intTypePromotion=3

Đề cương bài giảng học phần Thị trường chứng khoán: Chương 2 – ĐH Thương mại

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
16
lượt xem
3
download

Đề cương bài giảng học phần Thị trường chứng khoán: Chương 2 – ĐH Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2 - Chứng khoán. Chương này trình bày những nội dung cơ bản sau: Chứng khoán và các đặc trưng của chứng khoán, các loại chứng khoán, phát hành và niêm yết chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương bài giảng học phần Thị trường chứng khoán: Chương 2 – ĐH Thương mại

Chương 2: Chứng khoán<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.1 Chứng khoán và các đặc trưng của chứng<br /> khoán<br /> 2.2 Các loại chứng khoán<br /> 2.3 Phát hành và niêm yết chứng khoán<br /> <br /> U<br /> <br /> 2.1 Chứng khoán và các đặc trưng của<br /> chứng khoán<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.1.1 Khái niệm và phân loại chứng khoán<br /> 2.1.2 Các đặc trưng cơ bản của chứng khoán<br /> <br /> U<br /> <br /> 2.1.1 Khái niệm và phân loại chứng<br /> khoán<br /> <br /> D<br /> <br /> • Khái niệm về chứng khoán<br /> • Phân loại chứng khoán<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> Khái niệm về chứng khoán<br /> <br /> D<br /> <br /> • Theo Luật Chứng khoán của Việt Nam năm<br /> 2006: Chứng khoán là bằng chứng xác nhận<br /> quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu<br /> đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát<br /> hành. Chứng khoán được thể hiện dưới hình<br /> thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu<br /> điện tử<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> Phân loại chứng khoán<br /> <br /> D<br /> <br /> • Theo khả năng chuyển nhượng<br /> <br /> H<br /> <br /> – Chứng khoán ghi danh<br /> – Chứng khoán vô danh<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> • Theo tính chất sở hữu và nguồn gốc của chứng<br /> khoán<br /> – Chứng khoán vốn<br /> – Chứng khoán nợ<br /> – Chứng khoán phái sinh<br /> <br /> M<br /> <br /> • Theo đặc điểm thu nhập do chứng khoán mang<br /> lại<br /> <br /> U<br /> <br /> – Chứng khoán có thu nhập cố định<br /> – Chứng khoán có thu nhập biến đổi<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản