Đáp án đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010 môn Tiếng Pháp khối D

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
179
lượt xem
49
download

Đáp án đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010 môn Tiếng Pháp khối D

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Đáp án đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010 môn Tiếng Pháp khối D chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010 môn Tiếng Pháp khối D

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: TIẾNG PHÁP; Khối: D Mã đề thi Câu số 137 293 642 759 815 974 1. B B A D A D 2. B A C A D D 3. C B D A A A 4. B D B A C C 5. D D D B D B 6. D D C C C C 7. D B D D B C 8. A B A A B D 9. A D C D A A 10. A B B C D C 11. B D A D B A 12. C A C A D D 13. C C A C B A 14. A D B D A B 15. C C B D A A 16. C B D A B B 17. B D B D C D 18. C D B A C C 19. D A A D A D 20. C D D A B B 21. C B C B C B 22. B A A C A A 23. A B A B B B 24. A D D C D A 25. D C B A B B 26. D C B D B C 27. B A C B A A 28. D C D C D B 29. B C A D D D 30. A B C B C C 31. B D B D A B 32. C C D A D C 33. D C B D C C 34. D C A B A A 35. A D D D C B 36. B D C C D B 37. C D A C D A 38. D C A A A C 39. D A C C B A 1
  2. Mã đề thi Câu số 137 293 642 759 815 974 40. C A D B D D 41. C C A C D B 42. A B B B B D 43. C B B A D B 44. B C D D B D 45. C B C B B A 46. C A B D D B 47. D C D D D A 48. B A B A C A 49. B B A D A C 50. C C C B B D 51. D B A C C D 52. A B B A A D 53. A B C C C C 54. B C B D B D 55. A A B D D A 56. A B A C B C 57. A C A B A D 58. A A D C C C 59. A A C C B D 60. C C A B D A 61. D A D A C B 62. C C C B C A 63. B A D C C B 64. B B B C C D 65. C A C C C B 66. A D C A C A 67. D A C C A D 68. B A D B C C 69. D D D A B D 70. B B B C A B 71. A C A D D C 72. A D A A A A 73. C A B B D C 74. A A C B B B 75. B D C B C C 76. D A D A A D 77. B D C B A A 78. D B A B D C 79. D D D A B C 80. D C D B A B 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản