intTypePromotion=1

Bộ đề thi học kì 1 môn Hóa học 10 năm 2019-2020 (có đáp án)

Chia sẻ: Lianhuawu Lianhuawu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:62

0
17
lượt xem
0
download

Bộ đề thi học kì 1 môn Hóa học 10 năm 2019-2020 (có đáp án)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn học sinh lớp 10 cùng tham khảo Bộ đề thi học kì 1 môn Hóa học 10 năm 2019-2020 (có đáp án) dưới đây làm tài liệu ôn tập hệ thống kiến thức chuẩn bị cho bài thi học kì 1 sắp tới. Đề thi đi kèm đáp án giúp các em so sánh kết quả và tự đánh giá được lực học của bản thân, từ đó đặt ra hướng ôn tập phù hợp giúp các em tự tin đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới. Chúc các em thi tốt!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề thi học kì 1 môn Hóa học 10 năm 2019-2020 (có đáp án)

 1. BỘ ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN HÓA HỌC 10 NĂM 2019-2020 (CÓ ĐÁP ÁN)
 2. 1. Đề thi học kì 1 môn Hóa học 10 năm 2019-2020 có đáp án - Sở GD&ĐT Quảng Nam 2. Đề thi học kì 1 môn Hóa học 10 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 3. Đề thi học kì 1 môn Hóa học 10 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Đoàn Thượng 4. Đề thi học kì 1 môn Hóa học 10 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Lương Ngọc Quyến 5. Đề thi học kì 1 môn Hóa học 10 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Lương Văn Cù 6. Đề thi học kì 1 môn Hóa học 10 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Ngô Gia Tự 7. Đề thi học kì 1 môn Hóa học 10 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 8. Đề thi học kì 1 môn Hóa học 10 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Chí Thanh 9. Đề thi học kì 1 môn Hóa học 10 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Huệ 10. Đề thi học kì 1 môn Hóa học 10 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Phan Ngọc Hiển 11. Đề thi học kì 1 môn Hóa học 10 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Trần Đại Nghĩa 12. Đề thi học kì 1 môn Hóa học 10 năm 2019-2020 có đáp án - Trường TH-THCS-THPT Đức Trí
 3. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 QUẢNG NAM Môn: Hoá học – Lớp 10 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC MÃ ĐỀ: 303 (Đề thi có 02 trang) Cho biết nguyên tử khối: Ca= 40; Mg= 24; Be= 9; Ba=137; Fe= 56; Cr=52; O= 16; S=16; H=1. Họ và tên học sinh: ............................................................... Lớp: ................ A/ TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) Câu 1: Nguyên tố nào trong số các nguyên tố: 8O, 9F, 15P, 16S có tính phi kim yếu nhất? A. O. B. P. C. S. D. F. Câu 2: Nguyên tử của nguyên tố X có 19 electron. Nguyên tố X là A. F. B. K. C. Ar. D. Ca. Câu 3: Số electron tối đa trong lớp M là A. 8. B. 32. C. 18. D. 2. Câu 4: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt p, n, e là 60. Trong hạt nhân, số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 3. Số khối của X là A. 20. B. 41. C. 43. D. 29. Câu 5: Số oxi hóa của nitơ trong N2O là A. -2. B. +4. C. +1. D. +2. Câu 6: Oxit cao nhất của một nguyên tố X thuộc nhóm IIA chứa 40,0% oxi về khối lượng. Nguyên tố X là A. Ca. B. Mg. C. Ba. D. Be. Câu 7: Cation kali trong máu người có nồng độ vào khoảng 3,5 đến 4,5 mmol/l, đóng vai trò quan trọng trong hoạt động co cơ, dẫn truyền thần kinh, ... Kí hiệu hóa học của cation này là A. Ka+. B. K+1. C. K+. D. K-. Câu 8: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p5. Phát biểu nào sau đây sai? A. X ở chu kì 3, nhóm VIIA trong bảng HTTH. B. Liên kết của X với Na là cộng hóa trị. C. Nguyên tố X có tính phi kim. D. Hợp chất khí với hiđro của X là HX. Câu 9: Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X là 1s22s22p4. Trong bảng hệ thống tuần hoàn, X thuộc nhóm A. IVA. B. IIA. C. VIA. D. VIIIA. Câu 10: Các nguyên tố xếp ở chu kì 4 trong bảng tuần hoàn có số lớp electron trong nguyên tử là A. 8. B. 32. C. 6. D. 4. Câu 11: Trong phản ứng Fe +2AgNO3   Fe(NO 3)2 + 2Ag thì 1 mol Ag+ đã A. nhường 0,5 mol electron. B. nhận 2 mol electron. C. nhường 1 mol electron. D. nhận 1 mol electron. 7 Câu 12: Số khối của nguyên tử 3 Li là A. 3. B. 7. C. 4. D. 10. Câu 13: Phản ứng hóa học nào sau đây là phản ứng trao đổi? o t A. 2KClO3   2KCl + 3O2. B. AgNO3 + NaCl   AgCl + NaNO3. C. Zn + 2HCl   ZnCl2 + H2. D. 4Na + O2  2Na2O.
 4. Câu 14: Cho X, Y, Z là các chất khác nhau trong 3 chất: Li3N, NH3, N2. Tính chất của chúng được ghi trong bảng dưới. Biết độ âm điện của Li: 0,98; N: 3,04; H: 2,20. Cho các phát biểu sau: (a) Cộng hóa trị của nguyên tố N trong X là 3. (b) Hiệu độ âm điện của liên kết trong Y là 0,1. (c) Liên kết hóa học trong Z là liên kết ion. (d) Điện hóa trị của nguyên tố N trong Y là 3+. Số phát biểu đúng là A. 2. B. 3. C. 4. D. 1. Câu 15: Các hợp chất có chứa Cr+6 khi hiện diện trong nước thải gây ô nhiễm môi trường, đe dọa đến sức khỏe và tính mạng con người. Có thể xử lý các hợp chất đó bằng FeSO4.7H2O theo cơ chế: Fe+2 + Cr+6   Fe+3+ Cr+3. Biết rằng nồng độ Cr+6 trong nước thải của một nhà máy mạ kim loại là 0,005 mol/l. Khối lượng FeSO4.7H2O (kg) cần dùng để xử lí 15 m3 nước thải này là A. 20,85. B. 34,2. C. 12,6. D. 62,55. B/ TỰ LUẬN: (5,0 điểm) Câu 1. (1,5 điểm) Nguyên tử của nguyên tố Y có số hạt mang điện tích âm bé hơn số hạt không mang điện tích là 1 hạt. Số hạt mang điện tích dương của nó là 17. a. Hãy tính toán xác định tên nguyên tố, số khối và kí hiệu nguyên tử (dạng ) của Y. b. Cho biết Y là kim loại, phi kim hay khí hiếm. Vì sao? Câu 2. (2,25 điểm) a. Dựa vào bảng HTTH, điền thông tin còn thiếu vào ô trống. Tên Kí hiệu Số hiệu Cấu hình e Chu kì Nhóm nguyên tố nguyên tử lớp ngoài cùng Natri Na 11 3s1 3 IA Iot 5 VIIA b. Cho độ âm điện (χ) của các nguyên tố: Rb (0,82), H (2,20), Cl (3,16). Biết rằng trong số các chất: RbCl, HCl, Cl2, chất nào có liên kết càng phân cực (Δχ càng lớn) thì có độ tan (S) trong nước (g/100ml nước, ở điều kiện thường) càng lớn. Hãy tính Δχ và chỉ ra chất nào trong 3 chất trên có giá trị S lớn nhất. c. Hãy nêu 2 luận điểm để chứng tỏ rằng bảng HTTH đang được sử dụng phổ biến ngày nay không chỉ là thành tựu của nhà bác học Mendeleev. Câu 3. (1,25 điểm) a. Trong phản ứng thế, số oxi hóa của các nguyên tố có thay đổi hay không? b. Cân bằng phản ứng hóa học sau bằng phương pháp thăng bằng electron (trình bày đủ 4 bước): Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO2 + H2O. -----o0o----- Học sinh được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học. ĐÁP ÁN
 5. Câu ĐA Câu ĐA Câu ĐA 1 B 6 B 11 D 2 B 7 C 12 B 3 C 8 B 13 B 4 B 9 C 14 D 5 C 10 D 15 D Nội dung CÁC ĐỀ 303, 306, 309, 312, 315, 318, 321, 324 Biểu điểm Câu 1 1,5 a. p = 17 = e, n = e +1 = 18. 0,25 X là Clo (Cl). 0,25 A= p + n= 35. 0,25 Kí hiệu nguyên tử: 0,25 b. X là phi kim. 0,25 Vì cấu hình Cl: 1s22s22p63s23p5 có 7 electron ở lớp ngoài cùng. 0,25 Câu 2 2,25 a. 0,75 Tên Kí hiệu Số hiệu Cấu hình e Chu kì Nhóm (0,25x3) nguyên tố nguyên tử lớp ngoài cùng Natri Na 11 3s1 3 IA Iot I 53 5s25p5 5 VIIA b. Chất RbCl HCl Cl2 0,50 Δχ 2,34 0,96 0 RbCl có Δχ lớn nhất nên có giá trị S lớn nhất. 0,50 c. Học sinh nêu được 2 luận điểm về việc bảng HTTH đang được sử dụng phổ biến ngày nay không chỉ là thành tựu của nhà bác học Mendeleev. Ví dụ: - Mendeleev sắp xếp các nguyên tố theo chiều tăng dần M với giá trị M do các thế hệ nhà bác học trước ông đã xác định. - Quy tắc sắp xếp các nguyên tố theo chiều tăng dần M chưa chính xác và được các thế hệ nhà bác học sau này hoàn chỉnh với quy tắc sắp xếp theo 0,50 chiều tăng dần của Z. - Bảng HTTH do Mendeleev công bố còn thiếu nhiều nguyên tố với nhiều đại lượng chưa xác định được, các nguyên tố và đại lượng thiếu đó được các nhà bác học sau ông xác định để bổ sung, hoàn thiện thành bảng HTTH như ngày nay. … Câu 3. 1,25 a. Trong phản ứng thế, số oxi hóa của các nguyên tố có thay đổi. 0,25 b. HS cân bằng đủ 4 bước, mỗi bước 0,25đ. 1,0
 6. SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG KIỂM TRA HÓA 10 CHUYÊN TRƯỜNG THPT CHUYÊN HUỲNH MẪN ĐẠT BÀI THI: HÓA 10 CHUYÊN --------------- (Thời gian làm bài: 45 phút) MÃ ĐỀ THI: 554 Họ tên thí sinh:................................................SBD:...................... Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của một số nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Mg = 24; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn=65;Br = 80; Ag = 108; I = 127; Ba = 137. Câu 1: Cấu hình của nguyên tử sau biểu diễn bằng ô lượng tử. Thông tin nào không đúng khi nói về cấu hình đã cho? 1s2 2s2 2p3 A. Nguyên tử có 7 electron B. Lớp ngoài cùng có 3 electron C. Nguyên tử có 3 electron độc thân D. Nguyên tử có 2 lớp electron Câu 2: Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Các electron chuyển động xung quanh hạt nhân theo những hình tròn. B. Các electron chuyển động xung quanh hạt nhân không theo quỹ đạo xác định nào. C. Obitan là khu vực xung quanh hạt nhân mà tại đó xác suất có mặt của electron là lớn nhất. D. Obitan của các phân lớp khác nhau có hình dạng khác nhau. Câu 3: Cấu hình electron của ion nào sau đây khác cấu hình electron của khí hiếm ? A. Na+ B. Cu2+ C. Cl- D. O2- Câu 4: : Tìm hạt nhân X trong phản ứng hạt nhân sau: + →α + A. B. C. D. Câu 5: electron cuối cùng của X(Z=30) có 4 số lượng tử: A. n=3; l=2;ml =0;ms=+1/2 B. n=4; l=0; ml =0; ms= -1/2 C. n=3; l=2; ml =2; ms= -1/2 D. n=4; l=0; ml =0; ms=+1/2 Câu 6: Sau một thời gian thì khối lượng của một tượng gỗ còn lại bằng 0,8 lần khối lượng của mẫu gỗ cùng loại cùng khối lượng vừa mới chặt. Biết chu kì bán rã của 14C(có trong gỗ) là 5600 năm. Tuổi của tượng gỗ đó là : A. 1900 năm B. 2016 năm C. 1802 năm D. 1890 năm Câu 7: Sau khoảng thời gian 1 ngày đêm thì 87,5% khối lượng ban đầu của một chất phóng xạ bị phân rã thành chất khác. Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là A. 12 giờ. B. 8 giờ. C. 6 giờ. D. 4 giờ. Câu 8: Một chất phóng xạ có chu kì bán rã là 20 phút. Ban đầu một mẫu chất đó có khối lượng là 2g. Sau 1h40phút, lượng chất đã phân rã có giá trị nào? A. 1,9375 g B. 0,0625g C. 1,25 g D. một đáp án khác Câu 9: Chọn câu sai : Trong 1 chu kỳ theo chiều tăng dần của số hiệu nguyên tử Z thì A. Hóa trị cao nhất của các nguyên tố trong hợp chất với oxi tăng từ 1 đến 7 B. Bán kính nguyên tử và tính kim loại tăng dần. C. Giá trị độ âm điện và tính phi kim tăng dần. D. Tính axit của oxit và hiđroxit tương ứng tăng dần. Câu 10: Chọn câu đúng: Một trong các nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn là: A. Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của khối lượng nguyên tử. Mã đề thi 554 - Trang số : 1
 7. B. Các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron được xếp thành một hàng. C. Các nguyên tố có số electron ở phân lớp ngoài cùng trong nguyên tử như nhau được xếp thành một hàng. D. Các nguyên tố có cùng số electron hóa trị trong nguyên tử được xếp thành một hàng. Câu 11: Trong một nhóm A, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử thì: A. Tính kim loại và tính phi kim của các nguyên tố đều giảm dần. B. Năng lượng ion hóa của các nguyên tố nói chung tăng dần. C. Tính kim loại tăng dần, tính phi kim giảm dần. D. Bán kính nguyên tử của các nguyên tố giảm dần. Câu 12: Dãy sắp xếp nguyên tử, ion có bán kính tăng dần là : A. Ne; Na+ ; Mg2+ ; F- ; O2- B. F- ; O2- ; Mg2+ ; Na+; Ne 2+ + - 2- C. Mg ; Na ; Ne ; F ; O D. Mg2+; Na+ ; Ne; O2- ; F- Câu 13: Các ion X+, Y- và nguyên tử Z đều có cấu hình electron là 1s22s22p6. Vị trí đúng của các nguyên tố trong Bảng tuần hoàn là : A. X ở nhóm IA, chu kỳ 3 ; Y ở nhóm VIIA, chu kỳ 2 ; Z ở nhóm VIIIA, chu kỳ 2 B. X ở nhóm IA, chu kỳ 2 ; Y ở nhóm VIIA, chu kỳ 2 ; Z ở nhóm VIIIA, chu kỳ 2 C. X ở nhóm IA, chu kỳ 3 ; Y ở nhóm VIA, chu kỳ 2 ; Z ở nhóm VIIIA, chu kỳ 2 D. X ở nhóm IA, chu kỳ 2 ; Y ở nhóm VIA, chu kỳ 3 ; Z ở nhóm VIIIA, chu kỳ 2 Câu 14: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2np5. Trong hợp chất khí của nguyên tố X với hiđro, X chiếm 97,26% khối lượng. Phần trăm khối lượng của nguyên tố X trong oxit cao nhất là: A. 38,8%. B. 35,5%. C. 60,00%. D. 50,00%. Câu 15: Tổng số hạt proton trong một phân tử YO3 là 40. Y tạo hợp chất với kim loại M có công thức là 400 MY, trong đó Y chiếm % về khối lượng. Kim loại M là : 9 A. Ba B. Ca C. Mg D. Fe Câu 16: Hòa tan hoàn toàn 1,44 gam một kim loại X ở nhóm IIA vào 21,9 gam dung dịch HCl 20% thì thu được 1,344 lít khí H2 (đkct) và dung dịch Y. Xác định X và C% của dung dịch Y. A. Ba và 11,67% B. Mg và 24,55 % C. Ca và 28,68% D. Mg và 26,86 % Câu 17: Dãy gồm các chất có khả năng tạo liên kết hiđro liên phân tử là: A. CH4, H2O, NH3 B. H2O, HF C. HCl, O3, H2S D. Cl2, H2O Câu 18: Nguyên tử O trong hợp chất H2O có kiểu lai hóa: A. sp2. B. sp3. C. sp. D. sp3d Câu 19: Phân tử nào sau đây có góc liên kết lớn nhất: A. CH4 B. H2O C. NH3 D. H2S Câu 20: Hình dạng của phân tử CH4, H2O, BF3 và BeCl2 tương ứng là : A. Tứ diện, gấp khúc, tam giác, thẳng. B. Tứ diện, tam giác, gấp khúc, thẳng. C. Tứ diện, thẳng, gấp khúc, tam giác. D. Tứ diện, thẳng, tam giác, gấp khúc. Câu 21: Dãy các chất nào sau đây có nhiệt độ sôi giảm dần A. NaCl > H2O > H2S > H2 B. H2S > H2 > NaCl > H2O C. H2O > NaCl > H2S > H2 D. H2S > NaCl > H2O > H2 Câu 22: Cấu hình electron phân lớp ngoài cùng của các nguyên tử R, X, Y lần lượt là 2p4, 3s1, 3p1. Phân tử hợp chất ion đơn giản giữa X và R, giữa Y và R lần lượt có số hạt mang điện là : A. 40 và 40 B. 40 và 60 C. 60 và 100 D. 60 và 80 Câu 23: Phát biểu nào dưới đây không đúng ? A. Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng luôn xảy ra đồng thời sự oxi hoá và sự khử. B. Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng trong đó có sự thay đổi số oxi hoá của tất cả các nguyên tố hóa học. C. Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng trong đó xảy ra sự trao đổi electron giữa các chất. Mã đề thi 554 - Trang số : 2
 8. D. Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng trong đó có sự thay đổi số oxi hoá của một hay một số nguyên tố hóa học. Câu 24: Xét phản ứng sau : 3Cl2 + 6KOH  5KCl + KClO3 + 3H2O (1) 2NO2 + 2KOH  KNO2 + KNO3 + H2O (2) Phản ứng (1), (2) thuộc loại phản ứng A. oxi hóa - khử nội phân tử. B. oxi hóa - khử nhiệt phân. C. tự oxi hóa - khử. D. không oxi hóa - khử. Câu 25: Số oxi hóa của oxi trong các hợp chất HNO3, H2O2, F2O, KO2 theo thứ tự là : A. -2, -1, -2, -0,5. B. -2, -1, +2, -0,5. C. -2, +1, +2, +0,5. D. -2, +1, - 2, +0,5. Câu 26: Cho quá trình : NO3- + 3e + 4H+  NO + 2H2O Đây là quá trình : A. oxi hóa. B. khử. C. bị khử. D. tự oxi hóa - khử. Câu 27: Cho sơ đồ phản ứng : Cu2S + HNO3  Cu(NO3)2 + H2SO4 + NO + H2O Hệ số cân bằng của Cu2S và HNO3 trong phản ứng là : A. 3 và 22. B. 3 và 18. C. 3 và 10. D. 3 và 12. Câu 28: Cho phản ứng hóa học: Cl2 + KOH  KCl + KClO3 + H2O Tỉ lệ giữa số nguyên tử clo đóng vai trò chất oxi hóa và số nguyên tử clo đóng vai trò chất khử trong phương trình hóa học của phản ứng đã cho tương ứng là A. 3 : 1 B. 1 : 3 C. 5 : 1 D. 1 : 5. Câu 29: Xét phản ứng : xBr2 + yCrO2- + ...OH-  ...Br- + ...CrO42- + ...H2O. Giá trị của x và y là : A. 3 và 1. B. 1 và 2. C. 2 và 3. D. 3 và 2. Câu 30: Cho m gam hỗn hợp X gồm Al, Cu vào dung dịch HCl dư, sau khi kết thúc phản ứng sinh ra 3,36 lít khí (đktc). Nếu cho m gam hỗn hợp X trên vào một lượng dư axit nitric đặc nóng, sau khi kết thúc phản ứng sinh ra 13,44lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Phần trăm khối lượng Cu trong hỗn hợp X là: A. 32,67% B. 78,05% C. 21,95% D. 67,33% ----------------- Hết ----------------- Mã đề thi 554 - Trang số : 3
 9. SỞ GD VÀ ĐT HẢI DƯƠNG ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2019-2020 TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG Môn: HOÁ HỌC 10 Thời gian làm bài: 45 phút (không tính thời gian giao đề) - Họ và tên thí sinh: .................................................... – Số báo danh : ........................ Mã đề: 158 I. TRẮC NGHIỆM (3,0 ĐIỂM) Câu 1. Trong tự nhiên, nguyên tố X có hai đồng vị, đồng vị thứ nhất (có số khối 63) chiếm 73% số nguyên tử. Nguyên tử khối trung bình của X là 63,54. Số khối của đồng vị thứ hai là A. 64. B. 66. C. 29. D. 65. 56 Câu 2. Số hạt nơtron có trong 1 nguyên tử 26 Fe là A. 30. B. 56. C. 82. D. 26. Câu 3. Số oxi hóa của Mn trong MnO2, Mn2+, KMnO4 lần lượt là A. +2, 0, +7. B. +4, +2, +6. C. +4, 0, +7. D. +4, +2, +7. Câu 4. Nói về cấu tạo lớp vỏ electron của nguyên tử, phát biểu nào sau đây sai? A. Lớp thứ hai chứa tối đa 8 electron. B. Phân lớp p chứa tối đa 6 electron. C. Phân lớp d chứa tối đa 5 electron. D. Lớp thứ ba chứa tối đa 18 electron. Câu 5. Trong hợp chất MgCl2, điện hóa trị của nguyên tố Mg là A. +6. B. 2+. C. 6+. D. +2. Câu 6. Dãy gồm các nguyên tố S (Z=16), O (Z=8), F (Z=9), sắp xếp theo chiều tăng dần độ âm điện từ trái sang phải là A. S, F, O. B. F, O, S. C. S, O, F. D. O, S, F. Câu 7. Trong các loại protein của cơ thể sống đều chứa nguyên tố nitơ. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố nitơ là 7. Trong bảng tuần hoàn, nitơ ở vị trí A. ô số 14, chu kì 2, nhóm VIIA. B. ô số 7, chu kì 2, nhóm IIIA. C. ô số 7, chu kì 2, nhóm VA. D. ô số 14, chu kì 3, nhóm IVA. Câu 8. Cho 1,12 gam một kim loại R tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư, thu được 0,168 lít khí N2O (đktc, sản phẩm khử duy nhất của N+5). Kim loại R là A. K. B. Fe. C. Cu. D. Al. Câu 9. Cấu hình electron nào sau đây là của nguyên tử nguyên tố khí hiếm? A. 1s22s22p63s23p6 B. 1s22s22p63s23p3 C. 1s22s22p63s23p1 D. 1s22s22p63s23p5 Câu 10. Phân tử nào sau đây có liên kết cộng hóa trị không phân cực? A. CO2. B. Cl2. C. NH3. D. KCl. II. TỰ LUẬN (7,0 ĐIỂM) 37 Câu 1 (2,0 điểm). Cho nguyên tử có kí hiệu 17 X hãy: 1. Xác định số hạt p, n, e và điện tích hạt nhân nguyên tử của X. 2. Xác định vị trí của X trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học? Giải thích? 3. Cho biết X là kim loại, phi kim hay khí hiếm? Giải thích? Câu 2 (2,75 điểm). 1. X và Y là 2 nguyên tố thuộc cùng một nhóm A ở 2 chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Biết tổng số hạt proton trong một nguyên tử X và một nguyên tử Y là 30 (ZX>ZY). Xác định X, Y? 2. Mô tả sự tạo thành liên kết (Viết CT electron, CTCT với chất cộng hóa trị và viết sơ đồ hình thành liên kết ion với hợp chất ion) cho: H2O, K2S. Từ đó xác định hóa trị của các nguyên tố trong các công thức trên?
 10. 3. Công thức oxit cao nhất của một nguyên tố là X2O7. Trong hợp chất khí của X với hiđro, X chiếm 97,26% về khối lượng. Xác định X? Câu 3 (2,25 điểm). 1. Xác định chất khử, chất oxi hóa, quá trình khử, quá trình oxi hóa và cân bằng các phản ứng oxi hóa khử sau theo phương pháp thăng bằng electron: a. Al + HCl  AlCl3 + H2 0 t b. FeS2 + H2SO4 đặc   Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O 2. Hòa tan hoàn toàn 18,4 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu trong dung dịch HNO3 dư thu được 52 dung dịch Y và 3,36 lít hỗn hợp khí Z ở đktc gồm NO và N2O có d Z/H2= . Biết trong phản 3 ứng, N+5 chỉ có 2 sự thay đổi số oxi hóa. a. Tính % số mol mỗi khí trong Z? b. Cô cạn Y được chất rắn khan A. Tính khối lượng mỗi muối trong A và số mol HNO3 đã dùng biết HNO3 dùng dư 15% so với lượng phản ứng. Cho nguyên tử khối của một số nguyên tố: H =1; He =4; C =12; N =14; O =16; S =32; Cl =35,5;P= 31; Na =23; Al = 27; K = 39; Ca = 40; Ba = 137; Al =27; Fe =56; Cu =64; Zn =65; Ag =108. Cho số hiệu nguyên tử (Z) của một số nguyên tố: Al (13); Mg (12); Ca (20); K (19); Na (11); Cl (17); F (9); Br (35); O (8); S (16); P (15); N (7); Bo (5); C (6); Si (14); H (1). _______ Hết _______ Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm, HS không được sử dụng BTH!
 11. SỞ GD VÀ ĐT HẢI DƯƠNG ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2019-2020 TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG Môn: HOÁ HỌC 10 Thời gian làm bài: 45 phút (không tính thời gian giao đề) - Họ và tên thí sinh: .................................................... – Số báo danh : ........................ I. TRẮC NGHIỆM (3,0 ĐIỂM) Mã đề: 192 Câu 1. Số hạt nơtron có trong 1 nguyên tử 2656 Fe là A. 56. B. 30. C. 82. D. 26. Câu 2. Cấu hình electron nào sau đây là của nguyên tử nguyên tố khí hiếm? A. 1s22s22p63s23p6 B. 1s22s22p63s23p5 C. 1s22s22p63s23p1 D. 1s22s22p63s23p3 Câu 3. Trong tự nhiên, nguyên tố X có hai đồng vị, đồng vị thứ nhất (có số khối 63) chiếm 73% số nguyên tử. Nguyên tử khối trung bình của X là 63,54. Số khối của đồng vị thứ hai là A. 29. B. 65. C. 64. D. 66. Câu 4. Phân tử nào sau đây có liên kết cộng hóa trị không phân cực? A. CO2. B. KCl. C. NH3. D. Cl2. Câu 5. Nói về cấu tạo lớp vỏ electron của nguyên tử, phát biểu nào sau đây sai? A. Lớp thứ ba chứa tối đa 18 electron. B. Phân lớp d chứa tối đa 5 electron. C. Lớp thứ hai chứa tối đa 8 electron. D. Phân lớp p chứa tối đa 6 electron. Câu 6. Trong hợp chất MgCl2, điện hóa trị của nguyên tố Mg là A. +2. B. +6. C. 6+. D. 2+. Câu 7. Dãy gồm các nguyên tố S (Z=16), O (Z=8), F (Z=9), sắp xếp theo chiều tăng dần độ âm điện từ trái sang phải là A. S, F, O. B. F, O, S. C. S, O, F. D. O, S, F. Câu 8. Trong các loại protein của cơ thể sống đều chứa nguyên tố nitơ. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố nitơ là 7. Trong bảng tuần hoàn, nitơ ở vị trí A. ô số 7, chu kì 2, nhóm IIIA. B. ô số 14, chu kì 3, nhóm IVA. C. ô số 7, chu kì 2, nhóm VA. D. ô số 14, chu kì 2, nhóm VIIA. Câu 9. Cho 1,12 gam một kim loại R tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư, thu được 0,168 lít khí N2O (đktc, sản phẩm khử duy nhất của N+5). Kim loại R là A. Cu. B. K. C. Fe. D. Al. Câu 10. Số oxi hóa của Mn trong MnO2, Mn2+, KMnO4 lần lượt là A. +4, +2, +7. B. +4, +2, +6. C. +2, 0, +7. D. +4, 0, +7. II. TỰ LUẬN (7,0 ĐIỂM) 37 Câu 1 (2,0 điểm). Cho nguyên tử có kí hiệu 17 X hãy: 1. Xác định số hạt p, n, e và điện tích hạt nhân nguyên tử của X. 2. Xác định vị trí của X trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học? Giải thích? 3. Cho biết X là kim loại, phi kim hay khí hiếm? Giải thích? Câu 2 (2,75 điểm). 1. X và Y là 2 nguyên tố thuộc cùng một nhóm A ở 2 chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Biết tổng số hạt proton trong một nguyên tử X và một nguyên tử Y là 30 (ZX>ZY). Xác định X, Y? 2. Mô tả sự tạo thành liên kết (Viết CT electron, CTCT với chất cộng hóa trị và viết sơ đồ hình thành liên kết ion với hợp chất ion) cho: H2O, K2S. Từ đó xác định hóa trị của các nguyên tố trong các công thức trên?
 12. 3. Công thức oxit cao nhất của một nguyên tố là X2O7. Trong hợp chất khí của X với hiđro, X chiếm 97,26% về khối lượng. Xác định X? Câu 3 (2,25 điểm). 1. Xác định chất khử, chất oxi hóa, quá trình khử, quá trình oxi hóa và cân bằng các phản ứng oxi hóa khử sau theo phương pháp thăng bằng electron: a. Al + HCl  AlCl3 + H2 0 t b. FeS2 + H2SO4 đặc   Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O 2. Hòa tan hoàn toàn 18,4 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu trong dung dịch HNO3 dư thu được 52 dung dịch Y và 3,36 lít hỗn hợp khí Z ở đktc gồm NO và N2O có d Z/H2= . Biết trong phản 3 ứng, N+5 chỉ có 2 sự thay đổi số oxi hóa. a. Tính % số mol mỗi khí trong Z? b. Cô cạn Y được chất rắn khan A. Tính khối lượng mỗi muối trong A và số mol HNO3 đã dùng biết HNO3 dùng dư 15% so với lượng phản ứng. Cho nguyên tử khối của một số nguyên tố: H =1; He =4; C =12; N =14; O =16; S =32; Cl =35,5;P= 31; Na =23; Al = 27; K = 39; Ca = 40; Ba = 137; Al =27; Fe =56; Cu =64; Zn =65; Ag =108. Cho số hiệu nguyên tử (Z) của một số nguyên tố: Al (13); Mg (12); Ca (20); K (19); Na (11); Cl (17); F (9); Br (35); O (8); S (16); P (15); N (7); Bo (5); C (6); Si (14); H (1). _______ Hết _______ Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm, HS không được sử dụng BTH!
 13. SỞ GD VÀ ĐT HẢI DƯƠNG ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2019-2020 TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG Môn: HOÁ HỌC 10 Thời gian làm bài: 45 phút (không tính thời gian giao đề) - Họ và tên thí sinh: .................................................... – Số báo danh : ........................ Mã đề: 226 I. TRẮC NGHIỆM (3,0 ĐIỂM) Câu 1. Cấu hình electron nào sau đây là của nguyên tử nguyên tố khí hiếm? A. 1s22s22p63s23p3 B. 1s22s22p63s23p1 C. 1s22s22p63s23p6 D. 1s22s22p63s23p5 Câu 2. Số oxi hóa của Mn trong MnO2, Mn2+, KMnO4 lần lượt là A. +4, +2, +6. B. +2, 0, +7. C. +4, +2, +7. D. +4, 0, +7. Câu 3. Phân tử nào sau đây có liên kết cộng hóa trị không phân cực? A. CO2. B. KCl. C. NH3. D. Cl2. Câu 4. Dãy gồm các nguyên tố S (Z=16), O (Z=8), F (Z=9), sắp xếp theo chiều tăng dần độ âm điện từ trái sang phải là A. O, S, F. B. S, F, O. C. F, O, S. D. S, O, F. Câu 5. Nói về cấu tạo lớp vỏ electron của nguyên tử, phát biểu nào sau đây sai? A. Phân lớp p chứa tối đa 6 electron. B. Phân lớp d chứa tối đa 5 electron. C. Lớp thứ hai chứa tối đa 8 electron. D. Lớp thứ ba chứa tối đa 18 electron. Câu 6. Trong tự nhiên, nguyên tố X có hai đồng vị, đồng vị thứ nhất (có số khối 63) chiếm 73% số nguyên tử. Nguyên tử khối trung bình của X là 63,54. Số khối của đồng vị thứ hai là A. 29. B. 65. C. 64. D. 66. 56 Câu 7. Số hạt nơtron có trong 1 nguyên tử 26 Fe là A. 56. B. 30. C. 82. D. 26. Câu 8. Cho 1,12 gam một kim loại R tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư, thu được 0,168 lít khí N2O (đktc, sản phẩm khử duy nhất của N+5). Kim loại R là A. K. B. Al. C. Fe. D. Cu. Câu 9. Trong các loại protein của cơ thể sống đều chứa nguyên tố nitơ. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố nitơ là 7. Trong bảng tuần hoàn, nitơ ở vị trí A. ô số 7, chu kì 2, nhóm VA. B. ô số 7, chu kì 2, nhóm IIIA. C. ô số 14, chu kì 3, nhóm IVA. D. ô số 14, chu kì 2, nhóm VIIA. Câu 10. Trong hợp chất MgCl2, điện hóa trị của nguyên tố Mg là A. 2+. B. +6. C. 6+. D. +2. II. TỰ LUẬN (7,0 ĐIỂM) 37 Câu 1 (2,0 điểm). Cho nguyên tử có kí hiệu 17 X hãy: 1. Xác định số hạt p, n, e và điện tích hạt nhân nguyên tử của X. 2. Xác định vị trí của X trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học? Giải thích? 3. Cho biết X là kim loại, phi kim hay khí hiếm? Giải thích? Câu 2 (2,75 điểm). 1. X và Y là 2 nguyên tố thuộc cùng một nhóm A ở 2 chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Biết tổng số hạt proton trong một nguyên tử X và một nguyên tử Y là 30 (ZX>ZY). Xác định X, Y? 2. Mô tả sự tạo thành liên kết (Viết CT electron, CTCT với chất cộng hóa trị và viết sơ đồ hình thành liên kết ion với hợp chất ion) cho: H2O, K2S. Từ đó xác định hóa trị của các nguyên tố trong các công thức trên?
 14. 3. Công thức oxit cao nhất của một nguyên tố là X2O7. Trong hợp chất khí của X với hiđro, X chiếm 97,26% về khối lượng. Xác định X? Câu 3 (2,25 điểm). 1. Xác định chất khử, chất oxi hóa, quá trình khử, quá trình oxi hóa và cân bằng các phản ứng oxi hóa khử sau theo phương pháp thăng bằng electron: a. Al + HCl  AlCl3 + H2 0 t b. FeS2 + H2SO4 đặc   Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O 2. Hòa tan hoàn toàn 18,4 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu trong dung dịch HNO3 dư thu được 52 dung dịch Y và 3,36 lít hỗn hợp khí Z ở đktc gồm NO và N2O có d Z/H2= . Biết trong phản 3 ứng, N+5 chỉ có 2 sự thay đổi số oxi hóa. a. Tính % số mol mỗi khí trong Z? b. Cô cạn Y được chất rắn khan A. Tính khối lượng mỗi muối trong A và số mol HNO3 đã dùng biết HNO3 dùng dư 15% so với lượng phản ứng. Cho nguyên tử khối của một số nguyên tố: H =1; He =4; C =12; N =14; O =16; S =32; Cl =35,5;P= 31; Na =23; Al = 27; K = 39; Ca = 40; Ba = 137; Al =27; Fe =56; Cu =64; Zn =65; Ag =108. Cho số hiệu nguyên tử (Z) của một số nguyên tố: Al (13); Mg (12); Ca (20); K (19); Na (11); Cl (17); F (9); Br (35); O (8); S (16); P (15); N (7); Bo (5); C (6); Si (14); H (1). _______ Hết _______ Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm, HS không được sử dụng BTH!
 15. SỞ GD VÀ ĐT HẢI DƯƠNG ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2019-2020 TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG Môn: HOÁ HỌC 10 Thời gian làm bài: 45 phút (không tính thời gian giao đề) - Họ và tên thí sinh: .................................................... – Số báo danh : ........................ Mã đề: 260 I. TRẮC NGHIỆM (3,0 ĐIỂM) Câu 1. Trong các loại protein của cơ thể sống đều chứa nguyên tố nitơ. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố nitơ là 7. Trong bảng tuần hoàn, nitơ ở vị trí A. ô số 7, chu kì 2, nhóm VA. B. ô số 7, chu kì 2, nhóm IIIA. C. ô số 14, chu kì 3, nhóm IVA. D. ô số 14, chu kì 2, nhóm VIIA. Câu 2. Số oxi hóa của Mn trong MnO2, Mn2+, KMnO4 lần lượt là A. +4, 0, +7. B. +4, +2, +6. C. +4, +2, +7. D. +2, 0, +7. Câu 3. Nói về cấu tạo lớp vỏ electron của nguyên tử, phát biểu nào sau đây sai? A. Lớp thứ ba chứa tối đa 18 electron. B. Phân lớp d chứa tối đa 5 electron. C. Phân lớp p chứa tối đa 6 electron. D. Lớp thứ hai chứa tối đa 8 electron. 56 Câu 4. Số hạt nơtron có trong 1 nguyên tử 26 Fe là A. 56. B. 26. C. 82. D. 30. Câu 5. Cho 1,12 gam một kim loại R tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO 3 dư, thu được +5 0,168 lít khí N2O (đktc, sản phẩm khử duy nhất của N ). Kim loại R là A. K. B. Fe. C. Al. D. Cu. Câu 6. Trong tự nhiên, nguyên tố X có hai đồng vị, đồng vị thứ nhất (có số khối 63) chiếm 73% số nguyên tử. Nguyên tử khối trung bình của X là 63,54. Số khối của đồng vị thứ hai là A. 64. B. 29. C. 65. D. 66. Câu 7. Dãy gồm các nguyên tố S (Z=16), O (Z=8), F (Z=9), sắp xếp theo chiều tăng dần độ âm điện từ trái sang phải là A. O, S, F. B. S, O, F. C. F, O, S. D. S, F, O. Câu 8. Cấu hình electron nào sau đây là của nguyên tử nguyên tố khí hiếm? A. 1s22s22p63s23p5 B. 1s22s22p63s23p1 C. 1s22s22p63s23p3 D. 1s22s22p63s23p6 Câu 9. Phân tử nào sau đây có liên kết cộng hóa trị không phân cực? A. Cl2. B. KCl. C. NH3. D. CO2. Câu 10. Trong hợp chất MgCl2, điện hóa trị của nguyên tố Mg là A. +6. B. +2. C. 2+. D. 6+. II. TỰ LUẬN (7,0 ĐIỂM) 37 Câu 1 (2,0 điểm). Cho nguyên tử có kí hiệu 17 X hãy: 1. Xác định số hạt p, n, e và điện tích hạt nhân nguyên tử của X. 2. Xác định vị trí của X trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học? Giải thích? 3. Cho biết X là kim loại, phi kim hay khí hiếm? Giải thích? Câu 2 (2,75 điểm). 1. X và Y là 2 nguyên tố thuộc cùng một nhóm A ở 2 chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Biết tổng số hạt proton trong một nguyên tử X và một nguyên tử Y là 30 (ZX>ZY). Xác định X, Y? 2. Mô tả sự tạo thành liên kết (Viết CT electron, CTCT với chất cộng hóa trị và viết sơ đồ hình thành liên kết ion với hợp chất ion) cho: H2O, K2S. Từ đó xác định hóa trị của các nguyên tố trong các công thức trên?
 16. 3. Công thức oxit cao nhất của một nguyên tố là X2O7. Trong hợp chất khí của X với hiđro, X chiếm 97,26% về khối lượng. Xác định X? Câu 3 (2,25 điểm). 1. Xác định chất khử, chất oxi hóa, quá trình khử, quá trình oxi hóa và cân bằng các phản ứng oxi hóa khử sau theo phương pháp thăng bằng electron: a. Al + HCl  AlCl3 + H2 0 t b. FeS2 + H2SO4 đặc   Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O 2. Hòa tan hoàn toàn 18,4 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu trong dung dịch HNO3 dư thu được 52 dung dịch Y và 3,36 lít hỗn hợp khí Z ở đktc gồm NO và N2O có d Z/H2= . Biết trong phản 3 ứng, N+5 chỉ có 2 sự thay đổi số oxi hóa. a. Tính % số mol mỗi khí trong Z? b. Cô cạn Y được chất rắn khan A. Tính khối lượng mỗi muối trong A và số mol HNO3 đã dùng biết HNO3 dùng dư 15% so với lượng phản ứng. Cho nguyên tử khối của một số nguyên tố: H =1; He =4; C =12; N =14; O =16; S =32; Cl =35,5;P= 31; Na =23; Al = 27; K = 39; Ca = 40; Ba = 137; Al =27; Fe =56; Cu =64; Zn =65; Ag =108. Cho số hiệu nguyên tử (Z) của một số nguyên tố: Al (13); Mg (12); Ca (20); K (19); Na (11); Cl (17); F (9); Br (35); O (8); S (16); P (15); N (7); Bo (5); C (6); Si (14); H (1). _______ Hết _______ Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm, HS không được sử dụng BTH!
 17. HƯỚNG DẪN CHẤM I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) Mỗi câu trắc nghiệm đúng/ 0,3 điểm Mã đề 158 1D, 2A, 3D 4C, 5B, 6C, 7C, 8B, 9A, 10B Mã đề 192 1B, 2A, 3B, 4D, 5B, 6D, 7C, 8C, 9C, 10A Mã đề 226 1C, 2C, 3D, 4D, 5B, 6B, 7B, 8C, 9A, 10A Mã đề 260 1A, 2C, 3B, 4D, 5B, 6C, 7B, 8D, 9A, 10C Đáp án mã đề: 158 01. - - - ~ 04. - - = - 07. - - = - 10. - / - - 02. ; - - - 05. - / - - 08. - / - - 03. - - - ~ 06. - - = - 09. ; - - - Đáp án mã đề: 192 01. - / - - 04. - - - ~ 07. - - = - 10. ; - - - 02. ; - - - 05. - / - - 08. - - = - 03. - / - - 06. - - - ~ 09. - - = - Đáp án mã đề: 226 01. - - = - 04. - - - ~ 07. - / - - 10. ; - - - 02. - - = - 05. - / - - 08. - - = - 03. - - - ~ 06. - / - - 09. ; - - - Đáp án mã đề: 260 01. ; - - - 04. - - - ~ 07. - / - - 10. - - = - 02. - - = - 05. - / - - 08. - - - ~ 03. - / - - 06. - - = - 09. ; - - - II. TỰ LUẬN (7,0 điểm) Câu ý Đáp án Biểu điểm 1(0,75) a. Số p = e = 17; 0,25 1(2,0) n = 20; 0,25 điện tích hạt nhân = 17+ 0,25 2 (1,0) CH(e): [Ne]3s23p5 0,25 - Ô 17 vì có Z=17 0,25 - Chu kì 3 vì có 3 lớp e 0,25 - Nhóm VIIA vì có 7 e hóa trị và là nguyên tố p. 0,25 3 (0,25) X là PK vì có 7e lớp ngoài cùng 0,25
 18. 1(1,0) Lập được hệ PT: ZX + ZY = 30 0,25 ZX - ZY =8 (HS giải thích được do tổng số proton < 32) 0,25 Giải hệ: ZX = 19 và ZY = 11 0,25 --> Hai nguyên tố: X là K và Y là Na 0,25 2 Chú ý: HS xác định nhầm nguyên tố X thành Y trừ nửa số (2,75) điểm của cả ý 1 1 2 2 4 2(1,0) 1H: 1s 8O: 1s 2s 2p .. 0,25 H : O : H => H-O-H .. 0,25 H có cộng hóa trị là 1, O có cộng hóa trị là 2 1 2 4 19K: [Ar]4s , 16S: [Ne]3s 3p 0,25 2K + S -> 2K+ + S2- -> K2S 0,25 [Ar]4s1 [Ne]3s23p4 [Ar] [Ar] K có điện hóa trị là 1+, S có điện hóa trị là 2- 3/0,75 Công thức oxit cao nhất của X là X2O7 => hóa trị của X trong 0,25 công thức oxit cao nhất là VII => Hóa trị của X trong hợp chất khí với hiđro là I => Công thức hợp chất khí với hiđro là HX MX 0,25 ta có: %mX/HX = M  1 .100%=97,26% X 0,25 => MX = 35,5 => X là Clo (Cl) 1(1,0) Mỗi PTHH: - Xác định đúng chất khử, viết đúng quá trình khử của 1 pư - Xác định đúng chất oxi hóa, viết đúng quá trình oxi hóa của 1 0,25 pư - Đặt hệ số vào pt và cân bằng đúng 1 phương trình 0,25 3(2,25 Chú ý: Tên và các quá trình sai thì chỉ cho nửa số điểm và ) không chấm tiếp kể cả khi cân bằng pt vẫn đúng. 2(1,25) a. Gọi nNO=x, nN2O =y (x,y>0) (mol) Ta có: x+y=0,15 Dùng sơ đồ đường chéo: 14/3x-28/3y=0 0,25 Giải hệ: x=0,1; y=0,05 %nNO=66,67%; %nN2O=33,33% 0,25 b. Gọi nFe=a, nCu=b (a,b>0) (mol) Ta có: 56a+ 64b=18,4 0,25 Áp dụng định luật bảo toàn electron ta có: 3a+2b=0,7 Giải hệ: a=0,1; b=0,2 mFe(NO3)3=24,2 gam, mCu(NO3)2=37,6 gam 0,25 nHNO3 phản ứng=3nFe(NO3)3 + 2nCu(NO3)2+ nNO + 2nN2O=0,9 mol  nHNO3 đã dùng=1,035 mol 0,25
 19. HS giải theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.
 20. SỞ GD & ĐT THÁI NGUYÊN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019- 2020 TRƯỜNG THPT Môn: HOÁ HỌC- LỚP 10 LƯƠNG NGỌC QUYẾN Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề 101 Họ, tên học sinh:................................................SBD: ................Phòng............. (Cho: H=1; C=12; N=14; O=16; Na=23; Mg=24; Al=27; P=31; S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Rb=85,5; Fe=56; Cu=64; Zn=65; Br=80; Ag=108; Ba=137; Si= 28; Pb=207) Học sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn I/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (6 ĐIỂM, từ câu 1- 18) Chú ý: Học sinh GHI MÃ ĐỀ và kẻ bảng sau vào giấy kiểm tra, chọn một đáp án đúng và trả lời phần trắc nghiệm theo mẫu: Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Đáp án Câu 1: Ion nào sau đây có 32 electron. Biết C (Z = 6), O (Z = 8), N (Z = 7), H (Z = 1), S (Z = 16). A. CO32-. B. SO42- . C. NH4+. D. NO2-. Câu 2: Số oxi hoá của nitơ trong phân tử NH3, NO, NO2 lần lượt là: A. -3, +2,+4. B. +3, +2, +4 . C. -3, +2, +3. D. -3, +4, +2. Câu 3: Phân tử XY2 có tổng các hạt proton, nơtron, electron bằng 178; trong đó, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 54 và số hạt mang điện của X ít hơn số hạt mang điện của Y là 12. Công thức phân tử XY2 là: A. CO2. B. FeS2. C. SO2. D. PbCl2. 2 2 6 2 4 Câu 4: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron là 1s 2s 2p 3s 3p . Nguyên tử X có số electron lớp ngoài cùng là: A. 4. B. 5. C. 2. D. 6. Câu 5: A, B là 2 nguyên tố thuộc cùng chu kì và ở hai nhóm A liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Biết ZA + ZB = 25. Số proton trong nguyên tử của A, B lần lượt là A. 7, 18. B. 12, 13. C. 15, 10. D. 8, 17. Câu 6: Hai nguyên tố M, X thuộc cùng một chu kì và đều thuộc nhóm A.Tổng số proton của M và X bằng 28. Hóa trị cao nhất trong hợp chất với oxi của M bằng hóa trị trong hợp chất khí với hidro của X và nguyên tử khối của M nhỏ hơn của X là 12. Công thức phân tử của MX là A.KF. B. NaCl. C. CaO. D. MgS. Câu 7: Trong các hợp chất sau đây, hợp chất nào có liên kết ion? A. NO2 . B. H2S . C. C2H4. D. MgO. Câu 8: Trong một nhóm A, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân: A. bán kính nguyên tử tăng dần, tính kim loại tăng dần. B. bán kính nguyên tử giảm dần, tính phi kim giảm dần. C. bán kính nguyên tử tăng dần, tính kim loại giảm dần. D. bán kính nguyên tử giảm dần, tính phi kim tăng dần. Câu 9: Số electron tối đa có thể phân bố trên phân lớp d và phân lớp p lần lượt là: A. 6 electron và 14 electron. B. 14 electron và 6 electron. C. 10 electron và 14 electron. D. 10 electron và 6 electron. Câu 10: Cộng hóa trị của N trong phân tử NH3 là: A. 4. B. 1. C. 3. D. 2. Câu 11: Số đơn vị điện tích hạt nhân và số khối của nguyên tử 17 8 X lần lượt là: A. 17 và 8. B. 8 và 17. C. 8 và 9. D. 9 và 8. Trang 1/2 - Mã đề thi 101
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2