Đề cương môn quản trị học trường ĐH mở TP Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Hoang Thi Kim Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

1
1.172
lượt xem
588
download

Đề cương môn quản trị học trường ĐH mở TP Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Môn Quản trị học không bắt buộc sinh viên phải học trước bất cứ môn học nào trong chương trình đại học, nhưng để tiếp thu tốt nội dung môn học, sinh viên cần có kiến thức phổ thông tổng hợp về khoa học xã hội và nhân văn, ví dụ về các tổ chức trong xã hội, quan hệ con người, chi phí, thành quả công việc v.v…

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương môn quản trị học trường ĐH mở TP Hồ Chí Minh

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC QUẢN TRỊ HỌC Năm học: 2008 – 2009 www.ou.edu.vn; 97 Võ Văn Tần, Quận 3, Phường 6, TP. Hồ Chí Minh
  2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM – KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 97 Võ Văn Tần - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam Tel: (84-8) 9 300 210 - Fax: (84-8) 9 300 085 PHẦN A: THÔNG TIN TỔNG QUÁT MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản để có thể lãnh đạo, quản lý một tổ chức kinh doanh hoặc các tổ chức trong các lĩnh vực khác. Sau khi học môn này, sinh viên sẽ nắm được các kiến thức và kỹ năng sau: • Hiểu quản trị là gì, và biết những công việc của nhà quản trị. • Có kiến thức và kỹ năng để quản trị có hiệu quả. YÊU CẦU CỦA MÔN HỌC Môn Quản trị học không bắt buộc sinh viên phải học trước bất cứ môn học nào trong chương trình đại học, nhưng để tiếp thu tốt nội dung môn học, sinh viên cần có kiến thức phổ thông tổng hợp về khoa học xã hội và nhân văn, ví dụ về các tổ chức trong xã hội, quan hệ con người, chi phí, thành quả công việc v.v… Vì nhiều ví dụ minh hoạ sẽ được lấy từ cuộc sống thực tế, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh, nên sinh viên cần tập thói quen đọc báo hàng ngày và các tạp chí định kỳ hoặc các trang web về quản trị kinh doanh như Nhà quản trị, Kinh tế Sài gòn, các trang web “chúngta.com”, “bwportal ” ... để có thông tin về các tình huống cụ thể. THỜI LƯỢNG CỦA MÔN HỌC Môn Quản trị học là một học phần có 4 đơn vị học trình, học trong 60 tiết, được phân bổ như sau : • Số tiết lý thuyết: 30 u . e d u . v n • Số tiết thảo luận, bài tập: 15 • Số tiết tự học, thuyết trình, báo cáo chuyên đề: 15 PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Giảng viên giới thiệu tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn sinh viên đọc tài liệu. Bổ sung bài giảng chính khoá bằng các chuyên đề để sinh viên tự nghiên cứu và thuyết trình. Và sau một nhóm bài theo chủ đề, giảng viên sẽ cho câu hỏi hoặc tình huống để sinh viên làm bài tập và thảo luận tại lớp. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP o • Nghiên cứu, thuyết trình, bài tập tại lớp: 30% w w w . • Bài thi cuối khoá (tự luận hoặc trắc nghiệm): 70% Copyright © 2008 by Khoa Quản trị kinh doanh Trang 1/8
  3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM – KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 97 Võ Văn Tần - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam Tel: (84-8) 9 300 210 - Fax: (84-8) 9 300 085 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY Buổi học NỘI DUNG Số tiết 1. 3 Đại cương về Quản trị và Quản trị học 2. 3 Nhà quản trị 3. 3 Khái quát về lý thuyết quản trị hiện đại 4. 3 Chức năng hoạch định của Nhà quản trị 5. 3 Các khái niệm căn bản về tổ chức 6. 3 Các mô hình bộ máy tổ chức 7. 3 Chức năng lãnh đạo của Nhà quản trị 8. 3 Chức năng Kiểm tra của Nhà quản trị 9. 3 Ra quyết định 10. Truyền thông trong quản trị 3 Phần bài tập và thảo luận u . e d u . v n Bài tập chủ đề 1 (Tổng quát: Chương 1, 2, 3) 5 Bài tập chủ đề 2 (Chức năng quản trị: Chương 4, 5, 6, 7, 8 ) 5 Bài tập chủ đề 3 (Kỹ năng quản trị: Chương 9, 10) 5 Phần chuyên đề tự học 1. Tư tưởng quản trị của người Việt Nam 7 2. Nhược điểm của công tác quản trị tại các doanh nghiệp Việt Nam 8 o THI CUỐI KHÓA w w w . Copyright © 2008 by Khoa Quản trị kinh doanh Trang 2/8
  4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM – KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 97 Võ Văn Tần - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam Tel: (84-8) 9 300 210 - Fax: (84-8) 9 300 085 TÀI LIỆU HỌC TẬP • Tài liệu hướng dẫn học tập môn Quản trị học do Tiến sĩ Trần Anh Tuấn, Thạc sĩ Lê Thị Thanh Xuân, Thạc sĩ Mai Thị Hoàng Yến biên soạn, tài liệu lưu hành nội bộ của Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh năm 2007. • Chương trình phát thanh môn Quản trị học trên Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM. Ngoài học liệu căn bản trên, sinh viên có thể đọc tham khảo bất cứ cuốn sách “Quản trị học” nào bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh để củng cố và mở rộng kiến thức u . e d u . v n o w w w . Copyright © 2008 by Khoa Quản trị kinh doanh Trang 3/8
  5. TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM – KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 97 Võ Văn Tần - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam Tel: (84-8) 9 300 210 - Fax: (84-8) 9 300 085 PHẦN B: NỘI DUNG MÔN HỌC Những kiến thức cốt lõi Mục tiêu yêu cầu NỘI DUNG CHÍNH cần nắm 1. ĐẠI • Nội dung của từng chức • Định nghĩa quản trị Giới thiệu khái CƯƠNG VỀ • Nội dung của hoạt động quản trị năng quản trị quát về Quản trị làm • Phân biệt hiệu quả với QUẢN TRỊ • Tính chất và ý nghĩa của hoạt cơ sở cho việc học kết quả VÀ QUẢN động quản trị các chương sau. • Tính phổ biến của quản TRỊ HỌC • Sự phát triển của quản trị học trị • Khái niệm, các cấp bậc và chức • Phân biệt nhà quản trị năng của nhà quản trị với người thừa hành Hiểu rõ vai trò, 2. NHÀ • Yêu cầu về kiến thức và kỹ năng • Các cấp bậc của nhà nhiệm vụ và yêu cầu quản trị, nhiệm vụ của QUẢN TRỊ của các nhà quản trị về kỹ năng của nhà họ • Các vai trò của nhà quản trị quản trị. • Yêu cầu về kỹ năng của • Các khó khăn và thách đố đối với nhà quản trị nhà quản trị trong thời đại hiện nay. • Vai trò của nhà quản trị 3. KHÁI • Lý thuyết quản trị của QUÁT VỀ Cung cấp cho sinh Taylor, Fayol, Weber. viên sự hiểu biết cơ • Nghiên cứu Hawthornes, LÝ • Các lý thuyết cổ điển bản về các lý thuyết lý thuyết nhu cầu của THUYẾT • Các lý thuyết tâm lý xã hội Maslow, lý thuyết X - Y quản trị xuất hiện từ VÀ QUẢN • Các lý thuyết định lượng của Argyris. đầu thế kỷ 20, hiện u . e d u . v n • Lý thuyết định lượng TRỊ HIỆN còn được áp dụng. • Sự đúng đắn và mặt giới ĐẠI hạn của từng lý thuyết. 4. CHỨC Hiểu rõ nội dung, • Ý nghĩa của chức năng tính chất và những • Vai trò và ý nghĩa của hoạch hoạch định NĂNG việc phải làm của định. • Phân biệt chiến lược và HOẠCH kế hoạch Nhà quản trị trong • Phân loại kế hoạch. ĐỊNH CỦA • Các bước để thiết lập việc hoạch định hoạt • Tiến trình hoạch định chiến lược. chiến lược NHÀ QUẢN động tương lai của tổ • o Kỹ thuật quản trị theo mục tiêu. • Nội dung và giá trị của TRỊ chức. w w w . kỹ thuật MBO Copyright © 2008 by Khoa Quản trị kinh doanh Trang 4/8
  6. TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM – KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 97 Võ Văn Tần - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam Tel: (84-8) 9 300 210 - Fax: (84-8) 9 300 085 Những kiến thức cốt lõi Mục tiêu yêu cầu NỘI DUNG CHÍNH cần nắm 5. CÁC Hiểu rõ một số • Vai trò và tính chất của công tác • Quan hệ giữa quản trị khái niệm quan trọng tổ chức với bộ máy tổ chức KHÁI NIỆM • Cơ sở vững chắc của cần thiết để xây • Tầm hạn quản trị CƠ BẢN VỀ quyền hành quản trị dựng bộ máy tổ • Quyền hành quản trị TỔ CHỨC • Ưu và nhược điểm của chức. • Phân cấp quản trị việc phân cấp quản trị 6. CÁC MÔ • Khái niệm về bộ máy tổ chức và Hiểu rõ các cách • Các yếu tố ảnh hưởng những yếu tố cần xem xét khi xây HÌNH BỘ thức tổ chức khác đến việc xây dựng bộ dựng bộ máy tổ chức. máy tổ chức. MAÝ TỔ nhau, ưu nhược điểm • Các cách thức phân chia đơn vị • Ưu và nhược điểm của CHỨC của từng mô hình để trong tổ chức. từng mô hình bộ máy tổ chọn lựa áp dụng chức • Các mô hình bộ máy tổ chức. 7. CHỨC Cung cấp những • Khái niệm về chức năng lãnh đạo hiểu biết cần thiết để và động viên NĂNG • Các lý thuyết về lãnh đạo Nhà quản trị làm tốt • Các lý thuyết giải thích sự lãnh và động viên LÃNH ĐẠO việc lãnh đạo và đạo hữu hiệu • Giá trị và giới hạn của CỦA NHÀ động viên nhân viên từng lý thuyết • Các lý thuyết hướng dẫn cách QUẢN TRỊ dưới quyền thức động viên 8. CHỨC Hiểu được tầm quan trọng của công • Khái niệm và tầm quan trọng của • Ý nghĩa của kiểm tra NĂNG tác kiểm tra và kiểm tra • Các bước trong qui trình u . e d u . v n KIỂM TRA kiểm tra những phương pháp, • Qui trình kiểm tra CỦA NHÀ • Những nguyên tắc để để tiến hành kiểm tra • Các nguyên tắc kiểm tra tiến hành kiểm tra QUẢN TRỊ có hiệu quả. Cung cấp cho sinh • Phân loại quyết định theo viên những sự hiểu tiến trình 9. RA • Khái niệm về việc ra quyết định • Mô hình cổ điển và hành biết cần thiết để có • Tiến trình ra quyết định chính của việc ra quyết QUYẾT thể đưa ra những định • Ưu điểm và nhược điểm của việc ĐỊNH quyết định đúng đắn • Các bước trong tiến trình o ra quyết định tập thể. ra quyết định trong quá trình quản w w w . • Ưu và nhược điểm của trị việc ra quyết định tập thể Copyright © 2008 by Khoa Quản trị kinh doanh Trang 5/8
  7. TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM – KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 97 Võ Văn Tần - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam Tel: (84-8) 9 300 210 - Fax: (84-8) 9 300 085 Những kiến thức cốt lõi Mục tiêu yêu cầu NỘI DUNG CHÍNH cần nắm Cung cấp những • Khái niệm và tầm quan trọng của hiểu biết cần thiết để truyền thông trong quản trị 10. TRUYỀN • Qui trình truyền thông Nhà quản trị có thể • Qui trình truyền thông • Ưu điểm và nhược điểm THÔNG thực hiện việc truyền • Các kênh truyền thông của các kênh truyền QUẢN TRỊ thông và giao tiếp có thông khác nhau • Các điều cần lưu ý để truyền hiệu quả thông có hiệu quả. Viết đề cương: TS. Trần Anh Tuấn Duyệt đề cương: TS. Đoàn Thị Mỹ Hạnh Ngày duyệt đề cương: 20/12/2008 u . e d u . v n o w w w . Copyright © 2008 by Khoa Quản trị kinh doanh Trang 6/8
Đồng bộ tài khoản