Các hình thức trong đàm phán kinh doanh phần 1

Chia sẻ: Bun Rieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
113
lượt xem
29
download

Các hình thức trong đàm phán kinh doanh phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đàm phán chính là chìa khoá cho kinh doanh vì vậy đàm phán thành công là dọn đường cho mọi thương vụ làm ăn tốt đẹp. Các chuyên gia về đàm phán đã đưa ra 5 phương pháp để giúp bạn luôn “thuận buồm xuôi gió”.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các hình thức trong đàm phán kinh doanh phần 1

  1. Các hình th c trong àm phán kinh doanh ph n 1 Bài: 5 bư c àm phán thành công àm phán chính là chìa khoá cho kinh doanh vì v y àm phán thành công là d n ư ng cho m i thương v làm ăn t t p. Các chuyên gia v àm phán ã ưa ra 5 phương pháp giúp b n luôn “thu n bu m xuôi gió”. 1. t mình vào v trí c a i tác. u tư th i gian xem xét quan i m c a i tác i u ó giúp b n có ư c tính khách quan và thu n l i bư c vào àm phán. ng th i cũng là cách phát hi n ra nh ng ưu và khuy t i m c a chính mình. 2. Chu n b kĩ càng và bi t rõ v i tác. T t c m i thành công u b t ngu n t s chu n b t t. Tìm cho mình thông tin v tình hình kinh doanh hi n t i c a b n hàng, nh ng m c ích và lí do h p tác c a h b ng các câu h i như: -N u là h ta s có l i gì khi chi n th ng trong l n àm phán này? - âu là lí do h p lí ?
  2. -H s dùng nh ng toan tính nào giành ư c h p ng? -Th i i m nào thương lư ng là thích h p? - ây là cu c àm phán có tính c nh tranh, h p tác, hay gi i quy t h u qu ? H c cách n m trư c tình hình và không bao gi b b t ng trư c m i tình hu ng s giúp b n gi ư c th ch ng. 3. Nh n di n àm phán. Ngư i ta chia àm phán ra 3 lo i. M t là àm phán xung t hay còn g i là àm phán c nh tranh. Lo i àm phán này dùng cho nh ng m c ích có tính c nh tranh gi a nhi u công ty v i nhau. Th hai là àm phán h p tác. ây là cu c àm phán giúp ôi bên cùng có l i và d a vào nhau phát tri n. Tuy nhiên cũng ph i phòng m t s trư ng h p i tác n m ư c nh ng i m y u c a ta và l y c h p tác l i d ng. ng ưa ra quy t nh quá v i vã. Và cu i cùng là lo i àm phán gi i quy t v n . Khi có v n x y ra hai bên ph i cùng ng i l i và ưa ra các gi i pháp gi i quy t nh ng h u qu . M i m t lo i u có các ti n trình khác nhau th c hi n do v y b n ph i n m ư c khi nào mình s ph i dùng lo i àm phán nào. 4. Chu n b chi n lư c. Gi ng như cu c s ng, chúng ta không th oán trư c m i vi c do v y ta ph i luôn có nh ng k ho ch d phòng trong m i trư ng h p. B n cũng ph i phân bi t rõ gi a chi n lư c và mưu lư c.
  3. Mưu lư c là nh ng công vi c b n s làm t ư c i u gì còn chi n lư c l i là nh ng công vi c b n s làm khi b n không có gì th c hi n. Nói m t cách vui thì chi n lư c là b c tranh l n còn mưu lư c là nh ng m ng màu nh n giúp b c tranh r c r hơn. M t chi n lư c ph i c th . Trư c h t là v th i gian. Tuỳ vào tính ch t c a cu c àm phán b n nên xem xét nên àm phán khi thu n l i cho b n hay cho i tác. Ti p n là dài cu c thương thuy t. Không nên quá ít th i gian nhưng cũng không nên nó kéo dài vô t n. Cũng ph i chú ý t i t c ti n trình công vi c. Có nhi u trư ng h p nh ng cu c thương thuy t nhanh giúp công vi c tr nên thu n l i nhưng l i cũng có nh ng tình hu ng ngư c l i. Cu i cùng là a i m. a i m ph i phù h p v i n i dung cu c àm phán. i u này tuy quan tr ng nhưng nhi u khi v n b lãng quên. 5. L nh như băng. Khi i tho i v i nh ng i tác nhi u kinh nghi m, ôi khi b n s l ra nh ng i m y u chính t các hành ng, c ch c a b n. Do v y ngay bây gi b n nên t p cho mình thái bình tĩnh ,kiên nh n và tránh b áp l c trong m i tình hu ng. Hãy luôn gi cho u mình luôn trong tr ng thái "v ng ch c".

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản