intTypePromotion=1

Chuyên đề tốt nghiệp: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay hộ sản xuất tại chi nhánh NHNo&PTNT huyện Phú Lộc

Chia sẻ: Yên Bihf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:79

0
57
lượt xem
9
download

Chuyên đề tốt nghiệp: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay hộ sản xuất tại chi nhánh NHNo&PTNT huyện Phú Lộc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuyên đề tốt nghiệp nghiên cứu nhằm làm rõ cơ sở lí luận về hoạt động cho vay hộ sản xuất của NHTM, tìm hiểu thực trạng cho vay hộ sản xuất tại chi nhánh NHNo&PTNT huyện Phú Lộc thời gian qua; đánh giá hiệu quả cho vay hộ sản xuất tại chi nhánh qua 3 năm; tìm ra những nguyên nhân tồn tại và những khó khăn vướng mắc cần giải quyết; đề xuất những giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả cho vay đối với hộ sản xuất tại chi nhánh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề tốt nghiệp: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay hộ sản xuất tại chi nhánh NHNo&PTNT huyện Phú Lộc

Chuyên đề tốt nghiệp<br /> <br /> Trường Đại học Kinh Tế Huế<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> Đề tài chuyên đề tốt nghiệp này là kết quả của bốn năm học tập, nghiên<br /> cứu tại trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế và hơn 3 tháng thực tập tại chi<br /> nhánh NHNo&PTNT huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Để hoàn thành<br /> chuyên đề này tôi đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của nhiều tập thể, cá nhân<br /> <br /> uế<br /> <br /> và qua đây cho phép tôi gửi tới họ những lời cảm ơn chân thành nhất.<br /> Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn sự dìu dắt, dạy dỗ của tập thể cán<br /> <br /> H<br /> <br /> bộ, giảng viên Trường Đại Học Kinh Tế Huế - Những người đã cho tôi hành<br /> trang bước vào đời.<br /> <br /> tế<br /> <br /> Đặc biệt, tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo Th.S Nguyễn Ngọc Châu,<br /> đã tận tình hướng dẫn, chỉ dạy tôi hoàn thành luận văn này. Tôi cảm nhận được<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> hình ảnh người thầy mẫu mực, giản dị và gần gũi nhất trong tôi.<br /> Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các anh, chị, cô, chú cán bộ đang<br /> <br /> cK<br /> <br /> làm việc tại chi nhánh NHNo&PTNT huyện Phú Lộc, trân trọng cảm ơn bà con<br /> nông dân ở các địa bàn xã đã nhiệt tình cung cấp thông tin giúp tôi hoàn<br /> thành được đề tài chuyên đề này.<br /> <br /> họ<br /> <br /> Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn thiêng liêng nhất tới bố mẹ và anh chị<br /> <br /> tôi, cảm ơn tất cả những người bạn của tôi. Họ đã và sẽ luôn bên cạnh tôi trong<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> suốt chặng đường đời, tôi luôn sống tốt vì có họ.<br /> Lời cuối, tôi xin cầu chúc cho họ luôn sống tốt, và hạnh phúc, vui vẻ và<br /> <br /> thành công trong cuộc sống.<br /> Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người!<br /> Huế, ngày 21 tháng 05 năm 2011<br /> Huỳnh thị Huệ<br /> <br /> Huỳnh Thị Huệ - K41 KTNN<br /> <br /> 1<br /> <br /> Chuyên đề tốt nghiệp<br /> <br /> Trường Đại học Kinh Tế Huế<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> <br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN .......................................................................................................... i<br /> MỤC LỤC ...............................................................................................................ii<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU........................................... v<br /> DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ QUY ĐỔI.............................................................. vi<br /> DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU ...........................................................vii<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ........................................................................................... 1<br /> 1. Sự cần thiết của nghiên cứu.................................................................................. 2<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu ............................................................................................. 2<br /> 3. Đối tượng nghiên cứu ........................................................................................... 2<br /> 4. Phạm vi nghiên cứu .............................................................................................. 2<br /> 5. Phương pháp nghiên cứu đề tài ............................................................................ 2<br /> 6. Kết cấu nghiên cứu ............................................................................................... 3<br /> PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU....................................... 4<br /> CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG VÀ HIỆU QUẢ CHO<br /> VAY ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT............................................................................ 4<br /> 1.1. HỘ SẢN XUẤT................................................................................................ 4<br /> 1.1.1. Khái niệm hộ sản xuất .................................................................................... 4<br /> 1.1.2. Đặc điểm hộ sản xuất ..................................................................................... 4<br /> 1.1.3. Vai trò của hộ sản xuất trong phát triển kinh tế ............................................. 5<br /> 1.2. TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ............................................................................ 6<br /> 1.2.1. Khái niệm tín dụng Ngân hàng....................................................................... 6<br /> 1.2.2.Vai trò của tín dụng Ngân hàng đối với sự phát triển của kinh tế hộ sản xuất .<br /> .................................................................................................................................. 6<br /> 1.2.3. Quy định cho vay của NHNo&PTNT đối với hộ sản xuất............................. 7<br /> 1.2.3.1. Nguyên tắc cho vay ..................................................................................... 7<br /> 1.2.3.2. Điều kiện cho vay........................................................................................ 8<br /> 1.2.3.3. Thủ tục cho vay ........................................................................................... 8<br /> 1.2.3.4. Lãi suất cho vay........................................................................................... 9<br /> 1.2.3.5. Thời hạn cho vay ......................................................................................... 9<br /> 1.2.3.6. Phương thức cho vay .................................................................................. 9<br /> 1.3. Hiệu quả cho vay hộ sản xuất....................................................................... 10<br /> 1.3.1. Khái niệm hiệu quả....................................................................................... 10<br /> 1.3.2. Khái niệm hiệu quả cho vay ......................................................................... 10<br /> 1.3.3. Các chỉ tiêu phản ánh kết quả và hiệu quả cho vay đối với hộ sản xuất ...... 11<br /> a) Doanh số cho vay ............................................................................................... 11<br /> b) Doanh số thu nợ hộ sản xuất .............................................................................. 11<br /> c) Dư nợ .................................................................................................................. 11<br /> d) Nợ quá hạn ......................................................................................................... 12<br /> e) Nợ xấu ................................................................................................................ 12<br /> f) Lợi nhuận cho vay .............................................................................................. 13<br /> 1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả cho vay của Ngân hàng thương mại . 13<br /> 1.3.5. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả cho vay đối với hộ sản xuất........................ 14<br /> <br /> Huỳnh Thị Huệ - K41 KTNN<br /> <br /> 2<br /> <br /> Chuyên đề tốt nghiệp<br /> <br /> Trường Đại học Kinh Tế Huế<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> <br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> CHƯƠNG 2: HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT TẠI CHI<br /> NHÁNH NHN0&PTNT HUYỆN PHÚ LỘC..................................................... 16<br /> 2.1. Khái quát tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Phú Lộc .............. 16<br /> 2.2. Giới thiệu chung về chi nhánh NHNo&PTNT huyện Phú Lộc ................. 17<br /> 2.2.1. Quá trình hình thành và phát triển................................................................ 17<br /> 2.2.2. Cơ cấu tổ chức và điều hành ........................................................................ 18<br /> 2.2.2.1. Ban lãnh đạo .............................................................................................. 18<br /> 2.2.2.2. Các phòng ban ........................................................................................... 18<br /> 2.2.3. Tình hình huy động của chi nhánh trong thời gian qua (2008-2010)........... 19<br /> 2.2.3.1. Huy động vốn ............................................................................................ 19<br /> 2.2.3.2. Hoạt động cho vay..................................................................................... 22<br /> 2.3. Thực trạng hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất tại chi nhánh<br /> NHNo&PTNT huyện Phú Lộc (2008-2010) ....................................................... 24<br /> 2.3.1. Tình hình thực hiện quy trình tín dụng tại NHNo&PTNT huyện Phú Lộc . 24<br /> 2.3.1.1. Quy trình cho vay đối với hộ sản xuất tại chi nhánh................................. 24<br /> 2.3.1.2. Kết quả cho vay đối với hộ sản xuất trong thời gian qua .......................... 25<br /> 2.3.1.3 Tình hình chung về cho vay hộ sản xuất .................................................... 25<br /> 2.3.2. Phân tích cho vay theo các tiêu chí .............................................................. 28<br /> a) Chỉ tiêu: Doanh số cho vay ................................................................................ 28<br /> b) Chỉ tiêu: Doanh số thu nợ .................................................................................. 35<br /> c) Chỉ tiêu: Dư nợ ................................................................................................... 41<br /> d) Chỉ tiêu: Nợ quá hạn .......................................................................................... 47<br /> e) Chỉ tiêu: Nợ xấu ................................................................................................. 54<br /> f) Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh qua 3 năm qua (2008-2010) ....... 56<br /> 2.4. Đánh giá kết quả đạt được và những tồn tại trong cho vay hộ sản xuất ở<br /> NHNo&PTNT huyện Phú Lộc qua 3 năm qua (2008-2010)............................. 59<br /> a) Kết quả đạt được................................................................................................. 59<br /> b) Những tồn tại...................................................................................................... 60<br /> c) Nguyên nhân của những tồn tại.......................................................................... 61<br /> CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY HỘ SẢN<br /> XUẤT TẠI NHNo&PTNT HUYỆN PHÚ LỘC ................................................ 63<br /> 3.1. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay đối với hộ sản xuất tại<br /> NHNo&PTNT huyện Phú Lộc ............................................................................ 63<br /> 3.1.1. Giải pháp về huy động vốn........................................................................... 63<br /> 3.1.2. Giải pháp về công tác cán bộ........................................................................ 64<br /> 3.1.3. Tăng cường hoạt động Marketing ................................................................ 65<br /> 3.1.4. Công tác kiểm tra, kiểm soát ........................................................................ 65<br /> <br /> PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .......................................................... 67<br /> 1. Kết luận ............................................................................................................. 66<br /> 2. KIẾN NGHỊ ...................................................................................................... 68<br /> 2.1. Kiến nghị đối với cấp ủy, chính quyền địa phương.................................... 68<br /> 2.2. Những kiến nghị, đề xuất đối với hộ sản xuất............................................. 69<br /> <br /> Huỳnh Thị Huệ - K41 KTNN<br /> <br /> 3<br /> <br /> Chuyên đề tốt nghiệp<br /> <br /> Trường Đại học Kinh Tế Huế<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> <br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.3. Những kiến nghị đối với chi nhánh NHNo&PTNT huyện Phú Lộc ......... 70<br /> <br /> Huỳnh Thị Huệ - K41 KTNN<br /> <br /> 4<br /> <br /> Chuyên đề tốt nghiệp<br /> <br /> Trường Đại học Kinh Tế Huế<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> Công nghiệp hóa, hiện đại hóa<br /> Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn<br /> Ngân hàng nhà nước<br /> Việt Nam<br /> Hộ sản xuất<br /> Trách nhiệm hữu hạn<br /> Tổ chức kinh tế<br /> Tổ chức tín dụng<br /> Kho bạc nhà nước<br /> Xã hội chủ nghĩa<br /> Cán bộ tín dụng<br /> Cán bộ nhân viên<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> <br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> CNH – HDH<br /> NHNo&PTNT<br /> NHNN<br /> VN<br /> HSX<br /> TNHH<br /> TCKT<br /> TCTD<br /> KBNN<br /> XHCN<br /> CBTD<br /> CBNV<br /> <br /> Huỳnh Thị Huệ - K41 KTNN<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2