Cq) Dựa vào kết quả phân tích có thể nhận xét và đưa ra những kiến nghị phù h ợp cho những kỳ kinh doanh tiếp theo. 3. Phân tích tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp: Chỉ tiêu lợi nhuận chỉ phản ánh quy mô chứ không phản ánh mức độ hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bởi vì chỉ tiêu tổng mức lợi nhuận của doanh nghiệp chịu sự ảnh hư ởng của hai nhân tố: - Quy mô sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp : nghĩa là quy mô sản xuất kinh doanh càng lớn thì sẽ tạo ra tổng mức lợi nhuận càng nhiều và ngược lại. - Chất lượng công tác tổ chức quản lý kinh doanh của doanh nghiệp : Điều đó có nghĩa là hai doanh nghiệp có quy mô sản xuất kinh doanh giống nhau, cùng một nhiệm vụ như nhau nhưng doanh nghiệp nào tổ chức quản lý tốt quá trình sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp đó sẽ tạo ra tổng mức lợi nhuận cao hơn. Để đánh giá đúng hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cần tính và phân tích các chỉ tiêu về tỷ suất lợi nhuận. Như vậy, tỷ suất lợi nhuận là tỷ số giữa hai chỉ tiêu tu ỳ theo tuỳ theo mối liên h ệ giữa tổng mức lợi nhuận với một chỉ tiêu có liên quan. Có thể có rất nhiều chỉ tiêu về tỷ suất lợi nhuận, tuỳ theo mục đích phân tích cụ thể để tính các chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận thích hợp. 3.1 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần: Công thức xác định tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu như sau: 12 Svth: Hoaìng Thë Phæång Vy
 14. Chuyãn âãö täút nghiãûp Gvhd: TS. Træång Baï Thanh Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh Tỷ suất lợi nhuận trên X 100% = doanh thu Doanh thu thuần hoạt động sản huầ này Chỉ ttiêu n phản ánh cứ 100 đồng tdoanhdoanh hàng trong k ỳ phân tích thì xuấ kinh thu bán có bao nhiêu đồng lợi nhuận. Chỉ tiêu này càng lớn chứng tỏ lợi nhuận được sinh ra từ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp càng cao. Để nâng cao chỉ tiêu này doanh nghiệp phải nâng cao mức lợi nhuận bằng cách giảm chi phí, hạ thấp giá thành, tăng khối lượng sản phẩm hàng hoá tiêu thụ. 3.2. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn sản xuất kinh doanh: Tỷ suất này được xác định qua công thức sau: Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản Tỷ suất lợi nhuận xuất kinh doanh trên vốn sản xuất = X 100% k hỉ doanh Cinhtiêu này phản ánh cứVốđồngnvốnấdùng vào sản xuất kinh doanh trong kỳ 1 n sả xu t kinh doanh tao ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận. Chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn càng lớn. Bởi vậy để n âng cao chỉ tiêu trên phải tìm mọi biện pháp nâng cao tổng mức lợi nhuận, mặt khác phải sử dụng tiết kiệm hợp lý vốn sản xuất kinh doanh. 3.3. Tỷ suất lợi nhuận trên giá thành sản xuất (giá vốn) : Công thức xác định tỷ suất lợi nhuận trên vốn sản xuất kinh như sau: Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản Tỷ suất lợi xuất kinh doanh nhuận trên giá X 100% = Giá thành sản xuất thành (giá vốn) (giá vốn hàng hóa ) Qua chỉ tiêu này ta có thể biết trong 100 đồng chi phí về giá thành sản xuất sản phẩm trong kỳ phân tích thì tạo được bao nhiêu đồng về lợi nhuận, chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ hiệu quả kinh tế theo lợi nhuận và chi phí càng lớn Để nâng cao chỉ tiêu này doanh nghiệp cần tìm nh ững biện pháp tăng tổng mức lợi nhuận và giảm giá thành sản xuất sản phẩm (giá vốn mua hàng hoá ) của doanh n ghiệp. 3.4. Tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu thuần: Tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu thuần được xác định như sau: Tỷ suất lợi Lợi nhuận gộp nhuận gộp trên = X 100% Doanh thu thuần hoạt động sản doanh thu Chỉ titêu ần cho th ấy cứ 100 đồng ất kinhthu thuần sẽ có bao nhiêu đồng lợi hu này xu doanh doanh nhuận gộp. Tỷ suất n ày chưa tính đến ảnh hưởng của chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Tuỳ thuộc vào đặc điểm của ngành nghề kinh doanh và cả 13 Svth: Hoaìng Thë Phæång Vy
 15. Chuyãn âãö täút nghiãûp Gvhd: TS. Træång Baï Thanh chiến lược hoạt động m à các ch ỉ tiêu về tỷ suất lợi nhuận có những khác biệt nhất đ ịnh. Để phân tích các chỉ tiêu về tỷ suất lợi nhu ận người ta thường dùng phương pháp so sánh, so sánh tỷ suất lợi nhuận kỳ phân tích với tỷ suất lợi nhuận kỳ gốc. 3. 4. Tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu thuần: Tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu thuần được xác định như sau: Tỷ suất lợi Lợi nhuận gộp nhuận gộp trên = X 100% Doanh thu thuần hoạt động sản doanh thu thuần xuất kinh doanh Chỉ tiêu này cho thấy cứ 100 đồng doanh thu thuần sẽ có bao nhiêu đồng lợi nhuận gộp. Tỷ suất n ày chưa tính đến ảnh hưởng của chi phí bán h àng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Tuỳ thuộc vào đặc điểm của ngành nghề kinh doanh và cả chiến lược hoạt động m à các ch ỉ tiêu về tỷ suất lợi nhuận có những khác biệt nhất đ ịnh. Để phân tích các chỉ tiêu về tỷ suất lợi nhuận người ta thường dùng phương pháp so sánh, so sánh tỷ suất lợi nhuận kỳ phân tích với tỷ suất lợi nhuận kỳ gốc. 14 Svth: Hoaìng Thë Phæång Vy
 16. Chuyãn âãö täút nghiãûp Gvhd: TS. Træång Baï Thanh PHẦN II PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI N HUẬN TẠI CÔNG TY XU ẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG A . ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty: Được thành lập vào ngày 26/03/1983 theo quyết định của Bộ trưởng bộ Thủy sản, chi nhánh xuất khẩu Thủy sản Đà Nẵng nay là công ty xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung ra đời từ nhu cầu phát triển kinh tế Thủy sản của khu vực Miền Trung. Công ty xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung có tên giao dịch quốc tế là: Seaproduets Export Import Corporartion (SEAPRODEX DANANG). N goài trụ sở chính đặt tại 263 Phan Chu Trinh, Đà Nẵng. Công ty còn có hai văn phòng đại diện đặt tại Hà N ội và Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty xuất nhập khẩu Miền Trung là một doanh nghiệp Nhà Nước có tư cách pháp nhân đầy đủ và là thành viên của Tổng công ty Thủy sản Việt N am, chịu sự quản lý của Nhà Nước về hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu và các hoạt động khác của nghành. Công ty thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, được mở tài khoản bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ ở ngân hàng và có con dấu riêng để dao dịch 1 Sự phát triển của công ty xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung. Quá trình phát triển được chia làm bốn giai đoạn: G iai đoạn I: (1983 - 1986): Là giai đoạn đầu của Seaprodex Đà Nẵng, giai đoạn này công ty hoạt động theo cơ chế tự cân đối, tự trang trải và đã góp phần không nhỏ vực dậy nền kinh tế trong khu vực. Với hình thức quản lý tập trung, điều hành trực tuyến không phát huy được tính chủ động sáng tạo của các bộ phận sản xuất kinh doanh và đồng thời không gắn đ ược kết quả hoạt động của từng bộ phận với trách nhiệm và quyền lợi của chính bộ phận đó. Do đó công ty cần có sự thay đổi trong cơ cấu quản lý để điều hành hoạt động công ty tốt hơn. G iai đoạn II: 1987 - 1992: Giai đoạn này công ty đã chuyển đổi hình thức quản lý của mình từ điều hành trực tuyến sang mô hình phân cấp quyền tự chủ đến các đơn vị thành viên. từ đó các đơn vị thành viên được thành lập, các đơn vị này được giao vốn, tài sản, mỗi đơn vị có con dấu riêng, tài kho ản riêng ở ngân hàng tự chiu trách nhiệm mọi lĩnh vực thuộc quyền hạn và nghĩa vụ của công ty giao. Đến đầu 1992 chi nhánh xuất nhập khẩu Thủy sản Đà N ẵng chuyển thành công ty xuất nhập khẩu Miền Trung. 15 Svth: Hoaìng Thë Phæång Vy
 17. Chuyãn âãö täút nghiãûp Gvhd: TS. Træång Baï Thanh G iai đoạn III: 1993 - 1996: Đây là giai đoạn củng cố và phát triển mô hình phân cấp quyền tự chủ đến các đơn vị thành viên. Đây là giai đoạn để công ty nghiệm chứng lại mô hình phân cấp ở giai đoạn trước, các đơn vị thành viên nào hoạt động có hiệu quả thì công ty giữ lại cho phát triển ngày một mạnh hơn, ngược lại các đơn vị nào bộc lộ sự yếu kếm không hiệu quả buộc công ty phải cho giải thể. Hiện nay công ty có các đơn vị thành viên đảm trách những công việc cụ thể như sau : Kinh doanh thương mại xất nhập khẩu, chế biến Thủy sản xuất khẩu và nội địa, nuôi trồng và dịch vụ nuôi trồng Thủy sản, sản xuất bao bì, hợp tác đầu tư liên doanh liên kết. G iai đoạn IV: 1997 đến nay: Là giai đoạn có sự thay đổi trong mô hình quản lý. Đó chính là sự thay đổi ở khâu kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu. Bộ phận này được công ty trực tiếp quản lý và các đơn vị thành viên ho ạt động như cũ. II. ĐẶC ĐIỂM VÀ CH ỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 1. Đặc điểm Các mặt hàng kinh doanh chủ yếu của công ty như sau: - Hàng hải sản khô: mực khô, cá khô, rong câu.... - Hàng hải sản đông: tôm, cua, cá, mực... - Hàng vật tư: Hóa chất, hạt dẻo, thiết bị.... N goài ra còn kinh doanh mặt hàng khác như: sản xuất nước đá, hàng tiêu dùng, trang trí, nội thất.... Nhìn chung, công ty thực hiện chức năng kinh doanh đa d ạng các lĩnh vực: sản xuất kinh doanh hàng Thủy sản xuất khẩu và nội địa kinh doanh vật tư thiết bị, hàng tiêu dùng, sản xuất ăn nuôi tôm, hoạt động xây lắp, sản xuất bao bì.... 2. Chức năng: Tổ chức sản xuất và chế biến các sản phẩm Thủy sản, thức ăn cho nuôi trồng Thủy sản. Thực hiện thương mại xuất nhập khẩu các sản phẩm Thủy sản, các vật tư thiết bị phục vụ ngành Thủy sản III. tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý công ty: 1. Tổ chức sản xuất kinh doanh: Mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh: Công ty xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung Khối quản lý Chi nhánh tại Các đơn vị Văn phòng đại Các đơn v ị liên kinh doanh XNK diện tại Hà Nội Svth: Hoaìng Thë HCM TP Phæång Vy thành viên doanh 16
 18. Chuyãn âãö täút nghiãûp Gvhd: TS. Træång Baï Thanh N hiệm vụ của các bộ phận:  Văn phòng công ty: Là bộ phận có chức năng tham m ưu cho giám đốc trong việc xây dựng các chế độ, chính sách, chương trình kế hoạch công tác giúp giám đốc công ty điều hòa, phối hợp hoạt động của các đơn vị thành viên và thực hiện một số giao dịch đối nội và đối ngoại theo sự ủy quyền của giám đ ốc công ty.  Ban tài chính kế hoạch - đầu tư: Tham mưu cho giám đốc trong việc điều hành các lĩnh vực tài chính, kế toán, kế hoạch thống kê, hợp tác và đầu tư trong và ngoài nước. Đồng thời hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, phối hợp với các đơn vị thành viên được phân công.  Ban nhập khẩu: Thực hiện việc kinh doanh nhập khầu từ nước ngoài, tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước, chịu trách nhiệm trước giám đ ốc công ty về hoạt động nhập khẩu của mình  Ban xuất khẩu: Thực hiện việc kinh doanh hàng xuất khẩu mà chủ yếu là hải sản, tổ chức việc thu mua hàng hóa từ các đ ơn vị trực thuộc và từ các đơn vị khác. Tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước.  Văn phòng đại diện H à Nội và TPHCM: Mở rộng quan hệ giao dịch với thị trường trong và ngoài nước, nắm bắt thông tin kinh tế trên thị trường một cách kịp thời nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.  Các đơn vị thành viên: - Xí nghiệp chế biến Thủy sản số 10, 86: Chủ yếu tổ chức thu mua các nguyên liệu Thủy sản từ ngư hoặc các điểm bán hải sản, sau đó chế biến các nguyên liệu này thành các mặt hàng dùng cho xuất khẩu và nội địa - Công ty phát triển nguồn lợi Thủy sản: Chủ yếu sản xuất kinh doanh các mặt hàng: tôm giống, sản xuất thức ăn phục vụ cho nuôi trồng Thủy sản, 17 Svth: Hoaìng Thë Phæång Vy
 19. Chuyãn âãö täút nghiãûp Gvhd: TS. Træång Baï Thanh thực hiện việc chuyển giao công nghệ vật tư thiết bị phục vụ cho việc nuôi trồng Thủy sản - Công ty xây lắp và dịch vụ xây lắp Thủy sản Miền Trung: Thực hiện việc xây dựng lắp đặt trang trí nội thất, cung ứng vật liệu xây dựng, thiết bị máy móc cho công trình N goài ra công ty còn góp vốn liên doanh với các công ty khác, đó là:  Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy sản Nha Trang  Công ty cổ phần bao bì xuất khẩu  Công ty tài chình cổ phần Seaprodex  Công ty TNHH Đông Hải  Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu (EIB) 18 Svth: Hoaìng Thë Phæång Vy
 20. Chuyãn âãö täút nghiãûp Gvhd: TS. Træång Baï Thanh 2.Tổ chức bộ máy quản lý ở công ty: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty theo hình thức trực tuyến chức năng và được thể hiện qua sơ đồ sau: SƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC II PHÓ GIÁM ĐỐC I VĂN PHÒNG BAN PHÒNG KD BAN BAN CÔNG TY TC-KH KHO VẬN XK NK ĐẦU TƯ Các đơn Chi Công ty xây Xí Chi Công ty lắp & nghiệp vị phát triển nhánh nhánh d ịch v ụ ch ế b iến ngu ồn thành Hà liên Chú phố : thích số 10 Nội xây lắp lợi doanh thủy sản thủy sản HCM Quan hệ trực tuyến 3 Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban Quan h ệ phối h ợp - G iám đốc Công ty : Đứng đầu công ty là Giám đốc do Bộ Thủy Sản bổ nhiệm, Giám đốc công ty trực uan hệ chức năngmọi họat động của công ty theo Q tiếp điều hành chế độ một thủ trưởng và phải chịu trách nhiệm tòan diện trước pháp luật, trước Bộ Thủy Sản và trước Tổng công ty Thủy Sản VN và tập thể cán bộ công nhân viên của công ty. - Phó giám đốc : Là người giúp việc cho Giám đốc, điều hành một số lĩnh vực của Công ty theo sự phân công và ủy quyền của Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được Giám đốc phân công và ủy quyền thực hiện. - Văn phòng công ty : là bộ phận có chức năng tham mưu cho Giám đốc công ty trong việc xây dựng các chính sách, chế độ, chương trình kế hoạch công tác, giúp Giám đốc điều hòa phân phối, phối hợp các họat động ccủa các 19 Svth: Hoaìng Thë Phæång Vy

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản