intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\Xóa nợ lãi \Trường hợp khách hàng là cá nhân bị chết hoặc bị tuyên bố là đã chết

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

70
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lĩnh vực thống kê: Quản lý Tín dụng của Nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng Bộ tài chính. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT. Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Chưa có quy định cụ thể Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\Xóa nợ lãi \Trường hợp khách hàng là cá nhân bị chết hoặc bị tuyên bố là đã chết

  1. Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước\Xóa nợ lãi \Trường hợp khách hàng là cá nhân bị chết hoặc bị tuyên bố là đã chết Thông tin Lĩnh vực thống kê: Quản lý Tín dụng của Nhà nước Cơ quan có th ẩm quyền quyết định: Bộ trư ởng Bộ tài chính. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT. Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Chưa có quy định cụ thể Đối tư ợng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
  2. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận Các bước Mô tả bước Tên bước Đại diện khách h àng (gọi chung là khách hàng) theo quy đ ịnh của pháp 1. Bước 1: luật gửi hồ sơ đ ề nghị xoá nợ đến các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT (gọi chung là Chi nhánh NHPT) nơi khách hàng giao dịch. Chi nhánh NHPT tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ. Trư ờng hợp hồ sơ đúng đối 2. Bước 2: tượng, đủ điều kiện, Chi nhánh NHPT có ý kiến bằng văn bản (kèm theo toàn bộ hồ sơ đề nghị xoá nợ) gửi NHPT để xem xét giải quyết; NHPT (Trung tâm XLN) nhận và kiểm tra lại kết quả thẩm định của Chi nhánh NHPT và xử lý. Trường hợp hồ sơ đúng đối tượng, đủ điều 3. Bước 3: kiện xử lý theo quy định, có công văn gửi Bộ Tài chính đề nghị thẩm tra, xử lý theo thẩm quyền. Bộ Tài chính tổ chức thẩm tra, có công văn đồng ý hoặc không đồng ý 4. Bước 4: xoá nợ lãi;
  3. Mô tả bước Tên bước Căn cứ vào công văn của Bộ Tài chính (đồng ý hoặc không đồng ý xoá 5. Bước 5: nợ lãi), NHPT có văn bản gửi Chi nhánh NHPT để thực hiện xoá nợ lãi ho ặc trả lời khách hàng. H ồ sơ Thành phần hồ sơ Văn bản đề nghị xoá nợ của đại diện khách h àng theo quy đ ịnh của pháp luật; (bản 1. chính) Văn bản xác nhận của UBND xã, phường nơi khách hàng cư trú về tình hình tài 2. chính của khách h àng; (b ản chính) Hợp đồng tín dụng và Phụ lục hợp đồng tín dụng; Hợp đồng bảo lãnh (nếu có); (bản 3. sao y bản chính của Chi nhánh NHPT) Khế ước vay vốn; Khế ước nhận nợ vay bắt buộc (đối với trư ờng hợp được bảo 4. lãnh) (bản sao y bản chính của Chi nhánh NHPT), bản đối chiếu nợ vay đến thời đ iểm đề nghị xoá nợ (bản chính);
  4. Thành phần hồ sơ Khách hàng là cá nhân bị chết hoặc bị tuyên bố là đã ch ết, phải có một trong các văn bản sau: - Giấy chứng tử; (bản chính hoặc bản sao chứng thực) 5. - Quyết định tuyên bố một người là đã ch ết của Toà án nhân dân; (bản chính hoặc b ản sao chứng thực) - Văn b ản xác nhận của cơ quan Công an nơi qu ản lý hộ khẩu hoặc của chính quyền đ ịa phương nơi cư trú. (b ản chính hoặc bản sao chứng thực). Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Mẫu số 12.02 - Đơn đ ề nghị XLRR của Khách hàng hoặc Quyết định số 653/QĐ- 1. đ ại diện Khách hàng theo quy định của pháp luật. NHPT ng... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định
  5. Nội dung Văn bản qui định Khách hàng có các dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nh à nước, gặp khó khăn về tài chính và trả nợ vay do Bị chết Thông tư 105 1. không còn tài sản để trả nợ và không có ngư ời thừa kế hoặc /2007/TT-BTC ng... n gười thừa kế không có khả năng trả nợ thay cho khách h àng trong trường hợp khách hàng là cá nhân
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2