Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 110

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
45
lượt xem
6
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 110

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 110 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 110

  1. Bài : 24346 Dung dịch nào sau đây có thể làm mất màu tím của dung dịch loãng chứa và ? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 24345 Để hoà tan vàng (Au) người ta dùng Chọn một đáp án dưới đây A. dung dịch natri hiđroxit đặc, nóng. B. dung dịch axit sunfuric đặc, nóng. C. nước cường toan. D. dung dịch axit nitric đặc, nóng. Đáp án là : (C) Bài : 24344 Polietilen được điều chế từ etilen bằng phản ứng Chọn một đáp án dưới đây A. trao đổi. B. trùng hợp. C. oxi hoá - khử. D. trùng ngưng. Đáp án là : (B) Bài : 24343 Cho 8,9 gam alanin phản ứng hết với dung dịch . Khối lượng muối thu được là (Cho ) Chọn một đáp án dưới đây A. 11,1 gam. B. 11,2 gam. C. 30,9 gam. D. 31,9 gam. Đáp án là : (A)
  2. Bài : 24342 Phương trình hoá học nào sau đây đúng? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 24341 Nguyên tử kim loại M có cấu hình electron là . Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, M thuộc nhóm Chọn một đáp án dưới đây A. IIIA B. IVA. C. IA D. IIA. Đáp án là : (A) Bài : 24340 Cho 11,8 gam hỗn hợp tác dụng với dung dịch (dư). Sau phản ứng, thể tích khí sinh ra là 6,72 lít (ở đktc). Khối lượng của trong hỗn hợp là (Cho ) Chọn một đáp án dưới đây A. 6,4 gam. B. 3,7 gam. C. 9,1 gam. D. 1,0 gam. Đáp án là : (A) Bài : 24339 Chất nào sau đây tan được trong dung dịch ? Chọn một đáp án dưới đây A.
  3. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 24338 Phương trình hoá học nào sau đây không đúng? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 24337 Ở nhiệt độ cao, có thể khử được Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 24336 Axit amino axetic không phản ứng được với Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 24335 Hợp chất không làm đổi màu giấy quỳ tím ẩm là Chọn một đáp án dưới đây
  4. A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 24334 Dung dịch saccarozơ không phản ứng với Chọn một đáp án dưới đây A. vôi sữa B. C. dung dịch trong , đun nóng. D. (xúc tác axit, đun nóng). Đáp án là : (C) Bài : 24333 Kim loại phản ứng được với dung dịch và dung dịch là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 24332 Dãy gồm các chất được xếp theo chiều tính bazơ giảm dần từ trái sang phải là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 24331 Công thức chung của các oxit kim loại nhóm IA trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học là Chọn một đáp án dưới đây A.
  5. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 24330 Thể tích dung dịch 0,1M cần dùng để kết tủa hết ion trong 100 ml dung dịch 0,2M là Chọn một đáp án dưới đây A. 200 ml. B. 300 ml. C. 100 ml. D. 600 ml. Đáp án là : (D) Bài : 24329 Kim loại không tác dụng với axit clohiđric là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 24328 Thể tích khí (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) sinh ra khi cho 6,4 gam phản ứng hết với dung dịch đặc, nóng là (Cho ) Chọn một đáp án dưới đây A. 6,72 lít. B. 1,12 lít. C. 4,48 lít. D. 2,24 lít. Đáp án là : (D) Bài : 24327 Hợp chất không phản ứng được với dung dịch là Chọn một đáp án dưới đây
  6. A. B. C. D. Đáp án là : (C)
Đồng bộ tài khoản