intTypePromotion=1

Đề cương chi tiết học phần Nghe tiếng Anh 3 (Listening 3)

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:3

0
13
lượt xem
1
download

Đề cương chi tiết học phần Nghe tiếng Anh 3 (Listening 3)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Đề cương chi tiết học phần Nghe Tiếng Anh 3 (Listening 3)" được biên soạn với mục tiêu giúp các bạn sinh viên nắm được những thông tin tổng quan về môn học này từ đó có sự chuẩn bị chu đáo để học tập hiệu quả hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết học phần Nghe tiếng Anh 3 (Listening 3)

  1. TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ ­ TIN HỌC TP.HCM CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Thông tin chung về học phần ­ Tên học phần : Nghe Tiếng Anh 3 (Listening 3) ­ Mã số học phần : 1410143 ­ Số tín chỉ học phần: 3  ­ Thuộc chương trình đào tạo của bậc đại học, ngành QTKDQT. ­ Số tiết học phần: 45 tiết +Nghe lý thuyết:  15 tiết +Làm bài tập trên lớp:  30 tiết +Tự học:   60 tiết ­  Đơn vị phụ trách học phần: Khoa Quản trị­Kinh doanh Quốc tế 2. Học phần trước: Nghe 100, nghe 200 3. Mục tiêu của học phần: Học phần này sẽ giúp sinh viên: ̉ ­ Cung cố kiến thức về ngôn ngữ Anh theo mức độ tăng dần từ dễ đến khó, từ thấp   đến cao qua các bài tập nghe với các chủ đề đa dạng khác nhau. ­ Phát triển và nâng cao kỹ năng nghe giao tiếp. ­ Hiểu và biết cách ghi chú (note­ taking) nhằm phục vụ cho việc học tập và  nghiên   cứu trong suốt quá trình học tập cũng như sau khi tốt nghiệp.  4. Chuân đâu ra:  ̉ ̀ Nội dung Đáp ứng CĐR  CTĐT Kiến thức 4.1.1Phat́   triên̉   kiến   thức   cũng   như   năng   lực  K1 dùng   từ   ngư,̃   khả   năng   phát   âm   trong   tiếng  Anh giup nghe hiêu nh ́ ̉ ưng bai giang vê nh ̃ ̀ ̉ ̀ ững  ̉ ̀ ̉ chu đê phô thông. 4.1.2. Biết cách nghe hiêu đ ̉ ể nhận biết đây đu ̀ ̉  K2, K3 va ghi chú lai nh ̀ ̣ ưng điêm chinh và nh ̃ ̉ ́ ững chi  ́ ̉ tiêt cân thiêt cua bai h ́ ̀ ̀ ọc.
  2. Kỹ năng 4.2.1. Hiểu và biết trình bày được cách ghi chú  S1 hiệu quả  nhất  nhưng điêm quan trong va cac ̃ ̉ ̣ ̀ ́  ́ ủa bai h chi tiêt cân thiêt c ́ ̀ ̀ ọc vê nh ̀ ững chu đê ̉ ̀  ̉ phô thông. Thái độ ̣ 4.3.1Ren luyên tính t ̀ ập trung,thai đô tham gia ́ ̣   A1 tích cực, nghiêm tuc cac hoat  ́ ́ ̣ đông nghe, ghi ̣   ́ ̉ ̣ chu, thao luân trong lơp, trong nhom. ́ ́ 5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:  ̣ Hoc phân  ̀ gôm 1 ̉ ̀ ững chu đê phô  ̀ 1 bai giang vê nh ̀ ̉ ̀ ̉ biết được lựa chon t ̣ ừ giáo trình  chính“Listening and Notetaking skills”, level 1, 4th edition, vơi cac phân ly thuyêt va ́ ́ ̀ ́ ́ ̀  ̀ ̣  được ghi lai trên cac đia CD nhăm giup sinh viên phat triên cac k bai tâp, ̣ ́ ̃ ̀ ́ ́ ̉ ́ ỹ năng nghe  ̉ hiêu và làm quen với hình thức ghi chu d ́ ươi dang dan bai ́ ̣ ̀ ̀ (outline) . Ngoài những bài  nghe trong giáo trình chính còn có thêm các bài nghe của giáo trinh phu đê bô sung ̀ ̣ ̉ ̉   ̣ cho hoat đông ṭ ự hoc cua sinh viên nhăm giup sinh viên phat triên thêm cac k ̣ ̉ ̀ ́ ́ ̉ ́ ỹ  năng  nghe hiêu  ̉ và ghi chú. 6. Nhiệm vụ của sinh viên: Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: ­ Tham dự đầy đủ các tiết học trên lớp. ­ Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập cá nhân do giảng viên yêu cầu. ­ Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. ­ Tham dự thi kết thúc học phần. ­ Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 7. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 7.1. Cách đánh giá Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: TT Điểm thành phần Quy định Trọng  Mục tiêu số 1 Điểm chuyên cần Tham dự đầy đủ các tiết  học 10% 4.3.1 2 Điểm bài tập Số bài tập đã làm/số bài tập  10% 4.2.1; 4.2.2 được giao 3 Điểm   kiểm   tra  ­ Thi viết/trắc nghiệm (45  20% 4.1.1; 4.2.1 giữa kỳ phút) ­ Bắt buộc dự thi
  3. 4 Điểm thi  kết  thúc  ­ Thi viết/trắc nghiệm (45  60% 4.1.1; 4.3.1 học phần phút) ­ Bắt buộc dự thi 7.2. Cách tính điểm ­ Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang   điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 0.5.  ­ Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học   phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn   đến một chữ số thập phân.  8. Tài liệu học tập:  8.1. Giáo trình chính: [1] Listenning and Note taking Skills 1, Patricia A. Dunke and Phyllis L.Lim, 4th  edition, National Geographic Learning: 2014 8.2. Tài liệu tham khảo:  [2] Interactions 2, Judith Tanka and Linda R. Baker, Silver Edition, McGraw­Hill  Educational Asia, 2007 [3] Contemporary Topics 1: Listening & Note­taking Skills: Intermediate: New York:  Longman: 2002 Ngày 15 tháng 06 năm 2015  Ngày 15 tháng 06 năm 2015  Ngày 15 tháng 06 năm 2015  Trưởng khoa Tổ trưởng Bộ môn Người biên soạn (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) NGUYỄN NGỌC HUÂN TRẦN TÚY NGA NGUYỄN THÁI ĐỨC HUFLIT, ngày    tháng 06 năm 2015  Ban giám hiệu Ghi chú: Đề cương này có thể thay đổi theo thực tế giảng dạy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2