intTypePromotion=1

Chấp thuận thực hiện nghiệp vụ cho thuê vận hành của các công ty cho thuê tài chính nhà nước, công ty cho thuê tài chính trực thuộc của tổ chức tín dụng, công ty cho thuê tài chính liên doanh và công ty cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
162
lượt xem
26
download

Chấp thuận thực hiện nghiệp vụ cho thuê vận hành của các công ty cho thuê tài chính nhà nước, công ty cho thuê tài chính trực thuộc của tổ chức tín dụng, công ty cho thuê tài chính liên doanh và công ty cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lĩnh vực thống kê: Cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chấp thuận thực hiện nghiệp vụ cho thuê vận hành của các công ty cho thuê tài chính nhà nước, công ty cho thuê tài chính trực thuộc của tổ chức tín dụng, công ty cho thuê tài chính liên doanh và công ty cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài

  1. Chấp thuận thực hiện nghiệp vụ cho thuê vận hành của các công ty cho thuê tài chính nhà nước, công ty cho thuê tài chính trực thuộc của tổ chức tín dụng, công ty cho thuê tài chính liên doanh và công ty cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài Thông tin Lĩnh vực thống kê: Cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:
  2. Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận Các bước Mô tả bước Tên bước Khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định các công ty cho thuê tài 1. Bước 1 chính hoàn thiện hồ sơ trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) xem xét, quyết định; Trong thời gian tối đa 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 2. Bước 2 của Công ty cho thuê tài chính Nhà nước, Công ty cho thuê tài
  3. Mô tả bước Tên bước chính trực thuộc của Tổ chức tín dụng, Công ty cho thuê tài chính liên doanh và Công ty cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét và có ý kiến bằng văn bản chấp thuận hay không chấp thuận việc hoạt động cho thuê vận hành của các Công ty nộp đơn. Trường hợp không chấp thuận, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản nói rõ lý do; Sau khi nhận được văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trước khi thực hiện hoạt động cho thuê vận hành, Công ty cho thuê tài chính phải tiến hành đăng ký tại cơ quan 3. Bước 3 đăng ký kinh doanh và đăng báo Trung ương, địa phương 3 số liên tiếp bằng tiếng Việt theo quy định của pháp luật hiện h ành; gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bản đăng ký của cơ quan đăng ký kinh doanh và các tài liệu khác có liên quan. H ồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty hoặc ng ười được uỷ quyền đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc hoạt động cho thuê vận
  4. Thành phần hồ sơ hành của Công ty cho thuê tài chính. Đối với trường hợp uỷ quyền, cần phải có văn bản uỷ quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị Phương án hoạt động cho thuê vận hành, trong đó nêu rõ sự cần thiết, nhu 2. cầu về hoạt động và nghiên cứu thị trường; nội dung hoạt động; kế hoạch hoạt động trong 3 năm đầu Báo cáo tài chính của Công ty cho thuê tài chính trong 2 năm gần nhất kèm theo báo cáo kiểm toán của tổ chức kiểm toán độc lập. Các tài liệu này phải 3. là bản chính, trường hợp là các bản sao phải có xác nhận của cơ quan đã cấp bản chính hoặc chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Số bộ hồ sơ: 02 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định
  5. Nội dung Văn bản qui định Quyết định số 1. Có nhu cầu hoạt động cho thuê vận hành. 731/2004/QĐ-NH... Có thời han hoạt động tối thiểu là 2 năm kể từ ngày Quyết định số 2. chính thức khai trương hoạt động 731/2004/QĐ-NH... Hoạt động kinh doanh có lãi; tỷ lệ nợ quá hạn tại Quyết định số 3. thời điểm cuối quý trước dưới 5%; không vi phạm 731/2004/QĐ-NH... các quy định về an toàn trong hoạt động Phải đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất để Quyết định số 4. phục vụ cho hoạt động cho thuê vận hành, như: kho 731/2004/QĐ-NH... bãi, bảo dưỡng đối với tài sản cho thuê.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2