Đề cương môn máy và thiết bị lạnh

Chia sẻ: ĐẶNG VĂN TƯỜNG | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
308
lượt xem
74
download

Đề cương môn máy và thiết bị lạnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về đề cương môn máy và thiết bị lạnh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương môn máy và thiết bị lạnh

  1. 1. Ảnh hưởng của khoảng chết đến thể tích hút của máy nén khi tỷ số nén thay đổi? Nhận xét? 2. Máy nén kín, nửa kín và hở: ưu khuyết điểm và ứng dụng? 3. Tỷ số nén có thể chấp nhận được đối với các loại máy nén là bao nhiêu? 4. Đối với máy nén nửa kín, làm thế nào để giải nhiệt cuộn dây động cơ điện? 5. Hãy nêu 5 loại máy nén thường dùng trong kỹ thuật lạnh: nguyên lý làm việc và phạm vi ứng dụng? 6. Ưu điểm của máy nén xoắn ốc? 7. Đối với máy nén có bơm dầu bôi trơn, hãy nêu điều kiện về áp suất dầu để máy nén hoạt động? 8. Nếu hơi hút (về máy nén) bị quá nhiệt nhiều thì ảnh hưởng đến máy nén như thế nào? 9. Nếu hơi hút ở trạng thái bão hòa (bằng nhiệt độ bốc hơi) thì ảnh hưởng gì đến máy nén? Vì sao thường phải chỉnh hơi hút ở trạng thái quá nhiệt? 10. Mục đích của việc làm lạnh dầu và gia nhiệt dầu trong máy nén 11. Mục đích chính của việc giải nhiệt máy nén pittông? 12. Phân tích sự ảnh hưởng của nhiệt độ ngưng tụ tk và nhiệt độ bay hơi t0 đến hiệu quả làm việc của máy lạnh có máy nén hơi 1 cấp? 13. Nếu ta có hệ thống máy lạnh 2 cấp với nhiệt độ bay hoiï t0 = - 40oC nhưng không có máy nén 2 cấp mà chỉ có 2 máy nén 1 cấp thì có thể thực hiện được không? Nếu được hãy vẽ sơ đồ nguyên lý hoạt động và quy trình khởi động và ngừng cho hệ thống này? Cần có lưu ý gì khi chọn máy nén cho mỗi cấp? 14. Hãy so sánh ưu nhược điểm của máy nén pittông so với máy nén trục vít? 15. Các phương pháp điều chỉnh công suất (tải) của máy nén pittông? 16. Các phương pháp điều chỉnh công suất (tải) của máy nén trục vít? 17. Phân loại và so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa bơm, quạt và máy nén? 18. Thế nào là hành trình khô của máy nén pittông? Mục đích? Hãy biểu diễn các quá trình trên giản đồ T-S? So sánh hệ số làm lạnh e của nó với chu trình hơi bão hòa? Phương pháp tạo hơi khô cho máy nén? 19. Mục đích của nén nhiều cấp và có làm lạnh trung gian? Tỷ số nén có giá trị bằng bao nhiêu thì phải chuyển sang nhiều cấp
  2. 20. Vẽ sơ đồ nguyên lý của máy nén rôto? Mô tả? Phạm vi sử dụng? Ưu khuyết điểm? 21. Nói nguyên lý làm việc của máy nén trục vít? Phạm vi sử dụng? Ưu khuyết điểm? Hệ thống dầu của máy nén trục vít? 22. Nói nguyên lý làm việc của máy nén tuabin (ly tâm)? Phạm vi sử dụng? Ưu khuyết điểm? 23. Nói nguyên lý làm việc của máy nén xoắn ốc? Phạm vi sử dụng? Ưu khuyết điểm? 24. Hãy liệt kê tất cả các tổn thất thể tích trong máy nén pittông (không cần viết công thức)? Vẽ đồ thị chỉ thị của máy nén pittông và giải thích? 25. Hãy liệt kê tất cả các tổn thất năng lượng của máy nén pittông (không cần viết công thức)? 26. Trình bày một số điểm khác nhau cơ bản giữa quạt ly tâm và quạt hướng trục 27. Về mặt nhiệt động, giải thích rõ vì sao khi tỉ số nén tăng thì hiệu quả của máy nén piston bị giảm? 28. Áp suất đầu hút và đầu đẩy của một máy nén nào đó là những giá trị được xác định sẵn hay bị phụ thuộc vào những yếu tố khác? 29. Trình bày sơ đồ nguyên lý và nguyên tắc hoạt động của máy nén rotor. 30. Trình bày sơ đồ nguyên lý và nguyên tắc hoạt động của máy nén trục vít. 31. Trình bày sơ đồ nguyên lý và nguyên tắc hoạt động của máy nén ly tâm. THIẾT BỊ NGƯNG TỤ VÀ THIẾT BỊ BAY HƠI 1. Hãy nêu các loại thiết bị ngưng tụ giải nhiệt bằng nước thường dùng, ưu nhược điểm? 2. Nước giải nhiệt thiết bị ngưng tụ có cần phải sạch (cơ học và hóa học) không? Giải thích? 3. Nêu biện pháp làm sạch thiết bị ngưng tụ bị dơ? 4. Điểm khác nhau giữa thiết bị ngưng tụ giải nhiệt bằng nước của chất môi giới NH3 và của môi chất họ hydro cacbon? 5. Vẽ sơ đồ giải nhiệt bộ ngưng tụ kết hợp với tháp giải nhiệt (cooling tower)? Giải thích?
  3. 6. Những thông số chính ảnh hưởng đến năng suất giải nhiệt của thiết bị ngưng tụ dùng không khí cưỡng bức? 7. Bộ bốc hơi kiểu khô và kiểu ngập lỏng: định nghĩa, ưu khuyết điểm và phương pháp điều chỉnh môi chất? 8.Các biện pháp xả tuyết (defrost) đối với bộ bốc hơi nhiệt độ thấp? 9. Phương pháp xả đá dàn lạnh? Mục đích xả đá? 10. Tại sao trong kho cấp trữ đông cần phải xả đá? Các phương pháp xả đá? Ưu khuyết điểm của từng phương pháp. Trong tủ lạnh gia đình thường dùng phương pháp nào? 11. Ưu nhược điểm của phương pháp giải nhiệt cho thiết bị ngưng tụ bằng nước và bằng không khí? 12. Hãy nêu những điểm giống và khác nhau của bình ngưng ống nước nằm ngang của tác nhân lạnh Freon và NH3? 13. Tại sao trong bình ngưng vỏ bọc chùm ống người ta bố trí nước đi trong ống, tác nhân lạnh đi ngoài ống? Nếu đảo ngược lại vị trí có được không? Tại sao? 14. Tại sao dàn lạnh không khí lại cần làm cánh? Cánh này có khác với cánh của bình ngưng tụ Freon không? Giải thích? 15. Cánh của dàn lạnh điều hòa không khí và cấp trữ đông có khác nhau không? Giải thích? 16. Khi thiết kế bình ngưng tụ cho tác nhân lạnh NH3 thì việc đầu tiên cần phải lưu ý là gì? 17. Điều gì quyết định áp suất bay hơi? Điều gì quyết định áp suất ngưng tụ? 18. Nguyên lý cấu tạo của bình ngưng ống nước nằm ngang? Mô tả? Phương thức truyền nhiệt? Vận tốc nước tối ưu? Số đường nước? Sự khác nhau giữa bình ngưng NH3 và Freon? Vật liệu? 19. Nguyên lý cấu tạo của bình ngưng ống nước thẳng đứng? Mô tả? Phương thức truyền nhiệt? Phạm vi sử dụng? Vật liệu? 20. Nguyên lý cấu tạo của dàn ngưng xối tưới? Mô tả? Phương thức truyền nhiệt? Ưu khuyết điểm? Vật liệu? 21. Nguyên lý cấu tạo của dàn ngưng bốc hơi? Mô tả? Phương thức truyền nhiệt? Ưu khuyết điểm? Vật liệu?
  4. 22. Nguyên lý cấu tạo của dàn ngưng giải nhiệt bằng không khí đối lưu cưỡng bức? Mô tả? Phương thức truyền nhiệt? Ưu khuyết điểm so vơi giải nhiệt bằng nước? Vật liệu? Vận tốc không khí? 23. Nguyên lý cấu tạo của dàn ngưng giải nhiệt bằng không khí đối lưu tự nhiên? Mô tả? Phương thức truyền nhiệt? Phạm vi sử dụng? Vật liệu? 24. Cấu tạo dàn lạnh bề mặt đối lưu cưỡng bức? Phương thức truyền nhiệt? Các loại cánh và phương pháp gia công để đảm bảo sự tiếp xúc nhiệt giữa cánh và ống? Có trường hợp nào thì không cần làm cánh? Vận tốc gió? Vật liệu? 25. Phân biệt các loại dàn lạnh: trực tiếp, gián tiếp, đối lưu cưỡng bức và đối lưu tự nhiên? Nêu ưu khuyết điểm và phạm vi sử dụng của từng loại? 26. Nguyên lý cấu tạo của dàn lạnh tiếp xúc có các lớp đệm xối tưới? Mô tả? Phạm vi sử dụng? 27. Nguyên lý cấu tạo của bình bốc hơi? Mô tả? Phương thức truyền nhiệt? Vận tốc nước tối ưu? Số đường nước? Sự khác nhau giữa bình bốc hơi NH3 và Freon? Vật liệu? 28. Số pass nước trong bình ngưng và bình bốc hơi ảnh hưởng như thế nào đến các tính năng kỹ thuật? 29. Độ chênh lệch nhiệt độ giữa tác nhân lạnh và chất giải nhiệt ở thiết bị ngưng tụ sẽ như thế nào trong hai trường hợp sau đây: (i) chất giải nhiệt là nước và (ii) chất giải nhiệt là không khí? 30. Nếu nhiệt độ ngưng tụ của tác nhân lạnh tăng thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sự hoạt động của máy lạnh? 31. Nếu nhiệt độ sôi của tác nhân lạnh giảm thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sự hoạt động của máy lạnh? 32. Phương pháp khống chế mức độ quá nhiệt của hơi tác nhân lạnh ra khỏi thiết bị bay hơi? VAN TIẾT LƯU 1. Nguyên lý làm việc của van tiết lưu nhiệt , khi nào sử dụng van tiết lưu nhiệt có cân bằng ngoài? Giải thích? 2. Hãy nêu các biện pháp điều chỉnh mực môi chất trong bộ bốc hơi kiểu ngập lỏng?
  5. 3. Đối tượng của van tiết lưu điện tử? Mô tả phương pháp điều khiển được sử dụng trong van tiết lưu điện tử? 4. Khi sử dụng van tiết lưu tay: làm thế nào để điều chỉnh độ mở của van đúng yêu cầu? 5. Đặc điểm của quá trình tiết lưu? Có phải mọi quá trình giảm áp suất của tất cả mọi chất đều làm giảm nhiệt độ? 6. Giả sử tiết lưu chất thuần khiết ở trạng thái lỏng sôi (x=0) tại sao sau khi tiết lưu x>0? THIẾT BỊ PHỤ 1. Nêu công dụng của từng thiết bị phụ? 2. Có phải mọi hệ thống lạnh đều đòi hỏi tất cả các thiết bị phụ không? Giải thích? 3. Khi nào cần tách dầu cho hệ thống lạnh? 4. Khi nào cần lắp đặt bình tách lỏng, nêu phương pháp thu hồi lỏng từ bình tách lỏng? 5. Khi nào cần lắp bình chứa cao áp cho hệ thống lạnh? 6. Nhiệm vụ của phin sấy lọc. Khi nào cần thay thế phin sấy lọc? 7. Đối với bình tách lỏng, ống hút nằm phía trên bình tách lỏng, làm thế nào để dầu hồi về máy nén? 8. Khi nào sử dụng van một chiều? 9. Hãy giải thích tại sao trong chu trình máy lạnh có máy nén hơi ở nhiệt độ thấp thì dùng bình hồi nhiệt đối với Freon? Đối với tác nhân lạnh NH3 thì dùng bình quá lạnh? 10. Khí không ngưng trong hệ thống máy lạnh NH3 lọt vào từ đâu? Bình tách khí không ngưng thường đặt ở đâu? Nguyên lý làm việc của bình tách khí không ngưng. 11. Trong hệ thống máy lạnh dùng Freon có sử dụng bình tách khí không ngưng như máy lạnh NH3 hay không? Tại sao? 12. Nhiệm vụ của bình tách dầu trong hệ thống lạnh, vị trí lắp đặt. Phân loại và nêu nguyên lý làm việc của bình tách dầu? 13. Tại sao trong hệ thống điều hòa không khí không cần sử dụng bình tách dầu? Hệ thống cấp trữ đông có cần dùng không? Tại sao? 14. Vẽ sơ đồ cụm van, các chi tiết lắp đặt trước bộ bốc hơi của máy lạnh 15. Một hệ thống lạnh cấp đông sử dụng tác nhân lạnh R22 nếu bộ tách dầu làm việc
  6. quá kém thì điều gì sẽ xảy ra cho hệ thống, thiết bị lạnh? 16. Công dụng của bình giản nở, vị trí lắp đặt bình giản nở loại hở? 17. Bình quá lạnh. Mục đích? Cấu tạo? Phương thức truyền nhiệt? Vị trí đặt? Phạm vi sử dụng? 18. Bình hồi nhiệt. Mục đích? Cấu tạo? Phương thức truyền nhiệt? Vị trí đặt? Phạm vi sử dụng? 19. Bình trung gian. Mục đích? Cấu tạo? Phương thức truyền nhiệt? Vị trí đặt? Phân biệt bình trung gian loại có ống xoắn và không có ống xoắn và nêu phạm vi sử dụng của từng loại? 20. Bình tách lỏng. Mục đích? Cấu tạo? Vị trí đặt? Vận tốc hơi trong bình? 21. Bình tách dầu. Mục đích? Cấu tạo? Vị trí đặt? Nguyên lý hoạt động? 22. Bình chứa dầu. Mục đích? Cấu tạo? Nguyên lý hoạt động? 23. Bình chứa cao áp. Mục đích? Cấu tạo? Vị trí đặt? 24. Bình chứa hạ áp. Mục đích? Cấu tạo? Vị trí đặt? 25. Bình tách khí đơn giản nhất. Mục đích? Cấu tạo? Vị trí đặt? Nguyên lý hoạt động? 26. Bình hút ẩm. Mục đích? Cấu tạo? Vị trí đặt? Vật liệu hút ẩm? 27. Bình lọc hơi và bình lọc lỏng. Mục đích? Cấu tạo? Vị trí đặt?

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản