intTypePromotion=3

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp: Kế toán quá trình bán hàng tại HTX Thương mại - Dịch vụ Thuận Thành - Huế

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:63

0
20
lượt xem
3
download

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp: Kế toán quá trình bán hàng tại HTX Thương mại - Dịch vụ Thuận Thành - Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là kết hợp, so sánh những vấn đề lý luận chung về kế toán quá trình bán hàng với thực trạng công tác kế toán quá trình bán hàng tại HTX TM-DV Thuận Thành. Trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kế TM-DV Thuận Thành. Trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề thực tập tốt nghiệp: Kế toán quá trình bán hàng tại HTX Thương mại - Dịch vụ Thuận Thành - Huế

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp<br /> <br /> PHẦN I<br /> ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI<br /> Để tồn tại trong thị trường đầy biến động và cạnh tranh hiện nay thì đòi hỏi mỗi<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> doanh nghiệp cần tìm ra cho mình một hướng đi đúng, chủ động, sáng suốt trong kinh<br /> <br /> -H<br /> <br /> doanh. Đối với các doanh nghiệp thương mại thì làm sao để bán được hàng, đảm bảo thu<br /> hồi vốn để bù đắp chi phí bỏ ra, khẳng định được vị trí của mình trên thị trường là một<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> yêu cầu bức thiết đối với nhà quản lý.<br /> <br /> Như chúng ta đã biết, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại là quá<br /> <br /> H<br /> <br /> trình thực hiện các nghiệp vụ: mua, bán, dự trữ và bảo quản hàng hóa. Mỗi nghiệp vụ đều<br /> <br /> IN<br /> <br /> có những ảnh hưởng nhất định tới kết quả cũng như hiệu quả kinh doanh của doanh<br /> <br /> K<br /> <br /> nghiệp, song bán hàng là khâu cuối cùng và có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả của cả<br /> quá trình kinh doanh. Một doanh nghiệp bán được hàng hóa với khối lượng lớn có thể<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> giảm được rủi ro trong kinh doanh, tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn. Ngược lại những<br /> <br /> IH<br /> <br /> doanh nghiệp không bán được hàng hóa thì sẽ dần lâm vào tình trạng hoạt động khó khăn,<br /> kinh doanh kém hiệu quả và có thể đi tới chỗ phá sản.<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> Ngoài việc thúc đẩy quá trình bán hàng bằng các biện pháp như marketing, ... thì việc<br /> <br /> Đ<br /> <br /> quan tâm đến công tác kế toán bán hàng là một việc hết sức cần thiết vì đó là một công cụ<br /> <br /> G<br /> <br /> quản lý có hiệu quả trong việc phản ánh, tổ chức thông tin, phục vụ đắc lực cho việc ra quyết<br /> <br /> Ờ<br /> N<br /> <br /> định của các nhà quản lý. Kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại là một bộ phận<br /> phức tạp và chiếm tỉ trọng lớn trong toàn bộ công việc của kế toán. Do đó, việc nghiên cứu và<br /> <br /> Ư<br /> <br /> tìm hiểu công tác kế toán bán hàng để trên cơ sở đó, có các đề xuất nhằm hoàn thiện hơn<br /> <br /> TR<br /> <br /> công tác kế toán quá trình bán hàng là việc cần thiết không riêng với bất cứ doanh nghiệp<br /> thương mại nào.<br /> Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề đó và qua thời gian thực tập tại HTX<br /> TM- DV Thuận Thành, em đã lựa chọn đề tài cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình<br /> là: “ KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH BÁN HÀNG TẠI HTX TM- DV THUẬN THÀNH HUẾ”<br /> <br /> SVTH: Lê Thị Hà Phương – Lớp: K41 KTDN<br /> <br /> 1<br /> <br /> Chuyên đề thực tập tốt nghiệp<br /> <br /> 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU<br /> Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là kết hợp, so sánh những vấn đề lý luận chung về<br /> kế toán quá trình bán hàng với thực trạng công tác kế toán quá trình bán hàng tại HTX<br /> TM-DV Thuận Thành. Trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kế<br /> <br /> Ế<br /> <br /> toán quá trình bán hàng tại HTX trong thời gian tới.<br /> <br /> -H<br /> <br /> U<br /> <br /> 3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU<br /> <br /> Đối tượng nghiên cứu của đề tài này là công tác kế toán quá trình bán hàng tại<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> HTX TM-DV Thuận Thành Huế.<br /> 4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU<br /> <br /> H<br /> <br /> - Phạm vi về không gian: HTX TM-DV Thuận Thành số 92 Đường Đinh Tiên<br /> <br /> IN<br /> <br /> Hoàng- Thành phố Huế.<br /> <br /> K<br /> <br /> - Phạm vi về thời gian: Đề tài sử dụng số liệu và các tài liệu liên quan trong giai<br /> đoạn từ 2008- 2011.<br /> <br /> C<br /> <br /> 5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> Trong quá trình nghiên cứu tôi đã sử dụng những phương pháp sau:<br /> - Phương pháp duy vật biện chứng được sử dụng như là phương pháp lý luận<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> chung xuyên suốt đề tài để xem xét các hiện tượng kinh tế xã hội trong mối quan hệ tác<br /> <br /> Đ<br /> <br /> động lẫn nhau<br /> <br /> G<br /> <br /> - Phương pháp nghiên cứu, tham khảo tài liệu: Đọc, tham khảo, tìm hiểu các giáo<br /> <br /> Ờ<br /> N<br /> <br /> trình do các giảng viên biên soạn để giảng dạy; các sách ở thư viện để có cơ sở cho đề tài<br /> nghiên cứu.<br /> <br /> Ư<br /> <br /> - Phương pháp phỏng vấn: được sử dụng trong suốt quá trình thực tập, phỏng vấn<br /> <br /> TR<br /> <br /> các nhân viên kế toán về công ty và những vấn đề thắc mắc về sổ sách, nghiệp vụ kế toán.<br /> - Phương pháp thu thập và xử lý số liệu: được áp dụng để thu thập số liệu thô của<br /> <br /> công ty, sau đó toàn bộ số liệu thô được xử lý và chọn lọc để đưa vào chuyên đề một cách<br /> chính xác, khoa học.<br /> - Phương pháp thống kê: dựa trên những số liệu đã được thống kê để phân tích, so<br /> sánh, đối chiếu từ đó nêu lên những ưu điểm, nhược điểm trong công tác kinh doanh<br /> SVTH: Lê Thị Hà Phương – Lớp: K41 KTDN<br /> <br /> 2<br /> <br /> Chuyên đề thực tập tốt nghiệp<br /> <br /> nhằm tìm ra nguyên nhân và giải pháp khắc phục cho công ty nói chung và cho công tác<br /> kế toán bán hàng nói riêng.<br /> - Một số phương pháp khác<br /> 6. TÍNH MỚI CỦA ĐỀ TÀI<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Đề tài sử dụng những nguồn số liệu cập nhật năm 2011 như các chứng từ, sổ sách liên<br /> <br /> -H<br /> <br /> U<br /> <br /> quan đến nghiệp vụ bán hàng; Tờ khai thuế GTGT và các bảng kê kèm theo năm 2011.<br /> <br /> Đề tài nêu ra một số biện pháp mới nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán quá<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> trình bán hàng như lập dự phòng phải thu khó đòi cho những khoản nợ có khả năng không<br /> thu hồi được, sử dụng những phần mềm bán hàng để khi bán hàng hệ thống kế toán ở các<br /> <br /> H<br /> <br /> siêu thị, máy vi tính tự động ghi bút toán giá vốn hàng bán ra. Khi thủ quỹ đánh mã code<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> <br /> Ờ<br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> của hàng tồn kho bán ra, và các máy scan mắt thần sẽ thực hiện nhiệm vụ này.<br /> <br /> SVTH: Lê Thị Hà Phương – Lớp: K41 KTDN<br /> <br /> 3<br /> <br /> Chuyên đề thực tập tốt nghiệp<br /> <br /> PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU<br /> CHƯƠNG I<br /> CƠ SỞ LÝ LUẬN KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH BÁN HÀNG TRONG DOANH<br /> <br /> Ế<br /> <br /> NGHIỆP THƯƠNG MẠI NỘI ĐỊA<br /> <br /> U<br /> <br /> 1.1 ĐẶC ĐIỂM NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG<br /> <br /> -H<br /> <br /> MẠI NỘI ĐỊA<br /> 1.1.1 Khái niệm về nghiệp vụ bán hàng<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> Trong quá trình hoạt động kinh doanh thương mại, bán hàng là khâu cuối cùng và<br /> rất quan trọng. Hoạt động này trực tiếp thực hiện chức năng lưu thông hàng hóa, phục vụ<br /> <br /> H<br /> <br /> sản xuất và đời sống xã hội. Mặt khác thông qua hoạt động bán hàng, hàng hóa chuyển từ<br /> <br /> IN<br /> <br /> hình thái hiện vật sang hình thái tiền tệ, vòng chu chuyển vốn doanh nghiệp được hoàn<br /> <br /> K<br /> <br /> thành và đơn vị tiếp tục đi vào sản xuất kinh doanh. Bán hàng là khâu có quan hệ mật<br /> <br /> C<br /> <br /> thiết với khách hàng, vì vậy nó ảnh hưởng trực tiếp đến niềm tin, uy tín và khả năng tái<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> tạo nhu cầu của người tiêu dùng đối với doanh nghiệp.<br /> <br /> IH<br /> <br /> Bán hàng là khâu quan trọng nhất của quá trình luân chuyển hàng hóa, kết thúc<br /> giai đoạn này hàng hóa sẽ được luân chuyển đến người tiêu dùng, đến các đơn vị thương<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> mại hoặc các đơn vị sản xuất để tiếp tục sản xuất.<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 1.1.2 Các phương thức bán hàng trong doanh nghiệp thương mại<br /> <br /> G<br /> <br /> 1.1.2.1 Bán buôn hàng hóa<br /> <br /> Ờ<br /> N<br /> <br /> * Bán hàng qua kho: Theo phương thức này, hàng hóa sau khi đã hoàn tất các thủ<br /> <br /> tục nhập kho rồi mới được xuất bán, theo đó hàng hóa có thể xuất bán trực tiếp tại kho<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> <br /> doanh nghiệp hoặc xuất kho gửi đi bán.<br /> * Bán buôn vận chuyển thẳng: Đây là phương thức tiêu thụ mà hàng hóa sau khi mua<br /> <br /> không nhập kho doanh nghiệp mà được chuyển bán thẳng cho khách hàng.<br /> Bán buôn vận chuyển thẳng có tham gia thanh toán: Trường hợp này, doanh<br /> nghiệp mua hàng từ nhà cung cấp sau đó chuyển thẳng gởi đi bán hoặc mua bán thẳng<br /> giao nhận trực tiếp tay ba với nhà cung cấp và khách hàng.<br /> <br /> SVTH: Lê Thị Hà Phương – Lớp: K41 KTDN<br /> <br /> 4<br /> <br /> Chuyên đề thực tập tốt nghiệp<br /> <br /> Bán buôn vận chuyển thẳng không tham gia thanh toán: Đây là phương thức mà<br /> doanh nghiệp không thực hiện mua hàng và bán hàng mà chỉ làm môi giới trung gian<br /> trong quan hệ mua bán để hưởng hoa hồng. Do đó, doanh nghiệp chỉ phản ánh khoản hoa<br /> hồng được hưởng vào doanh thu.<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 1.1.2.2 Bán lẻ hàng hóa<br /> <br /> -H<br /> <br /> U<br /> <br /> * Bán lẻ thu tiền tại chỗ: Theo phương thức này nhân viên bán hàng sẽ trực tiếp<br /> bán hàng và thu tiền. Cuối ngày, sau khi kiểm hàng căn cứ vào lượng bán ra và số tiền thu<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> trong ngày, đối chiếu với số hàng hiện còn tồn tại quầy lập báo cáo bán hàng, báo cáo thu<br /> tiền nộp cho kế toán.<br /> <br /> H<br /> <br /> * Bán lẻ thu tiền tập trung: Đây là phương thức mà nghiệp vụ bán hàng và nghiệp<br /> <br /> IN<br /> <br /> vụ thu tiền tách rời nhau. Nhân viên thu ngân có nhiệm vụ viết hóa đơn, thu tiền, kiểm<br /> <br /> K<br /> <br /> tiền, lập báo cáo thu và nộp tiền về thủ quỹ. Nhân viên bán hàng căn cứ vào số hàng đã<br /> giao, kiểm số hàng còn tồn tại quầy hàng, cửa hàng, lập báo cáo bán hàng trong ngày nộp<br /> <br /> C<br /> <br /> về kế toán.<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> * Bán lẻ tự phục vụ hoặc bán hàng tự động: Khách hàng có thể tự chọn hàng hóa,<br /> việc thu tiền được thực hiện bởi nhân viên thu ngân, cuối ngày căn cứ vào số tiền thu<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> được lập báo cáo thu và nộp tiền về cho thủ quỹ. Nhân viên bán hàng căn cứ lượng hàng<br /> <br /> Đ<br /> <br /> bán ra cũng lập báo cáo bán hàng nộp về cho kế toán.<br /> <br /> G<br /> <br /> * Bán hàng qua đại lý: Doanh nghiệp xuất hàng giao cho các đại lý, định kỳ tiến<br /> <br /> Ờ<br /> N<br /> <br /> hành đối chiếu xác định số hàng đã tiêu thụ xuất hóa đơn cho đại lý và thu tiền hàng sau<br /> khi trừ đi hoa hồng cho đại lý.<br /> <br /> Ư<br /> <br /> * Bán trả chậm, trả góp: Doanh nghiệp chỉ ghi nhận doanh thu theo giá trả ngay,<br /> <br /> TR<br /> <br /> khoản lãi trả chậm được ghi nhận vào doanh thu chưa thực hiện và được phân bổ trong<br /> thời gian trả chậm.<br /> * Một số trường hợp tiêu thụ khác: bán hàng cho các đơn vị trực thuộc cùng công ty<br /> <br /> hoặc tổng công ty, trao đổi hàng hóa, trả lương cho người lao động bằng hàng hóa, sử dụng<br /> hàng hóa phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.<br /> <br /> SVTH: Lê Thị Hà Phương – Lớp: K41 KTDN<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản