Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá. Trường hợp cấp bổ sung, sửa đổi.

Chia sẻ: Nguyễn Thành Danh Danh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
29
lượt xem
2
download

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá. Trường hợp cấp bổ sung, sửa đổi.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và hưỡng dẫn thủ tục hành chính của tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê: doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá. Trường hợp cấp bổ sung, sửa đổi.

  1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá. Trường hợp cấp bổ sung, sửa đổi. Thông tin Lĩnh vực thống kê: doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Công Thương Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định - Long Xuyên, Châu Đốc: Phí thẩm Thông tư liên bộ Bộ Tài 1. 300.000 đồng định Chính... - Địa bàn khác: 150.000 đồng Lệ phí cấp Thông tư liên bộ Bộ Tài 2. - Long Xuyên, Châu Đốc: giấy Chính... 50.000 đồng
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định - Địa bàn khác: 25.000 đồng Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Thương nhân đã có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá nhưng cần bổ sung, sửa đổi nội dung Chuẩn bị, 1. trên Giấy chứng nhận nộp hồ sơ đề nghị cấp bổ sung, sửa đổi nộp hồ sơ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương. Bộ phận tiếp nhân và trả kết quả - Sở Công Thương: - Tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của Thương nhân và ghi giấy biên nhận hẹn ngày trả kết quả. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Tiếp nhận, 2. Sở Công Thương thông báo bằng văn bản để thương nhân bổ xử lý hồ sơ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp, Sở Công Thương có văn bản trả lời trong đó có nêu rõ lý do. - Chuyển hồ sơ của thương nhân đến Phòng Quản lý Thương mại và Dịch vụ.
  3. Tên bước Mô tả bước Phòng Quản lý Thương mại và Dịch vụ - Sở Công Thương: - Thực hiện việc thẩm định hồ sơ theo thời hạn quy định cụ thể tại Thông tư 14/2008/TT-BCT trên cơ sở hồ sơ nhận được Quyết định và các quy định pháp luật. Kết quả thẩm định nội dung hồ sơ 3. thủ tục hành của thương nhân là cơ sở để Sở Công Thương quyết định chính chấp thuận việc cấp Giấy chứng nhận. - Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá cho thương nhân. Thương nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết 4. Trả kết quả quả - Sở Công Thương. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu 1. thuốc lá (mẫu). Bản gốc Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá do 2. Sở Công Thương cấp.
  4. Thành phần hồ sơ Các tài liệu hợp pháp chứng minh việc sửa đổi, bổ sung nội dung trên Giấy 3. chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện Thông tư số 14/2008/TT- 1. kinh doanh nguyên liệu thuốc lá. BCT ng... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận đủ Thông tư số 14/2008/TT- 1. điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá. BCT ng...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản