intTypePromotion=1
ADSENSE

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Tin học lớp 7 năm 2020-2021 (Có đáp án)

Chia sẻ: Zhu Zhengting | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

8
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hi vọng “Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Tin học lớp 7 năm 2020-2021 (Có đáp án)” được chia sẻ dưới đây sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các bạn trong quá trình học tập nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì thi giữa học kì 2 sắp tới. Chúc các bạn thi tốt!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Tin học lớp 7 năm 2020-2021 (Có đáp án)

Đề Thi Giữa Học Kì 2 Môn Tin Học Lớp 7 Năm 2020-2021 (Có đáp án)

1. Đề thi giữa học kì 2 môn Tin học lớp 7 - Trường THCS Huỳnh Thị Lựu

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm):

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Để tăng thêm chữ số thập phân, em dùng nút lệnh nào?

A. .                  B. .                   C. .                   D. .

Câu 2: Hãy chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Để định dạng nội dung của một (hoặc nhiều ô tính) em cần chọn ô tính (hoặc các ô tính) đó. Sau khi định dạng lại, giá trị dữ liệu của các ô tính sẽ thay đổi tương ứng với kiểu định dạng;

B. Trên một bảng tính, dữ liệu kiểu số luôn căn lề trái, còn dữ liệu kiểu kí tự luôn căn lề phải

C. Trong Excel, ta chỉ định dạng được phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ và tô màu chữ, tô màu nền, ngoài ra không còn chức năng nào khác

D. Kẻ đường biên cho các ô tính là một chức năng trong định dạng trang tính.

Câu 3: Nút lệnh  (Font Color) dùng để:

A. Định dạng phông chữ.                                                       B. Định dạng màu chữ.

C. Định dạng kiểu chữ.                                                          D. Định dạng cỡ chữ.

Câu 4: Trong nhóm lệnh Page Setup nút lệnh  có chức năng gì?

A. Thiết đặt hướng trang in ngang                                                       B. Chèn dấu ngắt trang

C. Thiết đặt hướng trang in đứng                                                         D. Định dạng phông chữ

Câu 5: Mục đích của việc xem trước khi in

A. Trang tính đã trình bày hợp lý hay chưa                                    B. Kiểm tra dấu ngắt trang đang nằm ở vị trí nào

C. Cả A và B đều đúng                                                                    D. Cả A và B đều sai

Câu 6: Trước khi thực hiện việc lọc một bảng dữ liệu theo một tiêu chí tại một cột nào đó, ta cần:

A. Sắp xếp dữ liệu tại cột đó trước khi lọc;

B. Xóa các hàng trống trong bảng dữ liệu;

C. Xóa các cột trống trong bảng dữ liệu;

D. Nháy chuột chọn 1 ô trong vùng có dữ liệu cần lọc.

Câu 7: Muốn sắp xếp một bảng dữ liệu theo thứ tự tăng dần của một cột nào đó, trước hết ta phải làm gì?

A. Chọn một hoặc nhiều ô ở cột dữ liệu cần sắp xếp

B. Chọn một ô bên ngoài bảng dữ liệu

C. Chọn hàng tiêu đề của hàng dữ liệu

D. Chọn hàng cuối cùng của bảng dữ liệu

Câu 8: Yêu cầu nào sau đây không cần đến việc lọc dữ liệu

A. In danh sách các bạn nữ trong một lớp để tặng quà 8/3

B. Tìm những bạn học sinh trong 1 lớp có cùng ngày sinh nhật là 24/3

C. Xếp loại học lực cuối năm cho các học sinh trong 1 lớp dựa vào điểm trung bình môn học cuối năm

D. Lập danh sách các bạn học sinh giỏi học kỳ 1 từ danh sách của 01 lớp dựa trên xếp loại học lực và xếp loại hạnh kiểm

Câu 9: Ưu điểm của việc trình bày bằng biểu đồ là:

A. Chỉ có thể trình bày từng loại dữ liệu bằng duy nhất 1 dạng biểu đồ phù hợp với nó

B. Khi dữ liệu thay đổi, phải xây dựng lại từ đầu

C. Việc minh họa bằng biểu đồ sẽ làm dữ liệu không trực quan, khó so sánh

D. Khi dữ liệu thay đổi, biểu đồ sẽ tự động cập nhật lại

Câu 10: Để thay đổi dạng biểu đồ đã được tạo ra, em thực hiện chọn lệnh:

A. Insert/Charts/chọn lại biểu đồ                                                        B. View/page Preak Preview

C. Insert/Tabels/ chọn lại biểu đồ                                                       D. View/Normal

II/ PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm):

Câu 11: Em hãy nêu công dụng của các nút lệnh sau: và (0,5 đ)

Câu 12: Giả sử trang tính đang để chế độ giấy đứng, em hãy thực hiện các bước để chuyển sang giấy ngang (1,5 đ)

Câu 13: Nêu các bước để tạo biểu đồ? (1 đ)

Câu 14: Em hãy nêu một số dạng các biểu đồ thường dùng? (1 đ)

Câu 15: Kết thúc năm học, các lớp khối 7 có kết quả học sinh giỏi như hình sau.

Em hãy nêu các bước để lọc ra lớp có tổng số học sinh giỏi là 11 (1 đ)


2. Đề thi giữa học kì 2 môn Tin học lớp 7 - Trường THCS Kinh Bắc

A. TRẮC NHIỆM: 4,0 điểm (Chọn đáp án đúng nhất)

Câu 1: Để điều chỉnh ngắt trang tính ta sử dụng lệnh:

A. Page Break Preview                   B. Print Preview                   C. Print                   D. Page Setup

Câu 2: Trong hộp thoại Page Setup, để đặt lề cho trang tính ta chọn trang nào?

A. Header/ Footer                   B. Page                   C. Margins                   D. Sheets

Câu 3: Muốn xem trang tính trước khi in ra giấy em nháy vào nút lệnh

A. New                   B. Print                   C. Print Preview                   D. Permissiont

Câu 4: Sắp xếp dữ liệu là:

A. chọn và chỉ hiển thị các hàng thỏa mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó.

B. chỉ sắp xếp các hàng theo thứ tự tăng dần.

C. chọn lệnh AutoFilter.

D. hoán đổi vị trí các hàng để dữ liệu trong một hay nhiều cột được sắp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.

Câu 5: Muốn sắp xếp theo thứ tự giảm dần ta sử dụng nút lệnh:

A. .                   B. .                   C. .                   D. .

Câu 6: Dải lệnh nào có chứa lệnh sắp xếp và lọc dữ liệu trang tính

A. Data                   B. Insert                   C. File                   D. Page Layout

Câu 7: Muốn thay đổi cỡ chữ trên trang tính, em chọn:

A. Các ô cần định dạng, chọn Font color, chọn cỡ chữ, chọn OK

B. Các ô cần định dạng, chọn Format, chọn cỡ chữ, chọn OK

C. Ô (hoặc các ô) cần định dạng, nháy vào mũi tên ở ô Font size, chọn cỡ chữ thích hợp

D. Nháy vào mũi tên ở ô Font size, chọn cỡ chữ thích hợp

Câu 8: Sao chép công thức được dùng trong trường hợp nào:

A. Các ô tính có cùng công thức tính                                     C. Trong tất cả các trường hợp

B. Các ô tính có màu sắc giống nhau                                     D. Chèn thêm cột.

B. TỰ LUẬN 6,0 điểm

Câu 1 (2 điểm): Liệt kê các bước tăng và các bước giảm số chữ số thập phân của dữ liệu số?

Câu 2 (2 điểm): Làm cách nào để thiết đặt lề trên của trang in?

Câu 3 (2 điểm): Cho bảng tính sau

Nêu các bước vẽ biểu đồ biểu diễn điểm trung bình của các bạn trong lớp 7A như hình trên.


3. Đề thi giữa học kì 2 môn Tin học lớp 7 - Trường THCS Nguyễn Du

I. Phần trắc nghiệm: (5 điểm)

*Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Các lệnh định dạng nội dung trang tính nằm trong dải lệnh nào?

A. Home.                   B. Insert.                   C. Page Layout.                   D. View.

Câu 2: Các lệnh để định dạng phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ và màu chữ nằm ở nhóm nào?

A. Page Setup.                   B. Font.                   C. Workbook View.                   D. Alignment.

Câu 3: Để chọn màu cho dữ liệu trong trang tính sử dụng lệnh nào?

A. Font size                   B. Fill Color.                   C.Font Color.                   D. Clipboard.

Câu 4: Lệnh nào dùng để điều chỉnh ngắt trang?

A. Workbook View.                                                                         C. Page Break Preview.

B. Page Layout.                                                                              D. Normal.

Câu 5: Mục đích của việc xem trước khi in là gì?

A. Để dễ tạo biểu đồ.                                                                         C. Để dễ lọc dữ liệu.

B. Tăng hoặc giảm cỡ chữ.                                                                D. Kiểm tra trước những gì sẽ được in ra.

Câu 6: Chọn dải lệnh nào để sắp xếp dữ liệu?

A. Sort&Filter.                   B. Data.                   C. Insert.                   D. Filter.

Câu 7: Sau khi có kết quả lọc, để thoát khỏi chế độ lọc ta chọn lệnh nào?

A. Sort.                   B. Advanced Filter.                   C. Filter.                   D. Auto Filter.

Câu 8: Từ một bảng kết quả học tập gồm nhiều học sinh, để chọn và chỉ in danh sách các bạn xếp loại học lực giỏi và khá, em thực hiện như thế nào để có kết quả chính xác và nhanh nhất?

A. Nhập lại dữ liệu từng hàng theo kết quả học lực giỏi và khá.

B. Sao chép từng hàng của bảng hiện có theo thứ tự học lực giỏi và khá.

C. Sử dụng lệnh sắp xếp hoặc lọc dữ liệu.

D. Chỉ được in danh sách đã lập.

Câu 9: Để tạo biểu đồ em sử dụng dải lệnh nào?

A. Insert.                   B. Charts.                   C. Column.                   D. Line.

Câu 10: Thay đổi vị trí của biểu đồ thực hiện như thế nào?

A. Nháy chuột trên biểu đồ để chọn và kéo thả đến vị trí mới.

B. Nháy đúp chuột trên biểu đồ và kéo thả chuột vào vị trí một trong bốn góc.

C. Nháy chuột trên biểu đồ để chọn và kéo thả chuột vào vị trí một trong bốn góc.

D. Không thể thay đổi vị trí của biểu đồ.

II. Phần tự luận: (5 điểm)

Câu 1: (0,5 điểm) Nêu các bước gộp ô và căn giữa nội dung trong trang tính.

Câu 2: (1,5 điểm) Để căn giữa theo chiều ngang và căn giữa theo chiều đứng của trang em thực hiện như thế nào?

Câu 3: (1 điểm) Nêu các bước sắp xếp dữ liệu.

Câu 4: (1 điểm) Nêu ưu điểm của việc trình bày dữ liệu bằng biểu đồ.

Câu 5: (1 điểm) Nêu một số dạng biểu đồ thường dùng.


Trên đây là phần trích dẫn nội dung của "Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Tin học lớp 7 năm 2020-2021 (Có đáp án)" để tham khảo đầy đủ và chi tiết, mời các bạn cùng đăng nhập và tải tài liệu về máy!

>>>>> Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm bộ Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 7 năm 2020-2021 (Có đáp án) được chia sẻ tại website TaiLieu.VN <<<<<

ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2