intTypePromotion=1

Chiến lược Cấp Kinh doanh- Chiến lược đại dương xanh

Chia sẻ: Le Minh Khanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
124
lượt xem
22
download

Chiến lược Cấp Kinh doanh- Chiến lược đại dương xanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ĐỪNG cạnh tranh trong khoảng thị trường đang tồn tại, HÃY tạo ra một thị trường không có cạnh tranh. ĐỪNG đánh bại đối thủ cạnh tranh, HÃY làm cho cạnh tranh trở nên không cần thiết. ĐỪNG khai thác tiếp các nhu cầu hiện có, HÃY tạo ra và giành lấy các nhu cầu mới. ĐỪNG cố gắng cân bằng giá trị/chi phí, HÃY phá vỡ cân bằng giá trị/chi phí. ĐỪNG đặt toàn bộ hoạt động của công ty trong việc theo đuổi sự khác biệt hoặc theo đuổi chi phí thấp, HÃY đặt toàn bộ chiến lược của công ty trong chiến lược...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chiến lược Cấp Kinh doanh- Chiến lược đại dương xanh

 1. Chiến lược Cấp Kinh doanh- Chiến lược đại dương xanh Phạm Xuân Lan, PhD- Đinh Thái Hoàng, PhD 1 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 2. Hai cách tiếp cận • Chiến lược đại dương đỏ (The red ocean strategies). • Chiến lược đại dương xanh (The blue ocean strategies- Kim & Mauborgne). Phạm Xuân Lan, PhD- Đinh Thái Hoàng, PhD 2 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 3. Chiến lược đại dương xanh - Những chỉ dẫn quan trọng • ĐỪNG cạnh tranh trong khoảng thị trường đang tồn tại, HÃY tạo ra một thị trường không có cạnh tranh. • ĐỪNG đánh bại đối thủ cạnh tranh, HÃY làm cho cạnh tranh trở nên không cần thiết. • ĐỪNG khai thác tiếp các nhu cầu hiện có, HÃY tạo ra và giành lấy các nhu cầu mới. • ĐỪNG cố gắng cân bằng giá trị/chi phí, HÃY phá vỡ cân bằng giá trị/chi phí. • ĐỪNG đặt toàn bộ hoạt động của công ty trong việc theo đuổi sự khác biệt hoặc theo đuổi chi phí thấp, HÃY đặt toàn bộ chiến lược của công ty trong chiến lược vừa theo đuổi sự khác biệt, đồng thời vừa theo đuổi chi phí thấp. Phạm Xuân Lan, PhD- Đinh Thái Hoàng, PhD 3 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 4. Khám phá đại dương xanh • Khám phá đường giá trị mới (tái cấu trúc ngành và hình thành một luật chơi mới) – Vẽ sơ đồ chiến lược hiện tại để nhận dạng đường giá trị hiện tại của các công ty trong ngành. – Phân tích đường giá trị hiện tại (công cụ khuôn khổ 4 hành động), Xác định những yếu tố cần loại bỏ • Xác định những yếu tố cần giảm xuống • Xác định những yếu tố cần gia tăng • xác định các yếu tố cần hình thành • Phạm Xuân Lan, PhD- Đinh Thái Hoàng, PhD 4 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 5. Khám phá đại dương xanh- Công cụ khuôn khổ 4 hành động Giảm bớt Những yếu tố nào nên giảm xuống mức thấp hơn mức tiêu chuẩn trong ngành? Hình thành Loại bỏ Những yếu tố nào chưa Những yếu tố từng được Đường giá tồn tại trong ngành và cần xem là tất yếu trong trị mới được hình thành? ngành cần được loại bỏ? Gia tăng Những yếu tố nào nên tăng lên mức cao hơn mức tiêu chuẩn trong ngành? Phạm Xuân Lan, PhD- Đinh Thái Hoàng, PhD 5 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 6. Hương Dễ uống, dễ Đường giá trị của Yellow Tail vị của lựa chọn “Một loại rượu vang đơn giản, thú vị để thưởng rượu của bia thức hàng ngày” 40 35 30 25 20 15 10 5 0 giá cả năm của dễ lựa cảm giác vui vẻ và nhãn chủng dễ uống tên tuổi hương vị marketing chọn bất ngờ độ l âu vùng loại rượu rượu vang cao cấp rượu vang giá rẻ yellow tail Phạm Xuân Lan, PhD- Đinh Thái Hoàng, PhD 6 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 7. Tính kinh tế Tốc độ của Đường giá trị của Southwest Airline và linh hoạt máy bay của ô tô 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 giá cả b ữa ăn ghế ng ồi l ựa chọn kết nối d ị ch vụ t ốc độ khởi hành hạng ghế mạng thân thi ện thường ng ồi xuyên vận t ải b ằng ô tô các hãng hàng không southwest Phạm Xuân Lan, PhD- Đinh Thái Hoàng, PhD 7 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 8. Những đặc điểm của một chiến lược tốt- đường giá trị tốt • Sự tập trung • Sự khác biệt • Khẩu hiệu có sức thuyết phục Phạm Xuân Lan, PhD- Đinh Thái Hoàng, PhD 8 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 9. Nhận dạng các đường giá trị • Đường giá trị tập trung, khác biệt và một khẩu hiệu thuyết phục- Các chiến lược đại dương xanh. • Đường giá trị không có sự khác biệt - Công ty với chiến lược đại dương đỏ. • Đường giá trị dàn đều các yếu tố- Đầu tư nhiều nhưng không có hiệu quả. • Đường giá trị ngoằn ngoèo, không có quy luật- Công ty không có chiến lược nhất quán. Phạm Xuân Lan, PhD- Đinh Thái Hoàng, PhD 9 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 10. Những khác biệt trong việc hình thành chiến lược đại dương đỏ và đại dương xanh Các dạng chiến lược Cạnh tranh đối đầu Hình thành đại dương xanh Các yếu tố Tập trung vào các đối thủ Định hướng về các ngành sản phẩm thay Ngành thế trong ngành Nhóm chiến lược Tập trung vào vị thế cạnh Định hướng đồng thời theo các nhóm tranh trong nhóm chiến chiến lược trong ngành lược Nhóm người mua Tập trung vào việc phục Xác định lại nhóm người mua của ngành vụ nhóm người mua tốt h ơn Phạm Xuân Lan, PhD- Đinh Thái Hoàng, PhD 10 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 11. Những khác biệt trong việc hình thành chiến lược đại dương đỏ và đại dương xanh Các dạng chiến lược Cạnh tranh đối đầu Hình thành đại dương xanh Các yếu tố Phạm vi sản phẩm Tập trung vào tối đa hóa Định hướng theo những sản phẩm và và dịch vụ giá trị của sản phẩm và dịch vụ bổ sung dịch vụ trong giới hạn của ngành (Định hướng chức Tập trung vào việc cải Cân nhắc lại định hướng chức năng- cảm năng cảm xúc thiện mức giá theo định xúc của ngành. hướng chức năng-cảm xúc trong ngành. Thời gian Tập trung vào việc thích Tham gia vào việc hình thành xu thế bên ứng mỗi khi xu thế bên ngoài vào mọi thời điểm. ngoài xuất hiện. Phạm Xuân Lan, PhD- Đinh Thái Hoàng, PhD 11 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2