intTypePromotion=1

ĐẠO HÀM CỦA MỘT SỐ HÀM SỐ THƯỜNG GẶP

Chia sẻ: Nguyễn Mạnh Cường | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

2
1.437
lượt xem
275
download

ĐẠO HÀM CỦA MỘT SỐ HÀM SỐ THƯỜNG GẶP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo chuyên đề toán học về đạo hàm của một số hàm số thường gặp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐẠO HÀM CỦA MỘT SỐ HÀM SỐ THƯỜNG GẶP

  1. ĐẠO HÀM CỦA MỘT SỐ HÀM SỐ THƯỜNG GẶP Đạo hàm của hàm hợp Đạo hàm theo biến x C  = 0 (C là hằng số) 1 u  = α.uα -1.u’   x  α -1 2  = α.x  u   2u 'u  x   2 1 x 3 u    1 1 1  2 4    2 u x x u (sin u)’ = cos u. u’ (sin x)’ = cos x 5 (cos u)’ = - sin u. u’ (cos x)’ = - sin x 6 u tgu   1 (tg x)’ = cos 2 u 7 cos 2 x u (cotg u)’ =  1 (cotg x)’ = - 2 sin 2 u 8 sin x u (arcsin u)’ = 1 (arcsin x)’ = 1  u2 9 1  x2 u (arccosu)’ =  1 (arcos x)’ =  1 u2 10 1  x2 u (arctg u)’ = 1 (arctg x)’= 1  u2 11 1  x2  u (arccotg u)’ = 1 (arccotg x)’ = 1  u2 12 1  x2 (ex)’ = ex (eu)’ = u’.eu 13 (au)’ = u’. lna. au x x (điều kiện: a>0) (a )’ = lna. a 14 (điều kiện: a>0) u (ln u)’ = (điều kiện: u >0) 1 (ln x)’ = (điều kiện x>0) 15 u x u (logau)’ = (điều kiện a>0, u>0) 1 (logax)’ = (điều kiện x>0, a>0) 16 u. ln a x. ln a XQ- caohockinhte.vn 24/6/2010
  2. HÀM SỐ MŨ VÀ LOGARIT * Định nghĩa: M = logax  aM = x (điều kiện: x>0, a>0) Hàm mũ y = ax và hàm logarit y = logax là 2 hàm ngược nhau. * Lưu ý: Hàm y = logax thì điều kiện là a>0, x>0; Hàm y= ax thì điều kiện là a> 0, a  1 ; * Tính chất: Hàm mũ Hàm logarit logaa = 1 am. an = am+n m a m n a loga1 = 0 n a logaaM = M am  a n m.n 1 a loga M = M (a mũ logaM) m a  m a  log M = log M a0 = 1  a log MN  log M  log N am.an = (ab)m a a a M m m a log log M  log N a    N a a a m b b 1 log b  m log a m a n a a n b logab.logbc = logac m 1  a  n m n a log c log c = a log b b a 1 log   log M aM a XQ- caohockinhte.vn 24/6/2010

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản