Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 106

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
44
lượt xem
5
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 106

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 106 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng vận...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 106

  1. Bài : 24868 Số hợp chất đơn chức, đồng phân cấu tạo của nhau có cùng công thức phân tử , đều tác dụng được với dung dịch là Chọn một đáp án dưới đây A. 3 B. 6 C. 5 D. 4 Đáp án là : (B) Bài : 24867 Cho sơ đồ chuyển hóa : Glucozơ . Hai chất X, Y lần lượt là Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. và Đáp án là : (D) Bài : 24866 Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan bằng oxi không khí (trong không khí, oxi chiếm 20% thể tích), thu được 7,84 lít khí (ở đktc) và 9,9 gam nước. Thể tích không khí (ở đktc) nhỏ nhất cần dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên nhiên trên là (Cho ) Chọn một đáp án dưới đây A. 84,0 lít B. 78,4 lít C. 70,0 lít D. 56,0 lít Đáp án là : (C) Bài : 24865 Cho 2,9 gam một anđehit phản ứng hoàn toàn với lượng dư (hoặc ) trong dung dịch thu được 21,6 gam Ag. Công thức cấu tạo thu gọn của anđehit là (Cho ) Chọn một đáp án dưới đây A.
  2. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 24864 Khi cho 41,4 gam hỗn hợp X gồm và tác dụng với dung dịch đặc (dư), sau phản ứng thu được chất rắn có khối lượng 16 gam. Để khử hoàn toàn 41,4 gam X bằng phản ứng nhiệt nhôm, phải dùng 10,8 gam . Thành phần phần trăm theo khối lượng của trong hỗn hợp X là (Cho : hiệu suất của các phản ứng là 100%; ) Chọn một đáp án dưới đây A. 66,67% B. 50,67% C. 36,71% D. 20,33% Đáp án là : (C) Bài : 24863 Hợp chất hữu cơ X (phân tử có vòng benzen) có công thức phân tử là , tác dụng được với và với . Biết rằng khi cho X tác dụng với dư, số mol thu được bằng số mol X tham gia phản ứng và X chỉ tác dụng được với NaOH theo tỉ lệ số mol 1:1. Công thức cấu tạo thu gọn của X là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 24862 Để trung hòa lượng axit tự do có trong 14 gam một mẫu chất béo cần 15ml dung dịch 0,1M. Chỉ số axit của mẫu chất béo trên là (Cho ) Chọn một đáp án dưới đây A. 4,8 B. 6,0 C. 7,2
  3. D. 5,5 Đáp án là : (B) Bài : 24861 Cho sơ đồ phản ứng: . X và Y có thể là Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. và Đáp án là : (B) Bài : 24860 Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu cơ X đơn chức thu được sản phẩm cháy chỉ gồm 4,48 lít (ở đktc) và 3,6 gam nước. Nếu cho 4,4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 4,8 gam muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. Tên của X là (Cho ) Chọn một đáp án dưới đây A. isopropyl axetat. B. metyl propionat. C. etyl propionat. D. etyl axetat. Đáp án là : (B) Bài : 24859 Tỉ lệ số người chết về bệnh phổi do hút thuốc lá gấp hàng chục lần số người không hút thuốc lá. Chất gây nghiện và gây ung thư có trong thuốc lá là Chọn một đáp án dưới đây A. nicotin. B. cafein. C. aspirin. D. moocphin. Đáp án là : (A) Bài : 24858 Các hợp chất trong dãy chất nào dưới dây đều có tính lưỡng tính?
  4. Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 24857 Hợp chất X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất, vừa tác dụng được với axit vừa tác dụng được với kiềm trong điều kiện thích hợp. Trong phân tử X, thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố lần lượt bằng 40,449%; 7,865% và 15,73%, còn lại là oxi. Khi cho 4,45 gam X phản ứng hoàn toàn với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH (đun nóng) thu được 4,85 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là (Cho ) Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 24856 Thứ tự một số cặp oxi hóa - khử trong dãy điện hóa như sau: . Cặp chất không phản ứng với nhau là Chọn một đáp án dưới đây A. Fe và dung dịch B. dung dịch và dung dịch C. và dung dịch D. và dung dịch Đáp án là : (B) Bài : 24855 Cho các nguyên tố và . Độ âm điện của các nguyên tố tăng dần theo thứ tự Chọn một đáp án dưới đây A.
  5. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 24854 Dẫn V lít (ở đktc) hỗn hợp X gồm axetilen và hiđro đi qua ống sứ đựng bột niken nung nóng, thu được khí Y. Dẫn Y vào lượng dư (hoặc ) trong dung dịch thu được 12 gam kết tủa. Khí đi ra khỏi dung dịch phản ứng vừa đủ với 16 gam brom và còn lại khí Z. Đốt cháy hoàn toàn khí Z thu được 2,24 lít khí (ở đktc) và 4,5 gam nước. Giá trị của V bằng (Cho ) Chọn một đáp án dưới đây A. 13,44. B. 5,60. C. 11,2. D. 8,96. Đáp án là : (C) Bài : 24853 Cho 50ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư (hoặc ) trong dung dịch thu được 2,16 gam bạc kết tủa. Nồng độ mol (hoặc mol/l) của dung dịch glucozơ đã dùng là (Cho ) Chọn một đáp án dưới đây A. 0,20M. B. 0,01M. C. 0,02M. D. 0,10M. Đáp án là : (A) Bài : 24852 Cho 5,76 gam axit hữu cơ X đơn chức, mạch hở tác dụng hết với thu được 7,28 gam muối của axit hữu cơ. Công thức cấu tạo thu gọn của X là (Cho ) Chọn một đáp án dưới đây A. B.
  6. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 24851 Khi cho 100ml dung dịch 1M vào 100ml dung dịch thu được dung dịch có chứa 6,525 gam chất tan. Nồng độ mol (hoặc mol/l) của trong dung dịch đã dùng là (Cho ) Chọn một đáp án dưới đây A. 0,5M. B. 0,25M. C. 0,75M. D. 1M. Đáp án là : (A) Bài : 24850 Cho phương trình hóa học của phản ứng tổng hợp amoniac. Khi tăng nồng độ của hiđro lên 2 lần, tốc độ phản ứng thuận Chọn một đáp án dưới đây A. tăng lên 2 lần. B. giảm đi 2 lần . C. tăng lên 8 lần. D. tăng lên 6 lần. Đáp án là : (C) Bài : 24849 Các khí có thể cùng tồn tại trong một hỗn hợp là Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. và Đáp án là : (B)
Đồng bộ tài khoản