intTypePromotion=3

Đề cương bài giảng học phần Thị trường chứng khoán: Chương 1 – ĐH Thương mại

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
28
lượt xem
6
download

Đề cương bài giảng học phần Thị trường chứng khoán: Chương 1 – ĐH Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 - Những vẫn đề cơ bản về thị trường chứng khoán. Chương này trình bày những nội dung cơ bản sau: Khái niệm, đặc điểm và các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán; phân loại thị trường chứng khoán; chức năng và vai trò của thị trường chứng khoán; Điều kiện hình thành và phát triển thị trường chứng khoán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương bài giảng học phần Thị trường chứng khoán: Chương 1 – ĐH Thương mại

D<br /> H<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> ĐỀ CƯƠNG BÀI GiẢNG HỌC PHẦN<br /> THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN<br /> Số tín chỉ: 3 (36,9)<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> Thị trường chứng khoán<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> Chương 1: Những vẫn đề cơ bản về TTCK<br /> Chương 2: Chứng khoán<br /> Chương 3: Hoạt động giao dịch trên TTCK<br /> Chương 4: Hệ thống lưu lí, thanh toán bù trừ và<br /> thông tin thị trường chứng khoán<br /> Chương 5: Đầu tư và phân tích đầu tư chứng khoán<br /> Chương 6: Quản lí nhà nước đối với thị trường<br /> chứng khoán<br /> <br /> U<br /> <br /> Chương 1: Những vẫn đề cơ bản về<br /> TTCK<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.1 Khái niệm, đặc điểm và các chủ thể tham gia<br /> TTCK<br /> 1.2 Phân loại thị trường chứng khoán<br /> 1.3 Chức năng và vai trò của TTCK<br /> 1.4 Điều kiện hình thành và phát triển TTCK<br /> <br /> U<br /> <br /> 1.1 Khái niệm, đặc điểm và các chủ thể<br /> tham gia TTCK<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> 1.1.1 Cơ sở hình thành TTCK<br /> 1.1.2 Khái niệm và đặc điểm của TTCK<br /> 1.1.3 Các chủ thể tham gia TTCK<br /> <br /> U<br /> <br /> 1.1.1 Cơ sở hình thành TTCK<br /> <br /> D<br /> <br /> • Sự ra đời của TTCK ở các quốc gia đều bắt<br /> nguồn từ hai nguyên nhân chủ yếu:<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> – Thứ nhất: giải quyết mối quan hệ giữa cung và cầu<br /> vốn tiền tệ<br /> – Thứ hai: sự xuất hiện các loại chứng khoán<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản