CHÍNH TẢ Ê – MI - LI , CON …

Chia sẻ: Muc Hapgung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
54
lượt xem
4
download

CHÍNH TẢ Ê – MI - LI , CON …

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: Nhớ và viết đúng khổ thơ 3 và 4 của bài “Êmi-li con...”. 2. Kĩ năng: Trình bày đúng khổ thơ, làm đúng các bài tập chính tả, phân biệt tiếng có âm đôi ươ/ ưa. Nắm vững qui tắc đánh dấu thanh vào các tiếng có nguyên âm đôi ươ/ ưa. 3. Thái độ: trung thực.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHÍNH TẢ Ê – MI - LI , CON …

  1. CHÍNH TẢ Ê – MI - LI , CON … I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Nhớ và viết đúng khổ thơ 3 và 4 của bài “Ê- mi-li con...”. 2. Kĩ năng: Trình bày đúng khổ thơ, làm đúng các bài tập chính tả, phân biệt tiếng có âm đôi ươ/ ưa. Nắm vững qui tắc đánh dấu thanh vào các tiếng có nguyên âm đôi ươ/ ưa. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở, trung thực. II. Chuẩn bị: - Thầy: Bảng phụ, giấy khổ to ghi nội dung bài 2, 3 - Trò: Vở, SGK III. Các hoạt động: T HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC G
  2. 1’ 1. Khởi động: - Hát 4’ 2. Bài cũ: - Ở tiết trước các em đã - Học sinh nghe nắm được qui tắc đánh dấu thanh các tiếng có nguyên âm đôi uô/ ua để xem các bạn nắm bài ra sao, bạn lên bảng viết cho cô những từ có chứa nguyên âm đôi uô/ ua và cách đánh dấu thanh ở các tiếng đó. - Giáo viên đọc cho học - 2 học sinh viết bảng sinh viết: sông suối, ruộng - Lớp viết nháp đồng, buổi hoàng hôn, tuổi - Học sinh nhận xét cách thơ, đùa vui, ngày mùa, lúa đánh dấu thanh của bạn. chín, dải lụa.  Giáo viên nhận xét - Nêu qui tắc đánh dấu - Học sinh nêu
  3. thanh uô/ ua 1’ 3. Giới thiệu bài mới: - Tiết học hôm nay các em sẽ tự nhớ và viết lại cho đúng, trình bày đúng khổ thơ 2, 3 bài “Ê-mi-li con...” đồng thời tiếp tục luyện tập đánh dấu thanh ở các tiếng có nguyên âm đôi ưa/ ươ. 30’ 4. Phát triển các hoạt động: 15’ * Hoạt động 1: HDHS nhớ - Hoạt động lớp, cá nhân – viết Mục tiêu: Rèn cho học sinh viết đúng. Phương pháp: Đàm thoại, thực hành - Giáo viên đọc một lần bài - 1 học sinh đọc yêu cầu bài
  4. thơ 1 - Học sinh nghe - 2, 3 học sinh đọc thuộc lòng khổ thơ 2, 3 của bài - Giáo viên nhắc nhở học - Học sinh nghe sinh về cách trình bày bài thơ như hết một khổ thơ thì phải biết cách dòng. + Đây là thơ tự do nên hết một câu lùi vào 3 ô + Bài có một số tiếng nước ngoài khi viết cần chú ý có dấu gạch nối giữa các tiếng như: Giôn-xơn, Na-pan, Ê- mi-li. + Chú ý vị trí các dấu câu trong bài thơ đặt cho đúng - Giáo viên lưu ý tư thế
  5. ngồi viết cho học sinh  Giáo viên chấm, sửa bài 10’ * Hoạt động 2: HD HS - Hoạt động cá nhân, lớp làm bài tập Mục tiêu: Rèn học sinh nắm quy tắc đánh dấu thanh. Phương pháp: Luyện tập, thực hành, giảng giải  Bài 2: Yêu cầu HS đọc - 1 học sinh đọc - lớp đọc bài 2 thầm - Học sinh gạch dưới các tiếng có nguyên âm đôi ươ/ ưa và quan sát nhận xét cách đánh dấu thanh. - Học sinh sửa bài - Học sinh nhận xét các
  6. tiếng tìm được của bạn và cách đánh dấu thanh các tiếng đó. - Học sinh nêu qui tắc đánh dấu thanh + Trong các tiếng lưa, thưa,mưa, giữa (không có âm cuối) dấu thanh nằm trên chữ cái đầu của âm ưa - chữ ư. + Tiếng mưa, lưa, thưa mang thanh không. + Trong các tiếng tưởng, nước, tươi, ngược (có âm cuối) dấu thanh nằm trên (hoặc nằm dưới) chữ cái thứ hai của âm ươ - chữ ơ.  Giáo viên nhận xét và chốt
  7. - Ngoài các tiếng mưa, lưa, thưa, giữa thì các tiếng cửa, sửa, thừa, bữa, lựa cũng có cách đánh dấu thanh như vậy. - Các tiếng nướng, vướng, được, mượt cách đánh dấu thanh tương tự tưởng, nước, tươi, ngược.  Bài 3: - Yêu cầu học sinh đọc bài - 1 học sinh đọc yêu cầu 4 - Học sinh làm bài - sửa bài - Lớp nhận xét - 1 học sinh đọc lại các thành ngữ, tục ngữ trên. 5’ * Hoạt động 3: Củng cố - Hoạt động nhóm
  8. Phương pháp: Trò chơi - Giáo viên phát bảng từ - Học sinh gắn dấu thanh chứa sẵn tiếng.  GV nhận xét - Tuyên dương 1’ 5. Tổng kết - dặn dò: - Học thuộc lòng các thành ngữ, tục ngữ ở bài 4. - Nhận xét tiết học
Đồng bộ tài khoản