intTypePromotion=3

Đề cương bài giảng học phần Thị trường chứng khoán: Chương 3 – ĐH Thương mại

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
18
lượt xem
4
download

Đề cương bài giảng học phần Thị trường chứng khoán: Chương 3 – ĐH Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 3 - Hoạt động giao dịch trên thị trường chứng khoán. Chương này trình bày những nội dung cơ bản sau: Giao dịch trên thị trường chứng khoán tập trung – Sở giao dịch chứng khoán, giao dịch trên thị trường chứng khoán phi tập trung – thị trường OTC.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương bài giảng học phần Thị trường chứng khoán: Chương 3 – ĐH Thương mại

Chương 3: Hoạt động giao dịch trên<br /> TTCK<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> 3.1 Giao dịch trên TTCK tập trung – Sở giao dịch<br /> chứng khoán<br /> 3.2 Giao dịch trên TTCK phi tập trung – thị<br /> trường OTC<br /> <br /> U<br /> <br /> 3.1 Giao dịch trên TTCK tập trung – Sở<br /> giao dịch chứng khoán<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> 3.1.1 Khái niệm và cơ cấu tổ chức SGDCK<br /> 3.1.2 Thành viên của SGDCK<br /> 3.1.3 Các nguyên tắc hoạt động của SGDCK<br /> 3.1.4 Lệnh và các định chuẩn lệnh<br /> 3.1.5 Đơn vị giao dịch và đơn vị yết giá<br /> 3.1.6 Phương thức giao dịch<br /> 3.1.7 Quy trình giao dịch<br /> 3.1.8 Các giao dịch đặc biệt<br /> <br /> U<br /> <br /> 3.1.1 Khái niệm và cơ cấu tổ chức<br /> SGDCK<br /> <br /> D<br /> <br /> • Khái niệm<br /> • Hình thức sở hữu<br /> • Mô hình tổ chức<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> U<br /> <br /> Khái niệm về SGD<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> • SGDCK là một TTCK có tổ chức, được điều khiển ở trình độ cao và hoạt<br /> động của nó gắn với một không gian, địa điểm nhất định<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> • SGDCK là nơi gặp gỡ giữa các nhà môi giới chứng khoán để thỏa thuận,<br /> thương lượng, đấu giá mua bán chứng khoán, là cơ quan phục vụ cho các<br /> hoạt động giao dịch mua bán chứng khoán<br /> <br /> M<br /> <br /> • SGDCK là một tổ chức cung cấp các phương tiện, dịch vụ, cơ sở vật chất …<br /> cho những nhà môi giới chứng khoán hoặc những thành viên giao dịch để<br /> mua bán chuyển nhượng chứng khoán<br /> <br /> U<br /> <br /> • SGDCK là một định chế có chức năng tổ chức thực hiện và quản lí các giao<br /> dịch chứng khoán của cá đơn vị thành viên của TTCK tập trung.<br /> <br /> Hình thức sở hữu<br /> <br /> D<br /> <br /> • Hình thức sở hữu Nhà nước<br /> • Hình thức sở hữu thành viên<br /> • Hình thức công ty cổ phần<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản