intTypePromotion=3

Đề cương bài giảng học phần Thị trường chứng khoán: Chương 4 – ĐH Thương mại

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
18
lượt xem
1
download

Đề cương bài giảng học phần Thị trường chứng khoán: Chương 4 – ĐH Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 4 - Hệ thống lưu lí, thanh toán bù trừ và thông tin thị trường chứng khoán. Chương này trình bày những nội dung cơ bản sau: Hệ thống đăng kí, lưu kí, thanh toán bù trừ chứng khoán; hệ thống thông tin thị trường chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương bài giảng học phần Thị trường chứng khoán: Chương 4 – ĐH Thương mại

Chương 4: Hệ thống lưu lí, thanh toán bù<br /> trừ và thông tin thị trường chứng khoán<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> 4.1 Hệ thống đăng kí, lưu kí, thanh toán bù trừ<br /> chứng khoán<br /> 4.2 Hệ thống thông tin thị trường chứng khoán<br /> <br /> U<br /> <br /> 4.1 Hệ thống đăng kí, lưu kí, thanh<br /> toán bù trừ chứng khoán<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> 4.1.1 Khái niệm, chức năng và vai trò của hệ<br /> thống đăng kí, lưu kí và thanh toán bù trừ chứng<br /> khoán<br /> 4.1.2 Quy trình đăng kí, lưu kí và thanh toán bù<br /> trừ chứng khoán<br /> <br /> U<br /> <br /> 4.1.1 Khái niệm, chức năng và vai trò của hệ thống<br /> đăng kí, lưu kí và thanh toán bù trừ chứng khoán<br /> <br /> D<br /> <br /> • Khái niệm: là tê gọi của một hệ thống trang thiết bị, con người, các<br /> quy định về hoạt động đưang kí, lưu kí và thanh toán bù trừ chứng<br /> khoán<br /> • Chức năng<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> M<br /> <br /> – Quản lí chứng khoán của khách hàng<br /> – Ghi nhận quyền sở hữu và thông tin tình hình thay đổi của chứng<br /> khoán lưu kí cho khách hàng<br /> – Cung cấp thông tin về chứng khoán giả mạo, …<br /> – Thanh toán và chuyển giao chứng khoán sau khi các giao dịch được<br /> thực hiện<br /> – Xử lí các thông tin về việc thực hiện về quyền sở hữu chứng khoán<br /> – Phân phối lãi, trả vốn gốc và cổ tức cho người sở hữu<br /> – Giúp quản lí tỉ lệ nắm giữ của người sở hữu chứng khoán<br /> – Cung cấp các dịch vụ liên quan đến chứng khoán lưu kí<br /> <br /> U<br /> <br /> 4.1.1 Khái niệm, chức năng và vai trò của hệ thống<br /> đăng kí, lưu kí và thanh toán bù trừ chứng khoán (tiếp)<br /> <br /> D<br /> <br /> • Vai trò<br /> <br /> H<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> – Thanh toán các giao dịch chứng khoán để hoàn tất<br /> quy trình giao dịch<br /> – Là công cụ để quản lý<br /> – Giảm chi phí cho các chủ thể tham gia thị trường<br /> – Giảm rủi ro cho hoạt động của thị trường<br /> – Góp phần đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn của<br /> các chủ thể tham gia thị trường<br /> <br /> U<br /> <br /> 4.1.2 Quy trình đăng kí, lưu kí và thanh<br /> toán bù trừ chứng khoán<br /> <br /> D<br /> <br /> • Quy trình đăng ký làm thành viên lưu kí của<br /> SGDCK<br /> • Quy trình lưu kí chứng khoán<br /> • Quy trình bù trừ và thanh toán chứng khoán<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản