intTypePromotion=1

ĐẠI CƯƠNG VỀ MIỄN DỊCH HỌC (Kỳ 4)

Chia sẻ: Barbie Barbie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
246
lượt xem
124
download

ĐẠI CƯƠNG VỀ MIỄN DỊCH HỌC (Kỳ 4)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đặc điểm của đáp ứng miễn dịch thích ứng Các đặc điểm quan trọng nhất của đáp ứng miễn dịch thích ứng và cũng là các đặc điểm để phân biệt giữa miễn dịch thích ứng với miễn dịch bẩm sinh đó là tính đặc hiệu đối với các kháng nguyên có cấu trúc khác nhau và trí nhớ miễn dịch đối với kháng nguyên đã tiếp xúc trước đó (Bảng 1.2). Bảng 1.2: Đặc điểm của các đáp ứng miễn dịch thích ứng Đặc điểm Tầm quan trọng đối với miễn dịch chống vi sinh vật Tính đặc hiệu nhau Khả năng nhận...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐẠI CƯƠNG VỀ MIỄN DỊCH HỌC (Kỳ 4)

  1. ĐẠI CƯƠNG VỀ MIỄN DỊCH HỌC (Kỳ 4) Đặc điểm của đáp ứng miễn dịch thích ứng Các đặc điểm quan trọng nhất của đáp ứng miễn dịch thích ứng và cũng là các đặc điểm để phân biệt giữa miễn dịch thích ứng với miễn dịch bẩm sinh đó là tính đặc hiệu đối với các kháng nguyên có cấu trúc khác nhau và trí nhớ miễn dịch đối với kháng nguyên đã tiếp xúc trước đó (Bảng 1.2). Bảng 1.2: Đặc điểm của các đáp ứng miễn dịch thích ứng Đặc điểm Tầm quan trọng đối với miễn dịch chống vi sinh vật Tính đặc hiệu Khả năng nhận diện và đáp ứng với nhiều loại vi sinh vật khác nhau Trí nhớ Các đáp ứng mạnh hơn đối với các trường hợp tái phát hoặc
  2. nhiễm trùng kéo dài Tính chuyên Các đáp ứng chống lại các vi sinh vật khác nhau được tối ưu hoá biệt để chống lại các vi sinh vật đó Tính không Ngăn cản các đáp ứng miễn dịch gây tổn thương cho các tế bào phản ứng với cácvà mô của cơ thể kháng nguyên của cơ thể Tính đặc hiệu Tính đặc hiệu của các đáp ứng miễn dịch được minh hoạ bằng quan sát cho thấy tiếp xúc trước đó với một kháng nguyên sẽ tạo ra được các đáp ứng mạnh hơn trong những lần thử thách tiếp theo với cùng kháng nguyên đó nhưng đáp ứng
  3. không mạnh hơn khi thử thách với những kháng nguyên khác, cho dù là các kháng nguyên tương đối giống nhau (Hình 1.6). Hệ thống miễn dịch có khả năng phân biệt được khoảng ít nhất là một tỉ kháng nguyên khác nhau hoặc những phần khác nhau của các kháng nguyên. Tính đặc hiệu với nhiều kháng nguyên khác nhau cho thấy tập hợp tất cả các tế bào lympho với tính đặc hiệu khác nhau, đôi khi được gọi là mức độ đa dạng trong tính đặc hiệu của tế bào lympho (lymphocyte repertoire), là vô cùng phong phú. Điểm căn bản của tính đặc hiệu và đa dạng này là các tế bào lympho biểu lộ các thụ thể phân bố thành từng clone dành cho kháng nguyên, có nghĩa là toàn bộ quần thể các tế bào lympho có chứa rất nhiều các clone tế bào khác nhau (mỗi clone là một tập hợp của các tế bào giống hệt nhau được tạo thành từ cùng một tế bào tiền thân). Mỗi clone biểu lộ một thụ thể dành cho kháng nguyên khác với các thụ thể dành cho kháng nguyên mà các clone tế bào khác biểu lộ. Giả thuyết lựa chọn clone (clonal selection hypothesis) của Burnet (giải Nobel y học 1960) được đưa ra từ những năm 1950 đã tiên đoán một cách chính xác rằng các clone của các tế bào lympho đặc hiệu với các kháng nguyên khác nhau được hình thành trước khi chúng tiếp xúc với các kháng nguyên ấy, và mỗi kháng nguyên tạo ra một đáp ứng miễn dịch bằng cách lựa chọn và hoạt hoá các tế bào lympho của một clone đặc hiệu với nó (Hình 1.7).
  4. Ngày nay chúng ta đã hiểu được tính đặc hiệu và tính đa dạng của các tế bào lympho được hình thành như thế nào (xem chương 4). Hình 1.6: Tính đặc hiệu và trí nhớ miễn dịch của miễn dịch thích ứng Hình 1.7: Thuyết chọn lọc clone

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản