intTypePromotion=1
ADSENSE

Chương 3: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trên miền ω

Chia sẻ: Vu Van Tuyen | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:117

293
lượt xem
52
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu học tập tham khảo môn Tín hiệu số - Trường ĐH KTCN Thái Nguyên. Giáo viên giảng dạy: Lê Duy Minh Cơ quan công tác: Bộ môn Điện tử-Viễn Thông Khoa Điện tử- Trường ĐHKTCN TN. Giới thiệu tổng quát về: tính chất của biến đổi Fourier, phổ của tính hiệu số, hệ thống rời rạc trên miền ω...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 3: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trên miền ω

 1. CHƯƠNG 3: BIỂU DIỄN TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG RỜI RẠC TRÊN MIỀN ω 3.3. CÁC TÍNH CHẤT CỦA BIẾN ĐỔI FOURIER 3.3.6. Hàm tần số của tích hai dãy   1
 2. CHƯƠNG 3: BIỂU DIỄN TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG RỜI RẠC TRÊN MIỀN ω 3.3. CÁC TÍNH CHẤT CỦA BIẾN ĐỔI FOURIER 3.3.6. Hàm tần số của tích hai dãy   2
 3. CHƯƠNG 3: BIỂU DIỄN TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG RỜI RẠC TRÊN MIỀN ω 3.3. CÁC TÍNH CHẤT CỦA BIẾN ĐỔI FOURIER 3.3.7 . Công thức Parseval   3
 4. CHƯƠNG 3: BIỂU DIỄN TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG RỜI RẠC TRÊN MIỀN ω 3.3. CÁC TÍNH CHẤT CỦA BIẾN ĐỔI FOURIER 3.3.7 . Công thức Parseval   4
 5. CHƯƠNG 3: BIỂU DIỄN TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG RỜI RẠC TRÊN MIỀN ω 3.3. CÁC TÍNH CHẤT CỦA BIẾN ĐỔI FOURIER 3.3.7 . Công thức Parseval   5
 6. CHƯƠNG 3: BIỂU DIỄN TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG RỜI RẠC TRÊN MIỀN ω 3.3. CÁC TÍNH CHẤT CỦA BIẾN ĐỔI FOURIER 3.3.7 . Công thức Parseval   6
 7. CHƯƠNG 3: BIỂU DIỄN TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG RỜI RẠC TRÊN MIỀN ω 3.3. CÁC TÍNH CHẤT CỦA BIẾN ĐỔI FOURIER 3.3.7 . Công thức Parseval   7
 8. CHƯƠNG 3: BIỂU DIỄN TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG RỜI RẠC TRÊN MIỀN ω 3.3. CÁC TÍNH CHẤT CỦA BIẾN ĐỔI FOURIER 3.3.8 . Đạo hàm của hàm tần số   8
 9. CHƯƠNG 3: BIỂU DIỄN TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG RỜI RẠC TRÊN MIỀN ω 3.3. CÁC TÍNH CHẤT CỦA BIẾN ĐỔI FOURIER 3.3.8 . Đạo hàm của hàm tần số   9
 10. CHƯƠNG 3: BIỂU DIỄN TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG RỜI RẠC TRÊN MIỀN ω 3.3. CÁC TÍNH CHẤT CỦA BIẾN ĐỔI FOURIER   10
 11. CHƯƠNG 3: BIỂU DIỄN TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG RỜI RẠC TRÊN MIỀN ω 3.3. CÁC TÍNH CHẤT CỦA BIẾN ĐỔI FOURIER   11
 12. CHƯƠNG 3: BIỂU DIỄN TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG RỜI RẠC TRÊN MIỀN ω 3.3. CÁC TÍNH CHẤT CỦA BIẾN ĐỔI FOURIER   12
 13. CHƯƠNG 3: BIỂU DIỄN TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG RỜI RẠC TRÊN MIỀN ω 3.3. CÁC TÍNH CHẤT CỦA BIẾN ĐỔI FOURIER   13
 14. CHƯƠNG 3: BIỂU DIỄN TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG RỜI RẠC TRÊN MIỀN ω 3.3. CÁC TÍNH CHẤT CỦA BIẾN ĐỔI FOURIER   14
 15. CHƯƠNG 3: BIỂU DIỄN TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG RỜI RẠC TRÊN MIỀN ω 3.4. PHỔ CỦA TÍN HIỆU SỐ   15
 16. CHƯƠNG 3: BIỂU DIỄN TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG RỜI RẠC TRÊN MIỀN ω 3.4. PHỔ CỦA TÍN HIỆU SỐ   16
 17. CHƯƠNG 3: BIỂU DIỄN TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG RỜI RẠC TRÊN MIỀN ω 3.4. PHỔ CỦA TÍN HIỆU SỐ   17
 18. CHƯƠNG 3: BIỂU DIỄN TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG RỜI RẠC TRÊN MIỀN ω 3.4. PHỔ CỦA TÍN HIỆU SỐ   18
 19. CHƯƠNG 3: BIỂU DIỄN TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG RỜI RẠC TRÊN MIỀN ω 3.5. HỆ THỐNG RỜI RẠC TRÊN MIỀN ω   19
 20. CHƯƠNG 3: BIỂU DIỄN TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG RỜI RẠC TRÊN MIỀN ω 3.5. HỆ THỐNG RỜI RẠC TRÊN MIỀN ω   20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2