intTypePromotion=3

Chuyên đề tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế của các hộ chăn nuôi vịt lấy trứng trên địa bàn xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Chia sẻ: Thangnamvoiva29 Thangnamvoiva29 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

0
46
lượt xem
6
download

Chuyên đề tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế của các hộ chăn nuôi vịt lấy trứng trên địa bàn xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của đề tài nghiên cứu là hệ thống hóa một số cơ sở lý luận và thực tiễn về tình hình sản xuất và tiêu thụ trứng vịt; phân tích, đánh giá thực trạng sản xuất và tiêu thụ trứng vịt của các nông hộ trên địa bàn xã Xuân Hồng năm 2010; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và tiêu thụ trứng vịt cho các hộ nông dân ở xã Xuân Hồng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề tốt nghiệp: Đánh giá hiệu quả kinh tế của các hộ chăn nuôi vịt lấy trứng trên địa bàn xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Chuyên đề tốt nghiệp<br /> TÓM TẮT NỘI DUNG NGHIÊN CỨU<br /> Xuân Hồng là một xã của huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, là nơi có điều kiện tự<br /> nhiên, kinh tế - xã hội tương đối thuận lợi để phát triển nghề chăn nuôi vịt. Tại đây đã<br /> hình thành nên một vùng nuôi vịt lấy trứng lớn nhất nhì không chỉ của huyện Nghi<br /> Xuân, mà còn cả tỉnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, nghề chăn nuôi vịt lấy trứng ở xã Xuân<br /> Hồng còn mang tính tự phát, quy mô còn nhỏ lẻ, chưa có quy hoạch, nguồn cung ứng<br /> đầu ra không ổn định do ảnh hưởng của thời tiết, thiên tai, dịch bệnh, giá cả bấp bênh,<br /> <br /> uế<br /> <br /> nhu cầu thị trường không ổn định.<br /> <br /> Xuất phát từ thực tiễn sản xuất trên, tôi đã chọn đề tài: “Đánh giá hiệu quả kinh<br /> <br /> H<br /> <br /> tế của các hộ chăn nuôi vịt lấy trứng trên địa bàn xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân,<br /> <br /> tế<br /> <br /> tỉnh Hà Tĩnh” làm đề tài chuyên đề tốt nghiệp của mình.<br /> * Mục tiêu của đề tài nghiên cứu:<br /> <br /> h<br /> <br /> - Hệ thống hóa một số cơ sở lý luận và thực tiễn về tình hình sản xuất và tiêu thụ<br /> <br /> in<br /> <br /> trứng vịt.<br /> <br /> - Phân tích, đánh giá thực trạng sản xuất và tiêu thụ trứng vịt của các nông hộ<br /> <br /> cK<br /> <br /> trên địa bàn xã Xuân Hồng năm 2010.<br /> <br /> - Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và tiêu thụ trứng vịt<br /> <br /> họ<br /> <br /> cho các hộ nông dân ở xã Xuân Hồng.<br /> <br /> * Phương pháp sử dụng trong nghiên cứu:<br /> - Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử.<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> - Phương pháp thu thập số liệu<br /> - Phương pháp thống kê kinh tế<br /> - Phương pháp tổng hợp so sánh<br /> - Phương pháp điều tra, phỏng vấn trực tiếp<br /> - Phương pháp phân tích chuỗi cung<br /> - Phương pháp chuyên gia chuyên khảo<br /> - Phương pháp phân tích kinh tế<br /> <br /> Trần Xuân Lâm<br /> 1<br /> <br /> Chuyên đề tốt nghiệp<br /> <br /> PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> 1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI<br /> Chăn nuôi là một trong những bộ phận chính cấu thành của nền nông nghiệp. Nó<br /> có vai trò quan trọng trong việc cung cấp thực phẩm đáp ứng nhu cầu của con người,<br /> góp phần tạo việc làm tăng thu nhập cho người nông dân, khai thác các nguồn lực ở<br /> khu vực nông thôn... Trong những năm qua, ngành chăn nuôi đã có những bước phát<br /> <br /> uế<br /> <br /> triển mạnh, với tốc độ bình quân 5,4%/năm trong 10 năm từ 1998 – 2008. Nhưng tổng<br /> thể thì ngành chăn nuôi nước ta nói chung, ngành chăn nuôi gia cầm nói riêng vẫn còn<br /> <br /> H<br /> <br /> gặp nhiều khó khăn, chủ yếu là quy mô nhỏ, phân tán, chăn nuôi hộ gia đình, tận dụng<br /> phế phẩm nông nghiệp, chủ yếu lấy công làm lãi. Các trang trại chăn nuôi gia cầm với<br /> <br /> tế<br /> <br /> quy mô vừa và lớn tuy đã hình thành một số nơi nhưng tỷ lệ chưa cao, thị trường tiêu<br /> thụ sản phẩm chăn nuôi gia cầm còn khó khăn, cơ sở hạ tầng và dịch vụ chăn nuôi nhìn<br /> <br /> h<br /> <br /> chung còn thiếu và yếu, hầu hết chưa đảm bảo quy trình kỹ thuật, khó có thể đạt tới một<br /> <br /> in<br /> <br /> nền chăn nuôi chuyên nghiệp có quy mô lớn. Từ đó dẫn tới khó khăn trong việc giảm<br /> giá thành, tăng sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước.<br /> <br /> cK<br /> <br /> Với dân số nước ta trên 86 triệu người, trong đó hơn 70% dân số sống ở khu vực<br /> nông thôn. Như tốc độ tăng trưởng dân số bình quân giai đoạn hiện nay là 1,2%/năm,<br /> <br /> họ<br /> <br /> dự báo nhu cầu tiêu thụ trứng vịt sẽ tăng ít nhất thêm 5 – 6%/năm. Mặt khác, nền kinh<br /> tế của nước ta ngày một phát triển, đời sống người dân ngày một nâng lên, từ đó nhu<br /> cầu về các loại thực phẩm có chất lượng cao ngày càng tăng.<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> Trứng vịt là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, đặc biệt là trứng vịt lộn. Tuy vậy,<br /> <br /> sản phẩm trứng vịt, nhất là trứng vịt lộn để đến được tay người tiêu dùng khó khăn<br /> hơn các sản phẩm khác vì sản phẩm dễ vỡ, khó bảo quản và khó khăn khi vận chuyển<br /> đi xa. Vì thế, để sản phẩm đến được tay người tiêu dùng với số lượng lớn và chất<br /> lượng đảm bảo thì nên cần các chuỗi cung ứng và thực hiện các kênh phân phối trong<br /> chuỗi cung đó.<br /> Xuân Hồng là một xã đồng bằng của huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, có vị trí<br /> địa lý hết sức thuận lợi, hệ thống sông ngòi, ao hồ dày đặc có điều kiện thuận lợi cho<br /> việc chăn nuôi thủy cầm, có đường quốc lộ 1A đi qua và cách thành phố Vinh 4 km<br /> về phía nam giúp dễ dàng trong việc vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm. Thêm vào đó,<br /> Trần Xuân Lâm<br /> 2<br /> <br /> Chuyên đề tốt nghiệp<br /> có nhiều giống vịt sinh trưởng nhanh, sức đề kháng với bệnh tốt, năng suất cho trứng<br /> cao, có thể tới 300 quả/năm/con, người chăn nuôi vịt ở địa phương cũng có kinh<br /> nghiệm khá lâu. Tuy nhiên, quy mô chăn nuôi vịt ở đây chưa thực sự lớn, đầu ra cho<br /> sản phẩm không ổn định, việc áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào chăn nuôi<br /> của người dân còn yếu, do đó hiệu quả kinh tế chưa cao. Xuất phát từ thực tế đó, qua<br /> quá trình điều tra tại xã, tôi quyết định chọn đề tài: “Đánh giá hiệu quả kinh tế của các<br /> hộ chăn nuôi vịt lấy trứng trên địa bàn xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà<br /> <br /> uế<br /> <br /> Tĩnh” làm chuyên đề tốt nghiệp của mình.<br /> 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.2.1 Mục tiêu tổng quát<br /> <br /> Đánh giá hiệu quả chăn nuôi vịt lấy trứng của các nông hộ và tình hình tiêu thụ<br /> <br /> tế<br /> <br /> trứng vịt trên địa bàn xã từ đó đưa ra các giải pháp thích hợp nhằm phát triển ngành<br /> chăn nuôi vịt và khả năng tiêu thụ trứng vịt trên địa bàn<br /> <br /> h<br /> <br /> 1.2.2 Mục tiêu cụ thể<br /> <br /> in<br /> <br /> - Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về hiệu quả kinh tế nói chung và hiệu<br /> quả kinh tế nuôi vịt lấy trứng nói riêng.<br /> <br /> cK<br /> <br /> - Phân tích, đánh giá thực trạng sản xuất và tiêu thụ trứng vịt của các hộ nông<br /> dân trên địa bàn xã Xuân Hồng năm 2010.<br /> <br /> họ<br /> <br /> - Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và tiêu thụ trứng vịt<br /> cho các hộ nông dân ở xã Xuân Hồng.<br /> 1.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> Để thực hiện đề tài này, chúng tôi đã sử dụng các phương pháp sau:<br /> - Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử là phương pháp được làm<br /> <br /> cơ sở lý luận của đề tài.<br /> - Phương pháp điều tra, thu thập số liệu:<br /> + Chọn điểm: chúng tôi đã tiến hành điều tra 4/9 thôn của xã Xuân Hồng là các thôn 1,<br /> 4, 8, 9<br /> + Chọn mẫu: Để thực hiện đề tài, chúng tôi đã điều tra 30 hộ ở 4 thôn, theo<br /> phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên không lặp theo khoảng cách cho trước. Cụ thể ở<br /> thôn 1: 10 hộ, thôn 4: 4 hộ, thôn 8: 7 hộ, thôn 9: 9 hộ.<br /> + Thu thập số liệu:<br /> Trần Xuân Lâm<br /> 3<br /> <br /> Chuyên đề tốt nghiệp<br />  Số liệu sơ cấp: để có đủ thông tin cho việc nghiên cứu đề tài, tôi đã tiến hành<br /> phỏng vấn trực tiếp các hộ nuôi vịt ở địa phương năm 2010 theo bảng hỏi được soạn<br /> sẵn.<br />  Số liệu thứ cấp thu thập được từ: Niên giám thống kê của Tổng cục thống kê,<br /> trên Internet và qua báo cáo hằng năm của xã.<br /> + Xử lý số liệu: sử dụng các phương pháp tính toán trên phần mềm Excel<br /> - Phương pháp thống kê kinh tế: Kết hợp với các phương pháp khác, phương<br /> liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu một cách có hệ thống.<br /> <br /> uế<br /> <br /> pháp thống kê được sử dụng cho việc thu thập, tổng hợp và phân tích các thông tin, số<br /> <br /> H<br /> <br /> - Các phương pháp so sánh: Dùng phương pháp này để so sánh kết quả các trị số<br /> của các chỉ tiêu như diện tích, số lượng, giá trị sản lượng,... của các đối tượng nghiên<br /> <br /> tế<br /> <br /> cứu.<br /> <br /> - Phương pháp sơ đồ: sử dụng sơ đồ trong đề tài nhằm mô tả các kênh tiêu thụ<br /> <br /> h<br /> <br /> trứng vịt từ người sản xuất đến người tiêu dùng cuối cùng.<br /> <br /> in<br /> <br /> - Phương pháp phân tích chuỗi cung:<br /> <br /> Trên cơ sở các thông tin, số liệu thu thập được, thông qua việc xây dựng chuỗi<br /> <br /> cK<br /> <br /> cung sản phẩm trứng vịt cung cấp cho các lò ấp, người tiêu dùng... nghiên cứu phân<br /> tích, đánh giá từng tác nhân trong chuỗi, những thuận lợi, khó khăn của các tác nhân.<br /> Từ đó đưa ra các nhận định, biện pháp nhằm phát triển hoạt động của từng tác nhân,<br /> <br /> họ<br /> <br /> giúp chuỗi hoạt động bền vững.<br /> <br /> - Phương pháp chuyên gia, chuyên khảo.<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> - Phương pháp phân tổ thống kê.<br /> 1.4 PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU<br /> 1.4.1 Phạm vi nghiên cứu<br /> - Phạm vi không gian: Do bị giới hạn về thời gian nghiên cứu và kinh nghiệm<br /> <br /> thực tế của bản thân nên tôi chỉ tập trung nghiên cứu tình hình chăn nuôi vịt lấy trứng<br /> quy mô lớn và vừa ở các hộ thuộc 4 thôn là 1, 4, 8, 9.<br /> - Phạm vi thời gian:<br /> + Số liệu thứ cấp được thu thập qua các năm 2008, 2009 và 2010.<br /> + Số liệu sơ cấp được điều tra hộ chăn nuôi vịt trong năm 2010.<br /> 1.4.2 Đối tượng nghiên cứu<br /> Trần Xuân Lâm<br /> 4<br /> <br /> Chuyên đề tốt nghiệp<br /> Đối tượng nghiên cứu chính là các hộ nông dân chăn nuôi vịt lấy trứng trên địa<br /> bàn xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.<br /> <br /> PHẦN II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU<br /> CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU<br /> 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN<br /> 1.1.1 Một số khái niệm về hiệu quả kinh tế<br /> <br /> uế<br /> <br /> Hiệu quả kinh tế là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá kết quả làm ăn của một<br /> doanh nghiệp. Nó là một phạm trù kinh tế phản ánh chất lượng của hoạt động kinh tế,<br /> <br /> H<br /> <br /> là thước đo trình độ tổ chức và quản lý doanh nghiệp; được xét trên nhiều khía cạnh:<br /> có thể xét trên phương diện tài chính hoặc trên phương diện kinh tế xã hội như thu<br /> <br /> tế<br /> <br /> hẹp khoảng cách giàu nghèo, giảm thất nghiệp, cải thiện môi trường. Trong nông<br /> nghiệp, khi đề cập đến hiệu quả kinh tế thì phải đề cập đến hiệu quả sử dụng các<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> nguồn lực trong nông nghiệp như lao động, đất đai, vốn, giống, phân bón. Vấn đề này<br /> đã được nhiều tác giả bàn đến như: David Colman, Trevor Young (Nguyên lý kinh tế<br /> <br /> cK<br /> <br /> nông nghiệp, năm 1994), Schultz (1964)... Tất cả đều phân biệt rõ ba khái niệm: hiệu<br /> quả kinh tế (economic efficiency), hiệu quả kỹ thuật (technical efficiency), hiệu quả<br /> phân bổ (allocative efficiency).<br /> <br /> họ<br /> <br /> Hiệu quả kỹ thuật là số lượng sản phẩm có thể đạt được trên một đơn vị chi phí<br /> đầu vào hay nguồn lực sử dụng vào sản xuất trong những điều kiện cụ thể về kỹ thuật<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> hay công nghệ áp dụng vào nông nghiệp, hiệu quả kỹ thuật được áp dụng phổ biến<br /> trong kinh tế vi mô để xem xét tình hình sử dụng nguồn lực cụ thể. Hiệu quả này<br /> thường được phản ánh trong mối quan hệ về các hàm sản xuất. Hiệu quả kỹ thuật liên<br /> quan đến phương diện vật chất của sản xuất. Nó chỉ ra rằng một đơn vị nguồn lực<br /> dùng vào sản xuất đem lại thêm bao nhiêu đơn vị sản phẩm. Hiệu quả kỹ thuật phụ<br /> thuộc nhiều vào bản chất kỹ thuật và công nghệ áp dụng vào sản xuất nông nghiệp,<br /> khả năng của người sản xuất cũng như môi trường kinh tế - xã hội khác mà trong đó<br /> kỹ thuật được áp dụng.<br /> Hiệu quả phân bổ là chỉ tiêu hiệu quả trong các yếu tố giá sản phẩm và giá đầu<br /> vào hay nguồn lực. Thực chất của hiệu quả phân bổ là hiệu quả kỹ thuật có tính đến<br /> Trần Xuân Lâm<br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản