Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 113

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
49
lượt xem
10
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 113

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 113 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 113

  1. Bài : 24286 Công thức chung của các oxit kim loại phân nhóm chính nhóm I là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 24285 Este X phản ứng với dung dịch , đun nóng tạo ra rượu metylic và natri axetat. Công thức cấu tạo của X là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 24284 Để tách được ra khỏi hỗn hợp với có thể cho hỗn hợp tác dụng là Chọn một đáp án dưới đây A. Dung dịch (dư). B. Dung dịch (dư). C. Dung dịch (dư). D. Dung dịch (dư). Đáp án là : (C) Bài : 24283 Cho bốn dung dịch muối: . Kim loại nào dưới đây tác dụng được với cả 4 dung dịch muối trên? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B)
  2. Bài : 24282 Cho các kim loại: . Số kim loại tác dụng được với dung dịch loãng là: Chọn một đáp án dưới đây A. 5 B. 3 C. 4 D. 6 Đáp án là : (C) Bài : 24281 Để phân biệt dung dịch Anđehit fomic và rượu etylic có thể dùng Chọn một đáp án dưới đây A. trong dung dịch , đun nóng. B. Dung dịch C. Dung dịch D. Giấy quỳ tím. Đáp án là : (A) Bài : 24280 Phenol lỏng và rượu etylic đều phản ứng được với Chọn một đáp án dưới đây A. Dung dịch B. Dung dịch C. Kim loại D. Dung dịch Đáp án là : (C) Bài : 24279 Số hợp chất anđehit có công thức phân tử là: Chọn một đáp án dưới đây A. 1 B. 3 C. 2 D. 4 Đáp án là : (C)
  3. Bài : 24278 Cho phương trình hóa học của 2 phản ứng sau: . Hai phản ứng trên chứng tỏ là chất: Chọn một đáp án dưới đây A. Có tính bazơ và tính khử. B. Có tính axit và tính khử. C. Có tính lưỡng tính. D. Vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử Đáp án là : (C) Bài : 24277 Dung dịch phản ứng được với Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 24276 Cho 3,7 gam este no, đơn chức, mạch hở tác dụng hết với dung dịch , thu được muối và 2,3 gam rượu etylic. Công thức của este là (Cho ) Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 24275 Kim loại không bị hòa tan trong dung dịch axit đặc, nguội nhưng tan được trong dung dịch là: Chọn một đáp án dưới đây A.
  4. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 24274 Khi để lâu trong không khí ẩm một vật làm bằng sắt tây (sắt tráng thiếc) bị xây sát sâu tới lớp sắt bên trong sẽ xảy ra quá trình: Chọn một đáp án dưới đây A. bị ăn mòn hóa học. B. bị ăn mòn điện hóa. C. và Sn đều bị ăn mòn điện hóa. D. bị ăn mòn điện hóa. Đáp án là : (D) Bài : 24273 Hai rượu X, Y đều có công thức phân tử . Khi đun hỗn hợp gồm X và Y với axit đặc ở nhiệt độ cao để tách nước, thu được: Chọn một đáp án dưới đây A. 3 anken. B. 1 anken. C. 2 anken. D. 4 anken. Đáp án là : (B) Bài : 24272 Chất nào dưới đây có thể tác dụng với nước brom? Chọn một đáp án dưới đây A. Benzen. B. Axit acrylic. C. Axit clohyđric. D. Axit axetic. Đáp án là : (B) Bài : 24271 Thuốc thử để phân biệt axit axetic và ancol etylic là
  5. Chọn một đáp án dưới đây A. dung dịch B. dung dịch C. phenolphtalein D. Qùy tím Đáp án là : (D) Bài : 24270 Cho hỗn hợp X gồm 0,2 mol và 0,1 mol . Thể tích (ở đktc) để phản ứng vừa đủ với hỗn hợp X là Chọn một đáp án dưới đây A. 4,48 lit B. 6,72 lit C. 8,96 lit D. 2,24 lit Đáp án là : (B) Bài : 24269 Khi xà phòng hóa tristearin ta thu được sản phẩm là: Chọn một đáp án dưới đây A. và glixerol B. và glixerol C. và glixerol D. và etanol Đáp án là : (B) Bài : 24268 Anđehit no đơn chức mạch hở có công thức phân tử chung là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D.
  6. Đáp án là : (C) Bài : 24267 Dãy gồm hai chất đều tác dụng với là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A)
Đồng bộ tài khoản